Rundtidanmark-flag

Hjelmshoved

hjelmshoved-kort

SE HVOR
HJELMS-HOVED
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Hjelmshoved / Hjælmshoved ligger i det Sydfynske Øhav.
Det er en flad inddiget Ø få hundrede meter nord for Hjortø.
Øens areal er på 0,2 km².

På den sydlige del af Hjelmshoved – mod Hjortø, er øen op til 2,2 m. høj.
Her ligger der to tidligere gårde, som i dag er fritidshuse.

Overnatning
Fritidshuse
Der ligger der to tidligere gårde på Hjelmshoved, disse er i dag fritidshuse.

Spise
Der er ingen muligheder for indkøb på Hjelmshoved.

Transport
Ved lavvande er det muligt at gå til Hjelmshoved fra Hjortø.

Kig på Hjortø side her på Rundt i Danmark om transport til Hjortø.
Link

Det er muligt at gå, sejle kajak, stå på SUP mm. til Hjelmshoved.

 

På den nordlige del af Hjelmshoved er der strandenge, som er et fuglereservat.
HUSK –
der er adgangsforbud i reservatet fra 1. marts til 1. juli.

Natur
På strandengene vokser der mange strandengsplanter.
Bla. mangeblomstret og stivhåret ranunkel, tætblomstret hindebæger og engelskgræs.

Klokkefrøen
Midt på Hjelmshoved findes der et vandhul.
Dette blev i 1951 fredet for at bevare klokkefrøen.
Efterfølgende forsvandt klokkefrøerne, men er siden genudsat.

Fugleliv
På Hjelmshoved er der et rigt fugleliv.
På den lave nordlige del er der strandenge.
I 1976 blev der oprettet et fuglereservat.
Her er der bla. ynglende ederfugle, grågås, knortegås, klyder og havterner.
Der er derfor adgangsforbud i reservatet fra 1. marts til 1. juli.

Historie
På Hjortø´s website kan der ses lidt fotos og fortællinger fra Hjelmshoved:
Link

- Fotos af Hjelmshoved -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk