En af fjordene i midt Sjælland //

- Holbæk Fjord ved Isefjord -

Fakta om Holbæk Fjord

  • Holbæk Fjord ligger i Isefjorden

  • Den ligger i Isefjordens sydvestlige del

  • Fjorden er 7 km lang og 2-3 km bred

  • På fjordens sydside ligger Holbæk

  • På fjordens nordside ligger Tuse Næs

holbaek-fjord-sjaelland

Om Holbæk Fjord

Holbæk Fjord ligger i den sydvestlige del af Isefjorden på Sjælland.
Fjorden går mod øst ud til Inderbredning, der har forbindelse via Vesterløb og Østerløb rundt om Orø ude i selve selve Isefjorden.
Holbæk Fjord er omkring 7 km lang i vest-østretning og 2-3 km i nord-sydlig retning.
Holbæk ligger på fjordens sydside og Tuse Næs på nordsiden.

I Holbæk Fjord ligger Holbæk Havn, samt Holbæk Golfklub på Kirsebærholm.

Der er mange forskellige typer af muslinger og snegle i fjorden, som er føde for mange dyr i og ved Holbæk Fjord bla. mågerne.
I området ved Holbæk Havn, er bla. tamduer, Husrødstjert, Hvid Vipstjert, og utrolig mange måger.

Isefjord er en omkring 35 km lang og 305 km² stor tærskelfjord – en fjord er et havområde med land på tre sider, og en tærske er, at den indre del er betydelig dybere end den ydre del. Fjorden ligger i Nordvestsjælland og den har udløb i Kattegat mellem Hundested og Rørvig.

- Kendetegn for fjorde -

En fjord er en lang, smal og ofte dyb indsnævring af havet.
Kendetegn:

– Topografi:
Fjorde dannes ofte af gletschere, der skaber dybe dale i landskabet. Når gletscheren smelter, fyldes disse dale med havvand, og der dannes en fjord. Andre fjorde kan dannes ved tektonisk aktivitet, hvor jordskorpen sænker sig og tillader havvand at oversvømme området.

– Længde og Smalhed:
Fjorde er karakteriseret ved deres lange, smalle form, hvilket adskiller dem fra bredere vige eller bugter. De kan strække sig betydelige afstande ind i landet.

– Dybde:
Fjorde er ofte dybe, og deres bund kan falde stejlt ned mod havet.

– Omgivende Terræn:
Fjorde er normalt omgivet af høje klipper eller bjerge på begge sider. Disse topografiske træk giver fjorden sit karakteristiske udseende og kan skabe imponerende naturscenerier.

– Ferskvandstilførsel:
Nogle fjorde kan have tilførsel af ferskvand fra floder, der strømmer ned fra det omkringliggende terræn. Dette ferskvand blander sig ofte med saltvandet fra havet og skaber en gradient af saltholdighed i fjorden.

– Geologisk Historie:
Fjorde har ofte en geologisk historie præget af istider, hvor gletschere formede landskabet. De kan også være resultatet af tektonisk aktivitet, hvor jordskorpen har sunket, eller hvor flodaflejringer har skabt en indsnævring i havet.

– Marint Liv:
Fjorde er ofte levesteder for forskellige marine arter, da de tilbyder beskyttede områder og næringsrigt vand. Fjorde er også vigtige fiskepladser.

- Fjorde og steder ved fjorde i Danmark -

Kalø Vig

Kalø Vig

– Kalø Vig –…

Aarhus Bugt

Aarhus Bugt

– Aarhus Bugt –…

Sejerø Bugt

Sejerø Bugt

– Sejerø Bugten –…

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord

– Flensborg Fjord –…

Stadil Fjord (Sø)

Stadil Fjord (Sø)

– Stadil Fjord (Sø)…

Jammerbugt

Jammerbugt

– Jammerbugt – –…

Nakskov Fjord

Nakskov Fjord

– Nakskov Fjord –…

Isefjorden

Isefjorden

– Isefjorden – En…

Roskilde Fjord

Roskilde Fjord

– Fjorden der adskiller…

Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord

Fjorden omgivet af smuk…

Holbæk Fjord

Holbæk Fjord

En af fjordene i…

Boels Bro ved Munkebo

Boels Bro ved Munkebo

Havnen der støder op…

Odense Fjord

Odense Fjord

Fjorden med flere store…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk