- Søhøjlandet -

  • Søhøjlandet er det højst beliggende område i Danmark

  • Området ligger mellem Silkeborg, Hammel, Aarhus & Horsens

  • Området er præget af store skove – 30% af området

  • Området har flere små øér i søerne

  • Områdets største ø er Møgelsø

  • Området er beskyttet som Natura 2000 og fuglebeskyttelsesområder

KORT MED ØER OG OPLEVELSER  I SØHØJLANDET ⇨

rundtidanmark.dk

Søhøjlandet er det højest liggende område i Danmark.
Det midtjyske område har derudover den største tæthed af søer.
Søhøjlandet ligger mellem Silkeborg, Hammel, Aarhus og Horsens.

Søhøjlandet afgrænses mod øst af Aarhus Bugt og mod vest den jyske højderyger.
Grænserne mod nord og syd ikke klart afgrænset, men det siges, at området hovedsagelig er mellem Silkeborg og Skanderborg, som har givet navn til Søhøjlandet (Det midtjyske søhøjland).

Søhøjlandets natur er præget af store skove, heder, små enge og græsarealer, som er omgivet af store bakker og søer, som er forbundet med Gudenåen – Danmarks længste flod. 

Salten Å er også med til at markere landskabet.
Søerne i området har stor biologisk interesse, fx. regnes Slåensø, som en af de reneste søer i Danmark. 
Området har mere end 30% skov, hvor Silkeborgskovene dominerer.
En stor del af Søhøjlandet er beskyttet som Natura 2000-områder og fuglebeskyttelsesområder.

- Fotos fra Søhøjlandet -

Øer i Søhøjlandet

Oplevelser - Søhøjlandet

Silkeborg Søerne

Silkeborg Søerne

– Silkeborg Søerne –…

Himmelbjerget

Himmelbjerget

– Den 147 m.…

Kunstværket – Vendepunktet

Kunstværket – Vendepunktet

Silkeborghøjskoles 50 år gave…

Stærke Storm – Silkeborg trold

Stærke Storm – Silkeborg…

Trolden der passer på…

- Kort om Gudenåen -

Gudenåen, der strækker sig over omkring 160 km fra dens udspring ved Tinnet Krat i Midtjylland til dens udmunding i Randers Fjord, er Danmarks længste å og har en lang historie.

Gudenåen har været en vigtig vandvej og handelsrute gennem historien. I vikingetiden og middelalderen blev åen flittigt brugt til transport af varer, og de byer, der voksede op langs åens bred, blomstrede som handelscentre.

I det 18. og 19. århundrede blev Gudenåen desuden udnyttet som en kilde til vandkraft for at drive møller og fabrikker, hvilket bidrog til industrialiseringen af områder langs åen.

Gudenåen og dens omgivelser er også blevet udpeget som naturskønne områder, og der er gjort bestræbelser på at bevare og beskytte åens naturlige habitater og biodiversitet.

En bemærkelsesværdig del af Gudenåens historie er oprettelsen af Hjejlen, verdens ældste dampdrevne hjuldamper, der begyndte at sejle på Gudenåen i 1861 og stadig er i drift i dag som en populær turistattraktion.

I dag er Gudenåen et rekreativt område, der tiltrækker naturelskere, lystfiskere og bådentusiaster. Åens historie afspejler ikke kun dens betydning som en økonomisk ressource gennem tiderne, men også samfundets skiftende forhold til naturen og vandet.

Kontakt
Kristina Møller
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk