Rundtidanmark-flag

Egholm

egholm-kort

SE HVOR
EGHOLM
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Egholm ligger i den østlige del af Limfjorden, lidt vest fra Aalborg.
Øens areal er ca. 6 km² og der bord omkring 50 beboere.
Øen har færgeforbindelse med Aalborg, og overfarts tiden er bare 5 min.
Egholm ligger i Aalborg Kommune.
Det meste af Egholm er opdyrket, resten er vild natur.
Egholm er fuldstændig flad, og øens højeste punkt er ca. 1,5 m. over havoverfladen.
Der er flere vandrestier, og øen besøges af ca. 100.000 hvert år.

Færge
Der er daglige færgeoverfarter til Egholm fra Aalborg.
Adressen: Egholm Færgevej. 9000 Aalborg.

Egholmfærgen sejler hver ½ time fra Aalborgsiden, Egholm Færgevej, fra tidlig morgen til sen aften.
Færgen returnerer fra Egholm umiddelbart efter hvert anløb.
Overfartstid ca. 5 minutter.
Færgen sejler kun, hvis der er passagerer, der skal over.
På Egholm benyttes tilkaldesignalet ved færgelejet senest ved afgangstid fra Aalborg-siden, så færgeføreren ved han skal sejle.
Link

Man kan ikke selv sejle til Egholm.
Lidt nord-øst for færgelejet er der en lille bro.
Der ligger der nogle gange nogen motorbåde til.

Shelters og primitiv lejrplads.
I udkanten af Kronborg Skov, er der en hyggelig primitiv lejrplads med tre shelters.
Her er også en central bålplads, som kan benyttes hele året rundt.
Her må man gerne sætte sit eget telt op.
Link

Egholm Vestergaard – Landsted
Fester, møder – både til erhverv og privat, samt arrangementer.
Her er værelser & hotel.
Link

Gamle Egholm Skole – Lejrskole

Ø-Kiosk
Ca. 1,6 km. ad markvejen ind på Egholm ligger Ø-Kiosk.
Her kan man bla. købe varm kaffe, the og muffins.
Stedet er lokal drevet, og startede i 2018 som en vejbod.
Ø-Kioskener en selvbetjeningskiosk med udvidet varesortiment. 
Link

Gård- og Vejboder
Rundt på Egholm er der diverse gård- og vejboder.

Restaurant Kronborg
Restauranten ligger bare 5 min. sejlads fra Aalborg. 
Der bliver lagt vægt på brug af lokale producenter til madlavning af høj kvalitet.
Restaurant Kronborg har kun åbent i sommermånederne.
Adresse: Egholm 1. Aalborg
Link

Egholm Vestergaard – Landsted
Fester, møder – både til erhverv og privat, samt arrangementer.
Her er værelser & hotel.
Link

Egholm i Ø-passet
I Ø-passet er der inspiration til at besøge 39 danske øer.
Passet gør det sjovt at læse om øerne, samt samle skrabe silhuetter af de danske øer i det.
På færgen og på informations læhuset lige ved færgelejet, kan du finde en plade med øens silhuet og en speciel pen, som du gnider ø-silhuetten ind i passet.
I Ø-passet er der oplysninger om de 39 øer, sejltiden og afstanden, antal beboere, øens areal, samt en lille beskrivelse af øen.
I passet er en QR-kode. Brug mobilen til at scanne dig direkte til øens hjemmeside.
Find Ø-passet på Facebook og Ø-passets hjemmeside.
Link

Vandrestier
På Egholm findes der flere vandreruter.
Øen er fuldstændig flad, højeste punkt er 1,5 meter over havoverfladen.
Der er markeret 4 rundt på Egholm.
Alle ruterne starter ved Egholm Færgeleje.
De er afmærket med farver.
Ruterne er kun for gående.

Gul rute:
Turens er 8,8 km og kan gennemføres på ca. 4 timer.

Blå rute:
Turen er 7,6 km og kan gennemføres på ca. 3,5 timer.

Grøn rute:
Turen er 5,3 km og kan gennemføres på ca. 2,5 timer.

Rød rute:
Turen er 2,3 km og kan gennemføres på ca. 1 time.

Cykel og bil
Den eneste farbare rute til cykelture og bilkørsel på øen er ad kommunevejen til Egholm By og samme vej tilbage. 

Fiskeri
Ved Aalborg er der frie fiskepladser.
Dette betyder, at du kan fiske frit med fiskestang på strækninger langs åer, søer, fjorde og kyststrækninger, der er ejet af Aalborg Kommune.
Det er ikke tilladt at fiske med ruser og net, ej heller krebseruser.
Husk gyldigt fisketegn.

Thomas Dambo Trold
Trolden Pil Tusindtunge flyttede til Egholm i sommeren 2020.
Den hænger sammen med *Den store Troldefolkefest*, hvor 10 trolde blev opført.
Placeringen skal man selv finde, da det er en del af konceptet.
Den gemmer sig dog ca. 4 km fra Egholm Færgeleje, så husk vandreskoene.
Projekt *Den store Troldefolkefest* opstod pga. Covid-19.
Egentlig skulle Thomas Dambo have opført 25 trolde rundt omkring i verden.
Dette projekt har kun kunne lade sig gøre vha. af en masse frivillig arbejdskraft fra lokale rundt om i Danmark.
Link

Egholm Festival
Tilbage i 2012 fik Egholm sin egen musikfestival – Egholm Festival.
Musikken ligger i genren pop og rock.
Musikerne er relativt ukendte, og først og fremmest af nordjysk afstamning.

Festivalen har to sceneområder.
Et såkaldt Lounge område ved en strandbred ud til Limfjorden, hvor en mindre scene fortrinsvist besat af synger/sangskrivere er placeret.
Derudover er der et lundområde få hundrede meter herfra, hvor en større scene er placeret.
De to områder kaldes derfor også Loungen og Lunden.
Festivalen ligger i umiddelbar nærhed af Restaurant Kronborg, der i 2012 stod for at afhænde mad under arrangement.

Natur
Det meste af Egholm er opdyrket, men der er også stadig vild natur tilbage. 
Øen er meget flad, og det højeste punkt er 1,5 m. over havets overflade.
Dette gør øen sårbar ifht stormflod.
Derfor er der blevet bygget diger.
I 1909 blev de første diger bygget, og i dag er størstedelen af øen blevet beskyttet af diger.
Desværre blev Egholm ramt ved orkanen 2005 oversvømmet.

Dyre- og planteliv
Da Egholms i lang tid var en isoleret ø, har dyrelivet haft det godt.
Det er både om efteråret og foråret, at der kan forekomme et stort antal spændende trækfugle.
Bla. den sjældne lysbugede knortegås, sangsvaner, pibeænder, skarver, hvinænder og skalleslugere. 
Yderligere er der flokke af hjejler, viber, og stære på træk.

Omkring på de lavvandede områder omkring Egholm har spisekammeret kunne tiltrække en lang række vandfugle.

I Egholm by og på nogen af gårdene er der set bla. sløruglen, samt mosehornuglen der er på vintertræk fra Nordskandinavien.
Uglerne lever af Egholms markmus, spidsmus og mosegrise.

Råvildt
Der er i de seneste år kommet en fin bestand af råvildt på Egholm.
Der er vel omkring 40-50 dyr.
Der er god mulighed for at se dem ved Egholm Hage.

Yderligere er der ræve, hare, pindsvin og hermelin (en lækatsom er et rovdyr i mårfamilien).

Sæler
I Nørredyb og ved Statsbroen kan man være heldig at se de spættede sæler, som er på jagt efter småfisk.

Planter
Egholm har også flere sjældne og truede plantearter.
Den rødlistede langstilket filtrose vokser for bla. her og på strandengene kan man finde de sjældne planter engklaseskærm, tangurt mfl.
I sommerhalvåret er der massere af Limfjordens ålegæs. Det er lige under overfladen, og rummer store mængder af fiskeyngel og krebsdyr.

Ved Kronborg, ved det lave vand i bugten, kan der fanges roskilderejer, hesterejer, tanglopper, tanglus og strandkrabber.

Ved strandengene og langs øens mange grøfter og afvandingskanaler lever den rødlistede strandtudse.
Denne er total fredet paddeart.
Paddernes kvækken kan tydeligt høres i maj og juni, især i skumringen.

Kronborg Skov
Arealet er på 17 ha. ejes af Aalborg Kommune siden 1945.
Kronborg Skov er plantet i flere omgange, senest i 1993.
I dag er skoven en lyåben ege- og elleskov, med rig underskov af almindelig hæg (stor busk eller et lille træ med en opret, oval krone).
Om sommeren er der ynglefugle, som nyder den frodige og fugtige jordbund.
Det er bla. sangdrossel, løvsanger, munk, gærdesmutte, rødhals, fasan og solsort.
Rundt i skoven vokser der planter som i *gamle* dage var nytte- og lægeplanter, fx. mynte,stor nælde og vild pastinak.
Rundt i skoven er der flere steder borde og bænke, bålplads og madpakkehus.

I den vestlige del af skoven er der en primitiv lejrplads, hvor der er shelters og egen bålplads.
(Læs mere under overnatning)

Fredning
Danmarks Naturfredningsforening rejste i 2006 en fredningssag for øen.
Formålet var, at sikre øens landskab og særprægede ønatur, at bevare og forbedre øens levemuligheder for plante- og dyreliv, og at udvikle øens rekreative kvaliteter og forbedre offentlighedens adgang.
Sagen blev rejst bla. for at sikre, at en evt. tredje fast forbindelse over Limfjorden ikke får linjeføring over Egholm.

Historie
Egholm blev dannet af en hævet stenalderhavbund, for ca. 8000-6000 år f.Kr.
Egholm bliver nævnt for første gang i Valdemar Sejrs jordebog over Kronens gods fra 1231.
Her skrives der *Æggiæholm, et hus*.
Det formodes at navnet hentyder til, at man i middelalderen samlede æg på øen, og huset formodes at være kongens jagthytte.

Op gennem middelalderen havde øen skiftende ejere, det var konger, herremænd og Vor Frue Kloster i Aalborg.
I omkring 1500 blev der etableret fast beboelse, og der blev valgt gårdplaceringer, som i dag stadig huser gårde.
I 1583 fik den færøske søhelt Magnus Heinason øen i Len af sin ven Kong Frederik 2. 
I 1809-10 blev jorden købt, næsten ligeligt af seks gårdmænd til selveje af øen.
I 1818-28 skete en udstykning til 20 landbrug. I dag er disse nu sammenlagt til i alt 13 landbrug.
I 1914 etableredes fast motordrevet postbåd til Egholm.
I 1918 bygges en statsbro ved Nørredyb, delvis finansieret af statsmidler.

I 1918 blev der i en nedlagt landejendom indrettet en sommerrestaurant med egen anløbsbro.
Denne restaurant fik navnet Kronborg, men brændte desværre ned i 1945.
Den blev allerede i 1946 genopført, som i sin nuværende skikkelse.
I dag er Restaurant Kronborg offentlig ejendom med et spisested.
I 1972 flyttedes forbindelsen til den nuværende i øens øst-syd-hjørne.
Der var under 2. verdenskrig ca. 50 tyske soldater stationeret på øen.
Disse betjente luftværnet, der taktisk er placeret mellem Flyvestation Aalborg og Vandflyvepladsen i Aalborg.

Tidligere havde øen sit eget mejeri, samt sin egen skole, som i dag fungerer som lejrskole.

I 2009 var der ca. 55 faste beboere.
De fleste pendler til fastlandet på arbejde og i skole – ganske få lever som fuldtidslandmænd i dag.

Der er en mindesten for tidligere og nuværende ejere af Slægtsgården Nørkørlund.

På en juli dag 2021 tog Alfred og jeg færgen til Egholm.

Der var høj sol, og en masse glade mennesker med færgen, hvor vi havde flottet os lidt, med at tage bilen med.

Vi nåede lige netop at skrabe vores Ø-pas for Egholm på færgen, inden vi ankom til Egholm – det tog knap 5 min.
Vi så Restaurant Kronborg ved ankomsten, på venstre side af vejen.
Vi kørte af Egholm vejen (eneste mulighed) og fulgte den hen til hvor vejen drejer 90 grader til venstre.
Her var der lidt borde/bænke, og udsyn til Statsbroen.
Her holdt vi stop, og stod og kiggede lidt ud over strandengene rundt om.

Vi fortsatte efter svinget, ind mod midten af Egholm.
Her kom vi til Ø-Kiosken.
Denne Kiost står helt ud til vejen.
Her er selvbetjening, med bla. kaffe og andet drikke.
Selve kiosken er flot udsmykket med et farverigt maleri.

Vi fortsatte ind mod Egholm by, hvor vi bla. passerede Egholm Gamle Skole på højre side.
Her er der bla. i dag lejrskole.

Vi kørte rundt i Egholm by, stille og roligt – hvor vi gjorde stop ved gadekæret, hvor der var et område med borde og bænke, og nogen informations plancher.

Herfra kørte vi hen til det område, lidt nordvest for Egholm by – et skov område, hvor vi vidste at en af Thomas Dambos trolde var gemt.
Den skulle vi selvfølgelig finde!
Det er endnu en fin trold, som her på Egholm hedder: Pil Tusindtunge.

Vi kørte modsat rundt i Egholm by, forbi Egholm Vestergaard – hvorefter vi stille og roligt kørte retur mod færgelejet.

Flere steder så vi vandrerute markeringerne – og vi ærgrede os over vi ikke gik rundt – men tinden var lidt knap på dagen!
Egholm havde mange marker, men man kunne også se en del vild natur – med massere af vilde blomster rundt omkring.

Tilbage ved færgelejet, var der lidt vest for, et fint shelter sted.

Egholm var et skønt besøg!

- Fotos fra Egholm -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk