Dodekalitten

- Et monument for den kommende tid -

Dodekalitten er et kunstværk der er under opførelse. De er placeret i *De Lollandske Alper*, der hedder Glentehøj på Lolland. Værket har en udsigt over Smålandshavet ca. 300 m fra kysten. Værket består af en kreds af 12 planlagte stenstøtter. Hver sten er 7-9 meter høj - hvor der er udhugget hoveder i de øverste 2 meter.

dodekalitten-kunst
dodekalitten-lolland-kort

Hvad betyder Dodekalitten?

Det er græsk og betyder tolv-sten

Kunstværket består af:

  • Historien bag figurerne

  • Stenfigurerne

  • Musikken

  • Landskabet

Dodekalitten består af 12 stenfigurer udhugget i granit. De er 7-9 m høje, og vejer hver 25-45 tons. De øverste 2 m på stenene er udhugget som hoveder, der alle vender ind mod midten i en cirkel på ca. 40 m i diameteren.

Der er mellem figurerne sat nogen sidde-sten – fra dem lyder der elektroakustisk musik hele året rundt i døgnets lyse timer, der er komponeret til stedet – Dette udtrykker krydsfeltet mellem natur & Kultur.

dodekalitten-kunst
Ikke navngivet
dodekalitten-baldur
Baldur - Dodekalitten
dodekalitten-granit-kunst
Dodekalitten
dodekalitten
L`nir - Dodekalitten

Historien bag

Dodekalittens historie stammer for ca. 7500 år siden. Den gang skete der en stor naturkatastrofe med Bosperupstrædets gennembrud, hvor Middelhavets vandmasser tordnede ind over det 150 m lavere beliggende Sortehav.
Dette medførte at arealerne i datidens udviklede agerbrugskultur blev oversvømmet. Dette startede en stor folkevandring, som nåede helt til Lolland.

Dodekalitten er portrætter af disse vandringsmænd. De medbragte en rig kultur og videre udviklede agerbrugskulturen hvor de kom frem.

Der laves en sten om året, så projektet er over halvvejs. Det har god opbakning fra Lollands Kommune, privatpersoner og fonde.

dodekalitten
lolland-dodekalitten-gravhoej
dodekalitten-gravhoej

Kunstnerne

Thomas Kadziola

Født i 1962 i København.

Thomas´ fortrukne materiale er granit, men han har også arbejdet med jern. 

Thomas´stenhoveder kan ses flere steder i Danmark, bla. i Borup, Vordingborg, Nykøbing F. og Nakskov.

Thomas er også kendt udenfor Danmark, især for sine store, udtryksfulde hoveder. Hans værker står bla i Egypten, Tyskland, Frankrig, Polen, Belgien og Kina.

Wayne Siegel

Født i 1953 i Californien.

Wayne flyttede til Danmark i 1974. Han arbejder som komponist og professor ved Det Jyske Musikkonservatorium.

Wayne modtog i 2012 Statens Kunstfonds livslange legat, og i 2014 blev han udnævnt til huskomponist på det Kgl. Bibliotek.

Adressen:

Dodekalittens P-plads på Kragernæs Havn – 4943 Torrig Lolland.

Gå til Glentehøjstien – Kragernæsvej 62.<br>Følg stien gennem skoven – der er ca 15 min gang til Dodekalitten.

Hvis man er rejsende nordfra køres ad E47 mod Maribo.
Drej fra ved afkørsel 48, kør mod Nakskov ad rute 9, drej af mod Bandholm, vej 289 og kør mod Kragenæs

Handicap P-plads på Glentehøjvej

- Andet i nærheden -

Lige ved Dodekalitten er den velbevarede jættestue Glentehøj. 
Den er bygget ca. 3200 f.Kr. Gravhøjen er rund, omkring 5 m høj og 30 m bred.
Der er adgang fra sydsiden, hvor er en 4 m lang gang ind. Stuen er 9 m lang og 3 m bred.

P – pladsen er ved Glentehøjvej, derfra er der en sti til jættestuen. Her er der også en informationstavle.

HUSK, at medbring lygte!

Indgangen til Jættestuen – se foto

gravhoej-glentehoej-dodekalitten
Kontakt
Kristina Møller
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk