Rundtidanmark-flag

Halmø

HALMOE-KORT

SE HVOR
HALMØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Halmø har et areal på 0,5 km².
Den ligger i det sydfynske øhav, ca. 4 km nordøst for Marstal.
Imellem Ærø og Halmø er det 1 km brede Halmø Sund.
Halmø er ca. 2 km. lang og omkring 350 m. bred.

Halmø er en lang moræneø, hvis nordside består af en 2 km lang kystlinje, hvor der er op til 9 m. høje bakker.
På den fhv. korte øst side er der høje skrænter og mod syd og vest er der strandsøer, en mose og en ubevokset odde, som fører ud til den lille holm, Halmø Hale.

I dag er det muligt at ankomme til den private ø Halmø med båd, helikopter eller et mindre fly.

Der er INGEN mulighed for at overnatte på Halmø.

Der er INGEN mulighed for at købe noget på Halmø.

Natur
Adgangen til Halmø er efter naturbeskyttelseslovens regler.
Det er muligt at ankre op nord for øen og øst for Halmø Gavl.

Fugleliv
Der yngler ca. 200 par sølvmåger og 100 par stormmåger på strandengene langs sydkysten og mod vest.
Der er digesvaler i Halmø Gavl og ofte kommer der en tårnfalk og bygger sin rede på en hylde af grus.

Planter
På strandengene vokser der bla. drue-gåsefod, harril, jordbærkløver, kveller, smalbladet hareøre, smalbladet kællingetand, stivhåret ranunkel, strandgåsefod, strandkarse, strandkogleaks, strandmalurt, strandskræppe og tangurt.

Historie

Den ældst kendte boelsmand (indehaveren af et boelsmandssted, der er den næstmindste landbrugsejendommme) på Halmøe var Jens Halmøe (1625-1654).
Her boede han med sin hustru Karen (1629-1654).
Efter dem kom sønnen Michel Jensen Halmøe (1650-1711) og hans hustru Sitzel Bertelsdatter (1655-1719).
I 1701 bestod gården af 30 fag beboelse og stald.
Halmø boel var det største boelsted i Ærøskøbing sogn på dette tidspunkt.
Halmø blev derefter overtaget af sønnen Bertel Michelsen Halmø (1687-1744) og hans hustru Heiliche Clausdatter (1697-1780).
I 1766 overtog sønnen Michel Bertelsen Halmø.
Boelsmand Michel Jensen Halmøe omtales senere som sælger af Halmø i 1792.
Halmø blev her solgt for 4950 rigsdaler, hvilket svarende til 125 kg sølv.
Køberen var Christen Pedersen (Frankemand) fra Bregninge.

Halmøs eneste gård ligger ved øens sydkyst.
Det første kendskab til navnene på ejerne har man fra 1835.
Ved den store stormflod i 1872 blev 15 ha af gårdens dyrkede areal oversvømmet.

I 1874 købte Rasmus Eriksen Rasmussen Halmø.
Desværre druknede han i 1877, da han og en omtalt NN, da de sejlede med en jolle fra Ærøskøbing og tilbage til Halmø.
Hans kone Johanne overtog derefter øen, indtil deres søn Jens, købte øen i 1893.

I 1951 blev gårdejer Peter Hansens 3 døtre gift på samme dag.
Derefter solgte familien gården til familien Holme Nielsen.
De solgte igen gården i 1972.
Gården havde indtil 1970’erne været drevet med kvæg, grise og får, samt kornproduktion.

I 1973 blev Halmø blev solgt for 900.000 kroner til Gitte og Peter Didrichsen.
I 1997 etablerede familien Didrichsen i et samarbejde med den lokale opsynsmand Sven Jørgen Karlsen fra Ærø en lille golfbane på øen.
Han startede samtidig startede en lille golfklub op.
Han sejlede hver tirsdag klubmedlemmerne fra Ærø til Halmø for at spille golf.
Banen voksede støt og i 2007 havde golfbanen 11 huller.
Hullerne snoede sig henover øen.
Senere udkonkurrerede en ny golfbane på Ærø den lille bane på Halmø.

Den tidligere gård og eneste bebyggelse Halmøgård, er et fritidshus af øens ejer.
Der er ikke mere landbrug på øen mere, bortset fra dyrkning af fasanfoder og fasanjagt.
I de seneste år er der fundet en del naturgenopretning sted på Halmø, og flere arealer afgræsses nu.

I dag
I 2020 blev Halmø solgt for 9,8 mill. kr. til A. C. Finans.
I dag er det muligt at ankomme til den private ø med enten en båd, helikopter eller et mindre fly.

Se sidste link fra Boliga med fotos fra Halmø.
Link

- Rundt i Danmark har desværre ingen fotos fra Halmø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk