Rundtidanmark-flag

Langø / Sydsjælland

langoe-kort

SE HVOR
LANGØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Langø har et areal på 1,27 km².
Langøs kystlængde på ca. 10 km. og det højeste punkt på 14 m.
Øen ligger i Ulvsund mellem Møn og Sjælland.
Indbygger tallet er på 4 personer.
Øen blev forbundet med Sjælland tilbage i 1919, med en 300 m lang dæmning og en lille bro.
På Langø er en Avlsgård, der er på 64 ha ager.
Derudover er der 40 ha græsarealer og strandeng, samt 10 ha beplantninger og vildtremiser, 6 ha skov, plantager samt 2 ha have- og park-områder.

Øen er privatejet, men det er tilladt at gå på de anlagte veje og stier.

Broen og dæmningen til Langø ligger ca. 6-7 km sydvest fra Kalvehave.

Man skal køre fra på hovedvej 59, og syd på af Langebækgade. Herfra skal man dreje ned ad Langøvej, hvorpå man kommer til bro og dæmning til Langø.

Der er ikke overnatning, indkøb og spise muligheder på Langø.

Øen Langø er privat, og det er ikke tilladt at køre sin bil eller andet motorkøretøj ind på øen.

Vandreture & cykelture
Det er tilladt at cykle og gå rundt på øen på stierne.

Historie

Langø blev nævnt I Kong Valdemars Jordebog (en gruppe tekster fra det 13. århundrede, i Valdemar Sejrs tid) hvor øen kaldes *Lang* og der nævnes et jagthus på den.
Der er fundet en enkelt boplads fra den ældre stenalder på øen.

I 1771 havde øen 4 bebyggelser. De var midt på øen.
De 3 var gårdbrug.
Efterfølgende spredte udskiftningen gårdene ud over øen.
Gennem de sidste hundrede år tilhørte den slægten Andersen-Kræmmer.

I 1918 købte frøavler Vilhelm Erhard-Frederiksen (1883-1932) øens 3 gårde.
De hed Strandgården, Stengården og Langøgård.
Han ansatte en bestyrer til at drive landbruget på øen.

Indtil 1970 hørte øen til Kalvehave Sogn, Bårse Herred i Præstø Amt.
I 1970 blev amtet lagt sammen med Maribo Amt til Storstrøms Amt og kommunen blev til Langebæk Kommune.
Siden 2007 har den været under Vordingborg Kommune i Region Sjælland.

Langø Avlsgaards ejere:

– 1850-1890: Anders Jensen
– 1890-1918: Hans Jacob Andersen (søn)
– 1918-1924: Vilhelm Erhard-Frederiksen
– 1924-1960: Ludvig Boye Lundstein
– 1960-1991: Jens greve Krag-Juel-Vind-Frijs
– 1991-2003: Langø ApS v/a Klaus Helmersen (ejer af modefirmaet Carli Gry)
– 2003-2017: Langø A/S v/a Poul Christian Trolle
– 2017: Langø A/S v/a Lars Svendsen

Den nuværende hovedbygning er opført i 1949 og blev i 1992-94 renoveret.
I 1993 blev der bygget en skyttebolig.

Der blev i 1980’erne investerede han millioner på Langø.
Der blev etableret masser af læhegn og små skovtykninger, som giver gode muligheder for vildtet.
Øejeren Lars Svendsen mener der er ca. 120 stykker råvildt, og i de sidste år har det kun været bukkene, der er blevet skudt.
Der er massere af fasanerne.
Landbruget er bla græsfrø, og marker, hvor der på skift dyrkes andre kornsorter.

- Fotos fra Langø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk