Stranden hvor der stadig er det gamle spil

Det Lille Fiskeleje på Lild Strand

Fakta om Det Lille Fiskeleje på Lild Strand

  • Lild Strand er et lille fiskerleje

  • Stranden ligger ca. 5 km vest for Bulbjerg

  • Stranden ligger ud til Vigsø Bugt

  • Indtil 2010érne blev der stadig hevet de flotte lyseblå fiskekuttere op på stranden. I dag er der kun en tilbage.

  • Lild strand har gennem tiderne været ramt af flere storme

fiskerlejet-lild-strand

Hvor er Det Lille Fiskeleje på Lild Strand?

Lild Strand ligger på Nørrejyske Ø – ca. 30 km nordøst for Fjerritslev og 3 km. vest for Bulbjerg i fugleperspektiv.

Adresse:
Strandvejen 112, 7741 Frøstrup

Parkering
Lige inden man ankommer til selve stranden er der nogle huse, hvor man kan parkere.

Man skal passe på når man bevæger sig rundt i området, når spilet trækker bådene op.

Butikker
Ved stranden (byen) er der bla. et lille Røgeri.

Om Det Lille Fiskeleje på Lild Strand

Der ligger et lille Fiskeleje ved Lild Strand.
Stranden ligger ved Skagerrak ved nordpynten af Vigsø Bugt.
Byen hører til Thisted Kommune og ligger i Region Nordjylland.

Indtil start 2010érne var fiskelejet et af de få steder hvor de lyseblå fiskekuttere blev trukket op.
I dag er der blot en enkel erhvervsfisker tilbage på Landingspladsen i Lild Strand. Her er flere lystfiskere.

Lild strand Kirke var tidligere et bådehus (bygget i 1883). Her stod redningsbåden. I 1950 blev kirken indviet.
Til begge sider ligger der Natura-2000 områder.
Mod øst, Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, og mod vest område nr. 44 Lild Strand og Lild Strandkær.
Det store område af det omkringliggende landskab med klitter, hede, skov og søer er fredet.
Mod syd og sydvest ligger Lild Klitplantage. Denne strækker sig langs kysten bag klitterne med både lyng, hedemose, enge, nåletræer, løvtræer, små søer med rørskov.

Gennem tiden har Lildstrand været ramt af flere storme.
I 1970 ramte en voldsom orkan Lildstrand. Her blev flere kuttere og områdets fiske- og spilhus ramt og standsede fiskeriet i en årrække.
I 1981 blev Lildstrand Fiskeri- og Spilhusforening oprettet – med et nyt fiske- og spilhus, og fiskeriet blev genoptaget.

I 1986 fik man midler til at bygge kystsikring i form af betonklodser vest og øst for landingspladsen.

Andre oplevelser i Nordjylland

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk