Nyd naturen på Orøs 5 trampestier

- Orøs Trampestier -

orore-trampesti
Orø trampesti
oroe-trampesti-vandretur
Trampesti på Orø

- Trampestierne -

Orøs 5 tramperuter

  • Tur 1. Fra Orø Havn i Brønde, forbi vindmøllerne og Naturskolen Orø Strand til Orø Strandcamping

  • Tur 2. Fra Orø Strandcamping ud omkring Børrehoved og Salvig til Næsbyvej

  • Tur 3. Fra Næsby gennem sommerhusområdet, langs kysten omkring Næsset til Næsby og Gl. Snave Færgested

  • Tur 4. Fra Næsby til Hegnegårdens skel, herfra til stien, langs østsiden, parallelt med engindhegningen. Efter Olufsminde deler stien sig. Den ene går til Gamløse og den anden til Østre Færge

  • Tur 5. Fra Orø Kirke op til Stensbjerg til museet

NB: Husk at holde din hund i snor.

Båltænding og teltslagning er ikke tilladt.
Nogle steder kan man dog opleve at ruterne er brudte, HUSK ordentlig fodtøj, der kan være våde områder.

På trampestierne er der opsat pæle med vejvisningspile. Den samlede rute er 14 km. Der er opsat informationstavler rundt omkring, der fortæller om Orøs natur mm. Der er også bænke på stierne.

Rundt på Orø kan man studere Orøs ynglende strand- og vadefugle, samt det øvrige dyre- og planteliv. Derfor skal man vandre på stierne på naturens præmisser. På Orøkortet er de sværest fremkommelige strækninger markeret med den røde og blå farve. Nogen strækninger af trampestierne går langs vejene, og her anbefales det at gå i venstre side, af sikkerhedsmæssige grunde.

Ridning er tilladt, undtagen på rød og blå rute. Der opfordres dog, at stierne ikke pløjes op.

Mange af informationerne er hentet på oroe.dk og Orø Turistbrochure.

Kort fra Orø Turistbrochure

Orø - trampesti kort
oroe-vandresti
Vandrestien på Orø langs kysten
oroe-brombaer
Brombær på Orø ved campingpladsen
Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk