Rundtidanmark-flag

Enø

enoe-kort

SE HVOR
ENØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Enø ligger mellem Karrebæksminde Bugt og Karrebæk Fjord.

Øen ligger i Næstved Kommune, dens areal er på 3,40 km² og der bor ca. 410 mennesker.

Enø By er Enøs eneste By. Her bor ca. 352 indbyggere.
Enø By ligger i Karrebæk Sogn.
Næstved ligger ca Der er 13 kilometer til Næstved.
Byen tilhører Næstved Kommune og er beliggende i Region Sjælland.

Enø består af to dele, og de er forbundet med en smal landtange, Draget.
Den sydlige del er Enø Overdrev. Det er en 69 ha strandeng og overdrev, som blev fredet i 1953.
På den nordlige del ligger Enø By, campingpladsen og sommerhusområderne.
Fjordområdet og havet omkring Enø er Ramsarområde og EF-fuglebeskyttelsesområde.

Der er bro forbindelse til Enø. 
Broen ligger i Karrebæksminde, ca. 10 km sydvest for Næstved.

Broen hedder Karrebæksmindebroen, men kaldes Græshoppebroen og forbinder Karrebæksminde med Enø.

Broen er en klapbro. Den har en kontravægt på ca. 100 ton. Denne består af en 14,8 tons gammel hestesko og 5 tons akselstål. Hele broen vejer 200 ton.

Broen blev indviet tilbage i 1936. Her var den grå. Da broen i 1988 skulle renoveres fik man kunstneren Tonny Hofman til at udsmykke den som en græshoppe. Herefter bliver broen dybt græshoppen.

I 2003 slog broen revner, og bliver derfor renoveret igen.

I 2006 bliver broen udsmykket af kunstner Lizette Rosager som en græshoppe. Den fik en ny ansigtsmarkering og følehorn.

Karrebæksminde – Yderhavnen
Denne lystbådehavn er beliggende på Enø.

Er man fastligger her, er man er ikke afhængig af broåbning, for at sejle ud i Smålandsfarvandet eller når man kommer hjem.

Havnen ligger lige op til Enø strand, som er en af Sjællands bedste strande.

Alle bådpladserne har udsigt over kanalen, og broen åbner hver time, og her passerer store skibe indtil Næstveds erhvervshavn.

Her er 2 broer, med 76 faste pladser, samt 4 faste gæstepladser. 
I Klubhuset er der toiletter og gratis bad, samt køkken med komfur og køle/fryseskab.
Foran klubhuset er areal med grill og bordbænke sæt.

Karrebæksminde – Inderhavnen
Denne ligger inden for Karrebæksmindebroen – Græshoppebroen.
Broen åbner en gang i timen fra 1. maj til 30. september.
Når man har passeret Græshoppebroen skal man huske at have vestmærket ved *Rotteøen* på bagbord side.

Havnen har 211 pladser på de 3 broer.
Havnen er et gammelt fiskerleje, og her er enkelte aktive fiskere tilbage.
Enø badestrand ligger ca. 250 m. væk.

Havnen har et klubhus, en stor legeplads, borde / bænke sæt, samt det er muligt at grille og spise under halvtag.

Næstved Sejlklub

Enø Lejren har Indendørs shelter
Her er i alt 8 sovebrikse med madrasser.
Man kan overnatte 2 nætter (hunde har ingen adgang).
De indendørs sheltre vil være lukket i vintermånederne.
Link

Enø Camping
Teltpladser, Hytter & Campingvogn udlejning
Adresse: Enø Kystvej 12, Karrebæksminde
Link

Bed & Breakfast Enø
Adresse: Enø Kystvej 188, Karrebæksminde
Booking: rie.sivertsen@gmail.com

Enø Bageri Bed & Breakfast
Adresse: Ved Broen 6, Karrebæksminde
Link

Karrebæksminde Fjord 
Ferielejligheder og Fjordhuse
Adresse: Enø Kystvej 55, Karrebæksminde
Link

Sommerhuse
Der er sommerhus til udlejning på alle søge steder for sommerhuse.
Bla. her:
Link

Store indkøb skal gøres udenfor Enø.

Enø Bageri
Adresse: Ved broen 6, Karrebæksminde
Link

Enø Kød – Slagter
Adresse: Ved broen 28, Karrebæksminde
Link

Petersen’s Pizza
Adresse: Stejlepladsen, Karrebæksminde
Link

Fiskehuset ENØ
Adresse: Ved broen 5-7, Karrebæksminde
Link

Fiskerlejet Café & Livemusik
Adresse: Ved broen 9, Karrebæksminde
Link

Cafe Vivaldi
Adresse: Ved Broen 2, Karrebæksminde
Link

Enø Grill og Steakhouse – Pizza & Isbar
Adresse: Enø Kystvej 10, Karrebæksminde
Link

Enø Sushi
Påvej

Vandreture
– Vandretur på Overdrevet.
Her er trampestier på kanten af den stejle skrænt, hvor der er marker på den ene side og hav på den anden.
Start evt turen fra P-pladsen, hvor du ikke kan komme længere ud på Enø med bil (Dragesbjerg).
Her holder windsurferne også til. Du kan fortsætte og ud mellem markerne og passere den gule ejendom Overdrevsgården.
Herefter kommer du forbi feriekolonien Enø Lejren, og kan fortsætte helt ud til spidsen af Enø.
Her kan der ses forskellige blomster og svaler.
Natura-2000 Ruten
Link
Folder
Link

Kajakker, SUP, Båd- og Cykeludlejning
Adresse: Ved Broen 17, Karrebæksminde
Link

Windsurfing
Forenden af Enø Kystvej holder windsurferne til.

Strand
Enø stranden har de sidste mange år haft kvalitetsmærket *Blå Flag*, som viser, at vandets kvalitet er i top.
Her er også offentlige toiletter.
Stranden er børnevenlig, og der er gode parkeringsforhold.

Lystfiskeri
Enø Overdrev
De fleste vælger at fiske fra Overdrevet start og ind mod land (til højre, op mod stranden). Men der er mange muligheder sydpå. Der er små huller og høfder, og det bliver bedre og bedre jo længere ud mod spidsen man kommer. Stykket rummer fisk op til 3 kg. Der er gode muligheder for at fiske med flue.

Fjordhuset 
Natur og Fritid – et udviklingsprojekt under Fritidscenter AFK – *Aktiv Fritid Karrebæk*.
Adresse: Enø Kystvej 57, Karrebæksminde
Link

Karrebæksminde Fjord
Møder, konferencer & Fest
Adresse: Enø Kystvej 55, Karrebæksminde
Link

Enø Minigolf
Adresse: Enø Kystvej 5, Karrebæksminde
Link

Flowers To Go by Den Grønne Butik
Adresse: Enø Kystvej 55, Karrebæksminde
Link

Ny Form Karrebæksminde
Adresse: Enø Kystvej 3, Karrebæksminde
Link

Karrebæksminde Vinterbadeklub
Adresse: Enø Kystvej 2A, Karrebæksminde

Kafenø
Lille cafe og interiør butik der ligge på strande på Enø.
Adresse:
Link

Enø indgår i den sydsjællandske dobbeltkyst mellem Karrebæksminde Bugt og Karrebæk Fjord, samt Krageholms Strøm.

Øen er 5 km lang og højeste punkt er 11 m over havets overflade.
Det er en dobbeltø, som består af to moræneaflejringer forbundet af Draget.

Enø overdrev er en speciel landskabstype, et strandoverdrev som er fhv. sjældent i det østlige Danmark.
For at overdrevet ikke at vokse til, græsses der.

Flora
Man kan på strandengene og strandoverdrevene finde en lang række karakteristiske planter. Bla. strandmalurt, forskellige arter kokleare, soløje-alant, engensian, nikkende kobjælder, leverurt og salep-gøgeurt. Ydermere er der rødlistede arter som løgurt og eng-ensian.

Rynket rose er en busk, den vokser frem på de overdrev der ikke afgræsses.
Den er ikke velkommen på disse områder.

Fugle
Enø Overdrev og de lavvandede områder omkring betyder meget for fuglende.
Her er mange vadefugle om efteråret. Det er fx. hjejle, almindelige ryler, rødben, strandskader og klyder.
Om foråret yngler mange af vadefuglene, måger, terner (hav-, split-, fjord- og dværgterner, hvilket gør at Overdrevet er delvis afspærret. Om vinteren er der ænder og svaner.
På overdrevet kan der ses overvintrende småfugle som bjergirisk og snespurv. 
I skrænternes klinter bygger digesvaler reder.

Klokkefrø
Rundt på Enø i vandhullerne på Overdrevet findes klokkefrø.
Deres
karakteristiske stemme kan høres sidst på april-maj.
Klokkefrøen var fhv. almindelig på Overdrevet, men bestanden er gået stærkt tilbage.
Der er også vandsalamander.

Ræve
Det er en udfordring med rævene, da de generer ynglefuglene.
Disse forsøges bekæmpet med bla. rævehegn, men det har desværre ikke hjulpet, så derfor søger ynglefuglene mod mere beskyttede lokaliteter som fx. Lindholm.

Enø Overdrev
For at komme ud til overdrevet kører man til Enø Kystvej hvor der er en P-plads.
Her er også et kort over hvor det er tilladt at være på Overdrevet.
Der er bla. begrænsning i fuglenes yngletid, 15. marts til 15. juli.
Herfra går man videre ad markvejen. Når de første huse på venstre hånd er passeret, går man ned på stranden og fortsætte her.
Kommer man ikke ned på stranden i tide, må man ned af en stejl skrænt, hvor marken begynder.
Turen langs strandkanten kan være udfordrende med blæst og bølger, men det er nødvendig for at komme til det fredede område.

Trampestierne på Overdrevet
Her går man tæt på skrænten af klinten, med havet på den ene side, og markerne på den anden.
På skrænternes klinteside har digesvaler bygget reder.
Her kan ses store sten som er faldet ned på stranden ved erosion af klinten.
Det er vandreblokke, som isen pressede ind ved sidste istid og gemte i øens morænelandskab.

Nordsiden
På Enøs nordside kan man ikke vandre, da der er sumpet og bevokset med rørskov.
Går man et stykke ud på Enø og ud til østkysten kan man kigge op på rørskoven.

Fredningerne af Enø og omkring er sket ad 4 gange.
Enø Overdrev blev fredet i 1953. Formålet var at bevare naturen i området.

Områderne plejes ved græsning. Dette gør de beholdes lysåbne og fremmer strandoverdrevsvegetationen. 

Historie
Enø var oprindelig adskilt fra Sjælland ved Mindegabet, ca. 1 km. inde på Enø.
Men i årene 1801-1807 gravede man en kanal gennem halvøen Lungshave.
Derved fik Karrebæksminde en større havn og det blev en mere betydningsfuld ladeplads.
Herfra kunne pramme trækkes over fjorden til Næstved.
I 1935-1937 blev der gravet en kanal til Næstved.
Derved kunne større skibe sejle over fjorden til den nye havn.
Derefter stoppede pramfarten, og Karrebæksmindes storhedstid som havneby var ovre.

Vi (de 5 på tur) skulle til Næstved området og ledte efter et sted at overnatte med camping.

Jeg havde undersøgt pladser i området, og fandt Enø.

Vi ankom sidst på eftermiddagen til Enø Camping. 

Vejret var helt og aldeles som sommervejr bedst er –
det var midt i august 2020.

Vi smuttede hurtigt til den populære Enø Strand.
En masse andre havde fået samme idé, så der var dejlig *Liv og glade dage*.

Efter en badetur, smuttede vi tilbage på pladsen og slog vores telt op.

Drengene kunne løbe frit rundt på pladsen, der var massere at lave, en god legeplads, hoppepude og de fandt flere steder hvor der var vilde brombær. 

Til aftensmad købte vi pizzaer på øen, de var helt i top.

Efterfølgende gik vi ned til Græshoppen, hvor der var massere af liv.
Vi nød en is, mens vi så skibe sejle gennem strædet mellem Karrebæksminde og Enø.
Prikken over iét var solnedgangen.

Udover alle de myg der var på campingpladsen da solen var gået ned, var Enø en sjov, fin og anderledes oplevelse. Vi anede ikke hvor populært stedet var.

- Fotos fra Enø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk