Rundtidanmark-flag

Nekselø

nekseloe-kort

SE HVOR
NEKSELØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Nekselø er en moræneø. Den er opbygget af den kæde af bakker. Øen blev dannet ved randen af istidens vældige gletchertunger da materialet blev aflejret foran isen. Nekseløs bakker blev senere jævnet af store mængder smeltevand, der dannede hele Sejerø Bugten. 

Nekselø´s navn
Navnet er på skrift fra 1203, som Nixlæ. Forskere mener at det betyder *bøjning / krumning*, hvilket hentyder til øens kystlinies form. Andre tolker at Nixlæ er fra det oldnordiske navn *nise*, der betyder marsvin. Hvert år i middelalderen blev der fanget marsvin på Nekselø.

Der er spor tilbage fra mennesker på Nekselø fra oldtiden. I det nordlige Nekselø ved Pandebjerg og Sømosens bred er der gjort fund fra jægerstenalderen og frem til den ældre jernalder. Der er også fundet en boplads fra bondestenalderen.

I de sidste 400 år har Nekselø haft 4-5 gårde. I starten af det 19. århundrede boede der 80-90 mennesker.

Øen hører til Kalundborg Kommune, og er en del af Føllenslev Sogn og har siden 1931 haft sin egen krike, der er anneks til Føllenslev Kirke og Særselv Kirke. Øen havde tidligere en skole (1850 – 1973).

Færgen sejler fra Havnsø, der ligger ca 20 km nord-øst for Kalundborg. Færgen sejler ca. 4 gange hver dag.
Billetterne kan bestilles i forvejen:
Link

Nekselø havn ligger meget smukt.
Den er meget lille og med få pladser.
Havnen har ingen faciliteter, kun toilet og vand.
Det koster 40 kr pr. døgn at overnatte.
Havnen ejes af Kalundborg Kommune og administreres af Havnsø Havn.
Havnen har en 195 m lang vejdæmning, en en 20 m tværlæggende brohoved og 25 m bølgelæ.
Det frarådes at anløbe broen ved frisk vind fra NE og SE.
Ved anløbsbroen er der en fantastisk børnevenlig strand.

Havnen ligger i læ for de vestlige vinde.  55°46,9’N 011°17,8’E

Havnekontor Telefon 59 26 93 81 / 51 21 30 64 (hverdage kl. 11-12 samt torsdag kl. 16-17)

Færgebo
Dejlige sommerbolig, der oprindeligt var bygget som medhjælperbolig for ejeren af færgefarten.
Den kan nu danne rammen om hyggelig og inspirerende samvær for naturelskere og familier der har lyst til at nyde samvær på en stille ø uden sommerhuse og trafik.
Der er plads til 6 personer.
Der er køkken alrum, samt 3 værelser med eget bad, indgang og terasse.
Kontakt Tlf: 40 31 51 81 E-mail: slotshansen@gmail.com

Nekselø Spejdercenter
Kontakt til udlejer, Poul Henning Jensen tfl +45 61314971
Læs om Nekselø spejdercenter: 
Link

HUSK MADPAKKE – Der er INGEN mulighed for at købe mad og drikke på øen.
Toilet og drikkevand findes ved havnemolen.

Strand
Der er en børnevenlig strand langs med molen ind til øen.

Toilet & drikkevand
Toilet og drikkevand findes ved havnemolen.

Nekselø i Ø-passet
I Ø-passet er der inspiration til at besøge 37 danske øer. Dette pas gør det sjovt for børn og barnlige sjæle at læse om øerne, samt samle skrabe silhuetter af de danske øer i det. I havnen eller på færgen kan du finde en plade med øens silhuet og en speciel pen, som du gnider ø-silhuetten ind i passet. I Ø-passet er der oplysninger om hver enkel ø, sejl-tiden og afstanden, antal beboere, øens størrelse, samten lille beskrivelse af evt. oplevelser på øen du kan på øen. Passet har også en QR-kode. Brug din mobil til at scanne dig direkte til øens hjemmeside. Ø-passet har en Facebook, her kan du dele dine oplevelser med fotos og video. Ø-passets hjemmeside Link

Passagerly
Passagerly er et hus. Det giver færgepassagere og andre besøgende mulighed for læ og ly for vejr på øen. Huset er offentlig, og benyttes til kultur- og naturformidling. Det danner også udgangspunkt for guidede ture og kan benyttes af øens beboere til sammenkomster.

Nekselø Kirke
Kirken er opført i 1931. Dengang var der ca 50 mennesker på Nekselø, og stor opbakning til byggeriet. Ville man i kirke før 1931 skulle man til Føllenslev kirke, og man blev også begravet på Sjælland. Den er normalt aflåst, men vil du ind i kirken, kan du aftale det med Jane Ørberg på mail i forvejen.

Natur
Nekselø er kendt for varierende og enestående plante, fugle og dyreliv.

Hele Nekselø er fredet. Det er den for at bevare øens flotte landskaber, og de dyr og planter der lever på øen.
Første gang den blev fredet var i 1951, anden gang i 1985.
Den anden gang kom der yderligere stramninger, og med øens beboere foretages der idag naturpleje forskellige steder på øen.

De vigtigste grunde til fredningen er bla. plantelivet på skrænterne og overdrevene langs Nekselsø´s vestkyst.
Disse kræver en særlig indsats for ikke at forsvinde pga. tilgroning. Kalundborg Kommune sørger derfor at indhegne skrænter, overdrev og græsenge, hvor kreaturer kan græsse, for at bevarer Nekselsø´s sjældne planter.

Nekselø ejes af beboerne på øen. Gæster skal færdes på øens veje og på afmærkede ruter.
I folden går der kreaturer, de er normalt fredelige, men færdsel er på eget ansvar.
Det er forbudt at plukke planter og indsamle dyr på Nekselø.
Fuglenes yngletid er fra 1. april til 15. juli. Her skal man færdes på veje og afmærkede ruter.
Hunde skal være i snor og man skal tage sit affald med sig.
Man skal undgå at komme tæt på vandhuller og damme.
Der skal vises hensyn overfor beboerne, ved at holde afstand til bygninger og græssende dyr.

Landskabet
På nordspidsen er en stenbestrøet strandeng.
Her lå der for få år siden resterne af den sjældne klumpfisk.
Mod nordøst på øens bredeste sted skråner landskabet mod Sømosen, den største vandsamling på øen.

Historisk oversigt
ca. 4000 fvt. Ertebølle­boplads ved Ørnekul
1157 Valdemar I benytter Nekselø som nødhavn under sin flugt til Jylland
1529 Nekselø overgives til Roskilde­bispen af Frederik I.
1658-60 Svenske­krigene. Nekselø blev invaderet af svenskerne og bliver ilde medtagen.
Da soldaterne trækker sig tilbage lykkes det øens beboere at slå tre af dem ihjel.
1660 Hans Rostgaard modtager af Frederik III Nekselø (og godset Krogerup på Sjælland) som påskønnelse for sin indsats i svenskekrigene.
1684 Jens Rostgaard overtager Nekselø efter sin farbror Hans Rostgaard.
1718 Jens Rostgaards enke Else Iversdatter testamenterer Nekselø til Hans Rostgaards søn Frederik Rostgaard
1741 Else Iversdatter dør og Frederik Rostgaard overtager Nekselø.
1800 Stamhuset Krogerup ophæves, hvilket gør det lovligt at sælge Nekselø.
1805 Øens bønder køber Nekselø af Krogerup Gods for 6.500 rigsdaler.
1807-14 Nekselø hærges af svenske og engelske kapere. Der nedrammes palisader i revet mellem Nekselø og Havnsø.
To engelske orlogsfartøjer, der forsøger at landsætte tropper på Nekselø, drives på flugt ved hjælp af kanoner i Havnsø.
ca. 1850 Nekselø skole opføres ved Marianelund
1892 Den 21. juli udbryder der brand i Nekselø by. Strandbjerggård, der dengang lå klods op af Marianelund, brænder helt ned, og kun stuehuset af Marianelund overlever branden. For at hindre katastrofens gentagelse, bliver gårdene bygget op langt fra hinanden. Strandbjerggård bliver flyttet op til det nuværende røde hovedhus, der fungerede som enkebolig eller aftægtshus fra Øgården. Den gård, der lå ind på kirkens grund, kan vi nu finde langt mod nord under navnet Nordgården.
1908 Den første telefon kommer til Nekselø.
1911 Der oprettes et mejeri på Nekselø.
1931 Nekselø Kirke indvies
1938 Den nuværende havn bliver bygget
1941 Mejeriet bliver nedlagt
1951 Nekselø bliver fredet
1955 Der kommer et nyt telefonkabel til Nekselø
1970 Der kommer elkabel fra Sjælland, og Marianelund bliver indrettet til spejdercenter.
1973 Nekselø skole lukkes
1977 Færgebo opføres som skipper-medhjælper-bolig
1981 Fredningen skærpes
2010 Staten bevilliger penge til bygning af ny færge

Vi havde købt en færgetur til en ukendt ø…

Da sommeren stod til at blive en Danmarks ferie, bestilte jeg færgebilletter til Nekselø. Jeg vidste ingenting om øer inden vi stod på færgen i Havnsø, hvilket var en sjov følelse. På vej over nød Alfred og jeg turen fra færgens dæk. Jo nærmere vi kom, jo mere opmærksom blev jeg på at naturen på øen var virkelig speciel og smuk. 
Da vi ramte land på Nekselø, gik vi op til højre, da vi havde besluttet os for at gå mod nordsiden først. Nekselø har kun grusstier, og den mod nord er meget lige meget store højdeforskelle. Så det er op og ned op mod nord. Vi fulgte vejen til højre og snart kan man se skråninger ned mod Sømosen, og lidt vandhuller. Naturen er meget fin og rund, med smukke enge der ligesom flyder rundt. Vi gik derud af indtil det var naturligt at gå ned mod vestkysten. Mens vi gik der, kunne vi se Sejerøfærgen sejle forbi på østsiden af Nekselø.

Vi gik langs kysten helt nede ved vandet nogen hundrede meter (vi kunne se andre gik oppe på skrænten), hvor der blev kylet mange sten i vandet af Alfred. På et tidspunkt kom en sti op af skrænten til syne, og vi begyndte at bestige den. Udsigten var utrolig fin helt oppe fra, og igen, jeg havde ingen idé om øen, og den tog mig med storm. Oppe fra toppen kan man følge snoningen af vestkysten ned mod syd.
Vi fortsatte vandringen oppe på toppen. Igen var terrænet op og ned, men denne gang på en smal sti. Skrænten var fhv. stejl flere steder, så man skal lige holde øje med naturen. Vi fortsatte langt mod syd til vi vendte os om, og så den vej vi var gået. IGEN, helt overvældet over den smukke rå udsigt. Vi satte os et sikkert sted og spiste vores frokost og nød udsigten.

Vi var lidt i tidsmangel, så vi skyndte os videre, og gik lidt ind i landet, hvor vi mødte flere kreaturer, og nød udsigten ned mod sydspidsen. Vi besluttede os, at helt derud måtte vi. Så rask tempo ned på engen mod syd og langs stranden helt ud til den fine sydspids, hvor man tydeligt fornemmer at der er lavvande rundt om og ind mod Sjælland.
Vi nåede sydspidsen og vendte os mod nord – WOW Nekselø lå virkelig smukt helt ude fra. I rask tembo tog vi kysten på østsiden. Her kom vi ind i buskads og Troldskoven. Der er som at gå ind i en virkelig anderledes natur. Den føles vild og levende, sjovt at opleve. Herfra kunne man spejde havnen, hvor færgen lå klar. Der var også et par huse helt ud til vandet langs kysten. Deres udsigt var virkelig vidunderlig.
Vi fortsatte hurtigt videre til havnen og ud på molen.

Nekselø var en virkelig wauw oplevelse for os. Vi kunne godt have brugt et par timer mere derovre.

- Fotos fra Nekselø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk