Feldborg Nørreskov

feldborg-noerreskov-ved-holstebro

Skoven øst for Holstebro Feldborg Nørreskov Fakta om Feldborg Nørreskov Skoven ligger øst for Holstebro. Skoven er egentlig 3 hedeområder der er sammenhængende, Nordre Feldborg, Sevel og Borbjerg. I området er der også en af Thomas Dambos trold – VildEmil. Her er også Tinkerdal Besøgscenter, hvor der bla. er sheltere, madpakkehus, naturlegeplads, løberuter mm. Hvor […]

Stærke Storm – Silkeborg trold

staerke-storm-thomas-dambo-trold-silkeborg

Trolden der passer på skoven ved Silkeborg Stærke Storm ved Silkeborg Fakta om Stærke Storm Trolden Stærke Storm er Silkeborgs trold. Den står syd for Ørnsø. Stærke Storm sidder i en lysning i skoven, hvor han passer på træerne. Trolden er en af troldene fra *Den Store Troldefolkefest*. Hvor er Stærke Storm? Stærke Storm sidder […]