Badehusene - ved Eriks / Ærøs Hale

Eriks Hale eller Ærø Hale ligger sydøst for Marstal og er en sandtange på ca. 1 km.

Den består af lave klitter, der mod nord breder sig ud i et system af strandsoer, strandvolde og krumodder.
Sandtangen vokser ved tilførsel af materialer fra klinterne ved Vejnæs Nakke, langs sydkysten af Ærø.
Den er i dag vokset sammen med stenmolen ved Marstal Havn. Den danner en naturlig beskyttelse af havnen mod hårdt vejr fra øst og syd.

På sandtange står unikke og bevaringsværdige badehuse.

På Ærø er et badehus ikke bare et badehus.
Her har familier samlet sig for traditioner, fejret sankthans, kogt påskeæg i havet og nydt solnedgange.

Der er 19 – 20 huse på Eriks Hale ved Marstal, hvor de ældste er ca. 100 år.

De er gået i arv i generationer, og kommer kun sjældent til salg.
Når, udbydes de med mund til mund metoden, og har en kvadratpriser som i København.
Husene har lidt forskellige størrelse i kvadratmeter, men omkring 10 plus/minus.

Husene ligger stortset i vandkanten, og har været skyllet over adskillige gange af Østersøen.

Husene er smukke og karakteristiske, samt meget velholdte.
Ejerne opfordres i dag til at male deres badehuse i friske farver.
Tilbage i 1950érne kunne myndighederne ikke lide de stærke farver, og opfordrede ejerne til at holde dem i jordfarver. 

Grundene hvorpå badehusene står, er lejede – for altid!
Dog er der klausulerne, at der ikke må foretages udbygninger, tilbygninger eller installationer af el eller vand – kun moderate forbedringer.

Huset med stråtaget er Kristian Kristensens. Han er 3. generations ejer. Huset blev bygget i 1931 for ca. 370 kr.

aeroe-badehus
Ærø Badehus
aeroe-badehus
Badehus på Ærø
aeroe-badehus
Ærø Badehus

Traditionen
Det startede tilbage i 1895. Her kørte Tisvilde Badehotel hver sommer nogen huse ud på stranden til gæsterne.
Badehusene på Ærø blev opført i 1920érne da badekulturen startede. De opstod pga. datidens normer og moden.
I 1960érne forsøgte staten at få dem revet ned, da opførelsen var foregået for tæt og ureguleret, og fordi de ligger direkte på strandene, der er alle mandseje.
I 1970érne kom loven, der forbød bebyggelse mindre end 100 m fra kysten.

Nogle mente husene var en skændsel for kysten, der skulle stå blottet for bebyggelse.
Det betød at i 1969 blev flere huse revet ned.
De er idag store turistatraktioner.

På Ærø er der strandhuse 2 steder, disse på Eriks Hale ved Marstal og så på Vesterstrand ved Ærøskøbing.
Ved Vesterstrand ved Ærøskøbing ligger 45 badehuse.

Natur
Ved strandsøerne er der store bevoksninger af strandkogleaks i det lave vand. 
På stranden vokser der strandkarse og strandmalurt.
Andre planter på stranden er bla. strandarve, kruset skræppe, marehalm , hjælme, strandmælde og Strandfladbælg.
Rundt om husene er der hybenroser, som fylder luften med dufte.

Fugle
Flere ynglefugle som havterner og fjordterner, yngler i kolonier.
Yderligere er der sanglærke, strandskade, rødben ved strandmarkerne og de lavvandede strandsøer.
Om sommeren kan man være heldig at den jagende rørhøg kommer forbi ved Eriks Hale.

Selve Eriks Hale blev fredet i 1928. 

aeroe-badehus
aeroe-badehus
aeroe-badehus
aeroe-badehus
Kontakt
Kristina Møller
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk