- Hjarnø Skibssætninger / Kalvestene -

Hjarnø Skibssætninger ligger på et fredet areal i det sydlige hjørne af Hjarnø. Der er 10 større og mindre skibssætninger fra vikingetiden. 

I følge Saxo er Hjarnø opkaldt efter sagnkongen Hjarne. Fortællinger siger, at Kong Hjarne blev kronet til konge, fordi han skrev et mindekvad om kong Frode Fredegod, men at han flygtede til Hjarnø pga stridigheder om kongemagten. Senere blev han dræbt på Hjarnø, og overleveringsfortællingerne siger, at han blev højsat med sine mænd netop ved skibssætningerne (Kalvestenene)

Det er formentlig ikke kong Hjarne er der ligger ved Kalvestenene, men skibssætninger gravmonumenter for mænd og kvinder, som mellem år 600-900 styrede øen og indsejlingen til Horsens Fjord. Resterne fra ligbålet blev begravet mellem disse kampesten, som var sat op i skibsformer. Gravpladsen havde oprindelig mere end 20 skibssætninger. Dog lykkedes det ved Nationalmuseets undersøgelse i 1935 kun at finde rester af og delvis restaurere 10, her bla. Kong Hjarnes grav. Skibene er oprejste kampsten, og var op til 8 m lange.

I dag tolkes skibssætningerne som et religiøst symbol på den dødes tilknytning til den nordiske mytologi, til guden Njord. Njords symbol er netop et skib, Skidbladnir, og det er ham der råder over vind og vejr, og derfor ham, man skal påkalde for at få god sejlads og fangst.

Kalvestenene kan nås via den afmærkede sti, der løber langs sydsiden af Hjarnø.

hjarnoe-skibssaetningerne-kalvestenene
hjarnoe-skibssaetningerne-kalvestenene

- Kort om Hjarnø -

Hjarnø er en flad moræne ø, hvor øens højeste punkt er godt 7 m. Øen blev dannet tilbage i istiden. Øens sydøstlige kyst har stejle lerede skrænter, da havstrømmende fører mere vand ind i Horsens Fjord, og dermed gør at havet æder af kysten. Dette gør at Hjarnø langsom ændrer sig.

Hjarnø er ikke et naturreservat, men et område, der er internationalt beskyttet for kystfugle. Derfor skal der vises hensyn ved strandengene, specielt i yngletiden.

Øen består mest af dyrkede marker, dog findes der en lille løvskov på den nordlige halvdel.
Tilbage i tiden var Hjarnø-beboerne søfolk, idag er de mest landmænd, aktive pensionister og folk der arbejder på fastlandet.

Hjarnø er et populært sted for ornitologer og lystfiskere, samt pga det varierede dyreliv og smukke natur.

På den nordlige del af Hjarnø er der et naturområde med strandsøer. På den sydlige del er der en lagune. Begge steder yngler trækfuglene.

Et gammelt sagn, at i følge Saxo er Hjarnø opstået efter sagnkongen Hjarne, som flygtede til Hjarnø pga. stridigheder om kongemagten.

Øens navn stammer stammer fra det olddanske *Hiarni*. Dette betyder terrænforhøjninger.

Kontakt
Kristina Møller
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk