Rundtidanmark-flag

Kalvø

kalvoe-kort

SE HVOR
KALVØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Kalvø der ligger helt inde i Genner Bugt, har et areal på ca. 0,17 km².
Øen ligger ved Sønderjyllands østkyst, ca. 10 km nord for Aabenraa.
Kalvø er en del af Aabenraa Kommune og har ca. 8 øboere.

For at kommer fra fastlandet ud til øen skal man over en vejdæmning. Denne ender ved parkeringspladsen og hotel.

Kalvø har formodentlig fået sit navn da egnens bønder har haft kalve græssende på Kalvø om sommeren.

For at kommer fra fastlandet ud til øen skal man over en vejdæmning.
Vejen fra fastlandet hedder Kalvøvej.
Denne ender ved parkeringspladsen og hotel.

Kalvø Havn
Ved Vejdæmningen på Kalvøsiden ligger Kalvø Havn.
Her er der toilet og badefaciliteter, sejlerkøkken samt grillplads på.
Link

Kalvø Badehotel
Kalvø Badehotel ligger lige overfor Kalvø Havn.
På Kalvø Badehotel kan man have diverse arrangementer. Fx. firmaudflugten, generalforsamlingen i foreningen, det romantiske bryllupsselskab eller familien med børn.
Tlf. 74 66 21 31. 
Link til Facebook side (i aug. 2021 virker deres website desværre ikke)
Link

Spise & Indkøb
Badehotellet har en ordning, hvor man kan bestille færdigpakket madpakker til at tage med rundt på øen eller ud på vandet.
Tlf. 74 66 21 31. 

Der findes ikke andre indkøbsmuligheder på øen. 

Øen er et populært udflugtsmål for lystsejlere, vandrere og cyklister.

Vandreture
Kalvø har et veludbygget stisystem.
Dette går hele øen rundt.
Ruten er handicapvenlig.
Rundt på Kalvø er der opsat borde og bænke.

Naturstyrelsens forslag til vandreturen på Kalvø.
Turen er ca. 3 km., og tager omkring 1 time.
Turen er egnet til kørestole og barnevogne.
Link

Fiskeri
Hele vejen rundt om Kalvø kan der fiskes.
Dog skal man være opmærksom på, at der er fredet ved dæmningen, samt fredet ved udløbet af bækken.
Ved nordspidsen er der dybt vand tæt på land. 
Link

Kalvø har været brugt i årtusinder.
Der fundet mange dele fra gravhøje samt flinteredskaber.
Disse stammer fra vikingetiden og flinteredskaber.

På turen rundt ser man også nogen sommerhuse.

Det Maritime Kalvø – Museum
I Mesterboligen, er der i dag indrettet et museum.
Her er en fortælling om Kalvø fra istiden til nutiden.
Her fortælles bla. historien om Jørgen Bruhn, Værftet, livet på øen, hvor der i den mest aktive periode var over 100 mennesker ansat.
Her boede de ledende håndværkere, bygmesteren og Jørgen Bruhn.
Kalvø har været besøgt af konger kejsere, kronprinsepar og sidst prins Henrik.
Der er gratis adgang – tjek dog åbningstiderne.
Adresse: Kalvøvej 14, Rødekro – lige overfor Havnen.
Link

Stenpark
Skov- og Naturstyrelsen har opstillet en stensamling med vandreblokke ved den tidligere grusgrav.
Disse er ført til Kalvø i istiden.

Natur

Kalvø er kendt for sin smukke natur og spændende kulturhistorie.

Kalvø og området rundt om.
Øens området er udlagt som vildreservat, som bla. et fuglereservat.
De lavvandede områder og lavbundsområderne vest og syd for Kalvø ligger i læ af tunneldalens skrænter og Kalvø.
Dette giver gode vilkår for en lang mange planter, dyr og fugle som er knyttet til vandet, engen og rørskoven.
Det er især om foråret og i efteråret, at der er gode forhold for at se og opleve mange forskellige slags andefugle.
Naturstyrelsens side om Kalvø:
Link

Ørkenen
Kalvøs centrale del kaldes *Ørkenen*.
I 1960’erne udnyttes denne til grusgravning.
Dette medfører en sænkning af øens højeste partier med ca. 8 m.
I 1974 blev størstedelen af Kalvø erhvervet af Miljøministeriet.
Dette var for at bevare Kalvøs havnemiljøet, samt naturen og for at sikre offentlig adgang til hele øen.
Herefter blev arealet fra grusgravningen tilplantet med ær (løvfældende træer).
Her har Skov og Naturstyrelsen opstillet en stensamling med vandreblokke.
Disse er ført hertil i istiden.

Historie
Kalvø blev nævnt for første gang på skrift i 1232 i Valdemar Sejrs jordebog.

Kalvø har været brugt i årtusinder.
Der fundet mange dele fra gravhøje samt flinteredskaber.
Disse stammer fra vikingetiden og flinteredskaber.

Kalvø var ubebygget indtil 1847, hvor skibsreder Jørgen Bruhn (1781-1858), Aabenraa i 1847 købte Kalvø.
Øen blev købt af to lokale bønder for 6.400 rigsdaler sølvmønt.
I 1848 blev der bygget et træskibsværft, der bestod af bedding og saluthøj.
Det første skib værftet stod færdigt i 1851.
Dette skib hed Calløe – som også er navnet på Det Maritime Museums website.
I Jørgen Bruhns tid blev der bygget flere store skibe, heri Skandinaviens og Østersøområdets største sejlskib, Cimber af *clippertypen* i 1856.
Fra værftet blev der bygget tremastede sejlskibe som blev søsat til fart på østen.
Det var den gang egnens største arbejdsplads og i en overgang det største værft udenfor København.
Efter Jørgen Bruhns død – i 1858, blev værftet videreført under navnet *Jørgen Bruhns Sønner*.

Det sidste skib løb blev bygget i 1868.
Mester- og arbejderboliger, smedjer og hovedbygningen, er blevet bevaret og hedder i dag Kalvø Badehotel, samt der er udstillinger om øens natur og historie.
Kalvø Værft vidner om et tidligt værftsmiljø udenfor byerne.

Flemming Juncker køber i 1961 Kalvø.

Den købes for at bygge en cellulosefabrik.
Dog droppes planerne.

- Fotos fra Kalvø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk