- Søhøjlandet -

  • Søhøjlandet er det højst beliggende område i Danmark

  • Området ligger mellem Silkeborg, Hammel, Aarhus & Horsens

  • Området er præget af store skove – 30% af området

  • Området har flere små øér i søerne

  • Områdets største ø er Møgelsø

  • Området er beskyttet som Natura 2000 og fuglebeskyttelsesområder

KORT MED ØER OG OPLEVELSER  I SØHØJLANDET ⇨

Design uden navn (7)

Søhøjlandet er det højest liggende område i Danmark.
Det midtjyske område har derudover den største tæthed af søer.
Søhøjlandet ligger mellem Silkeborg, Hammel, Aarhus og Horsens.

Søhøjlandet afgrænses mod øst af Aarhus Bugt og mod vest den jyske højderyger.
Grænserne mod nord og syd ikke klart afgrænset, men det siges, at området hovedsagelig er mellem Silkeborg og Skanderborg, som har givet navn til Søhøjlandet (Det midtjyske søhøjland).

 

Søhøjlandets natur er præget af store skove, heder, små enge og græsarealer, som er omgivet af store bakker og søer, som er forbundet med Gudenåen – Danmarks længste flod. 

Salten Å er også med til at markere landskabet.
Søerne i området har stor biologisk interesse, fx. regnes Slåensø, som en af de reneste søer i Danmark. 
Området har mere end 30% skov, hvor Silkeborgskovene dominerer.
En stor del af Søhøjlandet er beskyttet som Natura 2000-områder og fuglebeskyttelsesområder.

- Fotos fra Søhøjlandet -

Øer i Søhøjlandet

Oplevelser - Søhøjlandet

Kunstværket – Vendepunktet

Kunstværket – Vendepunktet

Silkeborghøjskoles 50 år gave…

Stærke Storm – Silkeborg trold

Stærke Storm – Silkeborg…

Trolden der passer på…

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk