Rundtidanmark-flag

Æbelø & naboøer

aebeloe-kort

SE HVOR
ÆBELØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Æbelø ligger ca. 4 km nord for Fyn i Kattegat.
Lige syd for Æbelø ligger småøerne Æbeløholm, Dræet, Ejlinge og draget Brådet, der ligger mellem Æbeløholm og Æbelø.
Æbeløs areal er 2,09 km² og øen er ubeboet.

For at komme til Æbelø skal man gå den 1,5 km lange ebbevej til Æbeløholm.
Ruten er markeret og strækningen ligger under vand.

Geologien på Æbelø er meget speciel.
Der er lag af plastisk ler, som er afsat i Palæocæn (bla. i laget fiskeleret), som gør at jordlagene nemt glider fra hinanden.
Man kan på Æbeløs skrænter se det plastiske ler være gledet ned, hvorpå der er lavet store trappetrinsformer ud mod havet.
Dette er grunden til at bøgeskoven glider med, og træerne ender i vandet.
Rundt kan man være heldig at se elefantfodsskred, hvor det plastiske ler flyder ud på stranden i forskellige former.

Øen har ikke været udsat for store menneskelige påvirkninger, i det den hovedsageligt har været anvendt som græsningsareal for de omkringboendes dyr. 
Der har tidligere været fastboere, som dyrkede jorden.

Der blev i længerne på Æbeløgård indrettet et stenmuseum i 2001.
Her udstillede Holger Garnak sin stensamling.
Denne var indsamlet gennem et helt liv, alle omkring Æbelø.
Samlingen flyttede i 2009 til Nordfyns Museum i Bogense.

Ebbevej
For at komme til Æbelø skal man gå den 1,5 km lange ebbevej til Æbeløholm.

Man finder Ebbevejen ved Jersore ud fra parkeringspladsen på Lindøhoved.
Man skal være opmærksom på, at hvis parkeringspladsen er fuld, er Æbeløs kapacitet nået.
Så er det bedst at komme igen en anden dag. 
Besøgene på Æbelø er størst i skolernes sommerferier.

Adressen til parkeringspladsen ved Lindøhoved:
Lindøhoved 60.

Turen er ikke egnet for dårligt gående eller personer med dårligt helbred. 

Fra parkeringspladsen, følger man pæle-markeringen ud gennem vandet mod Æbeløholm.
Vandreturen tager ca. 45 min. gennem vandet til Æbeløholm.
Æbeløholm er den lille ø før Æbelø.
Man skal gå over Æbeløholm, hen over Bråget, før du kommer til selve Æbelø.
Omkring Bråget kan der være vand man skal igennem også.
Denne tur tager ca. 20 min., og så har man ca. gået 4 km. når man når Æbelø.

Tidevandstabel
Det er klogt at planlægge sin tur til Æbelø.
Læs tabellen over området – her er den fra 2022.
Link

Kajak, SUP & båd
Man kan komme til Æbelø med egen kajak, SUP eller båd.
Da der ikke er nogen havn på Æbelø, kan man ligge for anker ud for øen.
Om sommeren kan du tage med en sejltur til vandet ud for Æbelø på skibet M/S Castor og nyde udsigten fra skibet. Om sommeren kan du også tage med på kajakture til og fra Æbelø med Strandlykken.

Solnedgangstur ved Æbelø
Fra Bogense sejler det flotte gamle træskib M/S Castor ud mod Æbelø hver fredag.
Skibet ligger til ud for Æbelø.
Der er ikke landgang på Æbelø.
Link

Det er ikke muligt at køre til Æbelø på nogen måde.
Nogengange er en traktor på Æbelø.
Den er kun til brug for dem, der arbejder på øen.

Overnatning
Det er IKKE tilladt at overnatte på Æbelø.
Æbelø er fredet, og for at bevare øens unikke natur er overnatning ikke tilladt.

Indkøb & spise
Der er ingen mulighed for at købe noget at spise på Æbelø.
Derfor medbring alt spise & drikke selv.
Husk at tage dit affald med tilbage.

Bål & primus
Man må IKKE tænde bål eller lave åben ild på øen.
Det er tilladt at bruge en primus til madlavning.

Toilet & vand
Der er hverken toilet eller vand på Æbelø.
Der er toilet (ingen drikkevand) ved Lindøhoved, hvor man begynder turen ud på Ebbevejen til Æbelø.
Man kan evt. medbringe en lille spade og bionedbrydeligt toiletpapir til turen selv.

Vandretur på Æbelø
Hvor må man gå og hvad må man ikke?
– man må  være på stranden døgnet rundt.
– man må gå på de store stier og veje og de åbne arealer mellem kl. 6 om morgenen til solnedgang.
– man må ikke tage planter, dyr, svampe eller dødt træ med fra Æbelø.
– fra 1. marts til 15. juli er det fuglenes yngletid. Her må man ikke gå i land på Dræet eller bevæge dig uden for vejen på Æbeløholm. Drætte Holm er også lukket for offentlig adgang 1. marts til 1. september.
– man må gerne tage sin hund med, så længe hunden er i snor.
– forladte huse eller ruiner kan være farlige at gå ved, og man må derfor ikke gå ind mellem dem. 
– man skal søge, hvis man vil ride på Æbelø. Der må ikke rides på stranden mellem 1. marts og 15. juli pga. ynglende fugle.
Man kan søge via Aage V. Jensen Naturfond
Link
Overtrædelse af reglerne kan medføre politianmeldelse.

På øen er der en fin afmærket stirute på 4 km.

Guidet tur til Æbelø
Det er muligt at booke en guidet tur til Æbelø.
Link

Fiskeri på Æbelø & omkring
Omkring Æbelø er der gode fiskepladser.
Det er smart at have waders på, da man står i vandet.
Stedet er perfekt til flue og letspin.
Andre fisk kan være, havørred, multe og hornfisk.
Fiskesæsonen:
Højsæson: April-juli og september-november
Mellemsæson: Marts, april og december
Link

Hovedgården Æbeløgård og fyrtårnet og ruinerne af andre huse kan stadig ses på Æbelø.

Natur
Skov & Landbrug
Engang var Æbelø præget af skov. Senere kom der landbrug.
I dag er det et naturreservat.
Dengang boede der mere end 40 mennesker på øen.
Hovedgården Æbeløgård og fyrtårnet og ruinerne af andre huse kan stadig ses på Æbelø.
Æbelø ejes i dag af Age V. Jensen Naturfond, og øen er det naturen der har fået førsteret.
Fra kysten er der en fantastisk udsigt, og på klinterne kan man se træer der skrider ned i havet.
Grunden er det plastiske Æbelø-ler.
Dette ler gør, at jordlagene glider fra hinanden. 

Nåletræer
Der er fældet en del nåletræer på Æbelø.
Dette var for at give plads til naturlige hjemmehørende træarter.
I dag vedligeholdes skoven vedligeholdes stortset kun for at stierne skal være farbare.
Som fx. var nødvendigt efter orkanen i 1999. 
Dræn vedligeholdes ikke, hvilket resulterer i en noget mere sumpet og varieret skovbund.
Dette resulterer i mange flere forskellige levesteder for både planter og dyr.

Planter
Der var længe skov på Æbelø.
Tilbage i 1400-tallet var de fleste skove fældet på Nordfyn, men her var der stadig fine bøge- og egetræer.
Skoven er i dag naturskov, hvor planter, træer og dyr får lov at udvikle sig frit.
I dag er der stadig de fine gamle ege rundt på Æbelø.
På øen er der også den sjældne plante skælrod, som er en ægte snylter.
Der er den tyndaksede gøgeurt, som er i smuk lilla i april-maj.
Den fredede sjældne plante strandmandstro findes også på Æbelø.

Dyrelivet
På Æbelø bor der havørne, dådyr og mufloner (får), samt mange sjældne insekter og fugle.
På de store arealer med græs, kan man være heldig at se dådyr og mufloner.
På Æbelø er der mange forskellige sommerfugle og insekter.
Det er bla. det sidste sted i Danmark hvor man kan finde den store bille eghjort.
I skovsøen og i flere af de andre små vandhuller i skoven er der mange lille vandsalamander i april-maj.
I øens klinterne ud mod stranden bygger digesvalerne deres reder. De er på Æbelø fra start maj.
Udover havørnen, kan man høre ravnens hæse stemme over trætoppene.
Langs kysterne er der gode fiskeforhold. Bla. havørreder og hornfisk.
Det er også muligt at spotte sæler og marsvin fra Æbelø.

Jagt
Inden 1995 var der intens jagt på Æbelø.
Dyrene ænder, fasaner, dådyr, krondyr og får ødelagde træerne.
Kristtornen, en stedsegrøn busk eller et op til 10 m. højt træ forsvandt.
Al olden af eg og bøg blev tilsvarende ædt af de udsatte fasaner, samt gråænder og klovdyrene.

Bygninger
Rundt på Æbelø er der flere rester fra huse, samt fra den gamle havn.
Den eneste bygning der *hele* er, er hovedgården Æbeløgård og fyrtårnet.
Begge kan ses på afstand.
I udkanten af skoven til venstre for stien støder man på fundamentet af en ruin. Dett var øens gamle skole.
De fleste gamle bygninger på Æbelø er fjernet, kun Østerhovedhus har fået lov at ligge som en stråtækt bindingsværksruin.
Huset er rødt, og vinduerne er blændet af. Bygningen ligger lige syd for Ottetalssøen.
Æbeløgård, er den eneste bygning hvor man kan bo.
Denne ligger ved engen og er smukt restaureret.
Her bor øens bestyrer.
Herudover findes smedjen. Det er en lille stråtækt idyl, der ligger tæt på gården og fyret.
Den er nu indrettet til gæstebolig.

Historie
Ralgravning
Specielt på vestkysten findes der
gamle ralgrave.
De stammer tilbage fra begyndelsen af det 20. århundrede.
Her gravede man efter ral (Ral er sten som er fra 30 til 80 mill. i diameter – benyttes bla. til fremstilling af beton) til brug ved opførelsen af Lillebæltsbroen i 1935.
Det var Ingeniørfirmaet Monberg & Thorsen der købte retten til at grave ral i 1920’erne, og i 1930 anlagde man et ralværk.
Materialet virkede godt til at støbe beton af, da det stort set ikke indeholdt organisk materiale.
Der er stadig rester af jernbanesporene, der blev lagt i forbindelse med ralgravningen.
Der var dengang to spor: – et fra gravene til ralværket og et fra ralværket til havnen.
Havnen findes ikke mere, men den var anlagt som en mole nogle hundrede meter nord for ralværket.
Resterne af molen ses i dag som en række store sten, der ligger vinkelret på stranden langt ude i vandet på vestkysten af Æbelø. Her ankrer Lystsejlere ofte op her.
Der blev brugt tipvogne til transport af ral.
Det var halvstore skibe der lagde til ved molen, og de blev lastet direkte fra tipvognene.
Efter 2. verdenskrig, hørte ralgravningsarbejdet var op, men sporene og tipvognene blev stadigvæk brugt til at fragte varerne fra købmand Rasmussens skib (fra Bogense) op til selve øen.
Der blev brugt hestevogn fra hvor sporene hørte op, og ud til familierne rundt på Æbelø.
Man brugte også tipvognene til at fragte fangsten efter klapjagter (jagt hvor vildtet skræmmes hen mod jægerne af en række larmende klappere).

Ejere
Aage V. Jensens Fonde ejer i dag Æbelø.
Fonden overtog øen 1. maj 1995 efter godsejer Erik W. Grevenkop-Castenskiold.
Æbelø blev fredet i 1993 og i 1999 foretog naturklagenævnet besigtigelse og afholdt offentligt møde om den endelige fredning af Æbelø.
Æbeløholm, Brådet, Dræet og Dretteholm med omliggende søterritorium.
Fredningens formålsparagraf er, at øen skal henligge til naturlig udvikling.

Sommer – juli 2021.

Vi kørte mod Lindøhoved, og håbede på vi havde set rigtigt ifht. tidevandet, og at der var plads på parkeringspladsen ved Lindøhoved.

Vi var heldige, og gjorde klar til at gå afsted.
Benyttede lige toilettet inden, da der jo ikke er nogen på Æbelø.
Det var heldigvis godt sommer vejr, så det var nok bare at have shorts og en bluse på.
Vi var Alfred på 9 år, samt Anders, Malene, Kaj og mig – et friskt team!

Der var rimelig mange der havde besluttet at de også vil til Æbelø, så det var ikke til at tage fejl af, hvor ruten gennem vandet var.
Vi gik ud i vandet, med gamle sko på – og der opstod naturlige mellemrum på 50 – 100 m imellem grupperne.

Vandet gik til midt på skinnebenene på os voksne og til knæene på Alfred.
Turen over til Æbeløholm var uproblematisk, og hyglig.
Vi gik forbi Dræet, som vi kom fhv. tæt på.

Vi gik hen over Æbeløholm, hen over  Brådet / Draget, hvorefter vi valgte at skifte sko. Der var ikke vådt på det sidste stykke inden Æbelø, men det kunne der godt have været.
Vi lod skoene stå til hjemturen.

HUSK, at holde jer på stierne eller stranden, når man går rundt på Æbelø.

Vi valgte (tilfældigt) at gå venstre om øen.
Her kom vi hen til resterne af den gamle havn.
Her tog vi en lille pause, og fik en bid mad & drikke.

Vi gik oppe på stien, hvor udsigten og skrænterne stod flot mod Fyn.
Vi gik gennem stier, hvor der var bevoksning på begge sider, fortsatte ind på midten, og gik mod venstre inde i skoven for at komme ud og se på fyret.
Vi gik tilbage ind i skoven, og ud mod østkysten af Æbelø.
Her var der flere fugletårne, hvorfra man havde et godt view over et stort område med græsser.
Der var meget grønt i skovområdet, hvor der var en masse bregner rundt omkring. 
Vi passede også adskillige vandhuller, hvorefter vi til sidst kom helt ud til østkysten, hvor træerne ligesom var på vej ud i havet, udover skrænten.

Dette var for os højdepunktet på turen!
Ude i det skønne vand lå der også flere sejlbåde for ankrer.
Vi gik helt ned på stranden, da vejret var perfekt til en badetur her i sol og læ.

10 m ude i vandet, lå der et gammelt vrag, det hele så meget eksotisk ud.
Der blev svømmet ud til båden, og kravlet op på den, og hoppet i derfra!
Efterfølgende kravlede vi lidt på træerne der lå i strandkanten.

Herfra gik vi langs stranden tilbage mod Draget / Brådet. 
Der lå massere at træer, som havde taget en dramatisk tur ud over skrænterne, eller stod og var snart på vej til at gøre det.

Tilbageturen føltes mærkelig nok kortere end derover.
Måske fordi vi havde aftalt at tage til Bogense og købe en kæmpe is 😉

Alt i alt, en enorm spændende ø-tur til Æbelø – Som kraftigt kan anbefales!

Omkring Æbelø er der flere øer.
Læs her om:
– Æbeløholm
– Ejlinge
– Dræet
– Brådet / Draget

Æbeløholm
Det er muligt at vade via ebbevej fra Lindø på Fyn til Æbeløholm.
Mange går ud til den, for så at gå videre over landtangen Draget til Æbelø, 
Landtangen sørger for, at sand og sten skylles videre til Æbelholms østlige og vestlige side.
Dette er årsag til, at Æbeløholm vokser sig større.

Brådet / Draget
Dette er en landtange mellem Æbeløholm og Æbelø i Kattegat.
Landtangen / Draget er sjældent oversvømmet, og er dannet af sand fra Æbeløs kyst.
Sandet er med strømmen blivet ført rundt om øen og aflejret på Æbeløs sydside.
Der er steder, hvor man kan se spor efter havets overskyldning.
Fra Æbeløholm er der et traktorspor til Æbelø.
Landtangen henligger i dag som urørt natur efter at Aage V. Jensens Fonde i 1995 overtog dem.
Formålet er, at give naturinteresserede et sted, hvor man kan nyde naturen, samtidig med at man følger forandringerne fra de menneskelige aktiviteter, til urørt natur.
Kysten ved Brådet er velegnet til lystfiskeri.

Ejlinge
Denne lille ø ligger i Kattegat lige nord for Fyn og sydøst for Æbelø.
Ejlinge har et areal på 16 ha og er ca. 3 m. over havets overflade.
Ejlinge er i dag ubeboet.
Øen har en imponerende udsigt, samt en spændende og smuk kyststrækning langs hele øen.

Igennem mange år boede postbud Valdemar Knudsen på Ejlinge.
Han var det sidste postbud der havde til opgave at levere post til øboerne på Æbelø, Dræet og Ejlinge.
Hans opgave krævende, da han vadede, cyklede, roede og gik mere end 20 km hver dag for at få posten ud.
I hele 21 år passede Valdemar opgaven (fra 1951-1972).
Tidligere var det hans far der var øernes postbud i mere end 30 år.

Valdemars hvide hus står stadig på Ejlinge.
Ejlinge ejes af flere ejere og bruges både som sommerbolig, til landbrug og så har strandengen i øens østlige del et rigt fugleliv.

Det er ikke tilladt at tage ophold på Ejlinge, men man må gerne gå en tur langs stranden hele øen rundt.
Du kommer til Ejlinge ved at vade gennem vandet fra en markvej mellem Jersore og Lindøhoved – Der er en hvid pæl ved markvejen, der viser hvorfra du skal gå.
Ved den hvide pæl skal man pejle midt på Ejlinge Ø – Dette er vadevejen.
Ved lavvande er vandstanden meget lav, her er det muligt at gå i gummistøvler.
Det er muligt at gå i bare tæer, da der er sandbund.
En tur ad vadevejen og rundt om øen tager ca. to timer. Husk at se på tidevandstabellen. Parkering sker på den store parkeringsplads på Lindøhoved.
Ejlinge er meget tæt på Fyn mere mod nord, men her er der dybt og stærk strøm, samt bunden er ikke fast, det frarådes kraftigt at gå denne vej.

Dræet
Dette er en lille ø syd for Æbelø i Kattegat.
Øen er på 28 ha, og er 3 m. over vandoverfladen.
Øen har været ubeboet siden 1960, men der er stadig rester af bygninger rundt.
Dræet blev i 1995 købt af Aage V. Jensens Fonde.
Dræet er et fredet naturområde og er forbundet med Lindø (Fyn) via en ebbevej fra Lindøhoved – den samme vej som til Æbelø.
Her drejer ruten skarpt på et tidspunkt, hvor du kan gå over til Dræet.
Det frarådes at gå mellem Æbeløholm og Dræet, hvor der ellers er smallest, da bunden består af dynd.
HUSK at følge tidevandstabellen.
Vandet går til en voksen mands hofter, når det er højest, og til anklerne når det er lavest.

HUSK at medbring alt spise & drikke du får brug for, og tage dit affald med retur.
Man må ikke gå ind inde i ruinerne, da de ikke er sikre.

Engang boede  der omkring 40 mennesker på Dræet i deres eget lille samfund.
Det var landmænd og fiskere.
I dag har fuglene overtaget Dræet, men man  kan besøge øen, når der ikke er yngletid, som er fra 1. marts til 15. juli.

På øen lever der en masse dåvildt.

Øens navn blev for første gang nævnt på skrift i 1501, som Dret.
Dette ord stammer muligvis fra ordet drætte, hvilket hentyder til at stedet har været brugt til fiskeri.

draeet-aebeloe
Dræet, på vej til Æbelø

- Fotos fra Æbelø -

VisitNordfyn har lavet en fin film om Æbelø fra oven

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk