Rundtidanmark-flag

Vejlø

vejloe-kort

SE HVOR
VEJLØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Vejlø er en lille ø i Nakskov Fjord med et areal på 0,37 km².
Øen er ubeboet og privatejet.
Da den tidligere ejer gik bort, gik øen i arv.
Ejerne bor ikke på øen.

Tidligere var der landbrug på Vejlø, i dag græsses øen af en del kvæg.

På øens nordspids er der et fuglereservat.

I 2007 arvede Anita Rasmussen, hendes søster Linda Fausing og Lindas mand Anders Vejlø.
De bor i Nakskov-området, og Anders Fausing kommer dagligt sejlende i motorbåd til øen for at tilse kvæget, som står på stald om vinteren og græsser på øens enge om sommeren.
En fin artikel om øen og dens historie i 3. generationer:
Link

Postbåden Vesta
Båden sejler bla. til Vejlø. (samt Slotø og Enehøje på Ø-Hop turen)
Båden sejler fra Nakskov Havn.
Link

Kiosk – Gården
Om sommeren er der en lille kiosk på gården.
Den drives af Ø-ejerne.

Overnatning
Det er muligt at overnatte på Ø-Lejren.
Link

Vandretur
Fra broen kan man gå igennem skoven til gården.
Her går man igennem et fhv. vildt tilgroet område.
Fra gården kan man gå hen til teltpladsen, og ud for enden af den i den vestlige side.
Herfra kan man gå videre til vandhul ved det sydlige dige.
Herfra kan man kigge ud på fuglereservatet.

Strand
Der er en lille sandstrand vest for broen. 

Fiskeri og Jagt
Der er mulighed for at fiske rundt i Nakskov Fjord, og der bliver afholdt nogen jagt-arrangementer hvert år.

Postbåden
Man kan tage Postbåden videre til Slotø, Endelave, Albuen og Nakskov.

Vejlø Ø-lejr
Vejlø Ø-lejr startede tilbage i 1971.
Den afholdes hver sommer med forskellige temaer og aktiviteter.
Link

Gamle traktorer og andre maskiner
Rundt på Vejlø står der en del gamle traktorer, måske endda der hvor de sidst gik i stå!

Kajak tur til Vejlø og rundt om øen
En tur til Vejlø er på 4 – 9,5 km..
Det er tilladt at lægge til ved broen, hvor man ikke ligger i vejen for Postbåden.
Der er meget lavt vand øst og nord for Vejlø.
Undgå landgang på nordspidsen, da der yngler mange fugle.

Natur
Vejlø består af en lav, dyrket morænebakke, 4 m. over havet med frugtplantage og nord for et marint forland med strandeng og vådområder. 

Vejlø er Nakskov Fjords fugleø.
Det skyldes bla. afgræningen og det nænsomme landbrug.
Dette gør at vadefuglene har gode forhold.

Samtidigt sørger ejerne for at der ikke er ræve, som er mange fugles største fjende.

Den nordlige del af Vejlø er et fuglereservat, med interessante strandenge. 
Dette er yngleplads for hundredevis af vandfugle.
Disse skal ikke forstyrres, men fra det lille dige i den sydlige del af reservatet kan man godt iagttage mange af fuglene på afstand.
Fra april til juni er de bedste måneder.
I perioden 15. marts til 15. juli er al færdsel forbudt.

Der er bla. knopsvaner, grågæs, knarænder, gråænder, skeænder, blishøns, stormmåger, sølvmåger, hættemåger, havterner, dværgterner, rødben, viber og klyder.

Vejlø er det eneste sted hvor klyderne yngler i Nakskov Fjord.
Klyder kaldes også for skomagerfugle pga. deres krumme næb, der minder om en skomagernål.

Nakskov Vildtreservat
Vejlø ligger i Nakskov Fjord.

Nakskov Vildtreservat er et lavvandet fjordområde.
Vandybden er i mange dele af fjordområdet kun 1 – 2 m.bortset fra de steder, hvor sejlrenden til erhvervs- og fritidssejlads løber.
Fjorden afskæres fra Langelandsbæltet af den lange landtange Albuen. I fjordområdet findes 10øer, hvoraf Enehøje, Vejlø og Slotø er de største.

Læs på Naturstyrelsen om naturen i Nakskov Fjord:
Link

Alene på tur….

Jeg var kørt fra København til Nakskov for at komme på Ø-Hop turen med Postbåden.

Den afgik kl. 14 fra Nakskov, Havnegade 35.

Vi var en lille gruppe på omkring 11 voksne med på Postbåden.
Båden blev sejlet af Skipper Otto, som var fantastisk.
Otto var på hele turen rigtig god til at fortælle om øerne og livet før og nu på dem og i selve Nakskov Fjord.

Vi startede med at sejle til Vejlø, derefter lige over til Slotø og så til Enehøje, hvorefter turen gik tilbage til Nakskov.

Vi lagde til ved Vejlø.
Der er en fin bro på øen, som vi lagde til.

Vi gik ind på øen, og igennem skoven, som er en tæt bevokset vild skov, med en sti.
For enden af stien kommer man til gården. En tre længet gård, som bla. er en kiosk, med mulighed for at sidde når der er Ø-Lejr på øen.

Lige ved gården er Ø-Lejr pladsen. En fin stor græsplane.
Otto fortalte om den tidligere ejer og om døtrene der i dag ejer øen.

De får bla. øens økonomi til at løbe rundt med Ø-Lejrene, noget jagt, samt lidt flere måder.
Omkring Ø-Lejr pladsen står forskellige gamle maskiner og traktorer, drt ligner nogen forladte lig, som er gået i stå der hvor de står!

Herfra gik vi tilbage til Postbåden, for at sejle videre til Slotø.

- Fotos Vejlø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk