Drejø var tidligere et bønder-fiskere samfund, men idag er det primært turisme og andre erhverv. 

Drejø By
En idyllisk landsby med flere smukke bindingsværkshuse- og gårde. De gårde der er tilbage, er dem der overlevede en omfattende brand der Sct. Hans aften i 1942 hærgede Drejø By. Det fortælles, at det var 11 gårde og 7 huse der nedbrændte, pga. en pibe der var banket ud. Herefter fandt endnu en udflytning sted.

Efter udskiftningen flyttede en stor del af gårdene ud af Drejø By. Sct. Hans aften i 1942 nedbrændte 11 gårde og 7 huse og endnu en udflytning fandt sted.

Historie
For 15000 år siden var klimaet i det sydfynske øhav ikke så mildt som i dag. Det var dækket af is, der var skubbet ind over hele området fra Østersøen. Sydfyn er af flere omgange blevet formet af gletsjeres kraft, og i de næste årtusinder blev landarealet reduceret, og det var kun de højeste bakker der stak op. Det sydfynske Øhavs 55 øer og holme blev i middelalderen brugt til jagt, indtil landsbyerne på de større øer blev grundlagt i 1400-tallet.

Der er fund fra ældre stenalder og yngre stenalder der tyder på at Drejø var beboet for ca. 8000 år siden af jægere og samlere.
Drejø er nævnt første gang i Kong Valdemars Jordebog i 1231. Her står *Østræ Draghøg* (Drejø) havde hus, hjort, dådyr og hors. Der er formentlig her tale om en kongelig jagthytte. Der har sandsynligt været enkelte fastboende, dels til opsyn af jagthytten og til opdræt af heste.