Rundtidanmark-flag

Fænø Kalv

faenoe-kalv-kort

SE HVOR
FÆNØ KALV
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Fænø Kalv er en moræneø på ca. 4,3 ha.
Øen ligger mellem Fænø og Stenderupskoven ved udmundingen af Kolding Fjord i Lillebælt.

På Fænø Kalv er der etableret et stort forsvarsværk.
Her er der skanser, som blev anlagt under Første Karl Gustav-krig (som indledtes i 1657).

I dag kan der stadig ses enkelte rester af forsvarsværket – skanserne er dog rimeligt bevaret.

Overnatning
Da staten erhvervede sig Fænø Kalv blev der etableret en overnatningsplads på øen.
Her må man tænde bål – Man skal selv medbringe brænde.
OBS. Man skal være opmærksom på at der ikke er toiletfaciliteter eller vand på Fænø Kalv.

Der er 1 primitiv plads, samt borde/bænke og en informationstavle.

Spise
Der er ingen muligheder for at købe noget på Fænø Kalv.

Transport
Der er ingen offentlig transport til Fænø Kalv.
Det er ok selv at sejle i sejlbåd, motorbåde, kajak eller andet til øen.

Aktiviteter

Fænø Kalv bliver i stigende omfang besøgt af lystsejlere, lystfiskere, dykkere, sejlbåde, motorbåde mv.

På øen er der 1 primitiv overnatningsplads, samt borde/bænke og en informationstavle.

Husk selv at medbringe brænde & vand.

Natur
Fænø Kalvs fugleliv, påvirkes af de mange besøgende.
Det er dog vurderet at det er vigtigere at der kan komme besøgende på øen og overnatte.

Fænø Kalv er en moræneø.
Syd for Fænø Kalv er Lillebælts dybeste sted, omkring 81 m under havet.
Strømmen omkring Fænø Kalv er kraftig.
Øen har overdrev og strandbred.

Fænø Kalv er fredet.

Historie
Forsvarsværk – Skansen
Fænø Kalv er et stort forsvarsværk – et registreret fortidsminde.
Her er der anlagt skanser af danskerne og deres allierede i sommeren 1659.
Det blev anlagt, da man havde store invasionsplaner om at drive svenskerne ud af Hindsgavl.
Formålet var at standse den svenske flåde fra at trænge ind nord fra Lillebælt.
I dag holdes skanserne fri for tilgroning, så besøgende for følelsen af at komme til en *øde ø*.

Fænø og Fænø Kalv var indtænkt i det danske forsvar i 1848-1851 og 1864.

Ejere
Øen er erhvervet af Naturstyrelsen i 1981.

Naturstyrelsen har flg. om Fænø Kalv:
Link

- Rundt i Danmark har desværre ingen fotos fra Fænø Kalv -

- Om Lillebælt -

Lillebælt er en smuk og betydningsfuld strækning af farvand i Danmark, der adskiller den jyske halvø fra øen Fyn.
Navnet er oversat til dansk som *lille bælt*, og refererer til bredden af dette farvand sammenlignet med det bredere og mere kendte farvand, Storebælt.

Lillebælt strækker sig fra byen Middelfart, vestkysten af Fyn til Fredericia på Jyllandssiden. Farvandet er kendt for sine rolige bølger, smukke kystlinjer og maritime charme. Den berømte Lillebæltsbro, er en hængebro, som strækker sig over farvandet og forbinder Middelfart og Fredericia, hvilket letter transporten mellem det jyske fastland og Fyn.

Lillebælt har en rig biodiversitet og er hjemsted for forskellige marine arter, herunder fisk og sæler. 

Farvandet spiller en vigtig rolle i dansk historie og kultur. I oldtiden var det et vigtigt handelsområde og transportvej, og i dag har det stadig stor økonomisk betydning, især gennem skibsfart og turisme. Mange sejlere nyder Lillebælts rolige farvande, og kystbyerne som Middelfart og Fredericia tiltrækker besøgende med deres maritime atmosfære og kulturelle attraktioner.

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk