Rundtidanmark-flag

Store Ø / Gurre Sø

store-oe-gurre-soe-sjaelland

SE HVOR
STORE Ø
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Store Ø (Store Øen, Storø) ligger i Gurre Sø i Nordsjælland.
Søen ligger midt imellem Helsingør by og Esrum Sø.
Store Ø ligger i den nordlige ende af Gurre Sø, og er den største ø i søen.
Udover Store Ø ligger Lille Ø, Hejre Ø (kaldes også Grydeholm og Skarvøen), Kronborg Ø (kaldes også Rømers Ø), Gaaseø, Hyttefadet, Maageø og Langeland.

Store Ø er den tidligst dannede ø i Gurre Sø.
Dette har fund af oldsager bevidnet.
Store Ø er i dag sammenvokset med naboen Lille Ø mod øst og Kalven mod vest.
På Store Øs sydlige del, er *Bjerget*.
Denne del er hævet 2-3 m over søens og er omgivet af fugtig, sur jordbund.
Dette danner grundlag for en af Nordsjællands tætteste bevoksninger af anemoner.
Disse breder sig om foråret, og danner et hvidt tæppe under bøgetræerne på jordbunden.

For at komme til Store Ø er der en bro.
Den første bro til Store Ø blev bygget i begyndelsen af 1950’erne.
Det var Hærens Ingeniørtropper der byggede den, som del i en øvelse.
Den nuværende bro er fra 2004.

Naturstyrelsen Nordsjælland vil i fremtiden gerne fjerne broen ud til Store Ø.
Derved vil den blive et uforstyrret naturreservat for ynglende rovfugle.

Sker dette uden Rundt i Danmark opdager det – SKRIV ENDELIG – TAK!

For at komme til Store Ø er der en bro.

Kommer man i bil, er der en Parkerings plads inde i skoven, lidt syd for Esrumvej, ca. 1 km. vest for Horserød fængsel.

Omkring Gurre Sø er der 6 P-pladser.

Vandreture
På Store Ø og i skoven omkring Gurre Sø er der gode muligheder for vandreture.
Rundt om søen er der en vandresti, som er ca. 10 km lang.
Ruten er markeret med *gule prikker* på træer, og den starter ved P-pladserne på Gurre vej.
Man kan støde til den fra de øvrige P-pladser, hvilket gør man kan lave kortere ture end de 10 km.

Omkring Gurre Sø er der 6 P-pladser.

Cykel
Du må gerne cykle i skoven på stier og veje.
HUSK, at vise hensyn til andre.

Hunde
Hunde skal skal være i snor.

Ridning
Læs om regler for Ridning her:
Link

Fiskeri
Gurre Sø er forpagtet af Helsingør Sportsfiskerforening.
Lystfiskeri med stang fra bredden er dog fri på tre udvalgte steder.
Se kort:
Link

Lystfiskeri andre steder må kun ske fra både tilknyttet Sportsfiskeriforeningen og med gyldigt fiskekort.

Udlejning af både
Dette kan for *ikke-medlemmer* ske fra:
Fisk og Fang
Egeskovvej 21
3490 Kvistgaard

Fisketegn kan købes her:
Link

Der er stor mulighed for at fange nogen af Gurre Søs mange gedder, aborrer og forskellige fredfisk, bla. brasen.
Foreningens klubhus og både kan findes ved søens sydøstlige bred ved Teglovnskrogen.

Sejlads
Det er IKKE tilladt at sætte private både, kanoer, kajakker eller lign. i Gurre Sø.

Is på søen om vinteren
Det er forbudt at færdes på isen, med mindre der er skilt om at det er tilladt.

Overnatning ved Gurre Sø
Man kan overnatte primitivt flere steder ved Gurre Sø.
Bla. ved Lille Ø’s Krog og ved Pigernes Vadested.
Her må du slå dit telt op for en enkelt nat.
Der er borde, bænke og mulighed for at grille og tænde bål.
Ved Lille Ø’s krog er der et das.

 

Store Ø ligger i den nordlige ende af Gurre Sø, og er den største ø i søen.
Udover Store Ø ligger Lille Ø, Hejre Ø (kaldes også Grydeholm og Skarvøen), Kronborg Ø (kaldes også Rømers Ø), Gaaseø, Hyttefadet, Maageø og Langeland.

Store Ø er den tidligst dannede ø i Gurre Sø.
Dette har fund af oldsager bevidnet.
Store Ø er i dag sammenvokset med naboen Lille Ø mod øst og Kalven mod vest.
På Store Øs sydlige del, er *Bjerget*. Herfra er der et godt udsigtspunkt, hvorfra man kan se udover hele Gurre Sø.
Denne del er hævet 2-3 m over søens og er omgivet af fugtig, sur jordbund.
Dette danner grundlag for en af Nordsjællands tætteste bevoksninger af anemoner.
Disse breder sig om foråret, og danner et hvidt tæppe under bøgetræerne på jordbunden.

Gurre Sø er omringet af skov- og rørklædt søbred.

Læs under *Natur, Kultur & Historie*, her på siden – om dyrelivet omkring Store Ø i Gurre Sø, og skoven omkring.

Naturstyrelsen har et link, hvor der står en masse om Gurre Sø.
Link

Gurre Sø
I hele området omkring søen er der en meget varieret natur.
Dette gør at området er attraktivt for mange forskellige fuglearter.

Dog blev søen meget forurenet i slutningen af 60erne, hvilket man forsøger at stadig rydde op efter.
Dette er dog svært pga. en meget lille vandudskiftning.

Natur
Skoven om Gurre Sø er frodige.
Den er domineret af løvtræer, mest bøg og eg, samt lidt nåletræer, især rødgran.
Der er også birk og el.
Rundt om søen er udpeget som urørt skov.
Dette betyder, at naturen skal genoprettes, så den kan udvikles dynamisk.
Træerne får derfor lov til at blive gamle.
Dette gør at skoven bliver mere vild samt spændende at se på for skovens gæster.

Der er et område af flere hundrede år gamle bøgetræer.
Disse har store huller i, og er de ældste træer i skoven.

De fleste steder er Gurre Sø omkranset af rørskov med tagrør og dunhammer.
Dette er god beskyttelse for fuglelivet.

I forårsmånederne kan man se gul iris blomstre.
I rørskoven vokser der også bukkeblad og kærmysse.
Andre planter der lever omkring Gurre Søen er kattehale, kærstar, og frøbid, samt gule åkander, duskfredløs og bittersød natskygge.

Gurre Sø var før i tiden eneste Lobeliesø (ren og klar sø, hvor tvepibet lobelie) på Sjælland.
Dette var før den voldsomme forurening i 60erne ,  hvor man ledte spildevand ud i søen.

Natura 2000-beskyttet
Gurre Sø og de omgivende skove og moser er Natura 2000-område.
Dvs. at man skal beskytte og bevare en række naturtyper.

Svampe
Især om efteråret, samt efter et ordentlig regnvejr er skovbunden rig på svampe.
Bla. alm. kantarel og tragtkantarel, samt de spiselige rørsvampe, pigsvamp, østershat og blækhatte.

Lægeplanter
Omkring slotsruinen kan man finde planter som svaleurt, døvnælde og humle.
Disse er gamle lægeplanter, der blev brugt i middelalderen.
Ved Videdyssen er det muligt at finde liden vintergrøn.
Dette er en lav, stedsegrøn urt med langstilkede blade og hvidligrøde blomster i en opret klase.

Dyrelivet
Området har et rigt dyreliv.
Dette er bla. rådyr, ræv, hare, egern og grævlinge.
Men først og fremmest er fuglene ved Gurre Sø, de mest interessante.
Ved og i søen er der også mange frøer, tudser og snoge.
Omkring kan man også de guldsmedene parre sig.
Bla. nordisk kærguldsmed, rødøjet vandnymfe, blodrød hedelibel og efterårs-mosaikguldsmed.

Fugle
Den toppede lappedykker yngler i rørskoven og ses hele sommeren ved Gurre Sø.
Danmarks største fugl, knopsvanen findes i også i søen.
Dette gør grågåsen og gråanden.
På Mågeøen yngler grågåse, hvor der også er en ofte meget stor larmende koloni af hættemåger.
På øen har der i nyere tid været besøg af Danmark sjældne sorthovedet hættemåge.

Der er også massevis af ænder, bla. hvinanden.
Denne yngler i hule træer og i redekasser.
Andre ænder ved søen. bla. spidsand, skeand, krikand, pibeand, troldand.

Skalleslugerne og fiskehejren kan også ses ved Gurre Sø.

Af rovfugle kan man opleve enorme musvågetræk, der trækker hen over Gurre.
Musvågen, rørhøgen er også at finde, samt med held fiskeørnen og havørnen.

Nattergalens sang kan også høres omkring Gurre Sø.

Denne er en lille, grå og uanselig fugl.
Sortspætten trommer på træstammerne omkring Gurre Sø, og der er adskillige ravnepar.
I rørskoven lever også rørsangeren, hvor rørdrum også er set.
Der ses også sjaggere.

Praktiske ting ved Gurre Sø – Samme som står under praktiske & Aktiviteter

Vandreture
På Store Ø og i skoven omkring Gurre Sø er der gode muligheder for vandreture.
Rundt om søen er der en vandresti, som er ca. 10 km lang.
Ruten er markeret med *gule prikker* på træer, og den starter ved P-pladserne på Gurre vej.
Man kan støde til den fra de øvrige P-pladser, hvilket gør man kan lave kortere ture end de 10 km.
Omkring Gurre Sø er der 6 P-Pladser.

Cykel
Du må gerne cykle i skoven på stier og veje.
HUSK, at vise hensyn til andre.

Hunde
Hunde skal skal være i snor.

Ridning
Læs om regler for Ridning her:
Link

Fiskeri
Gurre Sø er forpagtet af Helsingør Sportsfiskerforening.
Lystfiskeri med stang fra bredden er dog fri på tre udvalgte steder.
Se kort:
Link

Lystfiskeri andre steder må kun ske fra både tilknyttet Sportsfiskeriforeningen og med gyldigt fiskekort.

Udlejning af både
Dette kan for *ikke-medlemmer* ske fra:
Fisk og Fang
Egeskovvej 21
3490 Kvistgaard

Fisketegn kan købes her:
Link

Der er stor mulighed for at fange nogen af Gurre Søs mange gedder, aborrer og forskellige fredfisk, bla. brasen.
Foreningens klubhus og både kan findes ved søens sydøstlige bred ved Teglovnskrogen.

Sejlads
Det er IKKE tilladt at sætte private både, kanoer, kajakker eller lign. i Gurre Sø.

Is på søen om vinteren
Det er forbudt at færdes på isen, med mindre der er skilt om at det er tilladt.

Overnatning ved Gurre Sø
Man kan overnatte primitivt flere steder ved Gurre Sø.
Bla. ved Lille Ø’s Krog og ved Pigernes Vadested.
Her må du slå dit telt op for en enkelt nat.
Der er borde, bænke og mulighed for at grille og tænde bål.
Ved Lille Ø’s krog er der et das.

 

- Fotos fra Store Ø I Gurre Sø -

Se film - med de fine hvide anemoner på Store Ø

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk