Rundtidanmark-flag

Torø

toroe-kort

SE HVOR
TORØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Thorø ligger i Lillebælt, få km syd for Assens.
Den lille ø´s navn stammer fra den olddanske terrænbetegnelse *thõr* – der betyder en forhøjning i søen.

I dag er øen landfast med Fyn.
Det lille fiskerleje Torøhuse ligger på drejet på Fynsiden.

Tilbage i 2002 havde øen 3 beboere.
Der bor vist ikke nogen på Torø i dag.

Der er tre fuglekolonier på Torø.
Det er hætte-, storm- og sølvmåger samt havterne.

Erhvervsmanden Harald Plum havde en gård på øen på et tidspunkt.
Her havde bla. arkitekten Aage Lønborg-Jensen restaureret den.
Plum begik selvmord på Thorø i 1929.

Det er kun muligt at besøge Torø til fods.
Der er offentlig adgang til strandene rundt om øen.
Husk at vise hensyn og benytte stisystemet på øen.
Man kan parkerer ved Thorøhuse Forsamlingshus, hvor der også findes toiletfaciliteter.
Gangbroen til Thorø finder man 15-20 m. fra Drejet i Thorøhuse. 

Bådebroer
På nordsiden af Drejet på Torø er der 2 bådbroer.

Spise & Indkøb
Der er ingen mulighed for nogen indkøb på Torø.

Overnatning
Københavns Lærerforenings Kolonier har 3 kolonier på Torø.
De hedder:
– Skovhytten
– Thorøgård
– Vesterborg
Link

Vandretur på Torø
Turen rundt på Torø er ca. 3 km.
Da Torø er bilfri, kan man parkerer ved Thorø Huse Forsamlingshus.
Her er også et offentlig toilet.

Thorø Huse er et fiskeleje, der blev bygget mellem 1870 og 1920.

Byen har meget smalle gader og husene ligger meget tæt.
Komponisten Jacob Gade boede i Thorø Huse mellem 1942 og frem til sin død i 1963.
Deraf har Thorø Huse´s hovedgade fået sit navn.

Ved Thorø Huses Forsamlingshus findes der borde og bænke her nede i strandkanten.

Tilbage i 1990érne blev der ført sand med havstrømmen, hvilket har aflejret sig og den lange tange blev formet. Dette kaldes nu Drejet.
I dag er der den lille træbro over kanalen til Drejet.

Går man til Drejet kommer man forbi et lille fiskerleje.

Herfra kan man følge stier og veje rundt på øen.

Først møder man på Thorøgård (kolonien).
Denne ligger smukt på en skråning.

Husk at ingen adgang på Københavns Lærerforenings 3 kolonier.

Herfra kommer man ud på den vestvendte kyst.
Herude kan man være heldig at se noget af Torøs dyreliv.
Der er spottet sæler, marsvin ude i Lillebælt, men også mange forskellige vandfugle.

Herfra går man lidt mere ind på øen, da man ikke må gå helt ud til strandengene, der hedder Noret.
Her skal naturen have lov at gå sin egen gang uforstyrret.
Her tænker man på planter, fugle og strandtudser.

Herfra går man lidt mere ind på øen, da man ikke må gå helt ud til strandengene, der hedder Noret.
Her skal naturen have lov at gå sin egen gang uforstyrret.
Her tænker man på planter, fugle og strandtudser.

På Torøs nordkyst ligger Skovhytten. Den 3. koloni.
Herfra går turen tilbage mod Drejet og Torø Huse.
Der er flere borde og bænke rundt på turen.

Dyrelivet
På Torøs vestvendte kyst, kan man være heldig at se noget af Torøs dyreliv.
Der er spottet sæler, marsvin ude i Lillebælt, men også mange forskellige vandfugle.

Strandengene – Noret
Her skal naturen have lov at gå sin egen gang uforstyrret.
Her er særlige planter, fugle og strandtudser.

Torø er en moræneknold, hvor det højeste punkt er 9 m over havet. med mindre skovpartier, der omgives af strandenge.
Indtil 1990’erne var Torø omgivet af vand, men ændrede strømforhold har resulteret i, at det smalle Torø Sund er sandet til.

Historie
Som tidligere beskrevet har Københavns Lærerforening Kolonier på Torø. 
Disse har de haft siden 1930érne.
Kolonier har fungeret som kolonier i mange år, især for Københavnerbørn – da de blev sendt ud af byen fra datidens triste vilkår, med grå baggrundsgårde.
I gamle dage kaldte man disse lejre for *Svagbørnskolonier*.
Dette var bla. i 1980érne hvor København endnu ikke havde fået sin byfornyelse.
Dengang blev børnene sejlet til Torø.
Her blev de bla. indkvarteret på Kolonien Thorøgård.
Her er bygningerne fra 1882, men de brændte desværre og er senere genopbygget og renoveret.

På Torø lå fra 1993-2002 en afdeling af Københavns Produktionsskole.
Denne var oprettet efter at øens feriekolonier var blevet afviklet.

- Fotos fra Torø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk