Rundtidanmark-flag

Strynø Kalv

strynoe-kalv-kort

SE HVOR
STRYNØ KALV
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Strynø Kalv ligger i det Sydfynske Øhav.
Øen er privatejet og ligger vest for Strynø.
Øens areal er ca. 45 ha og dens højeste punkt er 3 m over havet.
På øen lever der de sjældne klokkefrøer.
Pga. disse frøer, er en del af øen er fredet.

De 3 gårde på øen er fra 1969 kun blevet anvendt som fritidshuse og markerne udlagt til fårehold.

Spise
Der er ingen mulighed for at købe noget på Strynø Kalv.

Overnatning
På Strynø Kalv er der 3 fritidshuse.
Det vides ikke om de er til udlejning.

Transport
Man kan besøge Strynø Kalv i egen båd eller med hjælp fra Øhavets Smakkecenter på Strynø.
Tilbage midt i 1960érne blev der bygget en cementmole, som er øens eneste anløbsbro.
Denne blev brugt til udskibning af landbrugsvarer fra øens landbrugsejendomme.

Øhavets Smakkecenter
På Strynø er dette, med en natur/kulturhistorisk udstilling.
Her udlejes smakkejoller.
Her er joller, pramme og andre mindre både udstillet, disse har været brugt i det Sydfynske Øhav.
Link

Det er tilladt at besøge Strynø Kalv i egen båd, kajak eller lignende.

Man skal selvfølgelig selv medbringe diverse spise og drikkevarer og tage sit affald med sig.

Natur
På øen lever der de sjældne klokkefrøer.
Pga. disse frøer, er en del af øen er fredet.

Øen er præget af overdrev og strandenge.

Historie
Den første gård Strynø Kalv blev bygget i 1480.
Denne blev afløst af tre gårde i 1600-tallet.

Husene på Strynø Kalv udgør en samlet helhed.
De er placeret inde på midten af øen, og rundt langs kanten er der placeret et dige.
Disse diger blev forhøjede efter stormfloden i 1872.
I dag er der anlagt en lille bro på øens østside, mod Strynø.

Tilbage i 1813 sejlede Strynøs lærer over til Strynø Kalv hver torsdag.
Her underviste han børnene, og øboerne sørgede for ophold mm.
Fra 1917 begyndte man dagligt at levere mælk fra Strynø Kalv til Strynø Andelsmejeri.
Dermed kunne skolebørnene gå i skole på Strynø hver anden dag – ligesom børnene på Strynø.

I 1921 var der omkring 26 mennesker der boede på Strynø Kalv.
I 1950 var der 15, og i 1968 var der kun 2 ældre mænd tilbage på øen.

De 3 gårde på øen er fra 1969 kun blevet anvendt som fritidshuse og markerne udlagt til fårehold.

- Rundt i Danmark har desværre ikke nogle forts fra Strynø Kalv -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk