Orø har 5 trampestier //

- Oplev natur på nærmeste hold på Orø -

orore-trampesti
Orø trampesti
oroe-trampesti-vandretur
Trampesti på Orø

Trampestierne

Orøs 5 tramperuter

  • Tur 1. Fra Orø Havn i Brønde, forbi vindmøllerne og Naturskolen Orø Strand til Orø Strandcamping

  • Tur 2. Fra Orø Strandcamping ud omkring Børrehoved og Salvig til Næsbyvej

  • Tur 3. Fra Næsby gennem sommerhusområdet, langs kysten omkring Næsset til Næsby og Gl. Snave Færgested

  • Tur 4. Fra Næsby til Hegnegårdens skel, herfra til stien, langs østsiden, parallelt med engindhegningen. Efter Olufsminde deler stien sig. Den ene går til Gamløse og den anden til Østre Færge

  • Tur 5. Fra Orø Kirke op til Stensbjerg til museet

NB: Husk at holde din hund i snor.

Båltænding og teltslagning er ikke tilladt.
Nogle steder kan man dog opleve at ruterne er brudte, HUSK ordentlig fodtøj, der kan være våde områder.

På trampestierne er der opsat pæle med vejvisningspile. Den samlede rute er 14 km. Der er opsat informationstavler rundt omkring, der fortæller om Orøs natur mm. Der er også bænke på stierne.

Rundt på Orø kan man studere Orøs ynglende strand- og vadefugle, samt det øvrige dyre- og planteliv. Derfor skal man vandre på stierne på naturens præmisser. På Orøkortet er de sværest fremkommelige strækninger markeret med den røde og blå farve. Nogen strækninger af trampestierne går langs vejene, og her anbefales det at gå i venstre side, af sikkerhedsmæssige grunde.

Ridning er tilladt, undtagen på rød og blå rute. Der opfordres dog, at stierne ikke pløjes op.

Mange af informationerne er hentet på oroe.dk og Orø Turistbrochure.

Kort fra Orø Turistbrochure

Orø - trampesti kort
oroe-vandresti
Vandrestien på Orø langs kysten i Isefjorden
oroe-brombaer
Brombær på Orø ved campingpladsen

- Hvad er en trampesti ? -

En trampesti er en sti eller sti, der dannes ved gentagen fodtrafik, hvor mennesker eller dyr har trådt på det samme område over tid.
Trampestier dannes naturligt som et resultat af gentagne skridt, der slides ned vegetationen og jordoverfladen og danner en tydelig sti.

Kendetegn ved en trampesti inkluderer ofte:

– Tæt Trafik:
Trampestier dannes på steder med hyppig gennemgang, såsom stier i parker, skove, grønne områder eller andre steder, hvor folk regelmæssigt passerer.

– Minimal Vegetation:
Vegetationen på en trampesti er ofte slidt ned eller fraværende på grund af gentagne skridt, hvilket resulterer i en mere synlig sti.

– Naturlig Udvikling:
Trampestier dannes ofte naturligt uden formel planlægning eller anlæggelse. De følger ofte de mest direkte eller bekvemme ruter mellem to punkter.

– Let Genkendelse:
På grund af deres gentagne brug er trampestier typisk let genkendelige og kan følge naturlige terrænfunktioner eller skabe nye stier gennem græs, skov eller andre omgivelser.

– Mulig Erosion:
Gentagen fodtrafik kan føre til erosion, især i områder med skrånende terræn eller løs jord. Dette kan yderligere fremhæve stiens tydelige karakter.

– Praktisk Anvendelse:
Trampestier kan være praktiske for nem navigation gennem et område, men de kan også have miljømæssige konsekvenser, især hvis de fører til jorderosion eller skade på følsomme økosystemer.

Trampestier findes overalt, hvor folk regelmæssigt går eller passerer, og de afspejler ofte den mest naturlige og direkte måde at bevæge sig igennem et område på. I nogle tilfælde kan trampestier også blive formaliseret som officielle stier eller stier, hvis de er blevet anvendt og vedligeholdt over tid.

Kontakt
Kristina Møller
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk