- Oplev duften i Apotekerhaven -

Apotekerhaven på Skarø //

Fakta om Apotekerhaven

Skarø Apotekerhave ligger på Østerhovedvej 7.
Der er gratis adgang. 

Gå en tur rundt i haven og se planter, der før blev brugt til medicin og plantefarve.

Her er borde og bænke, hvor man gerne må sidder og nyde udsigten, samtidigt med, at man kan drikke sin kaffe eller spiser sin madpakke.

Skarø Apotekerhave er anlagt af Lene Corydon (som også har Butik No. 7)

skaroe-apotekerhave
skaroe-apotekerhave
apoteker-haven-skaroe
Apotekerhaven-Skaroe
skaroe-apotekerhave

- Historien om Apotekerhaver -

De historiske gammeldags apotekerhaver i Danmark repræsenterer en tid, hvor medicinsk videnskab og botanik var tæt forbundet.
Disse haver var knyttet til apoteker og tjente som en vigtig kilde til medicinske planter og urter, der blev brugt til at fremstille lægemidler.
Lidt om de historiske apotekerhaver i Danmark:

– Funktion og Formål:
Apotekerhaver havde et dobbelt formål. For det første fungerede de som en forsyningskilde af medicinske planter og urter, der blev brugt i apoteker til at lave medicin. For det andet blev de ofte brugt til uddannelsesmæssige formål, hvor lærlinge og studerende lærte om botanik og medicinske egenskaber af forskellige planter.

– Medicinske Planter og Urter:
Disse haver var fyldt med et bredt udvalg af planter og urter, der blev valgt for deres medicinske egenskaber. Alt fra krydderurter og blomster til træer og buske kunne findes i disse haver.

– Traditionel Lægekunst:
I en æra før moderne medicin og farmakologi spillede apotekerne en central rolle i at udvikle og forstå traditionelle medicinske praksisser. Apotekerhaver var derfor laboratorier i naturen, hvor man studerede og forarbejdede medicinske planter.

– Organisering af Haverne:
Apotekerhaver blev ofte organiseret i sektioner baseret på typer af planter. Der kunne være sektioner for lægeplanter, aromatiske planter, giftige planter og andre kategorier, der var relevante for apotekerens praksis.

– Botaniske Studier:
Mange apotekerhaver havde et pædagogisk element. Apotekerne brugte haverne som levende klasseværelser, hvor studerende lærte om botanik, plantebiologi og lægekunst.

– Bevarelse af Historie:
Nogle apotekerhaver er blevet bevaret som en del af historisk og kulturel arv. Disse haver tjener som levende museer og mindesmærker over apotekerens historiske praksis.

– Nutidig Bevarelse:
I dag er der et stigende fokus på bevarelse og genopretning af disse historiske apotekerhaver som en del af bestræbelserne på at bevare den kulturelle arv og fremhæve forbindelsen mellem natur og medicin.

Disse historiske apotekerhaver er et vindue til fortiden, hvor naturen og lægekunst var nært forbundet, og de tjener som et værdifuldt kulturelt og historisk aktiv. De repræsenterer en æra, hvor medicin blev hentet direkte fra naturen, og apotekeren var en vigtig figur i samfundets sundhedspleje.

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk