Kastrup Fort hed oprindeligt Kastrup Batteri. Det blev bygget i 1886 -1887.
Fortet indgik i søbefæstningens mellemste linje. Kastrup Forts opgave var, at sikre den sydlige indsejling til København gennem Konge- og Hollænderdybet mellem Saltholm og Middelgrunden.

Fortet var et åbent jordværk bestående af to store traverser med indbyggede kasematter til opbevaring af ammunition.
Væggene bestod af 1,5 m. beton dækket af ca. 30 m. jord. De blev dengang betragtet som sprængsikre.

Skytset var opstillet på hver side af de to store traverser med en mindre central travers mellem de to midterste kanoner.
Den midterste travers havde ingen kasemat-bygning. Der var ingen dækningsrum så mandskabet boede i telte.
Tilførslen af ammunition til skytset skete på små vogne gennem 4 lange porte, to fra hvert magasin.

Fortet er omgivet af en voldgrav på 30-50 m. bredde og ca. 3 m. dybde.
I graven var anbragt et antal gravkaponierer. Hovedbevæbningen bestod af 4 stk. 30,5 cm. kanoner.
Herudover var der 3 stk. 15 cm. kanoner, samt et antal mitrailleuser til nærforsvar.
Under 1. verdenskrig blev bevæbningen udviddet med 2 stk. 75 mm. og 2 stk. 47 mm. kanoner samt yderligere rekylgeværer i luftmålsaffutage.
De to 47 mm. pjecer var muligt ballonkanoner, dvs. til luftmål. Fortet havde udover 2 kikkertstationer.

Fortet blev nedlagt i 1922, og Københavns Kommune overtog fortet i 1925.
Under 2. verdenskrig var tyskerne på fortet, og det blev brugt som flygtningelejr efter krigen.
Der har siden været mange aktiviteter på stedet, bl.a. udendørs gratis biograf og teater. 
I dag ligger det som dejligt rekreativt område med legepladser og grønne arealer. 

Myte
En myte lever om at tyskerne skulle have brugt det ene magasin til hemmelige henrettelser under besættelsen.
Der er også en døråbning mod poternen der bærer tydelige spor af skydning.
Der har været skudt meget kraftigt på væggen, men det tyder på, at der var indrettet en almindelig skydebane, og muligvis lige efter krigen. 
Gulvet har intet afløb, som ville være særdeles upraktisk ved henrettelser ved skydning.