Rundtidanmark-flag

Øksneholm

oeksneholm-kort

SE HVOR
ØKSNE-HOLM
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Øksneholm er fjordens nordligste holm. Den er græsklædt og benyttes til kreaturgræsning.

Fuglelivet er dels præget af den forholdsvis marine placering, som bevirker, at flere arter fra Kattegat er indvandret i fjorden via Øksneholm. Det drejer sig om svartbagsildemåge og ederfugl.

Dels betyder afgræsningen, at flere vadefugle som klyde, rødben og vibe, har pæne bestande på øen. Bortset fra de typiske ferskvandsarter, kan samtlige fjordens ynglefugle træffes på Øksneholm. Frem til 1981 fandtes der endda en lille splitternekoloni, men den er nu forsvundet.

Om efteråret raster et stort antal gæs, ænder, blishøns og vadefugle på og omkring øen. Siden Øksneholm og farvandet omkring den er blevet jagtfrit, er antallet af rastende fugle vokset væsentligt.

Vegetationen er en typisk strandengs og overdrevs vegetation. Uden for kreaturhegnet findes en smal stribe med strandvegetation af malurt m. fl. Hegnet danner en skarp adskillelse mellem strandvegetationen og den afgræssede del af øen.

Link

Øksneholm ligger lidt nord for Jægerspris, mod vest i Roskilde Fjord.
Det er muligt selv at transportere sig til Øksneholm.
Vil man gå i vandet med kajak, SUP eller lignende, er der et landingssted ved:
Vænget 39. 3630 Jægerspris.

Se foto her – Krestenhillerup Foto
Link

HUSK øen og området er fredet – læs nærmer her om fredninger i Roskilde Fjord:
Link

Natur
Øksneholm er en græsklædt ø.
Den benyttes til kreaturgræsning.
Der er en typisk strandengs og overdrevs vegetation.
Udenfor kreaturområdet er der en smal stribe med strandvegetation.
Det er bla. malurt.
Kreaturområdet har et hegn, hvilket giver en skarp adskillelse mellem strandvegetationen og den afgræssede del af øen.

Fugle
Da Øksneholm er placeret nordligt i Roskilde Fjord er der ikke langt til havet.
Dette præger fuglelivet, og flere arter fra Kattegat er indvandret via Øksneholm til fjorden.
Det er bla. svartbage, sildemåge og edderfugle.
Da der benyttes kreaturafgræsning er flere vadefugle på øen.
Det er bla. klyde, rødben og viber.
Alle fjordens ynglefugle kan findes på Øksneholm. 
Der fandtes en splitternekoloni på øen frem til 1981, men den er forsvundet nu.

Der raster et stort antal gæs, ænder, blishøns og vadefugle på og omkring øen i efterårsmånederne.
Efter Øksneholm og farvandet omkring er blevet jagtfrit, er antallet af rastende fugle vokset væsentligt.

- Fotos fra kysten ud til Øksneholm -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk