Rundtidanmark-flag

Trekroner

trekroner-soefort-kort

SE HVOR
TREKRONER
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Trekroner er en kunstig ø.
Den ligger i Københavns Havn nord for Refshaleøen.
Oprindeligt lå Trekroner ca. 200 m. længere mod nord.
Den fungerede fra 1713 til 1731 som bla. karantænestation og fængsel. 
Der hvor den ligger nu grundlagdes i 1786.
Den var dog ikke færdig bygget da Slaget på Reden i 1801 eller ved det engelske bombardement i 1807.
Den stod først færdig i 1828, efter en periode med økonomisk nedgang.

Trekroner var en del af Københavns Befæstning, men blev lukket i 1932.

I dag er der normalt kun adgang til Trekroner i sommermånederne.

Resten af året er der udelukkende åben for private fester og arrangementer.

WaterTours sejler til Trekroner
Der er afgang fra: Langeliniekaj 5 ved Isbjørnen
Link

Sejl selv
Det er tilladt at sejle ud til Trekroner Fortet selv.
Man kan ankomme i sejlbåd, motorbåd, kano, kajak eller SUP.

Trekroner Fortets café
Ligger i den røde Søndrefløj tæt ved bådbroen.
Link

Vandretur – Udforsk selv Trekroner
Trekroner Fort er tilgængeligt for offentligheden, så man kan bare gå på opdagelse selv i de mange gange og rum.

Rundt på Trekroner er der sat forskellige opgaver op, som man kan løse undervejs.

Alle bygninger og bygværker på fortet er bygningsfredede, og selve øen er fortidsmindefredet.
I dag er Søfortsøen, kasematbygningnen og de fleste bygværker frit tilgængelige for offentligheden.

Trekroner Fortet lidt af en oase i København.
Det giver en anderledes oplevelse af København. 
Her er natur, arkitektur og et helt fantastisk vue ind over København og byens karakteristiske spir.
Her er mulighed for ro og frisk luft.

På Trekroner kan man:

Historisk Udstilling
I Kasematbygningen findes en permanent udstilling.
Den fortæller Trekroner Fortets historie.
Udstillingen er gratis.
Læs mere om Trekroner Fortet på Københavns Befæstnings:
Link.

Møde og Konferencer
Trekroner Fortet er ideelt til møder og konferencer.
Link

Hold fest på Trekroner:
– Bryllup
– Barnedåb
– Konfirmation
– Fødselsdag
– Jubilæum
– Firmafest eller lignende.
Link

Aktiviteter
Trekroner er unikt og et oplagt sted for specielle aktiviteter.

Rundvisning
Ved en rundvisning på Trekroner Fortet rejses der tilbage i tiden.
Her kommer man Igennem krig og fred.
Gå om bord i søfortets historie, og følg vores guide rundt på øen.
Der er gamle, rustne kanoner og ikke mindst den imponerende kasematbygning.
Fra toppen af kasematten er der frit udsyn til Øresund og København.
Bestilling af rundvisning her:
Link  

Slaget på Trekroner
En skattejagt for voksne og unge.
Her testes paratviden, orienteringssans og godt humør. 
Den foregår rundt i kasematbygningen og i det grønne terræn. 

Fangerne på Fortet
Intellekt og fysiske evner mødes i et forfølgelsesløb.
Voksne og unge kan dyste med, og mod, hinanden. 

RIB Sejlads
En sejloplevelse udover det sædvanlige med den afsindig hurtige RIB.
Den rummer et potentiale for hastigheder over 100 km/t. 

Skræddersyede Aktiviteter
Vi kunne for eksempel godt forestille os aktiviteter som Padleboard, bueskydning, svømning, dykning mv.

Book aktiviteter
Ønsker man at booke en aktivitet, så kontakt her:
Link

Fra Trekroner er der en unik udsigt til Øresund og København.

De gamle bygninger er blevet restaureret og udgør en inspirerende ramme omkring fortet.

I forhold til hvor lille øen er, er der meget grønt.

Historie

1. generation Trekroner var oprindelig bygget 300 m længere mod nord.
Tilbage i 1713 blev tre udtjente orlogsskibe, hvor det ene hed Trekroner, sænket på det lave vand til højre for indløbet til Københavns Havn.
Da de grundsatte skibe stod på bunden, var kanondækkene oppe over vandlinjen og stadig funktionsdygtige.
Skibene blev derefter stabiliseret med sand og sten, så de stod fast på havbunden.

Yderligere syv skibe blev sat op i en næsten fuld cirkel, hvorpå der efterhånden blev dannet en lille ø omkring en havn.
Holdbarheden på denne konstruktion var dog ringe.
Efter noget tid rådnede skibene, og sandet og stenene flød ud i havnen.
Dette fort fungerede indtil 1731.
Resterne fra dette første Trekroner blev fjernet i 1751.

Det nuværende Søfort Trekroner er 2. generation.

Det *nye* Trekroner, påbegyndes i 1786 af Christian VII. 
Søfortet blev rammet ind af pæle og en stærk rammekonstruktion der blev fyldt op af jord og mudder.
Dette kom fra København efter uddybning af havnen.
I 1801 allerede før fortet stod færdigbygget, deltog det mod Englænderne i slaget på Reden.
Søfortet blev hurtigt udrustet med 66 kanoner  og 660 mand.
Flådens skibe og nogle hastigt udrustede flådebatterier og Trekroner holdt væk fra København.
Det var dog ikke nok til at undgå et nederlag.

Allerede i 1807 var Søfortet aktivt under bombardementet af København.
Dog med det nedslående resultat at store dele af København nedbrændte og vi mistede vores flåde.
Dette angreb var tilmed verdenshistoriens første terrorbombardement af en civilbefolkning og første gang brandraketter blev anvendt.

Dette førte til et statsbankerot, og der var ikke midler til forsvaret.
I 1818 finder Christian VII midler til at få færdigbygget Trekroner.
I 1828 stod Søfortet færdig.
Bolværkerne var nu forstærket med en 3 m tyk sandstensmur beklædt med granit.
I Struben, indsejlingen til fortet, blev der opført brystning med skytsåbninger.
I 1838-39 opførtes de to fredstidskasernebygninger.
Under de Slesvigske krige var fortet bemandet med 390 mand.

Fra 1865-1869 blev søfortet udvidet med kasematbygningen, batterier med magasiner indbygget i traverserne samt en søminestation.
Dette blev bygget i tidens nye materiale – beton.

I 1868 blev fyrtårnet bygget.
Det består af et stålskelet med påsat stålplader.
Fyret er stadig aktivt.

Søfortet Trekroner er anlagt i tre etager.
Nederste etage til mandskabet og magasiner i de to fløje.
Midterste etage er skytsetagen. Her er der magasiner.
Øverste etage er fort-dækket med åbne batterier adskilt af traverser.
I traverserne var indbygget magasiner til ammunition.
På fortets facer og flanker var der opført åbne batterier.
Disse var adskilt med traverser med indbyggede ammunitionsmagasiner.
Dette fortæller at Fortet var særdeles stærkt armeret.

I 1916 etableres et KFUM soldaterhjem i en barak der var delvis betalt af Vendelboere.

Trekroner blev nedlagt som fort ved hærloven af 1922.
Herefter blev det brugt til uddannelse af kystartilleriets værnepligtige indtil 1932, da det blev endeligt nedlagt.

I 1934 blev stedet overtaget af Københavns Havnevæsen, hvor det var udflugtssted indtil 2. verdenskrigs udbrud.

2. Verdenskrig
Her fungerede søfortet Trekroner som kaserne og øvelsesområde for værnemagten (tyskerne).
Der blev endvidere anlagt et luftværnsbatteri på fortet.

Indtil Statens Bygningsfredningsfond i 1984 overtog det for 3 kr. stod Trekroner Fortet tomt.
I 1994 åbnede man det som udflugtsmål.
Trekroner blev overtaget af Kulturarvsstyrelsen.
Der oprettedes i den tidligere kommandantbolig en café og restaurant.

I 2005 var kasematbygningen ved at forfalde pga. fugt, hvorpå der blev foretaget en større renovering.
I 2006 overgik forpagtningen til den daværende ejer af Middelgrundsfortet.

I dag er Trekroner stadig i fhv. god stand.
Dog kan man godt se at tiden har slidt i søfortet, men det bidrager i høj grad til stemningen.

Bygningerne på Trekroner:

Fortet / Anlægget
Øen har form som en udhulet trekant med afstumpede spidser.
Trekanten har sin længste side mod byen i vest og peger en afstumpet spids ud mod Øresund.
Mod nord og syd skyder lange stendiger sig ud i vandet.
Indsejlingen til øens lille havn går igennem den vestlige langside, der også kaldes struben.

Kikkertstation
Kikkertstation på midtertraversen på toppen afkasematbygningen.
Stationen var *beskyttet* af en let trækonstruktion med zinktag.
Denne konstruktion var helt særegen dansk, og benyttet mange steder på søfæstningen.
l udlandet var det ikke unormalt at udkigs og kommandoelementer var beskyttet af svært panser og tyk beton.

Hele anlægget er symmetrisk bygget op og består af afstumpningen ud mod Øresund efterfulgt af facer og flanker, der forbinder til struben i vest.

Indsejlingen markerer anlæggets centerakse, så blikket føres ved ankomsten op mod den karakteristiske kasematbygning på afstumpningen.

Beboelseshusene
De to røde huse på fløjene ved indsejlingen til Trekroner er af en helt anden karakter end resten af fortet.
Husene er rektangler og står i rødkalket murværk, med helvalmet, opskalket tag beklædt i blådæmpede tegl.
Vinduerne er hvidmalede småsprossede korspostvinduer.
Indvendigt er husene istandsat til fortmesterbolig, café, møde- og festlokaler samt to store selskabslokaler.
De er istandsat med traditionelle materialer.

Det sydlige hus har to trappekerner og tre skorstene, hvoraf de to indvendigt står diagonalt i forhold til husets retning.
Huset er hovedsageligt delt op af murede skillevægge.
Det nordlige hus har derimod kun en trappe og to skorstene og har større sale på begge etager.
I dette hus bæres etagerne af fritstående stolper og dragere afstives af kopbånd.
Der er kun en enkelt muret skillevæg på tværs af huset samt et par tyndere skillevægge.

De øvrige bygværker
De øvrige rumligheder på øen udgøres af bunkerslignende magasinrum samt en enkelt søminestation.
Alle disse er opført i grov beton med tøndehvælvede rum som fællestræk.
På hver af flankerne er desuden en poterne – forbindelsesvej.
De primære døråbninger er omkranset af en støbt profilering og har en lille gesims over døren.
På flere af disse sidder et lille ovalt emaljeskilt, der angiver dørens og bygningens nummerering.

Læs mere detaljere her, hvor jeg også har fundet en del af min information:
Link

Trekroner Søfort var et befæstningsanlæg ved indgangen til Københavns havn.
Søfortet udgjorde en del af Københavns befæstning.
Vil du læse om Københavns befæstninger så se flg.
Link

Er du meget dejlig nørdet, og vil læse en gammel rapport:
Link

Sidst i maj 2021 tog vi WaterTours båden fra Langeliniekaj. Det var Alfred, Anders og mig (Kristina).

Sommeren havde endelig ramt København, så vi kunne knap ønske os bedre vejr.

Sejlturen tog ikke meget mere end 10 min. og den var meget stille og rolig.
Deter ikke så tit vi er på vandet i København, så der var nok at kigge på.

Vi ankom til øen og vi blev sat af, helt oppe ved selve fortet.

Vi gik med det samme indenfor og rundt i de mange lange gange. Det er ret interessant at gå i de gamle bygninger, som har så meget historie i sig. Vi var imporneret.

Vi gik op ad trapperne og kom ud oppe på toppen af fortet. Det var virkelig en fantastisk udsigt ud over fortet, samt ind mod København. Vi følte os tætte på Refshaleøen, Nordhavn og Langelinie. Her sad vi og bare sugede til os.

Rundt på Trekroner er der sat forskellige opgaver op, som man selv kan gå rundt og løse. Bla. var der sat en opgave op i fyret, som man skulle bruge kikkerten der står syd for Fyret til at løse – Det var et hit for 9 årige Alfred.

Herfra gik vi ud mod syd delen på fortet. Det er ikke helt til at forstå hvordan det foregik den gang i 17-1800 tallet når der blev forsvaret fra Trekroner, når skibene kom ind mod København. Men fantasien blev sat helt fri, og man kunne forestille sig hvordan forsvaret løb, gik, regnede koordinator osv. af soldaterne.

Vi satte os på den sydligste del af Fortet og spiste vores madpakke. Det er nemt at finde steder hvor man kan sidde og nyde udsigten.

Ind mod Refshale øen kunne vi se en masse både komme syd fra København. Efter et par søgninger på Google, kunne vi konkludere at det var en protest mod den nye Lynetteholmen. De sejlede ind foran Christiansborg og ville aflevere en protest!

Herfra gik vi over på modsatte side. Vi havde spottet at en stor lastbilfærge sejlede afsted fra Nordhavnen og vi ville se den sejle forbi fra den anden side.

Herovre er der også et tårn, hvor vi satte os på trappetrinene og bare nød at sidde i ro og nyde hele livet omkring os.
Ovre på nordsiden står der også nogle kanoner. Ret vildt at se, og tænke hvordan de har været brugt.

Vi sluttede Trekroner turen af med en is fra Caféen. Lokalerne i Kasematbygningen var VIRKELIG fine, og summede af god stemning.

Fortet var meget grønnere end hvad vi havde forestillet os – skønt!

Vi kan kraftigt anbefale at se Trekroner Fortet, samt at nyde København fra den vinkel.

- Fotos Trekroner -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk