Rundtidanmark-flag

Elleore

elleore-kort

SE HVOR
Elleore
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Elleore er en lille dansk ø på 2 ha i Roskilde Fjord.
Øen hører under Roskilde Kommune i Himmelev Sogn.

Ellenore ligner mest en fredelig fugleø, hvis man sejler forbi tæt på.
Husk, at øen er privatejet og det er ikke tilladt at gå i land.

Tilbage i 1907 blev filmen *Løvejagten* optaget filmen på Elleore.

I 1944 købte en gruppe lærere fra Østersøgades Gymnasium Elleore.
De udråbte øen til et kongerige med egne frimærker osv.
Elleore er i dag verdens mindste kongerige, et monarki med parlamentarisk ledelse.
Der er et regentpar, et rigsråd, ministre og egne love, samt møntfod og frimærker.

Det er ikke tilladt at besøge Elleore.
Øen er fredet, og kun åben for ejerne i uge 32 til Elleugen.

Elleugen
En uge om året arrangeres der Elleugen for Elleborgerne.
Dette foregår i uge 32.
Her er der deltagelse af elleborgere, fra kongehus og adel til nyeste tilkomne.
Altså ligger kongeriget stille det meste af året.
I Elleugen vågner Kong Leon III og hans dronning op og inviteret til fest og fejring af riget.
I kongeriget, hvor der er egen styreform, love, møntfod, frimærker, flag, universitet, sportsgrene mm.

Lærerene udviklede konceptet i 1944 for at komme væk fra besættelsen under 2. verdenskrig.
Nu er der fællesskab, kultur, bespisning mm på højt plan og lige så høje tanker om værdsættelse af kompetencer og opdragelse af nye generationer på programmet.

Læs mere under Historie

Natur
Rundt om Elleore er der en smal strand med sten.
Elleore består af et forsænket område med lav og tæt grøn bevoksning med enkelte engblomster.
Dette ligger under havets overflade, og er udsat for både indstrømmende vand og højtliggende grundvand.
Der er også enkelte træer. 
Dette område er omkranset af en naturlig vold mod kysten.
Der er også enkelte træer.

I 1686 udgav Peder Kylling et botanisk værk ved navn *Viridarium Danicum*.
Her nævnes planten strandpeberrod, der i dag hedder strandkarse.
Peder fandt i sine undersøgelser, at Elleore var det eneste sted i området, hvor planten fandtes.
Planter er stadig på Elleore. Den har overlevet som *endemisk* art i over 300 år, hvilket viser hvor uforstyrret naturen er på disse små holme.

Fugle
Om foråret og efteråret bor der fugle på Elleore.
Da Elleore er fredet, er der fuglereservat i 51 uger om året. 
Der findes bla. en stor stabil knopsvanekoloni med et par hundrede par, samt en sølvmågekoloni på ca. 200 par og derudover yngler de fleste af fjordens arter på øen.

Ejerne af Elleore
I 1944 blev Elleore købt af en flok lærere fra Frederik Barfods skole og Østersøgades Gymnasium (og siden Kildegårds Privatskole i Hellerup).
Kongeriget er en slags forening, med eget flag *Ellebrog*, møntfod, frimærker, love, universitet, spil (bla. krachet, en art volleyball med en gammel læderbold), forsvar mm.
Elleore er endda nævnt i Lonely Planet, som en af verdens mindste mikrostater.

Medlemmerne af Elleoresamfundet har ca. 300 borgere, der enten har gået på eller har tilknytning til Kildegårds Privatskole.
De er i forskellige aldre fra nul til 80 år.
Borgerne er alt fra officerer til læger, lærere, IT-folk, studerende, skoleelever mm.
I Elleugen kommer der ca. 130 borgere på teltlejren.
Alle får ansvar i foreningen og i Elleugen.
Som medlem, skal man betale en årlig skat på ca. 300 kr. pr. person.
Denne skat går til nyanskaffelser, arrangementer, udbedring af både og telte mm.
Dette opmagasineres i en bygning ved Veddelev Havn. 
For at blive optaget i foreningen skal man anbefales af to voksne borgere på Elleore.
Nye kandidater modtager undervisning på Jægerskolen om efteråret for at vide, hvad de går ind til.

På Elleore går man op i korps, forsvar, titler og ordner som anderkendelse efter særlig indsats.
Hvert år afholdes der et årligt hofbal på Kildegaard Slot.
Dette er med deltagelse af elleborgere, fra kongehus og adel til nyeste tilkomne.
På Elleore hedder hovedstaden Maglelille.

Indtil 1958 var der en hytte på øen, men i dag er eneste bygning toilettet i Elleugen.

Løvejagten
I 1907 blev stumfilmen *Løvejagten* filmet på Elleore.
Det var Nordisk Film Kompani der stod for filmen.
Her blev en levende løve nedlagt på øen.

Info er fundet på:
Wikipedia

Elleores egen website:
Link

Liebhaver Boligen
Link

Roskilde Fjord
Link

- Fotos fra kysten ud til Elleore -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk