Rundtidanmark-flag

Glænø

glaenoe-kort

SE HVOR
GLÆNØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Glænø ligger i den sydvestlige del af Sjælland, 10 km øst for Skælskør.

Øen har et areal på 5,6 km² og der bor omkring 50 øboere.
Øen er forbundet med Sjælland med en dæmning på ca. 400 m.

Glænø er opdyrket midt på øen. Ved kysterne er en række vådområder. Her holder mange fugle til, heri blandt klyder, samt det er rasteplads for en række trækfugle.
Glænø indgår i Holsteinborg Nor Vildtreservat.

Der er et sagn der fortæller, at Glænøs søsterø Vænø er sunket ned i havet, og venter på Glænøs undergang. Når havet er helt stille kan man ane Vænøs græsgange og høre kirkeklokken fra havbunden.

Knud Kyhn, maler brugte Glænø som malersted.

Glænø er forbundet med Sjælland med en dæmning på omkring 400 m.

Dæmningen blev bygget i 1881 og giver adgang til den bakkede idylliske ø. 

Dæmningen ligger ca. 10 km sydøst fra Skælskør. Følg Glænøvej fra Ørslevvej fra Ørslev.

Der er ingen lystbådehavn på Glænø.

Haremosegård
Bondegårdsferie.
På gården er der geder, høns, kaniner og katte. Dyrene er børnevenlige.
Stedet har også en dejlig have, hvor medbragt mad kan nydes.
Adresse: Glænøvej 271, Skælskør
Link

Der er ikke mulighed for køb af dagligdagsvarer på Glænø.

Glænø Kalv & Ko
Salg af Økologisk jersey-kalvekød.
Link 

Vandreture
Glænø rundt er 9 km, men man kan udvide turen.
Man kan vandre på stranden, i vådområder og gennem skoven.
Fra skrænterne sydpå kan du se helt til Karresbæksminde.
Du kan parkere bilen ved en lille P-plads ved dæmningen.

Cykelture
Glænø er perfekt til cykelture.

Bademuligheder
På den sydlige del af Glænø er der gode bade muligheder ved de flotte stejle skrænter.
Følg Glænøvej, og der er en parkerings plads ved Vesterled.

Lystfiskeri
På Glænø er der gode fiske muligheder. Både ved dæmningen og lidt ud mod vest.
Link

Gårde på Glænø
Der er to økologiske gårde på Glænø, der producerer vi Jersey-kalvekød af så høj kvalitet.

Glænø Kalv & Ko
Salg af Økologisk jersey-kalvekød.
Link 

Glænø er smuk året rundt, alle de 4 årstider giver gode naturoplevelser.

Natur
Glænø indgår i Holsteinborg Nor Vildtreservat, og er et EF-fuglebeskyttelsesområde, et EF-habitatområde, et Ramsarområde og Natura 2000 område.

Landskabet
Glænø er bakket lerede moræneø med aflejringer.
Bavnebanke er øens sydlige del, hvor der er skrænter op til 26 m over havets overflade. Dette giver en utrolig flot sydkyst, som er udsat for bølgepåvirkning. 
Dette gør at der er friske erosionsskrænter, og materialet derfra transporteres mod øst og vest og opbygger Øster- og Vesterfed.
Dette er 2 strandvoldssystemer og strandenge, hvor der afgræsses af får og kreaturer. Dette er med til at sikre, at områdets værdi for dyr og planter bevares.
Her er også strandoverdrev og kystlaguner.
Man kan fra Glænø kigge over på Ormø (nordøst for Glænø). Her er der en stor skarvkoloni.

Skov
I den nordlige del af Glænø ligger den 60 ha store Fredskov – følg Glænøskovvej.

Fed
Både på Glænøs øst- og vestsiden og østsiden af øen er der fed. De hedder Øster- og Vesterfed.
Før i tiden kunne man gå helt til Bisserup Havn på Østerfed. Dette kan man ikke mere, dat der er sket et gennembrud på feddet naturligt. 

Feddene og Næbbet er dannet af sandaflejringer.

Dyr
Du kan på Glænø møde klokkefrøer, vandsalamander, vadefugle. og ternearter.
Mange gamle damme er blevet renset op, samt nye yngledamme er lavet.
Klokkefrøen uddøde i 1980érne, men er sidenhen genudsat. Så nu kan du fra maj til juni høre klokkefrøens stille kvækken.

Klokkefrøen har en vortet tudseagtig olivengrøn overside. Undersiden er orange/rød og sort og hvidmarmoreret. Det er en varmekrævende frø. Den lever i fladvandede, solbeskinnende varme damme, hvor vegetationen holdes nede. Der må ikke være fisk, krebs eller mange ænder i dammen.

Fugle
På Glænø, under forårs- og efterårstrækket kan der ses store antal af gæs, ænder og vadefugle bla. grågås, canadagås, gråand, pibeand, krikand, knopsvane, vibe, hjejle og almindelig ryle. Yderligere yngler havørnen fast i området. 
I strandoverdrevene yngler der ca. 50 par digesvaler i huller øverst i klinten.
Der må ikke jages på vandfladerne og færdsel er forbudt i fuglenes yngletid fra 1. marts-30. juni.

Flora
Der er et rigt planteliv på Glænø. Man kan bla. finde lilla tætblomstret hindebæger, strandmalurt, det lille siv harril og mark-rødtop, og den meterhøje kærsvinemælk.
På stranden er der alm. sodaurt og alm. strandarve.
Yderligere kan man se strandvejbred, harril, sandkryb, alm. strandarve mfl.

Historie
Navnet Glænø nævnes fra omkring 1200-tallet som Glæn. Måske ‘den lysende, den glinsende’.

Vi kom fra Skælskør og kørte mod Glænø.

Det var en varm dag, og vi ville gerne bade.

Vi kørte stille og roligt over dæmningen, og på vejene ned mod sydkysten.

Vi kom til Vesterled Parkering. Herfra gik vi hen til trapperne og ned på stranden. 
Stranden var rigtig lækker, der var store sten, men dem kunne man undgå.

Efter badeturen gik vi mod vest, og op på skrænten.
Virkelig smukt, og kan anbefales!

- Fotos fra Glænø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk