Rundtidanmark-flag

Bjørnø

bjoernoe-kort

SE HVOR
BJØRNØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Bjørnø er 1,5 km², den er 3,5 km lang og 7-800 m bred. En gåtur rundt er 7 km og tager ca. 3 timer.
Bjørnø er en kuperet moræne ø. Der er en række høje punkter, Højbjerg på 24 m høj, Milebjerg 22 m, Robberbanke 17 m, Havrebjerg 13 m og Lysbjerg 16 m. 
Øen har ca 25 beboere (2019), og der er 22 husstande, og af disse er 10 sommerhuse. 
Man kommer til Bjørnø med postbåden/færgen fra Faaborg på 17 min.
Færgen ejes af øens eget færgeselskab, og dens korte overfartstid gør at man kan passe et arbejde på Fyn. Bjørnø har en del foreninger, bla. Færgen, Vandværket, Beboerforening og Bådelaug.

Her må du gå:
– Hele døgnet på stranden, veje og stier og på de offentlige ejede områder.
– Fra kl 6 om morgenen til solnedgang på private udyrkede områder, der ikke er indhegnet.
– På private indhegnede områder. Hvis der ikke er græssende dyr og hvis der er græssende dyr, når der er adgang gennem låger og led over stenter eller lignende.
– Hunde skal være i snor, dog ikke langs stranden fra 1. okt. til 31. marts.

Bjørnøs website:
Link

Bjørnø-Færgen (postbåd) hedder Lillebjørn. Den sejler mellem Faaborg og Bjørnø i det sydfynske øhav.
Sejltiden er ca. 17 min.

Lillebjørn er ikke stor, den kan medtage 20 passagerer.

Det er IKKE muligt at reservere plads på Bjørnø-færgen.

Turister kan blive sejlet over efter *først til mølle*. Man skal stille sig i kø, og vente til skipperen viser jer ombord. Et tip er at komme til de tidlige afgange fra Faaborg, der er mindst pres.

Parkering
Da Bjørnø er bilfri, kan du ikke tage din bil med på færgen. Du kan parkere på havnen i Faaborg, ved Det Hvide Pakhus, ved Lystbådehavnen og banegårdspladsen. Her er der tidsubegrænset.

Bjørnø har en Landingsbro, men 10 pladser.
Der er som sådan ikke nogen opkrævning af havnepenge, men øens beboere vil sætte pris på et bidrag lagt i bøtten på havnen.
Man kan ikke købe noget proviantering, dog kan man kan være heldig at kunne købe kartofler og jordbær når det er sæson.

Bjørnø Naturlejrplads
Primitiv Teltplads på Bjørnø. Her er massere af plads, natur og fred. Der er et shelter, multlokum, samt overdækket sted, der kan bruges som køkken.
Kontakt: Evald Pedersen på 20 63 79 79, for at aftale plads og pris.

Hytter på Bjørnø – I den gamle æbleplantage
I den gamle smukke æbleplantage med udsigt til Faaborg er der mulighed for overnatning i feriehytte.
Link

Henriksminde
En lille gård, lidt nord langs stranden fra havnen. Idag er der lidt planteavl og få hyggedyr.
Her ligger og 2 hytte med 6 sovepladser. De udlejes i sommer månederne, 1/6-31/8 og efter aftale. Her tilbydes også udlejning af gildesal, med køkken og toilet faciliteter (fælles med de 2 hytter). Lige ved er gården *Club Altratraz*, her bydes på musik og billardspil.
Kontakt tlf 20202248

Bjørnøgård
En mulighed for at opleve bondegårdsidyl.
Bjørnøgård er en slægtsgård fra 1600-tallet på Bjørnø midt i det Sydfynske Øhav. Tilbage i 2004 blev gården overtaget af ??? Det blev 3. og 4. generation af familien til at eje og drive gården videre. 
Bjørnøgårds har værelser, feriehuse, wellness-ophold, skurvogne & beboelsesvogn.
Link

Vandvejskiosken
Bjørnøs ishus & kiosk. Ligger lige ved stranden syd for broen. Her er også en lille legeplads.
Kontakt: Evald Pedersen 20 63 79 79

CAFE PILEFLET
Bjørnøgårds egen café. Ligger i kort gåafstand fra færgen.
Caféen byder på god kvalitet og lækker økologi Her kan købes frokost, kage, kaffe og the, samt sodavand/juice, øl og fadøl.
Se åbningstider her: Link 

Toiletter
Der findes offentlig toiletter lige ved landingsbroen.

Badestrande
Overalt er stranden smal og stenet, mest på nordøstsiden, her ligger markerne helt ud til kysten. På sydvestkysten er det modsat, her er der klinter. Det bedste badested er ved Digerne på Bjørnø´s nordvestspids.
Man kan også bade lige ved Landingsbroen, hvor færgen og lystbådene holder til.
1 km nordvest fra Bjørnø By ligger en naturistbadestrand.

Fiskeri
Det bedste fiskeri er ved Odden (sydspidsen), hele den sydvestlige del af øen samt nordvest spidsen. Ved sydspidsen er der et rev, her kan man vade ud, og her kan fiskes på begge sider af revet. Pladsen egner sig til fluefiskeri eller fiskeri med let grej. Oppe på nordvest spidsen er fiskeriet på dybt og strømfyldt vand, da det har indløb til Faaborg Fjord. På nordvestsidens lange kyst er der klintekyst, her er der store sten blandet med ålegræs og tangbælter.

Find Haletudser
En grejbænk, der findes hvis du går fra havnen og ind mod byen, på højre hånd. Her kan man låne redskaber til aktiviteter. Det kan bla bruges til at udforske plante- og dyrelivet under vand ved stranden, eller det kan medbringes til søen ved Milebjerg.
HUSK at sætte tingene på plads efter brug.

Flyveplads
Lige bag ved Henriksminde er en lille flyvebane.

Bjørnø Fyr
Det lille fyr er bygget i 1916. Fyret kan udsende 3 farver i mørket, disse fortæller de sejlende hvor de befinder sig.
Fyrkarakteren er ISO WRG 4s.

Galleri Ena
Ligger lige når man ankommer til Bjørnø, og har en fin Bjørne statue ude foran.
Er åbent, når skiltet er ude.

Asgers guidede tur
Med næste 50 års Ø-erfaring har Asger en viden og fortæller gode historier om Bjørnø.
Ture kan bookes fra 1-20 personer. Turen er til fods.
Kontakt: Asger Anderskov Tlf: 52698739 jannieogasger@gmail.com

Bjørnø Vingård
I 2008 blev de første vinstokke plantet, der blev udvidet i 2011. Fra 2017 må vinen anprises som økologisk dyrket.
Der er salg direkte fra Bjørnø Vingård og fra Café Pileflet.
Bjørnø Vingård – Facebook Link

Bjørnø Beboerhus – Mødestedet i Øhavet
Kan bookes til arrangementer.
Link

Bjørnøgård
Kurser & Krea-workshops
Link

Frihedsgudinde på Bjørnø & Club Alcatraz
Lidt ud af byen er der en landejendom med en Frihedsgudinde statue og et skilt hvor der stor *Club Alcatraz*. Gården ejes af en landmand.

Natur
Bjørnø er en højkuperet moræne ø. Højbjerg er det højeste punkt på 24 m, derefter kommer Milebjerg på 22 m og Robbersbanke på 17 m. Landskabet af Bjørnø er præget af bakkerne, sammen med de langsgående stengærder. Mod øst er det lidt anderledes, her flader øen lidt ud i et rev, hvor der er et par småholme. I nordvest er en lille strandeng.

Midt på øen ved sydvestkysten, ligger en tørvemos. Der er en lille bevoksning nord for mosen, men ingen skov på Bjørnø. Overalt er stranden smal og stenet, specielt på nordøstkysten, her ligger markerne helt ud til kysten, dog er det modsat på sydvestkysten.

De bedste bademuligheder er ved Digerne på øens nordvest spids. Her er dybt vand helt ind til klintekysten og op til nordvest. Her kan man se færgerne fra Faaborg sejle forbi tæt på Bjørnø. Klinterne som er på den nordlige vestkyst er under stærkt erosion. Strækningen er 2 km lang. I klinterne yngler op til tusind digesvaler i reder de har gravet ind i skrænterne.
Der er mere roligere i nordøst, hvilket er siden man kan se fra Fyn.

Bjørnø ligger med Fyn, Lyø og Avernakø rundt om sig, hvilket beskytter Bjørnø fra alle retninger undtagen fra sydvest. Herfra kan fhv. store bølger komme, hvilket har givet øen dens stejle klinter. På grund af dette aflejres materialer ved øens ender i form af krumodde. Mod øst er der skabt revet, der ved lavvande forbinder 2 småholme med Bjørnø.

De høje bakker på Bjørnø består af smeltevandsaflejringer, og resten er moræne. En gletscher fra sydøst har stødt mod den store klump dødis, der dækkede Fyn. De store bakker stammer fra hvor ismasserne har gnedet mod hinanden.
Der er kun træer omkring byen. 

Flora
Ved Havrebjerg vokser krybhvene, strandkogleaks og tagrør.
Ved fiskerhusene hen mod strandsøen på østsiden er der også strandkogleaks og tagrør. Rundt på Bjørnøs kyster vokser kvan, udspilet star, blågrøn gåsefod, strandsiv, smalbladet kællingetand, skarntyde, høj stenkløver og rynket rose.
På Bjørnø Holme, de små holme på revet, vokser græs og marehalm.

Fuglelivet
Digesvalen er den mest almindelige fugl på Bjørnø. De har kolonier i klinterne, og der er flere end 1000 par. Ved mosen yngler hættemåger, stormmåger og sølvmåger langs kysterne. Der er stormmågekolonier og knopsvaner på Bjørnø Holme. Der er derudover de almindelige strandfugle som strandskade,
rødben, vibe, stor præstekrave, gravand, gråand og toppet skallesluger.

Dyrelivet
Der er indført lækatte på Bjørnø for at holde bestanden af mosegrise nede. På hårde vintre vandrer mår og ræve over isen. Flere slags tudser lever på Bjørnø, strandtudsen, den grønbrogede, samt skrubtudsen. Tidligere blev der fanget harer.

Historie
Man kan gå tilbage til 1200 tallet og finde noget om Bjørnø. Her blev den stavet Byørnø, hvilket stammer fra den danske biorn, der betyder Bjørn. Øen hvor der lever bjørne.
Med al sandsynlighed voksede der skov før i tiden på Bjørnø.

Øen og byen var besidders hånd fra 1200 til 1900 tallet. Først kronen og derefter Holsteenhus. Landgildet betalte bønderne i ældre tid ved at yde svin, de græssede i skovene.
Bønderne drev før i tiden også fiskeri. Husmændene gik sammen to og to, og gårdmændene fik hjælp af en karl eller ung knægt. De fiskede efter  torsk, ål, fladfisk og sild. Sammen ejede de joller, men hver mand  havde deres eget fiskegrej.

I 1837 blev jorden fordelt mellem de seks gårde og seks husmandssteder, og ved 1900 tallet købte bønderne sig fri. Landsbyens gårde blev aldrig flyttet ud, så de ligger stadig de oprindelige steder. Så strukturen af byen er en ret sjældne rektangulære, regulerede forteby.
Frem til kommunalreformen i Faaborg Købstads Landdistrekt stemte man på Bjørnø om hvem der skulle udgøre rådet omkring administration, der bla. sørgede for øboernes skattefastsættelse. 

Bjørnø by består idag af 2 veje, og der er ingen gadelygter.

Smugleri
Tilbage i 1700 tallet var Bjørnø konstant oppe og toppes med myndighederne, da der blev lavet en masse smugleri på øen. Derfor ankom der i 1752 en toldbåd til Faaborg, men dens besætning blev smidt på porten af Bjørnøs mænd. Tolderne vendte senere tilbage, og udsatte kvinder og børn for grove ting. Beboerne på Bjørnø forlangte en retsat, og den medfødte en bod på 50 rigsdaler til beboerne, samt  at Bjørnø skulle være fri for toldvæsenets tiltale!
I 1808 var to engelske krigsskibe i kamp med en lille kanonbåd fra Faaborg. Søslaget stod på Knastegrunden (syd-vest for Bjørnø), og flere kanonkugler ramte klinten. Dem brugte øboerne senere til at male sennep med.

Efter et par timers kørsel fra København, nåede Alfred & jeg Bjørnø færgen. Det var ikke noget problem at finde P-plads, da det var udenfor sæsonen.

Vi stilte os i den korte kø, og kom med med det samme!

Sejlturen tager de 17 min, og det var en dejlig stille dag, så ingen bølger og vippen. På den lille færge fandt vi Ø-pas skrabet, hvilket vi jo er rigtig glade for at samle på.
Ved ankomst gik vi ind mod land, og fandt Bjørnø´s kort og informationsskilt lige da vi kom ind på land. Her stod vi lidt for at få et overblik over øen.

Vi begyndte at gå mod øst. Her er en grusvej, der bugter sig så fint, hvorpå udsigten skiftede hele tiden. Vi må indrømme, at en bil kom forbi og for sjov tomlede jeg. Bilen stoppede, og vi fik et lift hen til husene ude ved Odden. Vi fik os en god snak med chaufføren, som var en fyr, der havde arvet et af husene fra sin far. Han var virkelig sød, og gav os mange tips omkring Bjørnø.

Herfra fulgte vi den gule pil rundt på Odden. Den førte os hen over og op ad en skråning, hvor vi fik en smuk udsigt over Oddens spids, samt havet omkring Bjørnø.

Herfra startede vi sydkyststrækningen, altså stien hele vejen fra syd mod nordspidsen. Dette er en trampesti, og er meget ujævn og kuperet. Her er nogen fine skrænter, hvor man kan både se langt udover vand, men også det bakkerne på Bjørnø. På denne sti kommer du også til Bjørnø´s fyr, dette fortæller sejlerne hvor de befinder sig i mørket. På denne sti, fik Alfred frit løb, for ham er det en fest at løbe ned ad bakke. (se fotos) Skrænterne var utrolig fine, og vi fik endda eftermiddagssol på dem, så de fik et flot gult skær.

Vi kom også forbi en masse vinranker. De stod virkelig flot og solen gav dem et meget sydeuropæisk blik for øjet.

Oppe i den nordlige del fandt vi Vingårdsvejen, som er en fin markvej. Denne fulgte vi mod ind mod byen. Her var virkelige fine solsikker og andre blomster i siderne. 

Vi gik en tur gennem Bjørnø By. Forbi de fine bindingsværkshuse og beboerhuset, samt høns og en kæmpe hæk man kunne gå igennem. Hele byen er utrolig velholdt, virkelig skøn Ø-idyl!

Da vi kom ned til vandet igen, gik vi nordpå ad Vestkyststrækningen på en grussti. Her kom vi bla. forbi Frihedsgudinden og Club Alcatraz, samt det fineste Orangeri, som ligger en smule oppe, med den fineste hav udsigt mod Fyn og Faaborg.
Her finder man også et skilt til en naturiststrand længere ude mod digerne. 

Herfra gik vi lidt længere mod nord og nød Bjørnø´s smukke udsigt og natur med de fineste blomster.

Herfra gik vi igen tilbage til landingsbroen, da det var tid til at tage færgen tilbage. Denne vandretur vi var ude på tog ca. 2,5 timer. Dette er med stop her og der, så i rask tempo havde man nok kunne nå lidt mere.

Vi kunne godt have brugt et par timer mere, på Bjørnø, der var helt klar flere ting at se og gøre end hvad vi nåede. Jeg vil klart anbefale en hel dag eller endda overnatning 🙂

- Fotos fra Bjørnø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk