Rundtidanmark-flag

Prøvestenen - Syd

proevestenen-syd-kort
proevestenen-syd-kort

SE HVOR
PRØVE-
STENEN

SYD
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

I samarbejde, mellem Prøvestenens Natur- og Fritidsforening og By & Havn er arealet på Prøvestenens sydligedel blevet åbnet for offentligeheden.
Åbningen er i første omgang midlertidig.

Prøvestenens sydlige del – Prøvenstenen Syd, kan besøges til fods og på cykel.
Man finder området fra Uplandsgade/Prags Boulevard og fortsætter ud ad Prøvestensbroen over vandet, hvorpå området kommer på højre hånd.
Der er en låge, der giver adgang for gående og cyklende.
Området er på 7 ha.

Kommer man i bil, kan man evt. holde på Amager Strandvej og gå over Prøvestensbroen og ind.

By & Havn´s website om Prøvestenen:
Link

Ordensregler for brug af Prøvestenen Syd området:
Det er kun tilladt at komme til fods eller på cykel.
Der er en parkeringsmuligheder ude på Prøvestenen.
Man kan evt. parkerer langs Amager Strandvej.
Det er den sydlige del af Prøvestenen der er åbent for offentligheden.
Den øvrige del af Prøvestenen anvendes mest til industri, og ophold er ikke tilladt der.
Respekter alle skilte og hegn.
Færdsel er på eget ansvar.
Jorden er opfyld, og der kan være skarpe genstande mm.
Hold dig til stierne.
Pas på digselv og dyrene i området.
Husk at efterlad området som du fandt det, eller gerne pænere!
Tag dit skrald med dig, og benyt gerne skraldespanden ved indgangen.
Så passe man på både dyr og planter.
Hunde skal være i snor.
Da der er et rigt fugleliv, bygger mange fugle reder i det høje græs – Hold derfor altid din hund i snor.
Badning er forbudt.
Badning kan være farligt pga. de mange stensætninger – brug evt Amager Strandpark istedet.
Fiskeri er tilladt.
Man må gerne fiske fra moler og stensætningerne – Husk gyldigt fisketegn.
Der er IKKE adgang for både.
Lystsejlere må ikke lægge til i området.
Det er IKKE tilladt at lave bål, afholde fester eller overnatte i området.
Området må kun benyttes i dagtimerne.
Prøvestenen Syd er et naturområde, og der findes ingen vand eller toiletfaciliteter.

By & Havn forbeholder sig ret til at lukke området igen, hvis ovenstående ordensregler ikke overholdes.  

Fra Prøvestenen Syd er der god udsigt til Amager Strandpark, Badeanstalten Helgoland, Haveforeninger, bådeklubber, badebroer og Øresund.

Etableringen af Prøvestenen Syd
Denne del blev etableret ved jordopfyld samtidig med etableringen af Amager Strandpark.
Der var på det tidspunkt planer om at etablere en stor lystbådehavn.
Disse planer blev imidlertid skrinlagt, pga. finanskrisen.
Der blev etableret en støjvold mellem industriområdet og Prøvestenen Syd.
Siden er arealet anvendt til forskellige formål af By & Havn, som ejer arealet.

Prøvestenen Syd er på 7 ha.
Det var en henvendelse fra Amager Øst Lokaludvalg, som gik på at åbne området for offentligheden.
Det lyttede By & Havn til, og i august 2020 blev der åbnet op i første omgang i en midlertidig periode.
Der var stadig åbent i juli 2021.
Foreningen *Prøvestens Natur- og Fritidsforening* har påtaget sig at stå for driften af arealet og ønsker desuden at arrangere mindre begivenheder i området, som fx naturvandringer.

Historien
Selve Prøvestenens etablering begyndte i 1713.
Der besluttedes det, at opføre et søfort øst for Amagers kyst.
Dette blev besluttet pga. både engelske, hollandske og svenske flåder bomber København fra søsiden.
Dette var startskuddet til etableringen af en række søfort ud for København.

Der blev derfor sænket flydedokken *Prøvestenen*, der skulle fungere som forsvarsværk.
Dette blev nedlagt igen i 1767.
Et nyt søfort fungerede fra 1802 til 1828.
Dette anlægget gik i forfald, og i 1859-1863 blev der lavet en kunstig ø.
På øen kom et fort, tegnet af Ferdinand Meldahl.
Dette var et af Danmarks første betonbyggerier.
Det fungerede frem til 1922.
Fortet eksisterer stadig, men det ligger gemt på Prøvestenens industriområde i den nordlige del.

Øen blev opbygget ved, at nogen udtjente linjeskibe (krigsskibe) blev sat på grund.
I 1922 nedlagde man Prøvestenen som forsvarsværk.
Herefter blev Prøvestensfortet købt af søværnet, og blev derefter brugt til opbevaring af olie og benzin.
I 1933 overtog Københavns Havnevæsen de nedlagte søforter.
Fra 1934 og frem blev Prøvestenen omdannet til primært at rumme et større kompleks af tankanlæg.
Prøvestenen vokser ydermere ved jordopfyldning med affaldsjord og byggeaffald.
Tankanlæggene er grundet til at området får kaldenavnet Benzinøen.
Oliekrisen i 70’erne og øget produktion af olie i Nordsøen betø distribtionen ændrede sig, og behovet for tankanlægget bliver mindre.
De ledige arealer bruges nu til opbevaring af tørbulk, bla. sten og grus.
I de dybe havnebassiner losser skibe tørbulken af, og lastbiler i stort tal kører ud til byggepladserne i København.

I januar 2008 skete der desværre et kraftigt olieudslip fra Prøvestenen.
Der løb formentlig flere hundrede tusinde liter olie ud i Øresund.
Der var desværre gået hul på en slange ud til en olietanker.
Olien flød nordpå forbi, op igennem Øresund, forbi Hellerup, Skovshoved og helt til Hven.
Heldigvis kunne en stor del af olien samles op i klumper af de to store miljøskibe, Gunnar Thorsson og Mette Miljø, samt det svenske miljøskib KBV-48, dog drev en del i land på kysten mellem Helsingborg og Landskrona i Sverige.
Dette kunne lade sig gøre pga. den lave vandtemperatur. 

Der er på Prøvestenen Syd 3 vindmøller.

Juli 2021.

Jeg havde læst at Prøvestenen Syd var åbnet for offentligheden, så jeg tænkte at jeg ville køre ud og se på hvad det gik ud på.

Alfred & jeg parkerede bilen på Amagerstrandvej (ved en af Haveforeningerne!)
Oprindelig kommer jeg selv fra Amager, og har fulgt Amagers udvikling altid, og kan mindes den gamle Amagerstrand, hvor man skulle gå laaaaangt ud i Øresund for at kunne bade bare til navlen. Personligt glædede jeg mig til at se hvad man kunne se fra Prøvestenen Syd af alle de høje huse der er blevet bygget ved Amager Strandvej.

Vi gik hen over Prøvestensbroen, og kom til lågen ind til Prøvestenen Syd.

Allerede fra starten spottede Alfred brombær, de var desværre ikke helt modne endnu, men Alfred hapsede et par stykker.

Vi fulgte stien langs vandet ind mod Amagers kyst.
Der var på den ene side vandet, og på den anden højt græs. 
Flere fugle fløj rundt over os.
Selve området har meget tydelig og skarp kystlinjen overalt, hvilket jo er fordi øen er kunstig.

Vi kom forbi et lille kanal område, hvor der var nogen *forladte* skibe – det ved jeg egentlig ikke om de er, men de lignede det. Over kanalen var der også en bro lidt længere mod øst.

Vi fortsatte helt ud til molerne, hvor der stod nogen og fiskede.

Det er tydligt at se at havneområdet kunne være blevet til en lystbådehavn – hvilket i mine øjne er lidt synd, når man nu ved at der er så mange der mangler bådpladser.

På flere steder, var der en form for kunst – om det var sat op af nogen private eller noget der var organiseret ved jeg ikke.

Flere steder var der også bænke, hvor man kunne sidde og nyde udsigten ud over Øresund, eller ind mod Amager.

Fra den sydligste del, kunne man også se den nordlige del af Amager Strandpark, hvor Badeanstalten Helgoland ligger.

Højhusene der er bygget ud for Amager Strandpark stod også tydeligt.

Man kunne se til Sundby Sejlklub, som har den flotte buede bygning helt ud til vandet.

Da vi gik tilbage langs Prøvestensbroen kunne man se, mod nord CopenHill på Refshaleøen – se fotos med spejlingen i vandet – hvor Copenhagen Cablepark også ligger.

Prøvestenen var en spøjst ø-tur, her var fhv. vild natur – men må indrømme at jeg manglede noget mere kunst eller andet sjovt – men prøv det – det er anderledes 🙂

- Fotos fra Prøvestenen Syd -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk