Avernakø - Majtræet & Stendysser

majtraeet-avernakoe
Majtræet på Avernakø

Majtræet i Avernak By

Avernakø har bevaret traditionen omkring Majtræet.
Det vides ikke præcis hvornår bønderne på Avernakø begyndte at fejre sommerens komme pinselørdag ved at pynte byens majtræ med grene og blomster.

Formentlig startede traditionen tilbage i den førkristne hedenskab, hvor man ville være sikker på rige afgrøder frugtbarhedsguderne. Det var altså et symbol, som er en bøn til guderne, om at få en god høst på marken.

Det er Avernak bylaug der har ansvaret for majtræet. Oldermanden, som er titlen på lederen af bylauget, er en post der går på skift mellem de 10 gårde. Oldermanden skal bla. hejse flaget i majtræet på Dronningens fødselsdag, samt på andre flagdage. Den nye oldermand udpeges pinselørdag aften.

Pinselørdag starter med at mændene sænker majtræet ned. Træstammen får herefter en gang sort tjære. Senere på dagen pyntes den med bøgegrene og blomster, hvorefter den rejses igen.
Herefter fejrer Avernakboerne pinsefest.  

Stendysser på Avernakø

Man kan på foto se to bevoksede høje med delvis bevarede stendysser.

Man har fund af køkkenmøddinger på Korsholm der viser, at der levede mennesker i den ældre stenalder for ca. 7000 år siden på øen. Frem til ca. 3900 f.kr., i den ældre stenalder, blev de døde begravet under flad mark, eller i nogen tilfælde i køkkenmøddingen. Fra 3700 til 3000 f.kr., dvs. den yngre stenalder, begyndte øboerne at begrave de afdøde i stendysser.
I de fleste stendysser er der begravet flere, og som regel kun fundet dele af skeletter.

På Korshavn og Avernakø er der fundet spor af 11 stendysser. Kun 3 eksisterer idag. Den ene af dem ligger på en privat grund og er ikke offentlig. De øvrige er forsvundet pga. landbrug eller fordi stenene er blevet brugt til noget andet.  

Man kan finde stendysserne på Avernakø på Skallevej. Man følger vejen til højre efter Avernak By (altså ikke Hovedvejen).

stendysse-avernakoe
stendysse-avernakoe

- Kort om Avernakø -

Avernakø ligger i det Sydfynske øhav. Øen er karakteristisk med den langstrakte form og et kuperede landskab. Avernakø er omkring 8 km lang, med et areal på ca 5,9 km². Øen er en del af Faaborg-Midtfyn Kommune.
Øen består af 2 øer, Avernakø og Korshavn, som blev forbundet af en 700 m lang vejdæmning i 1937, kaldet – Drejet.
Før led mange mennesker drukne døden, når de forsøgte at forcere drejet i stormvejr. Dæmningen blev bygget som beskæftigelsesarbejde i 1930érne under den økonomiske krise.

Oprindeligt hed øen Ar-nache (Ar: ørn, nache: nakke/sted. Altså, Hvor ørnen bor)   

I dag er det overvejende langbrug med kornproduktion.

Kontakt
Kristina Møller
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk