Previous slide
Next slide
Rundtidanmark-flag

Alrø

alroe-kort

SE HVOR
ALRØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Alrø ligger i Horsens Fjord, ca. 12 km. syd for Odder.
Øen er forbundet med Jylland i den nordlige kyst af fjorden med en ca. 1 km. lang dæmning i 1931.

Øen er 7 km lang og 5 km bred og har et areal på 7,55 km².
Højeste punkt på Alrø er 14 m. over havets overflade.

Der bor ca. 161 beboere på Alrø, som hører til Odder Kommune.

Alrø By er en 2 km lang ubrudt gårdrække.
Landbrug er det primære erhverv.

I sommerhalvåret er kommer den cyklefærge til Alrø Færgehavn, hvor der er et anløbssted på Egehovedet, på Alrøs sydvestlige del.
Denne færge sejler mellem Snaptun, Hjarnø og Alrø.

Alrøs website
Link

Ca. 12 km. syd for Odder ligger Alrø.
Man skal køre syd af Alrøve hen til den 1 km. lange dæmning.
Dæmningen blev indviet i 1931.

Der er INGEN lystbådehavn på Alrø.
Der er Alrø Færgehavn. 
Denne ligger i den sydvestlige del af Alrø.
Her lægger en cykelfærge til i sommer halvåret.
Denne sejler mellem Snaptun, Hjarnø og Alrø.
Link

Richards hus
Træhus med stor træterrasse i skovkanten med fantastisk udsigt over Horsens Fjord og Hjarnø.
Her vandrer rådyrene vandrer forbi terrassen i morgenskumringen.
Strandkanten er 100 m. derfra, hvor der også er med hyggelig bådplads og lille strand.
Bisoner og geder kan betragtes fra terrassen.
Sommerhuset indeholder stue og køkken i et, samt et soveværelse og badeværelse. 
Adresse: Grønvej 5 b. Alrø
Link til:
AirBnB

*Den Gamle Lade*Udlejning af ferielejlighed 
Lejlighed til 4 personer ved vandet udlejes.
Her er køkken i åben forbindelse til stue, 2 soverum og badeværelse. Udgang til terrasse. 
Der er mulighed for leje af kajakker.
Adresse: Alrøvej 344C. Alrø
Kontakt:
fromandersen@hotmail.com 
Tlf 3034 3703/ 3034 3709 

Alrø Gamle Skole
Værelser på første sal i privat bolig.
Værelserne ligger mod vest og har en vidunderlig udsigt over Horsens Fjord.
Der er en stor stue i forbindelse med værelserne, der må benyttes af alle.
Badeværelset er fælles med ejer.
Alrø Gamle Skole er nabo til forsamlingshuset.
Adresse: Alrøvej 359. Alrø
Link til
AirBnB

Alrø feriehus
Huset ligger 300 m. fra vandkanten med udsigt til Hjarnø i Horsens Fjord.
Huset er velegnet til en stor familie og kan rumme 10 personer.
Adresse: Grønvej 17. Alrø
Tlf. 2119 5525 kl. 9-19.
rggsaxon@gmail.com

Alrø Købmandsgård
Dette er både en butik og har servering, bla. med bisonkød.
Her sælges også diverse varer og is.
Herfra er der udsigt til Horsens Fjord.
Adresse: Alrøvej 389. Alrø
Tlf. 22 699 699

Cafe Alrø
Café med enkelt menú.
Her kan også arrangeres arrangementer som barnedåb, bryllupper el. lign.
Adresse: Alrøvej 398. Alrø
Link

Restaurant Møllegården
Møllegården er et familiested, med legerum og boldbane udenfor til børnene.
Både til frokost og aften, samt selskaber og ud af huset.
Adresse: Alrøvej 384. Alrø
Link

Salg af galloway kød til private
På Alrøs østlige marker og enge går en lille flok galloway kødkvæg.
Disse er en af verdens ældste hornløse kvægracer, og gode til afgræsnings naturarealer.
De er robuste og kan være ude hele året.
Racen findes i flere arter, i lys, røde, sortbæltede samt hvide med sorte eller røde markeringer.
Tyrene slagtes når de er ca. 1,5 år og sælges.
Henvendelse til Peder Liboriussen på 21461098

Offentlige toiletter
Ved Alrø Færgehavn er der offentlige toiletter.

Vandretur
Egehovedet er et godt vandrested.
Dette er Alrøs sydvestlige spids. Her kan man gå langs stranden.
Her er der mulighed for at parkere og der er offentlige toiletter.
Ved anløbsbroen kan man også bade. Her er fin sandbund, dog kan strømmen være kraftig når man kommer lidt ud når tidevandet skifter.

Badestrand
Ved Alrøs sydvestlige spids, Egehovedet.
Ved anløbsbroen kan man bade. Vær opmærksom på kraftig strøm lidt fra kysten når tidevandet skifter.

Cykelfærge
Mellem Hjarnø, Snaptun og Alrø Færgehavn sejler der i sommerperioden en cykelfærge.
Link

Kite- og windsurfing
Ved dæmningen til Alrø er der er kite- og windsurfes.
Dette kan man på begge sider af dæmningen, alt efter vindretningen.
Link

SUP & Kajak
Dette er muligt de fleste steder omkring Alrø, man skal dog være OBS for fredningszoner.

Fiskeri
Der er meget lavvandet og strømfuldt omkring Alrø.
Dette giver gode livsbetingelser for havets dyr.
Pga. det rene vand omkring Alrø, kan man se mange muslingebanker ud for øen.
I Horsens Fjord er der et lavt saltindhold pga. de mange udløb af bække og åer.
Dette giver gode betingelser for havørreder, som der fanges mange af på stang omkring Alrø hvert år.
Disse kaldes også fjordørreder, da de har et bronzeagtigt skær pga. levestedet i fjorden. De kan også have få røde prikker, hvilket vidner om at hav-, bæk- og søørreder er samme familie.
I nærheden ligger et havdambrug, hvorfra der kan slippe regnbueørreder ud fra.

Fra april til august kan der fanges fanges hornfisk i store mængder. Disse kommer på deres træk igennem de indre farvande og ud i Østersøen.
Dette tiltrækker mange lystfiskere ved især dæmningen.
Multen kan i sensommeren også fanges med lidt held. Dette er en vegetarisk fisk.
Andre almindelige fisk er sild, ålekvabbe, rødspætter og skrubber. De lokale fanger typisk en del af disse fisk i deres ruser og garn.
En sjælden gang kan der fanges torsk og ål, men det er ved at være sjældent.
Har man waders, rejehov og fangstpose, er der hele sommeren igennem mulighed for at stryge rejer.
Link

Alrø Forsamlingshus
Stedet kan lejes til arrangementer
Adresse: Alrøvej 357. Alrø
Link

Alrø Kirke
Kirken ligger smukt med udsigt over Horsens Fjord, på Alrøs højeste punkt 14 m. over havets overflade.
Kirken er speciel og fremstår som en romanske kirke.
Den blev formentlig bygget sent i middelalderen, omkring 1400. 
Våbenhuset, der er gotisk byggestil, er formentlig først opført efter Reformationen.

Døbefonden er ret speciel og det eneste oprindelige inventar.
Der er indhugget 4 frontalvendte væsener, som sidder på hug med udadvendte fødder og med udbredte arme, der krydses med naboens.
Mellem figurerne ses fire store fugle. 2 af dem med udbredte vinger og 2 med samlede.
Prædikestolen er af nyere.
Altertavlen er en katekismustavle med skriftsteder. Der står bla. hele nadverritualet. Tavlen er lavet af Mikkel Snedker i 1619.
Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang
I kirken ligger bla. Just Rosenmejers gravsten. (læs under historie)
Adresse: Alrøvej 353. Alrø
Link

Galleri Mynster
Dette ligger i Alrøs Gamle Skole.
Her viser multikunstner Tine Mynster egne værker og afholder kulturarrangmenter i forbindelse med ferniseringer. 
Det er primært Tine’s egne værker, men nogengange er der gæste kunstnere der udstiller.
Adresse: Alrøvej 359. Alrø
Link

Galleri Alrø
Et lille galleri, hvor der laves malerier og unika strik.
Her sælges der også keramik-smykker-silketryk mm. fra andre kunsthåndværkere.
Kig efter det blå flag i vejkanten.
Adresse: Alrøvej 344B. Alrø
Link 

Æsken
En sommerbutik, hvor kunsthåndværkere sælger deres ting.
Det kan være strik, broderier, glas, keramik, lædervarer, smykker, beklædning, pileflet, stenskulpturer, træarbejder og hjemmelavede delikatesser fra Alrø.
Der præsenteres også sommerens kunstnere.
Adresse: Alrøvej 316. Alrø
Kontakt:
tlf: 86552078 / 61364858

Hedegården & Eskely
Her drives traditionelt malkekvæggård.
Her er ca. 80 røde og sortbrogede køer. De leverer mælk til Arla og slagtedyr til Danish Crown.
Her dyrkes også ca. 200 ha. planteavl.
Gårdens køer og kvier sørger for afgræsningen af Alrøs strandenge og bidrager derfor til den varierede fuglebestand langs Alrøs kyst. 

Natur

Lige efter dæmningen, på den sydlige del, er der rejst et fugletårn på grund af den særlige fuglerige naturlokalitet. Herfra kan man få oplevelser af fuglelivet på nært hold.

Alrø er en flad ø, hvor det højeste punkt er 14 m over havets overflade.
Mange områder ligger dog en del lavere, og derfor, hvis tidevandet og vindretningen er udfordret, kan øen dele i 2.

Det meste af Alrø er landbrug, og der er meget lidt skov. 

Alrø er EU-habitatområde, EU-fuglebeskyttelses-område og Ramsarområde.
Derfor er det meste af planter, dyr og naturtyper beskyttet.
Der er også jagtforbud i en del af havet omkring den sydøstlige ende af øen.
Her er der også forbud mod færdsel på småøerne kaldet Alrø Poller, eller bare Pollerne, dele af året.

Flora
Det meste af Alrø er opdyrket. Derved er der ikke meget skov, hvilket betyder at der ikke er den store variation af arter.
Skoven er primært løvskov, el og ask, samt lidt poppel har været udbredt som hegn, hvilket der er lidt eksempler tilbage af rundt omkring.
Der er ganske få grantræer i små plantager.
Midt på Alrø ligger en gammel frugtplantage, hvor øens dyr og fugle holder til.

Under vinterstorme oversvømmes strandengenes planter, og derfor er vegetationen salttålende græsser og urter, altså strandsump. Disse er mest de steder hvor de er beskyttet mod bølgepåvirkning og erosion.
De kan være en række græsser, strandmalurt, strandasters, strandgåsefod, strandkamille, strandmælde og strandvejbred mm.
Man kan også støde på den fredede kodriver med de gule blomster.

Dyrelivet
Hvor der er lidt skov på Alrø er dyrelivet.
Dette er rådyr, disse kan også ses frit på markerne.
Der lever også forskellige musearter, pindsvin, husmår, hare, ræv og grævlinge.
Det vides også at der er spottet mårhunde på Alrø.
Der er omkring 50 rådyr på Alrø. Disse drives der jagt på, og der skydes ca. 5 om året.
Rådyr er gode svømmere, hvilket gør at der formentlig sker en udskiftning i bestanden hele tiden.
Der lever også massere af harer på Alrø. Det har de gjort i flere hundrede år. Disse bliver jaget af haglbøsser af jægerne.

Fuglelivet
Alrø er fuglerig.
Det lave vand og de beskyttede områder giver gode betingelser for dem.
De lokale siger at grågåsen og skarven er den mest normale.
Grågåsen yngler i området, og om efteråret kan der ses flokke på op mod 1000.
På Vorsø, naboøen er der en skarvkoloni, bestanden er dog faldet meget de seneste år.
Havørnen yngler også i området. Denne kan også ses over Alrø. Den vingefang er op til 250 cm.
På Alrø er de jagtbare fugle, diverse andefugle og gåsearter, fasan og due, samt i mindre grad husskade, bekkasin, krage og agerhøne.

Dyrelivet i havet
Der er meget lavvandet og strømfuldt omkring Alrø. Dette giver gode livsbetingelser for havets dyr.
Pga. det rene vand omkring Alrø, kan man se mange muslingebanker ud for øen.
I Horsens Fjord er der et lavt saltindhold pga. de mange udløb af bække og åer.
Dette giver gode betingelser for havørreder, som der fanges mange af på stang omkring Alrø hvert år.
Disse kaldes også fjordørreder, da de har et bronzeagtigt skær pga. levestedet i fjorden. De kan også have få røde prikker, hvilket vidner om at hav-, bæk- og søørreder er samme familie.
I nærheden ligger et havdambrug, hvorfra der kan slippe regnbueørreder ud fra.

Fra april til august kan der fanges fanges hornfisk i store mængder. Disse kommer på deres træk igennem de indre farvande og ud i Østersøen.
Dette tiltrækker mange lystfiskere ved især dæmningen.
Multen kan i sensommeren også fanges med lidt held. Dette er en vegetarisk fisk.

Andre almindelige fisk er sild, ålekvabbe, rødspætter og skrubber. De lokale fanger typisk en del af disse fisk i deres ruser og garn.
En sjælden gang kan der fanges torsk og ål, men det er ved at være sjældent.
Har man waders, rejehov og fangstpose, er der hele sommeren igennem mulighed for at stryge rejer.

I havet rundt om Alrø kan man støde på marsvin – den mindste hval i Danmark.
Deres rygfinne kan ses bryde havoverfladen på en stille sommerdag.
Dette gælder også for den spættede sæl. Disse kan ligge og solbade på en stor sten.

Historie

Stenalderen
Alrø er den største af de tre øer i mundingen af Horsens Fjord.
Øen var i stenalderen delt i to af en sænkning. Denne kan stadig anes lidt nord for rækken af gårdene, der strækker sig langs den lave rygning, hvor nu også vejen gennem øen løber.
Når der er meget højvande bliver denne sænkning meget tydelig. Jorderne omkring den afvandes af Holterenden. Dette vand pumpes ud i fjorden ved øens vestende, der nu er sikret mod højvande med en dæmning.

Ved udløbet er renden gravet gennem en køkkenmødding.
Denne viser, at der i sidste del af jægerstenalderen, Ertebølletiden, der varede fra ca. 5400 til ca. 4000 f. Kr., levede menneskene her.
De levede mest af jagt og fiskeri.
Formentlig har der levet mennesker på Alrø lige siden. Disse øboere har altid været i nært samspil med fjordens øvrige befolkning.
Der var aldrig langt til nabokysterne fra øens færgesteder og vadegrunden fra øens øst-ende til Gyllingnæs.

Bondestenalderen
I denne tid, fra ca. 4000 til ca. 1700 f.kr. bosatte folk sig, og de begyndte at dyrke jorden.
Fra denne tid ved man at der var en stor stendysse på Alrø. Der er dog ingen spor af bebyggelsen.

Middelalderen
Man skal et stykke ind i middelalderen før Alrø dukker op i skriftlige kilde.

I Kong Valdemars Jordebog er der en fortegnelse fra 1200-tallet over kronens besiddelser, og her kan man se at Alrø, som mange andre af Danmarks øer tilhørte kongen.
Der står: *Alrø. Hus. Hare* – altså der er et hus, en kongelig jagthytte, og dengang var harer et yndet jagtbytte.
Folkene der boede på øen var kronens bønder, og i 1400-tallet fik de en stenkirke. Denne er der endnu.

I nok 1300-tallet, da kronen pantsatte mange af sine besiddelser, kom Alrø ind under Aarhusbispen. 
Ved reformationen i 1536 blev Alrø som det meste af kirkens gods igen kronens.
Befolkningen var kronens fæstebønder indtil 1661, hvorefter Frederik III gav Alrø og Endelave til 2 sønner af Niels Banner, kronens lensmand på Aakær i faddergaver.
De beholdte dog ikke Alrø længe, og endte tilsidst i familien Rosenmejers i omkring år 1700.

Rosenmeier-slægten
Just Rosenmeier der var fra Westfalen, havde giftet sig til ejerskabet af nogle af Alrøs gårde og bosatte sig på Alrø.
Han skaffede sig flere gårde, og i de næste århundrede beboede hans efterkommere mange af Alrøs gårde.
Der er stadig en del af Alrøs jord der tilhører medlemmere af slægten.

I 1798 blev Alrøs jord udskiftet. Bønderne blev i løbet af få år selvejere, og enkelte af gårdene blev anlagt uden for landsbyen. Endnu en udstykning skete sidst i 1800-tallet og igen ved præstegårdsjordens udstykning i 1925.

I 1931 fik Alrø dæmningen.

Alrø er stadig en landbrugsø, det meste af jorden er fuldt opdyrket, så der er ingen sommerhuse, campingpladser eller offentlige friearealer, bortset fra ved parkeringspladsen ved Alrø Færgehavn.

Dette er den gamle dampskibsmole, hvorfra der var skibsforbindelse til Horsens. Idag er broen forlænget med en træbro, hvor cykelfærgen, mellem Snaptun, Hjarnø og Alrø, i sommertiden lægger til.

Man ved at Alrø var et selvstændigt sogn fra 1555, og er det stadigt, men er nu en del af Fjordpastoratet.
Alrø var sin egen kommune indtil 1970, hvor der var skole, bibliotek, forsamlingshus, posthus, telefoncentral, benzintank og i lang tid 2 købmænd, samt busforbindelse til Odder.
Den ene købmandsbutik var en tid en café. Skolen blev til en friskole, men elevtallet faldt, og skolen er nu privatbolig med et galleri.

En af Morten Korchs brødre var en årrække enelærer på Alrø skole.
Ham besøgte Morten Korch og boede, samt arbejdede i perioder på Alrø.
Derfor kan man genfinde i hans forfatterskab Bakkegården og Møllegården.
Bakkegården ligger ca. 100 m øst for kirken, den kan kendes ved de fine kampestenslænger.

Møllegården har en flot hovedbygning, og ligger på hjørnet af Alrøvej og Strevelshovedvej og er idag restaurant.

Alrø hører til Odder Kommune.
Alrøs børn går i skole i Gylling eller Odder.

Sagn om Alrøs navn
Der er et sagn omkring hvordan Alrø fik sit navn.
Det gjorde den i vikingetiden, hvor vikingehøvdingen Hjarne holdt til på Hjarnø.
Han giftede sig med pigen Alrune, og forærede hende Alrø – Alrunes ø.
Deres søn fik Endelave.

Alrø var en spontan tur..

Alfred og jeg var på de kanter, så jeg besluttede at vi kørte en tur til Alrø for at se os lidt frem.

Allerede var vi kørte ud på dæmningen blev jeg glædelig overrasket.
Der var nemlig kite- og windsurfere der legede her. 
Det lignede et godt spot – da der var fladt vand.

Vi fortsatte af Alrøvej, forbi først nogen fine bindingsværkshuse, så Alrø Kirke, og videre ud forbi Møllegaarden og Købmandsgaarden på Alrø.
Vi kørte videre helt ud til Alrø Færgehavn.

Her skulle vi selvfølgelig helt ud på broen. Den er lidt speciel, og laver en knæk og bliver til en træbro.

Vandet omkring var utrolig lækkert omkring broen, klart og rent.

Her var også et offentligt toilet, samt borde og stole til en picnic.

Vi kørte tilbage af Alrøvej, og drejede ned til højre lige efter Alrø Købmandsgaard. 
Vejen hedder Grønvej og fører ned til Sønderby.
Hernede var der også en strand, samt nogen borde/bænke.

Hernede lå der lidt småbåde og kajakker, og er helt sikkert et godt spot at gå ud med her.

Herfra kørte vi tilbage og gjorde hold ved dæmningen, hvor vi kiggede lidt på surferne.

Alrø var et besøg værd. 

- Fotos fra Alrø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk