*Alle Danmarks øer*

Antallet af øer ændrer sig hele tiden - tallet ligger mellem 450 - 550!

Er der fejl eller ændringer - Skriv gerne til Rundt i Danmark

Definition på en Ø
Et landområde omgivet af vand hvor man i blikstille vejr kan stå tørskoet ved normal vandstand.
Størrelsen behøver således ikke være mere end et par skosåler men øen skal være navngivet på et kort.
De medtagne øer er dog normalt en del større end 100 kvadratmeter.
Landområdet må ikke være naturligt forbundet til fastlandet (så er det en halvø) men kan være forbundet med fastlandet via menneskabte forbindelser (broer eller dæmninger).
Selvom Rømø er forbundet med fastlandet via en dæmning, betyder det ikke, at den ikke længere er en ø.
Rømø var en ø, før dæmningen blev bygget, og den opfylder stadig kriterierne for at være en ø, da den stadig er omgivet af vand på alle sider.

At være en ø handler om den geografiske egenskab ved at være omgivet af vand på alle sider, snarere end om tilgængelighed.
Der er mange andre eksempler på øer, der er forbundet med fastlandet via broer, dæmninger eller andre menneskeskabte strukturer, men de er stadig anerkendt som øer.
Øen skal have eksisteret så længe at den er navngivet på et kort som OpenStreetMap eller Google map – men skal dog være synlig – også på et nyere satellitbillede. Så selvom øen er angivet på et måske ikke ajourført kort med et navn, så defineres den ikke automatisk som en ø. Selve landområdet kan være menneskabt men selvom en borerig eller en offshore-vindmølle opfylder definitionen på en ø, så defineres de ikke som sådanne.

Havneøer defineres som øer selvom de ikke er naturligt opståede. Om de er flydende eller har forbindelse til bunden er uden betydning så længe de kun er forbundet til fastlandet med en bro eller dæmning og så længe de er navngivet på et kort.
Øer er medtaget hvadenten de er øer, stenrev, skær, holme eller polde når de opfylder de angivne kriterier.

Borg-øer er ikke medtaget selvom de er omgivet af vand og kun forbundet via en bro eller dæmning. Eksempler på borg-øer er Egeskov på Fyn, Bygholm Slotsbanke i Horsens og Riberhus Slotsbanke i Ribe.

Danmarks største øer:

1. Sjælland – 7.049,27 km²
2. Nørrejyske Ø – 4.674,24 km²
3. Fyn – 2.988,62 km²
4. Lolland – 1.244,97 km²
5. Bornholm – 589,32 km²
6. Falster – 513,99 km²
7. Mors – 360,46 km²
8. Als – 311,31 km²
9. Langeland – 283,54 km²
10. Møn – 218,31 km²
11. Læsø – 112,86 km²
12. Samsø – 112,26 km²
13. Amager – 96,28 km²
14. Ærø – 87,51 km²
15. Rømø – 86,56 km²

Øer der starter med A i Danmark

Areal: ? km2
Kommune: Varde
Placering: I Filsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Aarhus
Placering: I Aarhus Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 5,8750 km2
Kommune: Haderslev
Placering: I Lillebælt
Beboet

Se på kort

Areal: 3,488 km2
Kommune: Morsø
Placering: I Limfjorden
Beboet

Se på kort

Areal: 8,0805 km2
Kommune: Slagelse
Placering: ud for Stigsnæs Havn
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0732 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: Vest for Kulhuse
Ubeboet

Se på kort

Areal: 7,6997 km2
Kommune: Odder
Placering: I vest i Horsens Fjord
Beboet

Se på kort

Areal: 321 km2
Kommune: Sønderborg
Placering: I Lillebælt ved Sønderjylland, lige nord for Flensborg Fjord.
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0018 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: I Julsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 95,7 km2
Kommune: Flere (Københavns, Tårnby & Dragør)
Placering: Syd for Københavns havn
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: nordøst siden af Amager
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0068 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: I Roskilde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Frederiksberg
Placering: I Frederiksberg Have – nordlige ende
Ubeboet

Se på kort

Areal: 21,75 km2
Kommune: Norddjurs
Placering: I Kattegat
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0475 km2
Kommune: Ringkøbing Skjern Placering: I Ringkøbing Fjord ved Tipperne
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0009 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: vest i Borre Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 
Kommune: Bornholm
Placering: Lille skær ved Hammerknuden på Nordbornholm – øst for spidsen

Se på kort

Areal: 0,1347 km2
Kommune: København
Placering: Ved Holmen – Christianshavn
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0001 km2
Kommune: Langeland
Placering: I Lindelse Nor (midtvest Langeland)
Ubeboet

Se på kort

Areal: 2,8022 km2
Kommune: Lolland
Placering: I Smålandsfarvandet
Beboet

Se på kort

Areal: 
Kommune: Lolland
Placering: I Søndersø ved Maribo
Ubeboet

Se på kort

Areal: 5,7449 km2
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Placering: I Det Sydfynske Øhav
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0113 km2
Kommune: Næstved
Placering: I Avnø Fjord
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med B i Danmark

Areal: 6,1916 km2
Kommune: Assens
Placering: I Lillebælt nord for Assens
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0093 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: I nordlige del af Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: Vest for Væggerløse på Falster
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0917 km2
Kommune: Lolland
Placering: Nakskov Fjord syd for Hestehoved
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Skær ud for Listed på Bornholms østkyst
Ubeboet

Se på kort

Areal: 2,6599 km2
Kommune: Aabenraa
Placering: Ved Gennerbugt i Lillebælt
Beboet

Se på kort

Areal: 0,063 km2
Kommune: Assens
Placering: Nord for Aarø i Lillebælt
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,9141 km2
Kommune: Ærø
Placering: I Det Sydfynske Øhav 
Beboet

Se på kort

Areal: 0,1017 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: I bunden af Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,4792 km2
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Placering: I det Sydfynske Øhav
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0024 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: Syd for Eskilsø i Roskilde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0084 km2
Kommune: Morsø
Placering: Ligger mellem Livø & Mors
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Svendborg
Placering: mellem Svendborg og Oure
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0046 km2
Kommune: Haderslev
Placering: Ø i Slivsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,3156 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: ved Fynshoved
Ubeboet

Se på kort

Areal: 14,4005 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: Ligger mellem Farø og Møn
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0161 km2
Kommune: Langeland Placering: Nord for Strynø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Læsø
Placering: Stenrev nord for Læsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1825 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: Søndersø ved Maribo – Lolland
Ubeboet

Se på kort

Areal: 589,3244 km2
Kommune: Bornholm
Placering: I Østersøen
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0169 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: I Borre Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,5047 km2
Kommune: Vesthimmerlands
Placering: Ligger nord for Løgstør i Limfjorden
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Samsø
Placering: Ligger nord øst for Samsø (øst for Vejrø).
Ubeboet

Se på kort

Areal: 2,1106 km2
Kommune: Middelfart
Placering: Ligger i Lillebælt ud for Hjelsminde
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Varde
Placering: I Filsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Klippeskær lige syd for Tejn på Bornholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,3017 km2
Kommune: Langeland
Placering: vest for Strynø Kalv
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Klippeskær Lige ud for Gudhjem Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,007 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: I Borre Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0002 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: I Julsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0497 km2
Kommune: Samsø
Placering: Ved Besser Rev på Samsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Brøndby
Placering: Havneø hvor Brøndby Havn er på
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Brøndby
Placering: En del af Vestegnens Strandpark i Køge Bugt er på
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0004 km2
Kommune: Langeland
Placering: Ved for Strynø Kalv
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0130 km2
Kommune: Langeland
Placering: I Lindelse Nor
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Odense
Placering: Midt i Odense
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I Sydhavnen – Sluseholmen
Beboet

Se på kort

Øer der starter med C i Danmark

Areal: 0,2395 km2
Kommune: København
Placering: Christianshavn
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Ø lige overfor Nyhavn på Christianshavn
Beboet

Se på kort

Areal: 0,2142 km2
Kommune: Hører under Forsvarsministeriet
Placering: Øst for Bornholm
Beboet

Se på kort

Øer der starter med D i Danmark

Areal: 0,0001 km2
Kommune: Svendborg
Placering: Ved Hjortøs vestkyst
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0601 km2
Kommune: Frederikshavn
Placering: Lige ud for Frederikshavn Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0309 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: I Bøgestrømmen nordvest for Nyord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ærø
Placering: Ved Ærø ud for Ærøkøbing
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0039 km2
Kommune: Haderslev
Placering: I Haderslev Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0642 km2
Kommune: København
Placering: Christianshavn
Ubeboet?

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Dragør
Placering: Syd for Dragør Lystbådehavn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 4,26 km2
Kommune: Svendborg
Placering: Sydfynske Øhav
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hillerød
Placering: ligger ude i Slotssøen mellem Barokhaven og Frederiksborg Slot.
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,2937 km2
Kommune: Nordfyn
Placering: Ved Æbelø, øst for Bogense
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0177 km2
Kommune: Nordfyns
Placering: Ved Æbelø, øst for Bogense
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0126 km2
Kommune: Lolland
Placering: Nakskov Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,3802 km2
Kommune: Næstved
Placering: I Dybsø Fjord syd for Enø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0011 km2
Kommune: Lejre
Placering: I Fjorden ved Borrevejle
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0084 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: Nord Falster ved Vålse Vig 
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Klippeskær lige vest for spidsen af Hammeren på Nordbornholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0130 km2
Kommune: Nordfyns
Placering: Vest i Odense Fjord
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med E i Danmark

Areal: 6,0576 km2
Kommune: Aalborg
Placering: Vest for Aalborg i Limfjorden
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0927 km2
Kommune: Assens
Placering: Nordvest på Bågø
Ubeboet

Se på kort

Areal:  km2
Kommune: København
Placering: I Sydhavnen ved Teglhavnen
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0191 km2
Kommune: Morsø
Placering: Nordøst for Mors
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1585 km2
Kommune: Nordfyns
Placering: Ved Æbelø, øst for Bogense
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,016 km2
Kommune: Roskilde
Placering: Ud for Jyllinge i Roskilde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 13,2295 km2
Kommune: Horsens
Placering: Mellem Jylland og Samsø
Beboet

Se på kort

Areal: 0,9975 km2
Kommune: Lolland
Placering: Nakskov Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal:  km2
Kommune: København
Placering: I Utterslev mose (Østmosen)
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0018 km2
Kommune: Tårnby
Placering: Øresund ved Saltholms vest kyst
Ubeboet

Se på kort

Areal: 3,5342 km2
Kommune: Næstved
Placering: Ved Karrebæksminde Bugt
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Kerteminde
Placering: Ved Fynshoved
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1144 km2
Kommune: Samsø
Placering: Vest for Besser Rev
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,4 km2
Kommune: Holbæk
Placering: i havet sydvest for Orø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,3984 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: I Roskilde Fjord
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0099 km2
Kommune: Langeland
Placering: I Lindelse Nord – vest Langeland
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med F i Danmark

Areal: 513,987 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: Syd for Sjælland mellem Møn og Lolland
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0039 km2
Kommune: Hillerød
Placering: Ved Bred Dam syd for Hillerød
Ubeboet

Se på kort

Areal: 59,6044 km2
Kommune: Fanø
Placering: Vest for Esbjerg
Beboet

Se på kort

Areal: 0,93 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: Syd for Sjælland, vest for Bogø
Beboet

Se på kort

Areal: 15,9791 km2
Kommune: Lolland
Placering: Nord for Lolland i Smålandsfarvandet
Beboet

Se på kort

Areal: 11,4014 km2
Kommune: Lolland
Placering: Nord for Lolland i Smålandsfarvandet
Beboet

Se på kort

Link til Ø-beskrivelse

Areal: ? km2
Kommune: Hører under ForsvarsministerietPlacering: lille, ubeboet klippeskær ca. 1,1 km nordvest for Christiansø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0057 km2
Kommune: Assens
Placering: øst for Agernæs – Sydfyn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0003 km2
Kommune: København
Placering: Ligger i søerne i København, mellem Dronning Louises bro og Fredensbro
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,3518 km2
Kommune: Holstebro
Placering: I Nissum Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal:  km2
Kommune: København
Placering: 
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0381 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: Sydlige del af Guldborgsund mellem Lolland og Falster
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0071 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: I Odense Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0212 km2
Kommune: Roskilde
Placering: I Roskilde Fjord ved Jyllinge – del af Jyllinge Holme
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0077 km2
Kommune: Svendborg
Placering: I Det Sydfynske Øhav, nord for Drejø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Ved Nordhavnen i København
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1805 km2
Kommune: København 
Placering: ved Holmen – Christianshavn
Beboet

Se på kort

Areal: 0,043 km2
Kommune: Hører under Forsvarsministeriet
Placering: Øst for Bornholm
Beboet

Se på kort

Areal: 0,059 km2
Kommune: Svendborg
Placering: Svendborg Havn
Beboet

Se på kort

Areal: 0,1366 km2
Kommune: Jammerbugt
Placering: Vest for Egholm i Limfjorden
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0087 km2
Kommune: Lolland
Placering: I Søndersø syd for Maribo
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Damhussøen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0173 km2
Kommune: Haderslev
Placering: Ved Årø Kalv
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0118 km2
Kommune: Slagelse
Placering: I Noret sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Guldborgsund – syd Falster, ud for Gedser
Placering: 
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0033 km2
Kommune: Slagelse
Placering: ved Glænø
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: Sydlige del af Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hvidovre / København
Placering: Ud for Kystagerparken i Hvidovre
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0009 km2
Kommune: København
Placering: Søerne i København – Sortedams dosseringen – tættest på Østerbrogade
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0294 km2
Kommune: Struer
Placering: Nord for Thyholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 21,9501 km2
Kommune: Skive
Placering: Syd for Livø, vest for Mors i Limfjorden
Beboet

Se på kort

Areal: 2988,6237 km2
Kommune: Flere kommuner
Placering: Midt i Danmark
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Sydhavnen – Slusehavnen
Beboet

Se på kort

Areal: 3,9032 km2
Kommune: Middelfart
Placering: I Lillebælt ud for Middelfart
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0364 km2
Kommune: Middelfart
Placering: vest for Fænø
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med G i Danmark

Areal: ? km2
Kommune: Frederikssund
Placering: Syd for Kronprinsesse Marys Bro i Roskilde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0012 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: I Kerteminde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Vordingborg
Placering: Nord for Nyord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Utterslevmose – Østmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 5,6484 km2
Kommune: Næstved
Placering: I Karrebæk Fjord
Beboet

Se på kort

Areal: 5,2635 km2
Kommune: Slagelse
Placering: Sydsjælland, øst for Skælskør
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Haderslev
Placering: Vest for Haderslev by – i fjorden
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0106 km2
Kommune: Langeland
Placering: vest for Strynø Kalv
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0012 km2
Kommune: Svendborg
Placering: Nord for Drejø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0116 km2
Kommune: Svendborg
Placering: Syd for Skarø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0931 km2
Kommune: Hører under Forsvarsministeriet
Placering: Øst for Bornholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Frederikshavn
Placering: Nord for 
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0056 km2
Kommune: Langeland
Placering: ved Birkholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0809 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: Sydlige del af Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0029 km2
Kommune: Lyngby-Taarbæk
Placering: I Bagsværd Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Varde
Placering: I Filsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Helsingør
Placering: I Gurre Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0158 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: Syd i Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0361 km2
Kommune: Næstved
Placering: I Karrebæk Fjord
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med H i Danmark

Areal: 0,4379 km2
Kommune: Ærø
Placering: 6 km nord for Marstal
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0086 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: Ved Tipperne i Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0029 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: I Hvide Sande
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Bryggebroen, overfor Islandsbrygge
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0098 km2
Kommune: Lolland
Placering: Ved Bandholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Vejle
Placering: I Vejle Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0851 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: I bunden af Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Greve
Placering: Havneø i Greve Marina
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,6965 km2
Kommune: Halsnæs
Placering: I Hesselø Bugt nord for Sjælland
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Lejre
Placering: På den sydlige kyst af halvøen Bognæs
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0701 km2
Kommune: Lolland
Placering: I Søndersø ved Maribo
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,7666 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: I Stadil Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1680 km2
Kommune: Frederikshavn
Placering: Ø øst for Frederikshavn
Beboet

Se på kort

Areal: 3,2262 km2
Kommune: Hedensted
Placering: I Horsens Fjord
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0028 km2
Kommune: Frederikshavn
Placering: Ud for Frederikshavn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,6254 km2
Kommune: Syddjurs
Placering: Ved Hjelm Dyb ved Ebeltoft
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1923 km2
Kommune: Svendborg
Placering: Ved Hjortø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0124 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: Ligger lige nord for Sydmotorvejen ved Lolland
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Varde
Placering: I Filsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,5070 km2
Kommune: Samsø
Placering: I Stavns Fjord ved Samsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0183 km2
Kommune: Skive
Placering: I Harre Vig øst for Mors
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,9050 km2
Kommune: Svendborg
Placering: Sydfynske Øhav
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0258 km2
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Placering: I Helnæs bugt
Ubeboet

Se på kort

Areal: 2,8402 km2
Kommune: Læsø
Placering: Syd for Læsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0923 km2
Kommune: Aalborg
Placering: I Limfjorden ved Stavn
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I Utterslevmose – østmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1220 km2
Kommune: Odder
Placering: Ud for Hou Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ishøj
Placering: Havneø på Grænsen mellem Ishøj & Vallensbæk i Køge Bugt Strandpark
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Syddjurs
Placering: Ved Øer i Syddjurs
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Aalborg
Placering: Ved Lindholm Strandpark – Nørresundby
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ishøj
Placering: Tangen ud for Ishøj
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0169 km2
Kommune: Samsø
Placering: I Stavns Fjord ved Samsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Vordingborg
Placering: Nord for Nyord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Frederikssund
Placering: I Roskilde Fjord – ved Skuldelev Strand
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Lejre
Placering: Ud for Lyndby strand
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0379 km2
Kommune: Lolland
Placering: ved sydkysten af Lolland
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1147 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: Ved Avnø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hører under Forsvarsministeriet
Placering: Ved Ertholmene

Se på kort

Areal: 0,0914 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: I Ringkøbing Fjord ved Skjern Enge
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0106 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: I Thorsø
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med I i Danmark

Areal: 0,0169 km2
Kommune: Svendborg
Placering: nord for Tåsinge
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0169 km2
Kommune: Svendborg
Placering: I Helnæs Bugt
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0004 km2
Kommune: Sorø
Placering: I Sorø Sø
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med J i Danmark

Areal: 7,7698 km2
Kommune: Struer
Placering: I Limfjorden
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hører under Forsvarsministeriet
Placering: Ved Græsholm / Ertholmene
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0112 km2
Kommune: Læsø
Placering: fjord ved østkysten af Læsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: klippeskær syd for Tejn
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med K i Danmark

Areal: 0,0485 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: Sydkysten Lolland – vest
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0061 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: Sydkysten Lolland, øst for Nysted Nor
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0061 km2
Kommune: Hører ind under Forsvarsministeriet
Placering: Nord for Græsholm – Ertholmene
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: I Skjern Enge
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1883 km2
Kommune: Aabenraa
Placering: Ved Genner Bugt
Beboet

Se på kort

Areal: 0,2364 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: Syd for Nykøbing Falster
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0418 km2
Kommune: Skanderborg
Placering: Skanderborg sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Syddjurs
Placering: I Kalø Vig – Djursland
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Nordbornholm – nedenfor Hammershus Ruin
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Norddjurs
Placering: I Randers Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0042 km2
Kommune: Fredensborg
Placering: I Store Donse Dam (Allerød)
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Ryvangens Naturpark
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Skanderborg
Placering: Ved Ry – Lillesø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I volden omkring Christianshavn ved Løvens Bastion
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0097 km2
Kommune: Samsø
Placering: I Stavns Fjord – øst Samsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Ved indsejlingen til Københavns Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Ligger lige ud for Amager Strandpark – overfor den store græsplæne
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0559 km2
Kommune: Sønderborg
Placering: Ved Als vestkyst
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0685 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: ml Lolland / Falster i Bredningen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0089 km2
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Placering: Vest for Svelmø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0032 km2
Kommune: Slagelse
Placering: I Skælskør Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I Sydhavnen ved Sluseholmen
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0058 km2
Kommune: Svendborg
Placering: i Thurøbund ved Thurø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0323 km2
Kommune: Fredericia
Placering: I Kolding Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I Utterslevmose i Østmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Et klippeskær lige syd for Svaneke
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,107 km2
Kommune: Svendborg
Placering: I Hvidkilde Sø – Sydfyn 
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0050 km2
Kommune: Furesø
Placering: I Farum Sø
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0013 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: Nordvest for Eskilsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,329 km2
Kommune: Aalborg
Placering: I Limfjorden
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Vejle
Placering: Ved Vejle Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Vejle
Placering: Ved Vejle Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0175 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: Ved Nyord (Bredeholm)
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: I Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0077 km2
Kommune: Randers
Placering: I Randers Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0502 km2
Kommune: Læsø
Placering: Læsø øst
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,008 km2
Kommune: Lejre
Placering: Syd for Munkholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Samsø
Placering: Stavns Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Nordbornholm – klippeskær ud for Allinge-Sandvig
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Silkeborg
Placering: I Brassø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Placering: øst for Avernakø – som den hænger sammen med via Drejet (dæmning)
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0124 km2
Kommune: Frederikshavn
Placering: Hirsholmene
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Vallensbæk
Placering: Havneø ved Vallensbæk Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Syddjurs
Placering: Ved Øer på Syddjurs
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0006 km2
Kommune: Kolding
Placering: I Gudsø Vig (Kolding Fjord)
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Syddjurs
Placering: Ved Øer, på Syddjurs
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Thisted
Placering: I Nissum Bredning – nord for Thyborøn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0304 km2
Kommune: Lolland
Placering: I Nakskov Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0005 km2
Kommune: Langeland
Placering: I Lindelse Nor
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ishøj
Placering: På Kunstens Ø ligger Kunstmuseet Arken
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0005 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: sydvest for Eskilsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1945 km2
Kommune: Samsø
Placering: Lidt nord for Stavns Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0025km2
Kommune: Nordfyns
Placering: Nordfyn under Leammer
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0111 km2
Kommune: Næstved
Placering: I Karrebæk Fjord ved Enø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0232 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: syd for Frederikssund
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0139 km2
Kommune: Frederikshavn
Placering: Sydvest for Hirsholmene
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0187 km2
Kommune: Lolland
Placering: I Nakskov Fjord
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med L i Danmark

Areal: 0,0559 km2
Kommune: Aalborg
Placering: Ved Hals i Aalborg Bugt ud til Kattegat
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0162 km2
Kommune: Fredensborg
Placering: I Store Donse Dam
Ubeboet

Se på kort

Areal: 284 km2
Kommune: Langeland
Placering: I det Sydfynske Øhav, syd for Svendborg
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hører ind under Forsvarsministeriet
Placering: nord for Ertholmene
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0145 km2
Kommune: Ærø
Placering: Sydøst  for Ærø ved Marstal
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0034 km2
Kommune: Holbæk
Placering: ved Munkholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0064 km2
Kommune: Roskilde
Placering: en del af Jyllinge Holme i Roskilde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0271 km2
Kommune: Lejre
Placering: ud for Lyngby Strand
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ærø
Placering: Ud for Marstal
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0245 km2
Kommune: Ærø
Placering: sydøst for Ærø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,9409 km2
Kommune: Varde
Placering: nord for Fanø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0894 km2
Kommune: Langeland
Placering: Ved Lindelse Nor
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0066 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: Ved Borresø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0085 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: Ved Thorsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,3246 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: syd for Sjælland
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0145 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: nord for Orø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0339 km2
Kommune: Holbæk
Placering: syd for Orø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0028 km2
Kommune: Nordfyn
Placering: Odense Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0493 km2
Kommune: Ærø
Placering: syd for Birkholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0359 km2
Kommune: Læsø
Placering: øst for Læsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Utterslevmose øst for Hareskovvej (Hillerød motorvejen)
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0367 km2
Kommune: Aabenraa
Placering: Ved Sønderhav i Flensborg Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,075 km2
Kommune: Mariagerfjord
Placering: Ajstrup Bugt
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0061 km2
Kommune: Svendborg
Placering: Ved Stjovl Havn på Tåsinge
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0057 km2
Kommune: Læsø
Placering: syd for Norde Rønner
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Varde
Placering: syd i Filsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ishøj
Placering: Ligger i Lille Vejlesø ved Hundige Strandpark
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hører ind under Forsvarsministeriet
Placering: skær syd vest for Frederiksø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1155 km2
Kommune: Roskilde
Placering: Ligger lige ud for Jyllinge
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0043 km2
Kommune: Lolland
Placering: Ved Lundehøje Havn – syd for Lolland
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Frederikshavn
Placering: Nord for Hirsholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0023 km2
Kommune: Svendborg
Placering: I Hvidkilde Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0437 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: Præstø Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,8403 km2
Kommune: Lolland
Placering: ved Askø nord for Bandholm
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0715 km2
Kommune: Ærø
Placering: ved Ærøskøbing
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0545 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: ved Tærø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0199 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: i Julsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,025 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: mellem Lolland & Falster
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0392 km2
Kommune: Randers
Placering: i Randers Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0686 km2
Kommune: Haderslev
Placering: nord for Årø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,4762 km2
Kommune: Thisted
Placering: Vest for Agerø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,2642 km2
Kommune: Holbæk
Placering: syd for Orø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Sydhavnen ved Sluseholmen
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Placering: vest for Æbelø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,2937 km2
Kommune: Næstved
Placering: Ved Gavnø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Lolland
Placering: Vest for Askø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1211 km2
Kommune: Samsø
Placering: øst for Samsø
Ubeboet

Se kort her

Areal: 0,0635 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: i Stege Bugt
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0066 km2
Kommune: Haderslev
Placering: I Slivsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0009 km2
Kommune: Ærø
Placering: sydvest for Langeland
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0999 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: syd for Lolland
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0658 km2
Kommune: Langeland
Placering: Lindelse Nor
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0,0157 km2
Kommune: Lolland
Placering: i Maribo sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 3,3194 km2
Kommune: Vesthimmerlands
Placering: i Limfjorden
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: En del af Forsvarsministeriet
Placering: skær nord for Ertholmene
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1244,97 km2
Kommune: flere
Placering: i Syddanmark
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hillerød
Placering: i Ødammen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0012 km2
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Placering: i Nørresø øst
Ubeboet

Se på kort

Areal: 6,2143 km2
Kommune: Faborg-Midtfyn
Placering: i det sydfynske øhav
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I Sydhavnen ved Sluseholmen
Beboet

Se på kort

Areal: 112,86 km2
Kommune: Læsø
Placering: Ud for Frederikshavn i Kattegat
Beboet

Se på kort

Øer der starter med M i Danmark

Areal: 0,4739 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: ved indsejlingen til Præstø Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1677 km2
Kommune: Thisted
Placering: i Ovesø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ærø
Placering: Nord for Ærø og Halmø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0146 km2
Kommune: Kalundborg
Placering:
I Skarresø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,012 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: broen til Bogø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 8,5393 km2
Kommune: Esbjerg
Placering: I vadehavet ud for vest Jyllands kyst
Beboet

Se på kort

Areal: 1,7093 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: mellem Sjælland og Falster
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0271 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: vest for Masnedø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Holbæk
Placering: Syd for øen Munkholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1813 km2
Kommune: Samsø
Placering: ved Samsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0191 km2
Kommune: Svendborg
Placering: øst for Hjortø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,3604 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: ved Fynshoved
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Vordingborg
Placering: Nord for Nyord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Randers
Placering: øst for Udbyhøj Vasehuse
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0057 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: 
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: i Øresund ud for København
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Nyborg
Placering: I Nyborg Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 360,46 km2
Kommune: Morsø
Placering: i Limfjorden
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0016 km2
Kommune: Lolland
Placering: i Nakskov Fjord Lolland
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Holbæk
Placering: ved Munkholmbroen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,2879 km2
Kommune: Kalundborg
Placering: I Musholm Bugt
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Roskilde
Placering: I Roskilde Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Vallensbæk
Placering: Havneø i Vallensbæk Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Syddjurs
Placering: Ved Øer, på Syddjursland
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Sydhanen
Placering: Ved Sluseholmen
Beboet

Se på kort

Areal: 0,1578 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: i Julsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0036 km2
Kommune: Frederikshavn
Placering: 
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Horsens
Placering: Ved Endelave 
Ubeboet

Se på kort

Areal: 218,3 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: sydøst for Sjælland
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Roskilde
Placering: I en sø i Folkeparken midt i Roskilde
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Ved Bølshavn
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Ved Kalshavebæk
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hørsholm
Placering: Ved Storedam – Tokkekøb Hegn
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Greve
Placering: Havneø i Greve Marina
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Haderslev
Placering: I Haderslev Dam
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Mariagerfjord
Placering: I Mariager Fjord ved Mariager
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Helsingør
Placering: I Gurre Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Silkeborg
Placering: I Gudenåen ved Borre Skov
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med N i Danmark

Areal: 2,2318 km2
Kommune: Kalundborg
Placering: I Nekselø Bugt
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Tårnby
Placering: Ud for Københavns Lufthavn / Amager
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Aalborg
Placering: Ud for Hals
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Nordhavnen
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Utterslev Mose – Midtmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0073 km2
Kommune: Kalundborg
Placering: ved Musholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1155 km2
Kommune: København
Placering: ved Holmen – Christianshavn
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0261 km2
Kommune: Ærø
Placering: nord for Halmø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 5,5733 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: nord for Møn 
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Flere kommuner
Placering: Nordjylland fra Limfjorden
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0022 km2
Kommune: Lejre
Placering: i Roskilde Fjord ved Gershøj Havn
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med O i Danmark

Areal: 0,0714 km2
Kommune: Svendborg
Placering: øst for Hjortø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Varde
Placering: I Filsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0227 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: I Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 4,4517 km2
Kommune: Slagelse
Placering: vest for Stigsnæs på Sjælland
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Hvor Operaen i København er
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,6959 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: ved Tipperne i Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1367 km2
Kommune: Slagelse
Placering: øst for Glænø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 15,03 km2
Kommune: Holbæk
Placering: I Isefjord
Beboet

Se på kort

Øer der starter med P i Danmark

Areal: ? km2
Kommune: Randers
Placering: I Gudenåen ved Randers
Ubeboet

Læs på kort

Areal: ? km2
Kommune: Frederikssund
Placering: Lige syd for Kronprinsesse Mary´s bro i Roskilde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,2291 km2
Kommune: Tårnby
Placering: kunstigt lavet i forbindelse med Øresundsbroen
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Randers
Placering: I Randers Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Frederikshavn
Placering: Nord for Hirsholmene
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0108 km2
Kommune: Randers
Placering: i Randers Fjord ved andre øer
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ishøj
Placering: I Hundige Strandpark mellem Jægersø & Lille Vejlesø – Thomas Dambos Trold *Oscar under Broen* lille på øen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0003 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: I Fanefjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1639 km2
Kommune: Mariagerfjord
Placering: i Ajstrup Bugt
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0006 km2
Kommune: Nordfyns
Placering: Odense Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I Sydhavnen ved Sluseholmen
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Varde
Placering: I Filsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0102 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: østkysten i Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hører under Forsvarsministeriet
Placering: Skær ved Ertholmene
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0245 km2
Kommune: Lolland
Placering: I Søndersø ved Maribo
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,2757 km2
Kommune: København
Placering: øst for Amager
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Ved Nørresan havn i Gudhjem
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med R i Danmark

Areal: 0,0048 km2
Kommune: Haderslev
Placering: Ved Årø Kalv
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Ved Christianshavn i Københavns Havn
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Syddjurs
Placering: Ved Øer – Syddjurs
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0108 km2
Kommune: Roskilde
Placering: I Roskilde Fjord ved Boserup Skov
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0053 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: I Odense Fjord ud for Odense Havn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0376 km2
Kommune: Lolland
Placering: I Nakskov Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,0896 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: ud for Kerteminde
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Syd for Sydhavnen og Sjællandsbroen ved Fiskerhavnen
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Samsø
Placering: Øst Vejrø ved Samsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I Utterslev Mose i Østmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 86,56 km2
Kommune: Tønder
Placering: Ved Vesterhavet i vadehavet
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0116 km2
Kommune: Aalborg
Placering: Limfjorden ved Nibe Bredning
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0156 km2
Kommune: Syddjurs
Placering: Bejtrup vig ved Helgenæs
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Holbæk
Placering: Ud for Holbæk
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Næstved
Placering: Ved øen Dybsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0722 km2
Kommune: Holbæk
Placering: sydøst for Orø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,8017 km2
Kommune: Lolland
Placering: øst for Fejø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1858 km2
Kommune: Lolland
Placering: Vest for Rågø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Lolland
Placering: Vest for Rågø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Skær ved Saltuna
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med S i Danmark

Areal: 0,0324 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: i Salten Langsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 16,72 km2
Kommune: Tårnby
Placering: I Øresund ud for Amager Strandpark
Beboet

Se på kort

Areal: 112,26 km2
Kommune: Samsø
Placering: midt imellem Jylland & Sjælland
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0133 km2
Kommune: Slagelse
Placering: midt i vandet vest for Glænø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0021 km2
Kommune: Skanderborg
Placering: vest i Skanderborg Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0013 km2
Kommune: Skanderborg
Placering: øst i Skanderborg Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Utterslevmose – Østmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 12,495 km2
Kommune: Kalundborg
Placering: I Sejerø Bugten
Beboet

Se på kort

Areal: 0,002 km2
Kommune: Lejre
Placering: ved national Skjoldungernes Land i Roskilde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,4323 km2
Kommune: Langeland
Placering: ø mellem Tåsinge og Langeland
Beboet

Se på kort

Areal: 7049,27 km2
Kommune: flere kommuner
Placering: I Danmark øst
Beboet

Se på kort

Areal: 0,098 km2
Kommune: Næstved
Placering: øst for Enø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Lolland
Placering: Ved Fejø
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0093 km2
Kommune: Nordfyns
Placering: nord for Vigelsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Randers
Placering: Randers Fjord ved Grundt Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,9582 km2
Kommune: Svendborg
Placering: I det Sydfynske Øhav
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0033 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: I buen i Kerteminde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0098 km2
Kommune: Lolland
Placering: øst for Femø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Lejre
Placering: I bunden af Lejre Vig
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0575 km2
Kommune: Tårnby
Placering: mellem Amager og Sjælland hvor motorvejen kører
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0006 km2
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Placering: ved Svelmø – sydfyn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0033 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: I buen i Kerteminde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0011 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: bord Falster ved Orehoved
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,2121 km2
Kommune: København
Placering: i Indre by
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Silkeborg
Placering: I Gudenåen gennem Silkeborg
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0025 km2
Kommune: Skive
Placering: øst for Fur i Limfjorden
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1775 km2
Kommune: Lolland
Placering: i Nakskov Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0177 km2
Kommune: Lolland
Placering: I den sydlige del af Nakskov Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0046 km2
Kommune: Haderslev
Placering: Hejls Nor
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0111 km2
Kommune: Assens
Placering: ved Årø Rev
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hører ind under Forsvarsministeriet
Placering: Syd for Frederiksø (Ertholmene)
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0004 km2
Kommune: Bornholm
Placering: ved Melsted, nord for molen
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Læsø
Placering: Nord for Læsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,4131 km2
Kommune: Slagelse
Placering: i Storebælt mellem Fyn & Sjælland
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hører ind under Forsvarsministeriet
Placering: Ved Ertholmene
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Varde
Placering: I Filsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Næstved
Placering: Vest for Glænø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0054 km2
Kommune: Norddjurs
Placering: lang ø i Randers Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0039 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: nord for Frederikssund
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0121 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: nord for Kronprinsesse Marys bro
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,0294 km2
Kommune: Odense
Placering: I Odense Fjord ved Odense
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,5797 km2
Kommune: Læsø
Placering: vest for Læsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,6297 km2
Kommune: Ærø
Placering: nord for Lille Egholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0855 km2
Kommune: Læsø
Placering: nord for Lille Egholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0855 km2
Kommune: Aabenraa
Placering: Ø i Flensborg Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,015 km2
Kommune: Svendborg
Placering: ved Stjovl Havn ved Tåsinge
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1604 km2
Kommune: Skive
Placering: nord for Hvalpsund færgen
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Læsø
Placering: Nord for Læsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0026 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: øst for Holten Strand
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1761 km2
Kommune: Helsingør
Placering: I Gurre Sø vest for Helsingør
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1587 km2
Kommune: Lolland
Placering: nord for Hyllekrog Fyr
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Varde
Placering: I Filsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0232 km2
Kommune: Svendborg
Placering: venstre ø i Hvidkilde Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1615 km2
Kommune: Langeland
Placering: ved Ristinge Klint på Langeland
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1816 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: I Præstø Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hører under Forsvarsministeriet
Placering: Ved Ertholmene
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0219 km2
Kommune: Haderslev
Placering: ved Årø Kalv
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Utterslevmose i Østmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 4,9228 km2
Kommune: Langeland
Placering: øen ligger i det Sydfynske Øhav vest for Langeland
Beboet

Se på kort

Areal: 0,4616 km2
Kommune: Langeland
Placering: vest for Strynø i det Sydfynske Øhav
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0483 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: syd for Eskilsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,068 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: vest for Valnæs Gods på Falster
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0183 km2
Kommune: Randers
Placering: Ved Randers i Randers Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0086 km2
Kommune: Roskilde
Placering: syd for Risø i Roskilde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Horsens
Placering: Nord for Endelave
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Farum
Placering: I Farum Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0023 km2
Kommune: Fredensborg
Placering: i Storedam
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0023 km2
Kommune: Silkeborg
Placering: nord for Svejbæk Feriekoloni i Julsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,3023 km2
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Placering: ved Svelmø – sydfyn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0327 km2
Kommune: Holstebro
Placering: øst i Husby Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Faaborg – Midtfyn
Placering: I Gamborg Fjord Fjord
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0086 km2
Kommune: Samsø
Placering: ved Samsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Langeland
Placering: I Lindelse Nor
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Odder
Placering: Syd for Hou
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ishøj
Placering: Havneø på grænsen mellem Ishøj & Vallensbæk i Køge Bugt Strandpark
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I Sydhavnen i Teglværkshavnen
Beboet

Se på kort

Areal: 0,5833 km2
Kommune: Læsø
Placering: syd for Stokken på Læsø
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med T i Danmark

Areal: 0,0655 km2
Kommune: Randers
Placering: I Randers Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Aalborg
Placering: Nord for Egholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Ishøj
Placering: Havneø på grænsen mellem Vallensbæk & Ishøj i Strandparken i Køge Bugt
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0034 km2
Kommune: Forsvarsministeriet
Placering: Klipper nord for Christiansø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Utterslevmose – vestmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Skive
Placering: Vest for Fur
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I Utterslevmose i Vestmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0116 km2
Kommune: Horsens
Placering: nordvest for Endelave
Ubeboet

Se på kort

Areal: 7,5817 km2
Kommune: Svendborg
Placering: Syd for Svendborg
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0764 km2
Kommune: Lolland
Placering: ved Lundehøje Havn, syd for Lolland
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0051 km2
Kommune: Roskilde
Placering: nord for Eskilsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: Skær ud for Listed
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,243 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: I Odense Fjord øst
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Syddjurs
Placering: Ved Øer / Syddjurs
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Faaborg – Midtfyn
Placering: Ved Thorøhuse
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Varde
Placering: Sydlige del af Filsø
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0239 km2
Kommune: København
Placering: Ud for København – Nordhavn
Beboet

Se på kort

Areal: 0,2494 km2
Kommune: Randers
Placering: Ajstrup Bugt
Ubeboet

Se på kort

Areal: 02494 km2
Kommune: Nordfyns
Placering: I Odense Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I Utterslevmose – Østmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Jammerbugten
Placering: I Limfjorden mellem Aalborg og Aggersundbroen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 3,5619 km2
Kommune: Odder
Placering: Ud for Hou i øst Jylland
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0804 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: Syd for Nyord ved Ulvshale
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hører ind under Forsvarsministeriet
Placering: Nordøst ud for Christiansø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0048 km2
Kommune: Frederikshavn
Placering: Nord for Hirsholmene
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,7118 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: mellem Sjælland, Farø & Møn
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Aalborg
Placering: I Limfjorden ved Stavn
Ubeboet

Se på kort

Areal: 69,99 km2
Kommune: Svendborg
Placering: Syd for Svendborg
Beboet

Se på kort

Øer der starter med U i Danmark

Areal: 0,0003 km2
Kommune: Lejre
Placering: I Roskilde Fjord – nord for Vesterskov
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med V i Danmark

Areal: 0,0049 km2
Kommune: Vejle
Placering: Rørbæk Sø – i midten af Jylland
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,3583 km2
Kommune: Lolland
Placering: I Nakskov Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0049 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: syd for Vejlø ved Fynshoved
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,5956 km2
Kommune: Lolland
Placering: Nord for Fejø
Beboet

Se på kort

Areal: 0,5186 km2
Kommune: Samsø
Placering: ved Samsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0597 km2
Kommune: Lolland
Placering: ved Torslunde på Lolland
Ubeboet

Se på kort

Areal: 6,353 km2
Kommune: Struer
Placering: Nord for Struer
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Næstved
Placering: vest for Glænø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Bornholm
Placering: klippeskær ved Listed
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hører ind under Forsvarsministeriet
Placering: klippeskær vest for Frederiksø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0029 km2
Kommune: Svendborg
Placering: vest i bugt ved Hjortø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 1,3518 km2
Kommune: Nordfyns
Placering: I Odense Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1554 km2
Kommune: Guldborgsund
Placering: nord for Tårs Vig Vildreservat Lolland
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1760 km2
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Placering: ved Helnæs Bugt
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Utterslevmose – Østmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Næstved
Placering: Thystrup Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0183 km2
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Placering: i Ringkøbing Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,079 km2
Kommune: Langeland
Placering: nord for Strynø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,5894 km2
Kommune: Horsens
Placering: ved Horsens Fjord
Beboet

Se på kort

Areal: 0,0286 km2
Kommune: Horsens
Placering: vest for Vorsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0736 km2
Kommune: Svendborg
Placering: mellem Lohals og Nyborg
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: I Utterslevmose i Østmosen
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,7853 km2
Kommune: Aalborg
Placering: ved Nibe Bredning
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med W i Danmark

Areal: 0,0044 km2
Kommune: Lolland
Placering: i Hejrede Sø ved Maribo
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Helsinge
Placering: Ved Kronborg Slot
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med Y i Danmark

Areal: ? km2
Kommune: Vordingborg
Placering: Nord for Nyord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0104 km2
Kommune: Roskilde
Placering: Nord for Eskilsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,1588 km2
Kommune: Samsø
Placering: ved Samsø
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med Æ i Danmark

Areal: 2,1375 km2
Kommune: Nordfyns
Placering: nord for Fyn, øst for Borgense
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Skanderborg
Placering: I Skanderborg Sø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,4336 km2
Kommune: Nordfyns
Placering: øst for Æbelø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0184 km2
Kommune: Nordfyns
Placering: nord i Odense Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Lejre
Placering: Syd for Munkholm
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0029 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: ved Frederikssund
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0207 km2
Kommune: Vordingborg
Placering: Nord for Nyord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0472 km2
Kommune: Samsø
Placering: Ved Samsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,003 km2
Kommune: Kerteminde
Placering: 
Ubeboet

Se på kort

Areal: 87,5 km2
Kommune: Ærø
Placering: I det Sydfynske Øhav
Beboet

Se på kort

Øer der starter med Ø i Danmark

Areal: 0,1566 km2
Kommune: Frederikssund
Placering: nord i Roskilde Fjord
Ubeboet

Se på kort

Areal: 0,0011 km2
Kommune: Samsø
Placering: ved Samsø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Næstved
Placering: øst for Glænø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Hører under Forsvarsministeriet
Placering: øst for Christiansø
Ubeboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: København
Placering: Utterslevmose – Midtmosen
Ubeboet

Se på kort

Øer der starter med Å i Danmark

Areal: 5,66 km2
Kommune: Haderslev
Placering: 1,5 km fra Årøsund
Beboet

Se på kort

Areal: ? km2
Kommune: Haderslev
Placering: øst for Årø
Beboet

Se på kort

Kilder: wikipedia – GoogleMaps – diverse Ø-sider, samt – Politiken (se link)

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk