Previous slide
Next slide

Den levende klint

- Møns Klint -

Møns Klint

 • 7 km lang

 • 128 m høj

 • Trappen fra stranden til klintens top er 496 trin

 • Består af kridtaflejringer, der blev dannet i slutningen af kridttiden for ca. 75 millioner år siden

 • Møns Klint og området omkring blev fredet tilbage i 1983

 • Er i Natura 2000 – Naturområder udpeget af EU, hvor der er særlig beskyttelse af sjældne naturtyper og arter.

 • Blev i 2018 officiel kandidat til at opnå en egentlig udpegning som UNESCO Verdensarv indenfor naturområder

Transport til Møns Klint

 • 17 km fra Stege

 • ca 135 fra København

 • ca 177 km fra Odense

moens-klint

Møns Klint går fra Møns Fyr i syd til Liselund Slotspark i nord.
Den er en enestående samling af biotoper. Kombinationen af tørt lokalklima og kalksten i undergrunden, samt en landbrugsmæssig udnyttelse ved kreaturgræsning, har skabt et rigt overdrev med en biodiversitet, som giver en forestilling om, hvordan landet formentlig så ud, inden industrialiseringen af landbruget satte ind.

Danmark er bygget på en platform af kridt og kun få steder kan man opleve det. Det fortæller om store kræfter, som har skabt landet og den enestående flora og fauna i hele området.

Står du på toppen, er du op mod 128 m over havets overflade. Det er få steder hvor der er en så mangfoldig natur som på Møn, søer og vandområder omkring – fra Møns Klint til Nyords enge.

moens-klint-trapper
Trapperne på Møns Klint
moens-klint-rundt-i-danmark
Møns Klint i tåge
moens-klint
Trapperne ned på Møns Klint
moens-klint
Møns Klint mod syd

HUSK –
Klinten er levende!

Møns Klint bliver året rundt påvirket af vind og vejr. Der kan ske klinteskred, enten ved stumper der løsner sig, eller pga. regnvand der skyller mudder, ler og kridt i vandet.

Al færdsel er på eget ansvar og respekter evt. afspærringer.

Det er forbudt at klatre på klinten uden for trapper & stier, samt at kaste med sten eller andre genstande ud over klinten.

Store dele af Danmark hviler på kridt, og dette er Møns Klint en del af.

For 70 mio. år siden levede der dyr, hvis skeletrester er i kridtet på Møns Klint.
Dengang lå Danmark i et tropisk hav, hvor der levede mikroskopiske alger med et skelet af kalkskiver, også kaldet kokkolitter. Ved algernes død, sank kalken til bunds i havet. I løbet af millioner af år opstod et tykt lag af kalk. I havet levede også andre dyr, som søpindsvin, muslinger og blæksprutter. I dag kan du finde forstenede rester af havdyr.

Kloden ændrede sig dramatisk efter kridttiden. Kontinenterne hævede sig af havet, hvorved bjergene blev skabt. Kalklagene befandt sig allerede over havets overflade, da den sidste istid nåede Danmark for ca. 12.000 år siden. Den gamle havbund blev af isen skrællet i op til 50 m tykke skiver og skubbede dem sammen. Dette blev til Høje Møn. Man kan i kridtlagene se sorte striber af flintesten, hvilket viser hvordan lagene er blevet foldet under isens tryk. Siden isen smeltede, er der sket større og mindre skred, som har dannet Møns Klint som vi ser den i dag.

Går man lidt nord for Geocenteret kommer man til Danmarks højeste klint – Dronningestolen. Grunden til navnet, er at kanten engang havde facon som en stol – og et sagn siger at Klintekongens dronning sad i den og spejdede efter sign mand, når han var på togt. Klintekongen var iflg. sagnet Odins efterfølger og regerede over Høje Møn. Her går klinten næsten 128 m lodret ned til stranden.

moens-klint-trapper
Trappen ned til Møns Klint
moens-klint-vandresti
Udsigtspunkt på Møns Klint

Høje Møn

Når der skrives Høje Møn er det, det østligste og hovedsagelige skov område på Møn.
Det hedder høje Møn fordi det er mellem 50-100 m over havet.

Skoven der dækker det meste af Høje Møn hedder Klinteskoven.

I området findes der et stort antal bronzealderhøje og flere jernalderagre.

Dyr & Natur
Du kan være heldig at møde verdens hurtigste dyr på Møns Klint – Vandrefalken. Den kan dykke med op til 300 km i timen når den jager.

Du kan møde blåfuglen, som ikke lever andre steder i Danmark, og andre sjældne sommerfugle og insekter på Høje Møn.

Forårets trækfugle, rovfugle som rød glente, havørn, rørhøg, blå kærhøg, fjeldvåge og lærkefalke ses jævnligt, samt storke og traner.

Sjældne planter som høvblege og jydelejet trækker mange sommerfugle til. Bla. den sortplettede blåfugl, som kun lever her. 

Bøgetræer i Klinteskoven vest for Geocentret slog rod her på Christian IV’s tid. Disse er mere end 400 år gamle og dermed Danmarks ældste bøge. Bøgebladenes gulgrønne farve skyldes kalken i jorden. I bunden af bøgeskoven kan du se de blå anemoner blomstre i marts – april.

Når bøgen springer ud i Klinteskoven, følger gøgeurt efter. Den er Danmarks største orkidé, og kan kendes på de tofarvede blomster, der ligner et menneske med alt for lange arme og en hjelm på hovedet. Her er også den Røde skovlilje, som er en af vores smukkeste orkideer. Denne springer ud omkring Skt. Hans, og bliver det for mørkt til at blomstre, kan planten overleve under jorden i adskillige år.

Læs mere om naturen omkring Møns Klint her: Link

moens-klint-udsigtspunkt
Holgers Kig - udsigtspunkt på Møns Klint
moens-klint
Møns Klint fra oppe

GeoCenter Møns Klint

Her kan man tage på en interaktiv rejse 70 mio. år tilbage til kridttiden og møde det forunderlige liv, som er Møns Klints grundlag.
Tidsrejsen begynder på bunden af kridthavet med hajer, blæksprutter, søpindsvin og en 14 meter lang dræberøgle.
Den går videre gennem tertiærtiden, hvor kontinenterne flyttede rundt, og hvor en gigantisk naturkatastrofe udslettede to tredjedele af alt liv på jorden.
Kvartærtiden var istidernes epoke. På denne del af turen kan man skubbe kridtflagerne på samme måde, som ismasserne gjorde, da Møns Klint blev skabt.

I nutidsafsnittet kan kan man lære om den enestående naturrigdom der er på Møns Klint.
Møns Klint er det sted i Danmark, hvor du kan finde flest sjældne dyr og planter.
Geocentret ejes af en privat, erhvervsdrivende fond og varetager natur- og kulturformidling på vegne af Naturstyrelsen.
Den vingeformede bygning er tegnet af PLH Arkitekter.
Link til Naturstyrelsens website om Møns Klint for mere læsning.

Link til GeoCenter Møns Klint

Aktiviteter omkring Møns Klint

 • Dansk Orienterings-Forbund har anlagt ruter med faste poster i Klinteskoven

 • MTB på Møns Klint

 • Oplev Møns Klint fra Hesteryg

 • Fang havørred, hornfisk og torsk fra kysten

 • Kajak

 • Dykning

 • Sejlture

Link

moens-klint
Møns Klint
camoenoen-moens-klint
Camønoen på Møns Klint

Overnatning ved Møns Klint

Møns Klint Lejrplads
Der er 4 shelters på Møns Klint.
De kan bookes via Naturstyrelsens Hjemmeside.
Link

Camp Møns Klint
Camping – Hotel – Sommerhuse & Restaurant
Link

Moen – Hostel & Vandrehjem
Grupper, Lejrskoler & Kurser mm.
Link

Vandreruter omkring Møns Klint

 • 1 Liselund Park, 2,5 km

 • 2 Jydelejet, 3,3 km

 • 3 Havrelukke, 3,0 km

 • 4 Møns Klint, nordlige rundtur til Røde Udfaldtrappen, 2,7 km

 • 5 Møns Klint, sydlige rundtur til Grårygtrappen, 2,3 km

 • 6 Klintholm Gods og Klinteskoven, 9,0 km

 • 7 Høvblege, 2,2 km

Link til folder med vandreture

Camønoen kommer bla. forbi Møns Klint.
Det er en vandrerute på 175 km og ca. 250.000 skridt gennem Klintekongens Land, på stier i Urteskoven, ind i jættestuernes indre, tæt på Grotteedderkoppen, langs strand, på mark.
Link til Camønoen

Dark Sky Park
Stjernehimmelen over Møn er enestående, og sammen med Nyord er den udnævnt som Nordens første Dark Sky Park og community. Her er nattemørket beskyttet mod lokal lysforurening, hvilker giver den bedste og klareste stjernehimmel.
Link

Gangbro
Der er langs klinten udfra GeoCenteret lagt en planke sti. Her kan dårligt gående, kørestolsbrugere og klapvogne komme helt ud på kanten af klinten og nyde udsigten.

moens-klint
Møns Klint
moens-klint-info-tavle
Infotavle på Møns Klint
moens-klint-trae
Træ rødder på skrænten på Møns Klint
Kontakt
Kristina Møller
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk