Previous slide
Next slide
Rundtidanmark-flag

Omø

omoe-kort

SE HVOR
OMØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Omø har et areal på 4,5 km², og ligger 14 – 17 km sydvest for Skælskør. Omø har ca 162 beboere. Færgen til Omø sejler fra færgelejet Stigsnæs, der ligger ca. 7 km fra Skælskør, på det vestlige Sjælland. Nord for Omø er Omø Sund, som adskiller Omø og Agersø. Mod vest er Storebælt, mod syd og øst er Smålandsfarvandet.
Omø har 11,6 km kystlinie.

Fra Skovbanken (24 m over havet) har du det bedste overblik over Omø. Herfra kan du se landsbyen Omø By, kirken, mosen, fyret, søen, samt havnen.

Den største by er Omø By, og øens højeste punkt er Skovbanke på 24m. Omø ligger Slagelse Kommune. Omø havn ligger ved den fine havne by Kirkehavn.

Omø har ingen skov, men den er smuk og kuperet, og et godt sted for en cykelferie. På Omø er der fine bade- og fiskemuligheder.

Omø bestod oprindelig af 2 øer, der var adskilt af et lille sund, resten er Omø sø.

De fleste øboere bor i Omø kirkehavn og Omø By. Hovederhvervene er fiskeri og landbrug, nogen pendler eller har lavet hjemmearbejdspladser.

Omø´s navn stammer fra havets lyd.
Tilbage i 1231 bliver Omø nævnt for første gang som Oma, og i 1309 som Omae. Forskere mener at Om kommer af *Omme*, som betyder fjern larm og buldren. Altså har Omø fået sit navn efter den lyd, der opstår når havet slår mod kysten.
Andre mener at Omø kommer, fordi Omø ligger omme bag ved Agersø, eller at Omø´s navn er efter den gotiske ord Ôma, der betyder højere, fordi Omø er højere end Agersø.

Omø hjemmeside

Agersø & Omø færgerne
Omø færgen deler havn med Agersø færgen.
Adressen er: Stigsnæs Landevej 600.
Skælskør – som ligger ca. 7 km fra Skælskør.
Overfartstiden er ca. 50 min.
Link

Lystbådehavnen ligger ved Omø havn og er nyrenoveret fra 2016.
Omø havn ligger ved byen Kirkehavn.
Det er en familievenlig havn med naturskønne omgivelser.
Her er 100 gæstepladser.
I forbindelse med havnen er det muligt at få et skønt havbad, samt sidde ved de mange borde og stole.
Her er nye toilet og bade, og en sejlerstue i havnearealet.

Samtidigt med renoveringen af lystbådehavnen blev en lækker legeplads etableret.
Den indeholder både ting til store og små børn, samt en beachvolley bane.

Lige ved stranden er også en dejlig badestrand, samt campingpladsen.

Ved Omø havn er der også en fiskerihavn. Denne er hjemhavn for flere fiskekuttere.

Omø Campingplads
Ligger lige ved Omø lystbådehavn, hvor der bla. også er en fin legeplads og beachvolley-bane. Der er også havbads muligheder.
Der er opstillede borde og bænke og det er tilladt at grille.
Der er bad og toiletter ved havnekontoret og i lystbådehavnens servicebygning.

Perle Hytterne
Ligger lige ud til vandet ved Restaurant Perlen, 5 min fra færgen.
Adressen er: Søvej 2.
Link

Økofeen Bed & Kitchen
3 værelser/lejlighed til udleje.
Link.
Det er også muligt at bo i haven i eget telt.
Tjek på hjemmesiden Ud i naturen eller app. shelter for mere information.

Minilejlighed
I Omø Aktivitetshus er der en minilejlighed til 2. Der er tekøkken med tilhørende service, toilet med bad.
Link.

Bethania Omø
Overnatning i landelige omgivelser. Udlejning af værelser. Adresse: Omø Havnevej 33.
Link.

Overnatning Valtersgård (Café Loen)
Husmandsstræde 15, midt i Omø By.
Link.

Feriehuse (helårs) til udleje
Link.

Let-køb
Dagligvarer butik.
Link.

FISK – Omø Fiskebutik
Ligger på Omø havn.
Her sælges frisk og røget fisk, hjemmelavede fiskefrikadeller, salater og små retter der er nemme at lave og et lille udvalg take away.
Link til facebook

Restaurant Omø Perlen
Søvej 2 – 5 min fra færgen.
Link.

Perlens Isbod
Lige ved Restaurant Omø Perlen, Søvej 2 – 5 min fra færgen.

Café Loen – Frokostcafé – Restaurant – Galleri
Ligger i Omø By, på Husmandsstræde 15.
Link.

Havnegrillen
Grillmad, sandwich & drikkelse

Omø Pilegården – Hos Marlene
Antik, Nyt og vintage. Marmelade, sennep og Honning. Finurlige ting og sager, second hand tøj og slik. 
Friskmalet kaffe. Kaffe,the, kolde drikke samt kage og ispinde.
Adresse: Ørevej 40.
Link

Vandreture
Omø byder på 3 forskellige vandreruter.
Tur 1 – gul 4 km (Rundt om søen)
Tur 2 – grøn 10 km (fra havnen ud til spidsen, derfra hele vejen ned langs østkysten og tilbage på hovedvejen til Omø By og tilbage til havnen)
Tur 3 – rød 5 km (ud til fyret)

Omø Fyr
Fyret blev bygget i 1894, det er 22 m højt og har altid været et vinkelfyr. Vinkelfyr bruges ofte til gennemsejlinger, så man fra forskellige vinkler lyser i forskellige farver, så skibene kan navigere. Omø fyr har grøn, rød og hvid.
Fyrtårnet er rundt, muret og ved siden af er 2 boligbygninger omkring en gårdsplads. Husene er i dag privatejede.
Fyrtårnet blev i 2005 af sikkerhedsmæssige grunde lukket for besøgende, men det kan nydes udefra.

Minigolf
Ved Restaurant Perlen ligger Morfars Minigolf.

Lystfiskeri
Stort set overalt på Omø kan der fiskes.

Guidet ture for grupper på Omø
Seniorklub, forening, menighedsråd, virksomhed kan bestille en guidet tur.
Link.

Guidede rundtur med Traktorbussen
Lokale øboere er guider. Turen tager ca. 5 kvarter.
Link.

Fiskernes hus
En gammel skipperknejpe med redningskranse og lanterner. Her udveksler Omø´s fiskere og besøgende røverhistorier. Det er også her fiskerne lander dagens fisk, og du kan måske være heldig at købe en friskfanget fisk.
Ligger modsat færgelejet.

Monomenta a la Unidad
I 1997 byggede den cubanske kunstner William Perez, sammen med fiskere fra Omø et tårn ved kirkehavn af bundgarnspæle. Kunstværket fik navnet Monomenta a la Unidad – Monument til Enigheden. Der er på pælene navnene på alle dem der deltog i bygningen af kunstværket.

Stejlepladsen
Ved Kirkehavn er et sted hvor fiskerne kan opbevare deres joller. Her er også et krydderurtebed, som er til fri afbenyttelse.

Nørkleboden
Ligger lige ved Stejlepladsen på havnen

Tjærekar
Lidt fra havnen ad Revvej står et gammelt tjærekar. Dette kar blev af fiskerne til at tjære deres garn i gamle dage.

Genbrugen på Havnen
Ligger ovre ved fiskerhavnsiden, i en rød bygning.

Omø Kirke
Kirken ligger midt på Omø. Det er en af Danmarks mindre kirker.
Dette er den tredje og nuværende kirke, som blev er opført i 1828.
Kirken er åben for alle, og har en smuk kirkegård, med bla. et jernkors og en flyvergrav.
Link til kirkens historie.

Omø Skole
En lille almindelig folkeskole i Omø By. Her er elever fra 0. til 6. klasse.
Omø Skole fyldte 150 år i 2009 – den ligger på Husmandsstræde 4.
Skolen har en dejlig legeplads, samt en boldbane, som man umiddelbart kan benytte.

Historiens Hus, Ø-arkivet Omø
Huset ligger i Husmandsstræde 13 i Omø By. Det er et tidligere husmandshus fra 1860.
Huset rummer øens arkivalier. Alle er velkomne, åbent i skolernes ferie, kl 14-17.

Hellig-tre konger-løb
Den 5. januar er Hellig tre kongers aften. Det er en ældgammel tradition på Omø at afholde Hellig tre Kongers løb, som afslutter julen og nytårets festligheder på Omø. Folk klæder sig ud til ukendelighed.

Omø Kapsejlads
Omø Fiskeriforening har arrangeret Omø Kapsejlads i mere end 100 år.
Link.

Ø-passet
I Ø-passet er der inspiration til at besøge 37 danske øer.
Passet gør det sjovt at læse om øerne, samt samle skrabe silhuetter af de danske øer i det. I havnen eller på færgen kan du finde en plade med øens silhuet og en speciel pen, som du gnider ø-silhuetten ind i passet.
I Ø-passet er der oplysninger om de 37 øer, sejltiden og afstanden, antal beboere, øens areal, samt en lille beskrivelse af øen.
I passet er en QR-kode. Brug mobilen til at scanne dig direkte til øens hjemmeside.
Find Ø-passet på Facebook og på Ø-passet.
Link

Natur
Naturen på Omø drager mange. Havet, skovbanken, klinten, mosen, søen, strandene, alle steder er der dyre-, fugleliv og planter der har tilpasset sig livet på Omø.
På Omø kan man nyde solnedgangene og stjernehimlen, da den ikke forstyrres af gadelygter. Det kan blæse, så himmel og hav går i et, som renser krop og sjæl.

Omø´s forskellige landskaber byder på:
– Skovbanken på 24 m. Herfra kan udsigten over hele Omø nydes, samt Storebæltsbroen, Smålandsfarvandet, langeland og helt til Fyn.
– Skovklinten, her er klinter 24m oppe i luften. Det er muligt at se lagene og forskydninger af aflejringer fra gletschere, helt tilbage fra istiden. I klinterne er liv af digesvaler, de flyver til og fra, og har redehuller op til 75 cm.
– Omø sø. Et lavliggende område. Her blev Omø delt i stenalderen for ca. 5000 år siden i 2 øer. Nordlige højere del Skovbanken og lavere sydlige del. Strandvolde og hævninger har sidenhen forenet de to øer.
– Mosen. Denne er dannet af to strandvoldssystemer, der yderst har indlemmet den lille hom, hvor Omø Fyr står. Mosen ligger under havets overflade og der er derfor bygget høfter og diger.
– Draget – badestrand
– Øret, Omø´s sydspids. Kystlinjen er her stenvolde.

Fugle
Her er mange grågæs, sjældne spidsænder, skeænder og knarænder i mosen. Over markerne lever rørhøgen i jagt på mus og småfugle. Fiskehejren jagter mosegrise. Mange vadefugle, strandskader, rødben og viber lever også på Omø. Trækfugle om foråret og efteråret kommer ofte forbi Omø og kan iagttages fra Omø´s sydspids.

Flora
Engenes flora er den hvide Præstemadamme (kornet stenbræk) og den lyslilla Degnemadamme (engkarse) samt de gule smørblomster (løgranukel og bidende ranukel) der sammen med græs og padderokker danner et farverigt syn. Derudover rugbrødsblomsternes’ (engelsk græs) smukke lyserøde tæppe, kveller, strandgåsefod og strandasters.

Rundt omkring i byen ses flere af de gamle firlænger gårde.
Gadekæret ligger fint i midten, her vandede bønderne i gamle dage deres køer.
I Omø By er også en skole, øens dagligvarebutik Letkøb og over for den resterne af Omø Fattiggård, der idag er et lille smukt fritidshus. 

Omø´s tilblivelse
Tilblivelseshistorien ligner det øvrige lands tilblivelse, idet her også er tale om moræneaflejringer fra istiden. Det drejer sig om aflejringer fra en stilstandslinie for Storebæltsgletcheren under isens sidste afsmeltningsfase, og der dannedes da to adskilte øer, som tidligere er beskrevet.
I Danmark har den nordlige del siden stenalderen hævet sig, mens der er sket en sænkning i den sydlige del. Lige over den nordlige akse ligger Omø, så der er sket en hævning siden stenalderen på 0,5-1 m, hvilket kan ses på de gamle kystskrænter langs den sydlige del af østkysten.
Hævningen har også ført til dannelsen af Omø Sø. Søen har nu et afløb syd for Søgård, og der er lavet et mindre pumpeanlæg, der hjælper med at holde søens vandstand lavere end havoverfladen og dermed er arealet af engene omkring søen blevet større.
Klimaet på Omø er lidt bemærkelsesværdigt, idet øen er placeret i et område, hvor lavt nedbør og høje sommertemperaturer nærmer sig subkontinentale forhold.

Omø har været besøgt 2 gange.
Ølejr tilbage i 2013 med Alfred, og så her i januar 2021.
To forskellige oplevelser af samme ø, en sommertur med en 1,5 årig dreng, kontra en vinter familietur med min kæreste, og vores tilsammen 3 drenge.

Beretningen her er fra januar 2021.

Vi var så heldige at få lov at låne et hus af de sødeste mennesker. Vi fik bestilt færge, og kørte fra København mod Stigsnæs en dag, hvor sneen ankom til Sjælland.

Da vi ankom til Stignæs færgehavn var der en hård kold vind. Vi kunne godt mærke at vinden tog til da vi kom ud på havet, samt det var tydeligt at se at vi skulle igennem nogen hårde skyer.
Da vi kom rundt om Omø´s nordspids tiltog vinden yderligere, og færgen begyndte at gynge fhv. meget. Da færgen skulle ind i havnen, kunne besætningen godt mærke at motoren på færgen ikke var stor nok til at holde vinden. Vi lå i 15 minutters tid 100-200 m fra, hvor vi drejede rundt for at bevare kontrollen. Besætningen mente det var for risikabelt at prøve at sejle ind i havnen, så de besluttede at vi skulle sejle tilbage til Stigsnæs.

Så stod vi der, kl 17 i lock down corona tid. Booking.com havde heldigvis stadig åbent, så lynhurtigt fik vi booket et værelse i Boeslunde. Vi tænkte, at hvis vi kørte tilbage til København, var det svært at komme afsted næste morgen.

Vi ankom næste dag kl 9.45 i Stignæs, besætningen kunne huske os, så vi fik lov at køre ind på færgen igen, og bruge billetten fra dagen inden.
Sejlturen var utrolig stille og rolig denne gang, og der var ingen problemer med at sejle ind i Omø Havn denne gang.

Vejret var solrigt da vi ankom til Omø, så vi startede med at køre til venstre fra færgen, nordpå ad Revvej, henad Horsekærsvej, og hen til Østermarksvej, og helt ud til spidsen. Vi gik ud til Revspidsen. Her slå Smålandsfarvandet sammen med Omø Sund og danner Omø Skagen. 
Herfra kørte vi tilbage af Revvej/Østermarksvej, hen til udsigten af Skaovbakken. Herfra kunne man se søen, og hele vejen ned af Omøs østkyst.
Nede ved Omø Sø drejede vi til venstre ud af Dragesvej. På engene her, går fine bisonokser. Dem snakkede vi en del med 😉

Herfra kørte fulgte vi vejen og kørte ind til Omø By. Vi kørte hurtigt en lille runde i byen, og fandt derefter vores hus. 

Fra vores hus kunne man se fyret, så det var selvfølgelig derud vi skulle som det første. Vi fulgte Fyrvej rundt om Mosen, og ud på Gåseværksvej. Herfra var der strand over mod Langeland og Fyn, og direkte vej til Omø Fyr.
Fyret er så fint, især med vintereftermiddagssol på det. Den gule farve stod smukt. Vi studerede fyret til mindste detalje, gik lidt tilbage, og fandt så stien hen mod stranden på den anden side af fyret. Her gik vi og kiggede efter forskellige natur ting. Fandt ord og sjove vendinger, det var jo hjemmeskole tur!

Vi kom ned til et sommerhus område, som vi gik op igennem, for at finde Ørevej. Lige da vi fandt Ørevej, kiggede vi mod nord, og 4-5 rådyr. Drengene var imponeret!
Vi gik langs Ørevej tilbage til Omø By. Her gik vi forbi vejen til Omø Ø-lejr område, Vejen til *Den lille Gårdbutik* Hos Marlenes, en vindmølle og nogen får lige inden vi igen var tilbage i Omø By.

Vi trak den sidste solstråle ud af dagen, og gik Omø By rundt. Her er de smukkeste bindingsværkhuse, et skønt gadekær, Omø kirke, Omø skole og en købmand. Vores besøg var jo i januar, så det var begrænset med liv, men det var nemt at forestille sig en skøn idylisk stemning, når det bliver lidt varmere, for der var flere borde og bænke omkring i byen. Vi fandt en bod, hvor vi købte friske æg (som smagte yderst lækkert som blødkogte).

Dagen efter besøgte vi Omø havn, som også hedder Omø Kirkehavn. Her er den fedeste legeplads, som vores 9, 9 og 7 årig var yderst tilfredse med. Den er helt ny, og indeholder udfordringer til både børn og voksne. Her i havnen er også et fiskerliv. Her er bla. et røgeri, campingplads og kiosk. 
Vi gik mod vest fra havnen, og kom til Restaurant Perlen. Den havde desværre ikke åbent pga sæsonen, men det var tydeligt at se dens lækre udsigt. Her var også hytter og minigolf.
Herfra kørte vi tilbage til Omø By, og fandt skolen. Her er også en legeplads og boldbane. 

Vores dage på Omø var virkelig dejlige, især tiltrængt at komme lidt *ud på tur* i en januar-corona tid. Dagene gik alt for hurtigt. Omø er bestemt en ø vi godt kunne tage tilbage til, selv i januar var den hyglig.

- Fotos fra Omø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk