Rundtidanmark-flag

Askø-Lilleø

askoe-lilleoe-kort

SE HVOR
ASKØ-LILLEØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Askø og Lilleø er øer i Smålandsfarvandet nord for Lolland.
Askø og Lilleø er forbundet med en 700 m lang dæmning.
Øerne hører til Lolland Kommune.

Askø
Areal 2,82 km², 37 beboere og højeste punkt er 3 m over havets overflade.

Askø er en flad ø, og ved stormfloderne i 1858 og 1872 blev den delvist oversvømmet.
Øen er bla. blevet inddæmmet af diger mod oversvømmelse.

Tilbage i 1945 boede der ca 238 på Askø, men det er dalet drastigt, og derfor blev skolen lukket i 1988.
De fleste fastboere bor i Askø By. Mod øst er det sommerhusområde med ca 220 huse.

Idag er hovederhvervene landbrug og frugtavl, tidligere var det fiskeri og søfart.

På Askø findes der harer, ræve, fasaner og et rigt fugleliv. Øen er et yngleområde for ænder, måger og vadefugle.

Lilleø 
Areal 20,86 km², 6 beboere og højeste punkt er 4 m over havets overflade.

Lilleø er også en flad ø, og tilbage i 2006 i efteråret, blev digerne gennembrudt og over halvdelen af øen var oversvømmet.

I 1788 blev en del af Askøs gårde flyttet til Lilleø, og 3 af dem ekstisterer fortsat.
Lilleø har i mange år været anvendt til græsning af Askø-bøndernes kreaturer.
Hovederhvervet er i dag frugtavl, og det er især æbler, pærer og blommer.

Tilbage i 1900 boede der ca 50 mennesker på øen, det er nu dalet til 6.

Øernes website Link

Bandholm – Askø
Færgen sejler fra Bandholm på Lolland. Ca 9 km fra Maribo.
Færgetiden er ca 30 min. 
Link

Askø Havn ( 54`53`,`1N-11`29,OE)
Placeret som en smuk lille oase, med udsigt udover Smålandshavet.

Der er opført et havnehus. Her er adgang til toilet og bad for lystsejerne, samt et køkken og opholdsstue.
Huset er åbent fra St. Bededag til efterårsferien.
Her er en terrasse med bænke-stole, samt et græsområde med bænke og grill.

Bag havnehuset er en lille teltplads, og ved stien bag lystbådehavnen er et lille strandstykke.

Teltplads
Der findes en lille teltplads ved havnen.
Her er adgang til toilet og vand ved Havnehuset, som kan benyttes. 

Værelser i Beboerhuset (Askø skole)
Booking hos Jette Dietz på tlf: 24276536 før 21:00
Link til regler

Askø Bed & Breakfast
Huset udlejes på ugebasi fra 1. juni til 1. sep., eller efter aftale.
Adresse: Konemadevej 9
Henvendelse til Lisa Mulvad, tlf. 2043 0885
Email: lisa.mulvad@mail.tele.dk
Link

Askø Mejeri
Sommerpensionat.
Adresse: Østerhovedvej 3.
3 dobbeltværelser fra maj til oktober, og efter aftale i vinterhalvåret.
Henvendelse til Michael tlf. 2033 5682
Email: michael@cornelius-hansen.dk
Desværre lukket i 2021 – Åbner renoveret i 2022.
Link

Sommerhuse hos Sol og Strand
Link

Askø har ingen campingplads. 

Askø Købmandshandel
Ligger 2 km fra Askø Havn.
Adressen: Konemadevej 45.
Forretningen er et andelsforetagende og drives af frivillige andelshavere.
Her kan købes de almindelige fødevarer, og har de ikke vares, bestilles den hjem.
Yderligere er der salg af øernes egne special fremstillede varer, som æblemost, æblesmør, kirsebærvin, honning, samt t-shirts med Askø tryk.  

Der findes borde og stole samt toiletter , som kan benyttes af alle.
Se åbningstider, sortiment og bestillinger:
Link
Kontakt: 54 71 00 03

Cykeludleje
Cyklerne står ved havnen. De ejes af Beboerforeningen, og drives af frivillige, så husk at betal når du låner.
Ring til service telefonen hvis du er tvivl om noget.
SERVICETELEFON 51 62 28 39

Vandresti
Kort efter du er ankommet til Askø, og efter de første huse på højrehånd, kan man gå til højre ind på en marksti. Denne går ned til sommerhusområdet, hvor bla. pumpen og kanalerne der holder vandet ude af området er. Her kan man også gå over på den anden side af diget, hvor man ved lavvande kan gå vejen tilbage til havnen.

Strande, boldbaner & legeplads
På Askø er der en børnevenlig strand med badebro ved sommerhusområdet Askø Strandvig. Samme sted er der også en stor legeplads, volleyball bane og fodboldbane.
På Lillø er der et strandområde, man skal fortsætte lige over, når man kommer til tværsvejen på øen. Der er skilt. (Her Apple Flower Festival)

Fiskeri
Askø-Lillø er specielt godt for havørreder og hornfiskeri i maj-juni.

Gadekær i Askø By
Ligger midt i byen, med den tidligere skole lige ved.

Askø Kirke
Kirken blev bygget i 1400-1500 tallet.
Den er viet til sømændenes skytshelgen Sct. Nicolaus.
Kirken er meget lille, charmerende og romantisk – den er hvidkalket.
Kirken er åben fra 8-18 fra tirsdag til søndag.
I kirketårnet er der ynglende tårnfalke.

Højlandskvæg
Da vi var på Lilleø, var der højlandskvæg ved gården vest på øen.

Ø-Museum
Et lille lokalhistorisk museum og arkiv.
Museet drives af frivillige og ligger som en sidebygning til Præstegården på Konemadevej 40.
Det ældste er en samling af flinteredskaber, ellers er samlingen fra ca.1850 til 1960.
Entre: 20 kr./person (kontant og MobilePay) og børn under 10 år gratis.
Museets sæson er fra 15. juni til 31. august med fast åbent hver torsdag kl. 14:00 – 15:30, og lørdag fra 12:00 – 14:00.
Uden for sæson ring for aftale: Kontakt Tlf. 28198209, 61686353 og 24276536

Turisme dag
Askø-Lilleø har de seneste år arrangeret Turisme dag. Her laves et program for dagen.
Fx. er der arrangementer ved Havnehuset, Købmanden, Café ved Galleri Klokkegården, galleri 177, Vidars Plads og ved Askø B & &
Hold øje med arrangementet og dato på Askø-Lilleøs hjemmeside.
Link

Geocatching
En hobby, hvor man bruger GPS eller smartphone til at finde skatte, der er placeret over hele verden.
Læs mere her: Link

Galleri
Sonja Hartvich har galleri på Konemadevej som er åbent efter aftale.
Link

Maler
Maler Olsen på Askø Møllevej arbejder både på Askø/Lilleø og Lolland.

Landbrug
Der er i dag tre fuldtids-landmænd på Askø, og en på Lilleø.
Der dyrkes hovedsageligt korn og roer.

Frugtavl
Der er fire frugtavler, hvor nogle af dem har anden beskæftigelse ved siden af, enten med delvis landbrug her på øerne eller job på fastlandet.

Fælles Frugt Plantage
Danmarks første andelsfrugtplantage. Her fremstilles æblemost, øl og æblebrændevin.
Link

Lilleø Vin
Her kommer en hvidvin fra.
Det er et samarbejde mellem frugtavler Hans Lund Hansen fra Lilleø og Noma’s køkkenchef Rene Redzepi, kokken Claus Meyer og Anders Selmer.

Apple Flower Festival
Der har været arrangeret denne festival, senest i 2018.
Den er afholdt på Lillø, ved bla. Claus Meyers frugtplantage.
Link

Lilleø Æblemost
Produceres af æbler fra Lundgården på Lilleø.
Sælges hos købmanden.

Askø-Glimt
Producerer souvenirs/artikler vedr. Askø/Lilleø.
Sælges hos købmanden.

Natur
Både Askø og Lilleø er 2 flade øer, på ca 3 km² tilsammen.
Størstedelen af øerne er opdyrkede, og derudover er der strandenge, bla. Kirkevig (Vigen)
som nu hovedsageligt er opdyrket.
Arter knyttet til kysterne på begge øer er bla. engelskgræs, liden og strandtusindgylden, strandstenkløver, kveller, stilket kilebæger, fjernakset og syltstar, strandasters, kødet og vingefrøet hindeknæ, smalbladet hareøre, spidshale, strandsvingel, engbyg, alm. og knudefirling, sodaurt, mange blomstret ranunkel, hårfliget vandranunkel (i damme), strand‑karse (Askø), strandsennep, jordbærkløver, smalbladet kællingetand, skarntyde, sandkrybog markrødtop.

Af anthropokore arter er fundet ravnefod, humle, butbladet skræppe, stolthenriks gåsefod, stinkende karse, alm. katost, bukketorn, tandbæger, alm. hjertespand og matrem.
Agerukrudtsfloraen tæller arter som agerranunkel, rynket stenfrø og taghøgeskæg.
På Lilleø er fundet strandengschampignon (Agaricus bernardii) og agerchampignon (A. arvensis).
Fra Askø kendes mark- og agerchampignon (A. campestris og A. arvensis).

Fugleliv
Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Knortegås, Gravand, Gråand, Edderfugl, Toppet Skallesluger, Havørn, Musvåge, Tårnfalk, Grønbenet Rørhøne, Blishøne, Strandskade, Stor Præstekrave, Hjejle, Vibe, Almindelig Ryle, Rødben, Hvidklire, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Gøg, Sanglærke, Digesvale, Landsvale, Bysvale, Engpiber, Gul Vipstjert, Hvid Vipstjert, Gærdesmutte, Rødstjert, Solsort, Rørsanger, Gulbug, Gærdesanger, Tornsanger, Munk, Gransanger, Musvit , Sortkrage, Gråkrage, Gråspurv, Bogfinke, Kvækerfinke, Stillits, Rørspurv. (kilde Askø-Lilleø website – pdf fil om Kirkevig).
Er du heldig kan du måske se en skovhornsugle i et træ, og i kirketårnet har der været ynglende tårnfalke.

Dyreliv
Tager man ud til Østerhoved på Askø, kan man være heldig at se sæler og marsvin, som yngler i Danmarks indre farvande.
Derudover er der fasaner og harer i ø-billedet.
Rundt i vandhullerne yngler også den grønne frø.

Historie om Kirkevig
I 1852 og 1855  var der store oversvømmelser på Askø, hvilket gav usikre forhold for Askøboerne.
I 1868 blev Kirkevig tørlagt af gårdejer Hans Hansen. Det blev dyrere end forventet, og kostede gårdejeren alt hvad han ejede, og han forlod Askø.
Kigger man på datidens Askøkort, kan man se hvor usikkert kontakten til øens sydøstlige hjørne må have været pga Kirkevig havde mere eller mindre permanent udløb i nordøst. Hvilket i perioder har gjort Østerhoved isoleret som en ø, eller kun forbundet med en smal tange til resten af Askø.
Med bygningen af dæmningen og en sluse gav mere land, da vigen kunne lukkes.
Den salte havbund skulle først udvaskes af regn og sne, før den kunne give god græsafgrøde, men inden det var sket, var Hans Hansen gået fallit.
Selvom der kom stormflod kunne dæmningen nu klare det, og efterfølgende blev fallitboet delt ud mellem de 4 bønder på Askø, der havde jord ned til inddæmningen.

Disse 4 bønder fik deres sag for ved den store stormflod i 1872. Denne splittede det hele ad og alle måtte flygte på ingen tid, op på hølofter og i kirketårnet.
Markerne på Askø blev desværre saltforgiftet, og næsten ingenting kunne gro i flere år frem. Derved herskede der hungersnød og Askøboerne sendte en bønskrift til Christian IX om at slippe for at betale skat i en årrække, hvilket blev et ja.

Dæmningen blev repareret, og forstærket, og efterfølgende udvidet.  Derved kunne man atter udnytte græsgangene i inddæmningen efter nogle år.
I 1914 blev Lilleø og Askø forbundet med en 700 m lang vejdæmning. Denne kostede 35000 kr, hvilket i dag svarer til en værdi på ca 2 mill. Selvom dæmningen blev forsøgt stabiliseret med jordvolde og stenblokke, var den stadig farlig ved hårdt vejr. Der har været tale om at tørlægge vandarealet mellem øerne flere gange, hvilket kunne klares med 2 dæmninger.

I 1925 blev der høstet i Kirkevig for første gang, men i 1931 besluttede lodsejerne at tage endnu et skridt. Slusen blev lukket og erstattet af en stor vindmølle, der kunne pumpe vigen tør for vand, gennem et kanal system. Dette hjalp også tilstødende jorde.

Endnu en stormflod ramte i 1945 Askø. Diget mod nordøst var tæt på et regulært digebrud. Derfor søgte Askø bønderne om hjælp og i 1946 ankom 2 mænd fra Statens Landvindingsudvalg for at se på det. Efter et langt møde og meget *snak* endte det i 1948 med at et projekt blev godkendt med et tilskud på 55% fra staten. Dog kom arbejdet først igang 6 år senere pga aftalen afhang hvor meget ledighed / arbejdsløshed i Danmark, samt prisen blev ved med at ændre sig.
Mange diskussioner senere, også omhandlende kvaliteten af engene blev der i 1966 solgt 33 ha i Kirkevig og der blev udstykket 261 sommerhusgrunder på 1000 km2 på hver. Dette blev til sommerhusbyen Askø Strandvig og stykkerne gik som varmt brød for mellem 5000-8000 kr (svarer til ca 43000-68000 kr i 2012).

I 1995 kom det næsten til et digebrud. Heldigvis nåede stormen at løje af, inden vandet løb over dæmningen. I 2006 kom endnu en stormflod, og Lilleø blev total afskåret fra Askø. Saltvandet ødelagde en masse af frugttræerne. I 2012 holdt den 145 år gamle dæmning, men Askø Havn stod under vand i et døgn.

Askø Mejeri
Et andels mejeri der blev bygget i 1923 af driftige bønder. Formålet var at producere smør og ost, hvorved øens mælkeproduktion kunne sælges på fastlandet – disse produkter havde en længere holdbarhed end mælk. I mejeriets storhedstid, havde det 29 leverandører. Mejeriet lukkede i 1968. Bygningen forfaldt længe men i 2007 blev de renoveret og er nu et Bed & Breakfast.

Tidligt liv
I august 2014 blev der etableret et nyt elkabel mellem Lolland og Askø. Da det foregik gennemførte Vikingeskibsmuseet nogen marinarkæologiske undersøgelser af havbunden. Dette ledte til nogen interessante fund.

Ved Askø fandt man en stenalderboplads på 2 meters dybde. Her var bla. 20.000 stykker flint og andre træ genstande. Der blev også fundet en stammebåd, hvori der forekom en revne. Dette vidner at man allerede dengang prøvede at reparere, hvilket var gjort med bark. Måske var der brugt noget tætningsmasse, og på begge sider boret huller, og syet sammen. 
De pilepidser der blev fundet, dateres til ca. 5000-4500 f. kr., hvilket svarer til Ertebøllekultur fra den sidste del af jægerstenalderen.

Vi udnyttede en vinterferie dag og smuttede afsted med bilen fra Vesterbro, for en tur til Askø-Lilleø.

Vi ramte Bandholm, hvor færgen netop kom ind. Der var is i havet, ingen vind, lidt sol – det lagde op til en fin dag i Smålandshavet.

Vi sejlede afsted, og kiggede på isflager. 

Vi lagde til, og kørte ind ad hovedvejen til Askø By. Vi kørte først en tur hen til Askø Kirke. Flot smuk hvidkalket bygning, og smukt holdt kirkegård. Vi kørte videre, og nåede netop en tur ved Købmanden, inden den lukkede for dagen, bare for at støtte lidt. Herinde var god stemning blandt de frivillige medarbejdere – Dejligt!

Vi kørte en runde i byen, kiggede på gadekæret, samt på husene, bla. den gamle Askø Skole. 

Vi kørte nordpå fra Askø By, for at komme til dæmningen over til Lilleø. Her var et lille læhus lige inden man kører over.
Man skal holde tungen lige i munden over, men sjovt med vandet så tæt på.
Kigger man over på Lilleø derude fra, er der en flot gul gård på østsiden af øen. Den lyste smukt i solen.

Når man kommer over til Lilleø kommer man til et T-kryds, efter at man er kørt igennem nogen store træer i siden. Disse er fældet i højden, men har ret store stammer.

Vi kørte til højre ud mod østkysten. Her kom vi bla. forbi en granskov – som fornyeligt havde fået fældet en del af skoven.

Vi kørte tilbage, og drejede til højre hvor der var et skilt til stranden. Her kørte vi igennem Claus Mayers plantage, ned hvor Apple Flower Festival har været afholdt. 
Vi gik en tur ud til vandet, hvor der bla. var bord/bænke placeret helt i vandkanten.

Vi så massere af frugttræer på rækker overalt, så virkelig fint ud.

Det var svært at vurdere stranden kvalitet, da der var is på langt ud.
Ved stranden var der bygget dige helt ned, sådan så frugtplantagen blev beskyttet lige omme på den anden side.

Efter strandbesøget tog vi helt ud vest på. Her var nogen fine huse, og et sted hvor der stod 3-5 højlandskvæg.

Vi kørte tilbage til Askø, og ud mod sommerhus området helt øst på. Her kørte vi ned, og stillede bilen. Vi gik hen mod vandpumpen, hvor der var gravet kanaler, for at holde Kirkevig området drænet, så det kan bruges til landbrug.

Her mødte vi tilfældigvis en af landmændene fra Lilleø og hans hunde. Vi fik en virkelig god og interessant snak med herren, som var dejlig meddelsom.
Vi fik en masse at vide om diget ved Kirkevig, og at man stadig kunne finde muslingeskaller på marken, fra dengang den sidst blev oversvømmet. Vi havde bla. et par spørgsmål omkring frugtavl, hvilket vi fik fine svar på. Herren fortalte også at vi kunne gå på ydersiden af diget, helt hen til havnen, hvorfra han viste en sti hvordan vi kunne komme tilbage til bilen. Den rute gik vi, og det var delvis på is og beton – sjovt, for vi hoppede en del på isflager!

Da vi kom til havnen, gik vi lidt op ad hovedvejen, hvor vi så fandt stien hvorpå man kunne gå, for at komme tilbage til sommerhusområdet. Her stødte vi bla. på et fugletårn. Her sad vi selvfølgelig lidt, og forsøgte at spotte nogen store fugle, hvilket vi faktisk gjorde. Vi så også et par ovre på Lilleø.

Vi kørte en tur helt ud øst på, på Askø til vi ikke kunne komme længere. Her var et lille strand område, med et sæt borde og stole. Der var desværre lidt mudret pga. vejret.

Tilbage mod Askø By kom vi forbi Askø Sommerhus området igen, og på nordsiden af det, er der lavet en fin ny legeplads, samt boldbaner på engområdet. Her er også en fin strand, med badebro.

Nu havde vi faktisk ret travlt med at komme tilbage til havnen, hvor færgen netop var påvej i land. Vi nåede netop færgen!

Askø-Lilleø var virkelig fine øer – som vi helt sikkert skal tilbage til i en grønnere periode.

- Fotos fra Askø-Lilleø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk