Rundtidanmark-flag

Kidholm / Sydfyn

Kidholm-kort

SE HVOR
KIDHOLM
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Kidholm ligger lidt syd for Nab, ca. 10 km sydvest for Faaborg.
Øen er på 0,007 km² og den er en lang og smal krumø.
Midt på Kidholm er der en morænedannelse, hvor øens højde er ca. 3 m.
Øen er ubeboet.

For at komme over til Kidholm, kan man tage en robåd, en kajak, SUP eller lignende.

Tilbage i 1913 overtog Anders Rasmussen huset på Kidholm. Han holdt får derude.
Han lejede i 1933 øen ud til sin nevø Jørgen Rasmussen, der byggede et hus på Kidholm.
Hans søn Jørgen blev født derude i 1941.
Jørgens svigersøn Charles Andersen overtog ejendommen i 1948 og forsatte driften.
I 1985 kom der nogle landmålere og målte øen op. Det var staten der var ved at ville tage øen. Charles måtte kæmpe for at kunne beholde øen.

Øen ejes i dag af en familie der er efterkommere.

Transport
For at komme til Kidholm, kan man sejle i robåd, kajak, SUP eller anden lignende.

Indkøb & Spise
Man skal selv medbringe alt mad.

Overnatning
Der er et sommerhus på Svelmø.
Huset er privat og udlejes ikke.

Vandsport
Ud fra Kidholm kan man lave diverse sejlsport.
Bla. robåde, kajak, SUP og hvis der er vind Kitesurfing.

Natur
Kidholms kystlængde er omkring 0,8 km, dvs. den er en lang og smal krumø. Midt på Kidholm er der en morænedannelse, hvor øens højde er ca. 3 m. Øen er ubeboet.

På både Kidholms østlige og vestlige del er der marine dannelser.
Disse fremstår som strandvolde, især mod vest.
På den vestlige del vokser der urter og anden høj vegetation, og der er stenfyldt og en smal forstrand.
Mod øst er der mere fladt, hvilket giver mere strand.
Her er vegetationen langt græs, indrammet af urteagtigt bevoksning og marehalm. Visse steder er der spredte tagrør.

På det højeste punkt, morænedannelsen midt på Kidholm vokser der ca. 4 m høje træer. Her er bla. gran, fyr, hyld og hybenrose. Det er også her øens eneste hus ligger. Det er et ældre sommerhus med anneks og terrasse mod syd, ud til klinten.

Forandringer omkring Kidholm påvirker, dels opbyggende og nedbrydende på Kidholm. Dvs. det er med oddevækst og klinterosion.

Tilbage i 1907 var der landgangsforbud, og dermed ingen afgræsning.

Fugleliv
På og omkring Kidholm er der flere kolonier af kystfugle.
Dette giver Kidholm en relativ stor ornitologisk værdi.
Er der terne- og mågekolonier skal de være i fred.
Kilde
Link

Historie
Kidholm har været ejet af Holstenshus.
Men den har hørt sammen med Nabgyden 49.
I 1913 overtog Anders Rasmussen ejendommen på Kidholm.
Han havde får gående ude på øen.
Anders Rasmussen blev kaldt Anders Svelmø, da han var født på Svelmø.
Han var en af 3 drenge der overlevede, da deres andre 6 søskende døde af difteritis (luftvejsinfektion) i 1882.

I 1933 blev der bygget et hus og gravet en brønd på Kidholm.
Det var Anders Rasmussens brors søn (nevø) der lejede øen.
Nevøen hed, Jørgen Rasmussen (Jørgen Maler).
Han og hans familie boede fast på Kidholm og havde arbejde i Faaborg.
De kom over til Fyn ved at sejle frem og tilbage i kajak og ved dårligt vejr måtte de overnatte i Faaborg.
Ellers foregik det meste transport med robåd.

Jørgen og hans kone, Edith fik en søn Jesper i 1941. Jesper er den eneste der er født på Kidholm og Jørgen var *jordemoder*. Samme år købte de hus i Aastrup ved siden af kirken.

Svigersøn Charles Andersen overtog huset i 1948 og forsatte driften.
I 1985 blev Kidholm målt op af nogle landmålere. Grunden var at staten ville tage øen. Charles kæmpede for at kunne beholde øen.

Øen ejes i dag af efterkommer efter Anders Svelmø.

Kilde: Aastruparkiv.dk 2018    
Link

- Fotos fra Kidholm -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk