Rundtidanmark-flag

Munkholm

munkholm-oe-kort

SE HVOR
MUNKHOLM
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Munkholm ligger i bunden af Isefjorden.
Øer er på ca. 9,6 ha.
Kommer man fra Holbæk siden, skal man over en dæmning for at komme ud på Munkholm.
Fra Hornsherred mod øst kører man over Munkholmbroen, der blev åbnet i 1952, for at komme ud på Munkholm.
Munkholm adskiller Bramsnæs Bugt mod nord og Tempelkrogen, der er den sydligste del af Isefjorden, mod syd.

Øen er en del af naturfredningen Eriksholms skovkyster.
Dette område ligger langs fjordens vestkyst. 

Bil
Kommer man fra Holbæk siden, følger man Munkholmvej mod øst. Her kommer man til en dæmning for at komme ud på Munkholm.
Lige når man kommer ud på øen, er der en lille parkerings plads i højre side af vejen.
Kommer man fra Hornsherred fra øst kører man over Munkholmbroen ad Munkholmvej for at komme ud på øen.
Broen blev åbnet i 1952.

Praktiske regler ved besøg på Munkholm:
– Det er en privatskov, og her gælder Naturbeskyttelsesloven.
– Du må færdes fra kl 7 til solnedgang.
– Du må gå på alle stier og veje. Cykler du, skal du blive på de anlagte veje og grusstier.
– Du må ikke tage grene af træer og buske eller grave planter op.
– Af hensyn til privatlivetsfred, må du ikke tage ophold nærmere end 150 m. fra beboelse- og driftbygninger.
– Fra 1. marts til 31. okt. må du ikke ryge nær nåletræsbevoksninger, græsklædt skovbund, lyngarealer eller unge bevoksninger.
– Benyt affaldsspande eller tag dit affald med hjem.
– Hunde skal være i snor.
Læs evt. regler på foto.

Cykelruten – Fjordstiruten
Fjordstiruten kører forbi Munkholm.
I bunden af Isefjorden kommer man helt tæt på den ikoniske Munkholmbro, samt Munkholm Kioskens populære is.
Link

Fiskeri
Ved Munkholmbroen er der godt allround fiskeri.
Dette er specielt i efterår, vinter- og forårs månederne.
Her kan man opleve et godt fiskeri i badekarrene og på revet.
Det er nødvendigt med waders, for at kunne fiske optimalt.
Der er makrel, sild og hornfisk – og nogengange havørred.
Der blev i 1992 fanget en havørred her på ca. 13,2 kg.
OBS. alt fiskeri fra Munkholmbroen er forbudt fra 16. sept. til 15. jan., begge dage inklusive.
Du skal have et gyldigt fisketegn for at fiske her.
Link

Munkholmbroen
Broen er en 114 meter lang vejbro, den er 12,5 m. høj fra midterste bue og til vandoverflade.
Det er en lav bro forsynet med en overbygning af tre sæt jernbetonbuer med forskellig spændvidde.
Broen er projekteret af Anker Engelund.
Broen blev anlagt i tilknytning til dæmningen, der er anlagt over til holmen og øen Munkholm til det gamle færgested Langtved med Bramsnæs Bugt mod nord og Tempelkrog, der er den inderste del af Isefjorden, mod syd.
Munkholmbroen stod færdig i 1951 og blev indviet i juni 1952.
Der var tidligere en lille passagerfærge på stedet.
Langtved Færgekro ligger ved det gamle færgested, hvor broen er forbundet med Hornsherred.
Kroen nedbrændte dog i 2009.
Munkholmvej løber ca. 6 km over det inderste af Isefjorden, sydøst for Holbæk, som forbinder området omkring Holbæk.
Dvs. den forbinder Holbæk Kommune og Hornsherred, Lejre Kommune. 
Munkholmbroen er med i filmene om *Mig og min lillebror* som broen til den fiktive ø Bomø.

Naturbørn – Børneøen Munkholm – Institution på øen
Kører man af, lige inden / efter Munkholmsbroen og ind i skoven ligger der en institution.
Link

Munkholm Isbutik
Lige inden dæmningen på Holbæksiden ligger Munkholm Isbutik.
Link

Natur
På Munkholm og på de sydvestvendte strandoverdrev langs den tidligere vej til Munkholm er der en flora, der sikkert stammer tilbage til en klosterhave på stedet.
Blandt arterne kan nævnes lægestenfrø, rosen-katost, svaleurt, svalerod, stor pimpinelle, vild merian mm.
Tættere på stranden ses skarntyde og strand-kvan.
I skoven tæt derved findes en betydelig bestand af vild tulipan.

Naturfredning
Munkholm er med i naturfredningen – Eriksholms skovkyster
Denne fredning har til formål at beskytte *den smukke kyststrækning langs Tempelkrog og Bramsnæsbugt*.
I 1955 blev området fredet, og det omfatter en skovbræmme, som lokalt kaldes *den lange naturskov* der strækker sig fra Arnakke i syd forbi Eriksholms godsbygninger, hele vejen langs kysten til golfbanen ved Kirsebærholm, kun afbrudt på en kortere strækning ved Bredetved Strand.
Den omfatter strandengene og den smalle naturskovprægede kystskov indtil stien, der danner skel til den forstligt drevne del af skovene.
Fredningen omfatter hele kyststrækningen fra Tinderbjergskoven i syd, langs Eriksholm Skov til Bredetved strand og igen kysten nord for Bredetved langs Dragerup Skov, hvor Torpedostationen ved Bramsnæsvig ligger.
Med til fredningen hører Munkholm og flere småøer og holme i Tempelkrogen.
Læs mere her:
Link

Historie
Kloster
Der lå engang et mindre kloster på Munkholm.
Her stod munkene for færgefarten til Langtved i Hornsherred.
Efter reformationen blev klosteret nedlagt.
Derefter blev Munkholm genopdyrket og beboet i 1800-tallet, da der blev bygget en ejendom på i 1828.

I 1930érne besøgte forfatteren Achton Friis Munkholm.
Her talte han med beboerne.
Ejerens bedsteforældre var flyttet til øen i 1831.
De opdyrkede øen og fik 12 tdr. land under plov, de fik 20 børn.

Under opdyrkningen stødte man på adskillige teglsten og fliser.
Disse var i mange størrelser, bla. store munkesten.
Man fandt også teglklædte gravpladser.
Det var sandsynligvis munkene der har haft et teglværk på øen.
Familien drev fiskeri og landbrug indtil godsejeren *tog jorden fra dem i 1912* (ophævede fæstekontrakten).
Godsejeren tilplantede den med birke- og egeskov.

I 1952 kom Munkholmbroen.
Da det var blevet meget nemmere at komme til Munkholm derefter, kom der mange besøgende til området.
Dette var formentlig medvirkende til, at Eriksholms ejer greve Kaj Ahlefeldt-Laurvig i 1955 tilbød en frivillig fredning.

- Fotos fra Munkholm -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk