Rundtidanmark-flag

Venø

venoe-kort

SE HVOR
VENØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Venø ligger i Limfjorden, lige nord for Struer.
Øens areal 6,46 km², og den er ca 7,5 km lang og 1,5 km bred, hvor der er bredest. Vandet omkring øen hedder mod vest Venø Sund, og mod øst Venø Bugt.

Venø´s nord- og østligste punkt hedder Bradser Odde. Det sydligste punkt hedder Venø Odde, og det vestligste Rønknæ.

Venø´s højste punkt er Forstov Bakke på 26,8m. Øens sydlige del er lavtliggende og den nordlige halvdel er højtliggende.

Venø´s website
Link

Venø Brochure
Link

Venø Færgefart
Færgen til Venø sejler fra Kleppen (fastlandet) og ligger ca. 6 km. nord for Struer.
Sejllængden er ca 270 m og sejltiden er ca 2 min. Færgen sejler hvert 20 eller 30. min.
Venøfærgefart

Der kører også en bus fra Struer Station – Bus 346
Der køres 6 ture i hverdagen og 2 ture i weekenden.

Venø Havn
(ikke hvor færgen kommer ind)
Havnen blev etableret for ca. 100 år siden. Det var øens fiskere og landmænd der etablerede den som fiskerihavn.
Idag er der få fritidsfiskere og mest sejlbåde der bruger havnen.

Den gamle Venøfærge – Venøsund har fast plads i Venø Havn. Heri er etableret en lille udstilling om færgen.

Havnen har Havnehusets butik og Café. Denne har åbent i sommerhalvåret. Her er toilet og badefaciliteter. Rundt på havnen er der picnicborde og grillpladser.

Venø havn har Sejlerstuen. Her er køkkenfaciliteter, borde og stole, samt et lille bibliotek.
Udover dette har havnen strand, legeplads og busstoppested.

Venø Efterskole benytter også havnen til deres sejladslinje.

Venø Havn
Link 

Venø Klit Camping
Naturskøn og børnevenlig campingplads.
Stranden ved pladsen er børnevenlig og har badebro.
Det er muligt at samle egne østers og blåmuslinger ved strandkanten.
Campingpladsen har en kiosk. Her kan købes de mest almindelige kolonialvarer.
For større indkøb rådes besøgende til at handle i Struer.
Venø Klit Camping Link

Venø Bed & Breakfast
Ligger i Venø By, tæt på havnen. Her kan I bla. for vejledning i lokal fiskeri.
Link 

Lille Hotel Venø
Ligger mellem færgehavnen og Venø Havn.
Huset er tilbage fra 1928, hvor det hørte til gården Sønderskov. Huset har smukt udsigt og er mindre end 100m fra stranden.
Mail: soenderskov@venoe.dk
Link

Venø Havnehotel
Den gamle købmandsgård er indrettet som hotel.
Det ligger centralt i Venø By med udsigt til Venø Havn.
Lejes via Dansommer

Lejrskole – Firbjergsande
Link

Lejrskole – Venøborg
Mail: kontakt@venoborg.dk

Venø Børne- og Ungdomshus, kaldes Børnehuset
Lille lejrskole
Kontakt: mettejaffke@hotmail.com

Derudover er der nogen sommerhuse til udlejning
Link

Indkøb
På Venø kan man købe de vigtigste ting enten ved kiosken på campingpladsen eller i butikken i Havnehuset. Større indkøb må man ordne på fastlandet.

Venø Café og Havnekiosk
Her sælges is, kaffe, øl, vand, samt lette frokostretter.
Kan klare større grupper, kontakt helst inden.
Mail havnehuset@venoe.dk

Venø Kro
Denne ligger i Venø By, med smuk udsigt over havet.
Her sælges bla. Venø´s egne specialiteter, fx. rulle ål og Venøbøf.
Link

Venø Seafood
Friske østers fra lokale fiskere og direkte fra vandet.
Link

Gården Nørskov
Ligger på nordspidsen af Venø. Her produceres Venø-kartofler og lammekød fra 75 moderfår.
Produkterne sælges direkte fra gården og gennem bl.a. to fødevarenetværker.
Link

Hjertestartere
Der er 2 på Venø:
– Cykelskuret ved Venø Efterskole
– Ved Børnehuset

Badestrandene
inviterer børn til at tilbringe mange solskinstimer med fiskenet, spand og krabbefangere.

Vandre- og cykelture
Det siges at Venø bedst opleves til fods eller på cykel.
Du kan opleve skove, lyngbakker, skrænter og strande, samt betragte dyrelivet.

Cykeludlejning
I perioden fra påske til uge 41, har Struer Kommunes nogen gratis låne cykler ved færgelejet på Venø Siden.

Kano & Kajak
Venø er et perfekt sted at tage sit udstyr med til. Fx. kan man se sæler ved Bradser Odde, på nordligste punkt.

Lystfiskeri
På Venø og i den sydvestligste del af Limfjorden er fiskeriet meget alsidigt uanset vejret. Man kan også gå ud med båd eller kajak fra Venø Havn. 
På Venøs sydspids er der masser af strøm og dybde, og på begge sider af odden er der små rev, der ofte holder fisk. Her er bunden en blanding af sand, sten, muslinger, tang og ålegræs, og er derfor et perfekt område for især havørredfiskeri. Færgehavnen er også et godt sted for havørreder.
På vestsiden både syd og nord for Venø By er der gode fiskemuligheder. 
HUSK, at der er omsætningsforbud, dvs. lyst- og fritidsfiskere må kun hjemtage fisk til eget forbrug. Det er altså ikke
tilladt at sælge fangsten.

Ø-passet
Aarø i Ø-passet er der inspiration til at besøge 37 danske øer.
Dette pas gør det sjovt for børn og barnlige sjæle at læse om øerne, samt samle skrabe silhuetter af de danske øer i det.
I havnen eller på færgen kan du finde en plade med øens silhuet og en speciel pen, som du gnider ø-silhuetten ind i passet.
I Ø-passet er der oplysninger om hver enkel ø, sejl-tiden og afstanden, antal beboere, øens størrelse, samt en lille beskrivelse af evt. oplevelser på øen du kan på øen.
Passet har også en QR-kode. Brug din mobil til at scanne dig direkte til øens hjemmeside.
Ø-passet har en Facebook side, her kan du dele dine oplevelser med fotos og video.
Ø-passets
Link

Venø Kirke
Kirken er Danmarks mindste. Den er uden kirketårn og ikke engang 10 m lang.
Kirken blev bygget senmiddelalderen efter reformationen omkring ca. 1535 af kløvede kampesten. Den er hvid kalket og behængt med røde teglsten. Kirken har et udelt langhus, og et våbenhus. Kirkeklokken er fra 1636 og hænger i en niche i kirkens vestende. Kirken blev forsynet med våbenhus i 1863, og den sydlige indgangsdør blev tilmuret.
Venø kirke gennemgik i 1880 en nyindretning og igen i 2016. Kirken er Venø´s ældste bygning.

Mindesten over Emma Jacobsen
Lige syd for kirkegården findes en mindesten. Denne er rejst for Emma Jacobsen. Historien er tragisk, da lærerinden en dag i juni 1933 tog eleverne ned til badestedet ved Venø By. Pga. kraftig vind blev to af børnene ført fra land med strømmen. Den ene fik kæmpet sig tilbage, men den anden blev ført længere og længere ud. Lærerinden svømmer ud til pigen, og formår at holde hende fast. Dog er begge bevidstløse da hjælpen kommer. Pigen blev reddet, men lærerinden mistede livet. Det viste sig at Emma Jacobsen døde af hjerteslag, kommet af overanstrengelse. 

Venøsund
Danmarks ældste bilfærge fra 1931. Idag er den nødfærge, og ligger i Venø Havn. Her er et havneskur, hvor færgen og færgefarten fortælles.
Færgen er bygget på værftet i Struer, og sejlede først Fur overfarten.
Venøsund kom til Venø i 1956, hvor den sejlede Danmarks korteste overfart.
Venøsund er ca 13 m lang og 5 m bred. Den har plads til 2-3 biler.
I starten sejlede den helt til Struer, men der blev etableret et anløbssted på fastlandssiden.
I 1973 kom en større færge til, men Venøsund havde stadig nattevagten og stille morgener i weekenden.
I 2010 gik Venøsund på pension, og idag rummer den kystkulturhistorie omkring Limfjordens færgedrift.

Galleri KK
Ved Karin Kristensen.
Sønderskovvej 19, Venø.
Tlf.: 20512534
Email: k-christensen@hotmail.com

Venø Galleri
Et lille galleri, hvor billedkunstner Lis Møller Jensen arbejder, samt udstiller sine oliemalerier og grafiske tryk.
Link

Venø Efterskole
Skolen ligger på øens østside. Der er 4 linjer, Natur & friluftsliv, Musiklinjen, Forfatterlinjen og Surf & sejlads.
Skolen blev oprettet af en kreds af Venøs beboere i 1997.
Siden er skolen blevet udbygget i flere omgange. 

Natur
Naturen på Venø er smuk og meget afvekslende. Der er grønne marker, brune hedeflader, stejle skrænter og dejlige skovområder.
Nord på øen er reservatet vandområdet Nørskov Vig, her er et rigt fugleliv, med bla. hvinænder, skalleslugere, klyder, hav- og dværgterner – reservatet har lukket i yngleperioden 1. april til 15. juli.
Udenfor fredningsperioden kan man gå langs stranden, med massere måger til Bradser Odde.
Her kan man være heldig at spotte sæler.
På markerne kan man se harer og rådyr, samt rovfugle der svæver og fasanerne løbe rundt. 

Historie
Fund af stenalderredskaber fortæller, at her har boet mennesker før os. På Venø er der Sønderskov og Nørskov, disse 2 gårde vidner om at øen tidligere har været dækket af skov. I 1800-tallet ændrede landskabet sig langsomt til det vi kender idag, med den forblæste vestkyst og læ på østsiden af Venø.

Fortælling fra midt 1800-tallet
Et ægtepar Andersen ernærede sig ved fiskeri, manden hentede 3 gange om ugen post for venøboerne i Struer.
Manden døde af tuberkulose 1888 døde, hvorpå hans kone Ane Katrine overtog hans arbejde og fik herfor kaldenavnet *Ane Katrine Post*.
Ane Katrine hentede posttasken om morgenen hos præsten, og gik ned til Venø Odde, herfra blev hun roet over til Kleppen, og vandrede derfra indtil Struer langs stranden.
Her købte hun hvedebrød og tog pakker og varer til præsten og andre, og vandrede tilbage langs stranden.
Hen på eftermiddagen var Ane Katrine tilbage på postegården, og havde i alt vandret 20 km med oppakning.
Her modtog præsten tasken, og sørgede for at skolebørnene delte breve mm ud.

I 1883 fik Venø en anden postordning. Her blev posten sejlet til Struer en gang om dagen.
I 1903 blev der opført en postbolig i Venø By. Senere blev denne bygning til sommerpensionatet *Postboligen*, og idag hedder den *Venø Kro*.
I nogle år blev landgangsbroen ved Venø By brugt som losning af post og fragt. 
I 1956 blev Venø Færgefart stiftet. Landmændene havde brug for køretøjerne kunne komme over.
Færgen fra Fur blev købt for 30.000 kr, og havde sin første tur i 1958 med biler.

Mindesten over Emma Jacobsen
Lige syd for kirkegården findes en mindesten. Denne er rejst for Emma Jacobsen.
Historien er tragisk, da lærerinden en dag i juni 1933 tog eleverne ned til badestedet ved Venø By.
Pga. kraftig vind blev to af børnene ført fra land med strømmen.
Den ene fik kæmpet sig tilbage, men den anden blev ført længere og længere ud.
Lærerinden svømmer ud til pigen, og formår at holde hende fast.
Dog er begge bevidstløse da hjælpen kommer.
Pigen blev reddet, men lærerinden mistede livet.
Det viste sig at Emma Jacobsen døde af hjerteslag, kommet af overanstrengelse. 

I 2003 blev Venø Lille skole og børnehave nedlagt.

De 5 var på tur igen.. Alfred, min kæreste og hans 2 drenge Eskild & Viggo og jeg tog turen fra midt Jylland til Limfjorden for at sejle på en dagstur til Venø. 

Det var sidst i januar 2021, midt i corona nedlukningen.

Solen skinnede hele vejen til Kneppen, hvor vi landede og færgen sejlede 5 min efter. Vejret var stadig skøn da vi landede på Venø. Vi kørte nordpå af Sønderskovvej. På vejen til vest så vi en fin strand, og videre så vi marker mod øst.

Vi kom til T-krydset med mindesstenen i midten og Venø Kirke ligefrem. Vi holdt ind ved kirken og gik en fin tur rundt om den. Vi snakkede om at det er Danmarks mindste kirke og at den er lavet af kampesten. Kirken var åben, så vi kiggede naturligvis ind.
Lige ved kirken kan man kører ned mod øst, hvor campingpladsen og deres kiosk er.

Vi kørte videre af Klitten og Nørskovvej, forbi efterskolen og videre til Venøborg. Vi drejede mod vest, og kørte ud for enden hvor lejskolen ligger. Her var den smukkeste udsigt, udover havet og over til Jylland. Solen skinnede stadig, men vinden var bidende kold. Vi kunne se store skyer komme fra Jylland fra vest. Vi spiste madpakken i bilen og det begyndte at se lige så langsomt. I løbet af den halve time vi sad her og nød udsigten, begyndte det at sne mere og mere.

Vi kørte tilbage til Nørskovej og fulgte den hele vejen rundt på nordspidsen af Venø. Her så vi bla. fasaner. På et tidspunkt bliver vejen til Havstokken, og den fulgte vi ud på vestkysten og ind mod Venø By.

Vi stoppede ved Venø Kro. Den var ikke åben, men udenfor er der en boldbane, som vi tænkte vi lige ville prøve. Sneen faldt nu meget tæt, og vinden havde taget til. Det blev til en sjov fodboldkamp, hvor vi var mere hvide end normal farvede bagefter. Her så vi desværre også et dødt rådyr.
Vi satte os våde og kolde ind i bilen, og kørte ned til Venø Havn. Her gik drengene igang med at smide store sneklumper i vandet. 

Den smukke gamle færge Venøsund ligger i havnen. Den var virkelig et idylisk syn, også selvom det sneede voldsomt.
Havnen ser virkelig hyggelig ud, og man kan næsten mærke sommerstemningen selv på en vinterdag hvor sneede falder ned.

To af drengene og jeg begyndte at gå, det var så smukt når sneen bare væltede ned. Vi gik videre ud af Havstokken og hen til Mindestenen og Venø Kirke. Og fortsatte ned af Sønderskovvej mod Venø Odde. Det var efterhånden ret svært at se noget i snevejret, så heldigvis fik vi tommede de andre til at tage os op igen.

Vi kørte alle sammen mod Venø Odde hvor færgen går fra. Påvejen sydpå så vi et rådyr hoppe og løbe rundt fra marken mod øst til marken mod vest. Skønt syn.

Snevejret kom som en stor overraskelse for os. Turen blev anderledes end planlagt, og vi ville gerne have set lidt mere… Men, Venø var godt nok smuk både grøn og hvid – Forhåbentlig kommer vi tilbage en anden gang igen!

- Fotos fra Venø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk