- Flensborg Fjord -

- Fjorden der danner grænsen mellem Danmark og Tyskland //

Fakta om Flensborg Fjord

  • Flensborg Fjord er Danmarks sydligste fjord og Tysklands nordligste fjord

  • Flensborg Fjord er 30 km. lang

  • I Flensborg Fjord ligger Store Okseø og Lille Okseø

  • Fjorden er formet af ismasser og smeltevand fra den sidste istid

  • Flensborg Fjord er det vestligste af Østersøen

als-strand-drejet-kegnaes
Stranden ved Drejet ved Kegnæs - Als

Om Flensborg Fjord

Flensborg Fjord – på tysk Flensburger Förde – udgør Tysklands nordligste og Danmarks sydligste fjord, hvilket gør den til en naturlig grænse mellem de to lande. Fjordens vestlige ende udgør også det vestligste punkt af Østersøen.
Fjordvejen, der strækker sig fra Kruså gennem Kollund, Sønderhav, Rønshoved og Rinkenæs, følger kysten af fjorden.
Fra Genforeningen i 1920 og indtil 1958 fulgte Gendarmstien den nordlige del af fjorden. Blandt sejlere fra begge lande anses Flensborg Fjord for at være et af de mest populære sejlområder i Østersøen. Flensborg Havn er beliggende ved den del af fjorden, der ligger i Flensborg.

Fjorden strækker sig ca. 30 km og når en dybde på op til 20 m. Den består af en inderfjord, der er 2-3 km bred, og en yderfjord, der er 3-4 km bred. Nord for fjorden ligger Sundeved med byer som Kollund, Rinkenæs, Gråsten, Egernsund og Broagerland, samt Als med Sønderborg. Syd for fjorden ligger Angel med byer som Lyksborg, Holnæs, Langballe, Stenbjergkirke og Gelting.

Ud for Sønderhav ligger Okseøerne, to små øer Lille Okseø på 4 ha og Store Okseø på 8 ha., som fik deres navn fra sommergræsning af okser.

Ved bunden af fjorden ligger Flensborg. Inddelingen mellem inder- og yderfjorden markes af halvøerne Broagerland og Holnæs, der strækker sig ud i fjorden fra henholdsvis nord og syd. Ved fjordens udmunding i Østersøen ligger Kegnæs Fyr på den danske side og naturområdet Gelting Birk med klitter, saltenge, moser og hedeområder på den tyske side. Indtil 2010 var der en færgeforbindelse mellem Sønderborg og Langballeå (Langballigau på tysk). Overgangen til det åbne hav markeres af Bredegrund.

Fjorden blev primært formet af ismasser og smeltevand under den sidste istid. Området omkring fjorden er karakteriseret ved et bakket morænelandskab med flade strande, kystskrænter, småskove, landbrugsjord og flere mindre bugter og nore, såsom Nybøl Nor, Vemmingbund og Gelting Bugt.

lille-okseoe
Lille Okseø i Flensborg Fjord

Flensborg Fjords historie //

Fjordtrafikken fik sin begyndelse i 1866 med indvielsen af fjorddamperen *Seemöwe*. Samme år blev der etableret dampskibsforbindelse fra Flensborg med ruter over Kollund, Lyksborg, Egernsund og Gråsten. I 1868 blev damskibene *Seeadler* og *Heinrich-Adolph* taget i brug, der sejlede til de nyoprettede anlægspladser i Rønshoved, Rinkenæs-Sandager og Brunsnæs. I marts 1873 indledte flere rederier sejlruter fra Flensborg til Sønderborg.

I sommerperioden fra omkring 1880 – 1920 samledes en kunstnerkoloni i Egernsund på nordsiden af Flensborg Fjord, hvor kunstmalere hovedsageligt fra Tyskland mødtes med lokale kunstnere. I dag udgør ca. 50 værker af Egernsundmalerne en permanent del af udstillingen på Museumsberg Flensburg.

Efter Genforeningen i 1920 mistede Flensborg sit bagland, og i begyndelsen af 1930’erne stoppede en stor del af fjordtrafikken. I 1935 indledte rederiet *Förde Reederei* turistsejlads til Solitude ved Holnæs og til Langballeå med motorskibene Forelle og Libelle. Under 2. verdenskrig blev personskibsfarten suppleret med kvægtransport.

Marineschule Mürwik i Mørvig blev i de sidste dage af krigen tilflugtssted for den sidste tyske rigsregering. Sonderbereich Mürwik (Enklave Mørvig) var fra den 3. – 23. maj 1945 den sidste tyskkontrollerede enklave i Nazityskland. Herfra indledte regeringen, ledet af storadmiral Karl Dönitz, forhandlinger om kapitulation, der blev underskrevet den 7. maj 1945 i Reims. Dette markerede ophøret af det tredje Rige. Højtstående medlemmer af regeringen og nazipartiet, herunder Rustningsminister Albert Speer, storadmiral Karl Dönitz og generaloberst Alfred Jodl, blev taget til fange den 23. maj 1945.

Marineskolen fungerede og fungerer stadig som den tyske flådes officersskole. Med sin imponerende 200 m. lange havnefront og det ca. 60 m. høje tårn dominerer skolen store dele af den sydøstlige bred af fjorden. Flådehavnen og dens faciliteter blev nedlagt omkring 1990.

I 1953 blev den første spritrute eller *Butterfahrt* etableret mellem Kollund og Flensborg. Den afgiftsfrie spritbådssejlads spredte sig i de følgende år til andre havnebyer i og omkring fjorden. Denne trafik stoppede omkring år 2000, da afgiftsfriheden blev ophævet.

- Andre fjorde og bugter i Danmark -
Kalø Vig

Kalø Vig

– Kalø Vig…

Aarhus Bugt

Aarhus Bugt

– Aarhus Bugt…

Sejerø Bugt

Sejerø Bugt

– Sejerø Bugten…

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord

– Flensborg Fjord…

Stadil Fjord (Sø)

Stadil Fjord (Sø)

– Stadil Fjord…

Jammerbugt

Jammerbugt

– Jammerbugt –…

Nakskov Fjord

Nakskov Fjord

– Nakskov Fjord…

Isefjorden

Isefjorden

– Isefjorden –…

Roskilde Fjord

Roskilde Fjord

– Fjorden der…

Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord

Fjorden omgivet af…

Holbæk Fjord

Holbæk Fjord

En af fjordene…

Boels Bro ved Munkebo

Boels Bro ved…

Havnen der støder…

Odense Fjord

Odense Fjord

Fjorden med flere…

- Andre steder og oplevelser i Danmark -
Salling ROOFTOP

Salling ROOFTOP

– Salling ROOFTOP…

Smidstrup Strand

Smidstrup Strand

– Smidstrup Strand…

Stevns Klint ved Boesdal Kalkbrud

Stevns Klint ved…

– Stevns Klint…

Boesdal Kalkbrud

Boesdal Kalkbrud

– Boesdal Kalkbrud…

Selskabet for Kirkelig Kunst

Selskabet for Kirkelig…

– Selskabet for…

Fæstningens Materialgård

Fæstningens Materialgård

– Fæstningens Materialgård…

Hald Slot | Ruin

Hald Slot |…

– Hald Slot…

Lemvig /

Lemvig /

– Lemvig –…

Høve Skov & Strand

Høve Skov &…

– Høve Skov…

Operaparken

Operaparken

– Operaparken –…

Klitterne ved Vesterhavet

Klitterne ved Vesterhavet

– Klitterne ved…

Esbjerg Havn

Esbjerg Havn

– Esbjerg Havn…

Esbjerg Vandtårn

Esbjerg Vandtårn

– Esbjerg Vandtårn…

Fregatten Jylland

Fregatten Jylland

– Fregatten Jylland…

Ebeltoft /

Ebeltoft /

– Ebeltoft |…

Østre Søbad i Almind Sø

Østre Søbad i…

– Østre Søbad…

Gilleleje

Gilleleje

– Gilleleje –…

Bramming fylder 150 år i 2024

Bramming fylder 150…

– Brammning bliver…

Kirsebærtræ allé i Ishøj

Kirsebærtræ allé i…

– Kirsebærtræ Allé…

Ruinen Hald Slot

Ruinen Hald Slot

– Ruinen Hald…

Hald Sø

Hald Sø

– Hald Sø…

Dollerup Bakker /

Dollerup Bakker /

– Dollerup Bakker…

Latinerhaven i Viborg

Latinerhaven i Viborg

– Latinerhaven i…

Viborg /

Viborg /

– Viborg –…

Viborg Domkirke

Viborg Domkirke

– Viborg Domkirke…

Esbjerg

Esbjerg

– Esbjerg –…

Hærvejen

Hærvejen

– Hærvejen –…

St. St. Blicher Mindelund i Lysgård

St. St. Blicher…

– Mindelund for…

E Bindstouw i Lysgård

E Bindstouw i…

– E Bindstouw…

Trolden Jensnej

Trolden Jensnej

– Én af…

Domen i Allinge

Domen i Allinge

– Domen i…

Amager Øst //

Amager Øst //

– Bydelen Amager…

Bispebjerg

Bispebjerg

– Bispebjerg /…

H.C. Ørstedværket

H.C. Ørstedværket

– H.C. Ørstedværket…

Avedøreværket

Avedøreværket

– Avedøreværket ved…

Øresundsbroen

Øresundsbroen

Broen mellem Danmark…

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen

– Carlsberg Byen…

Valby

Valby

– Valby –…

Østerbro

Østerbro

– Østerbro –…

Nørrebro

Nørrebro

– Nørrebro –…

Vesterbro/Kongens Enghave

Vesterbro/Kongens Enghave

– Vesterbro/Kongens Enghave…

Københavns Bydele

Københavns Bydele

– Københavns Bydele…

Rønne

Rønne

– Rønne –…

Odense

Odense

Odense Fakta om…

Svendborg

Svendborg

– Svendborg –…

Jomfru Ane Gade i Aalborg

Jomfru Ane Gade…

– Jomfru Ane…

Aalborg

Aalborg

– AALBORG –…

Kalø Vig

Kalø Vig

– Kalø Vig…

Slusen ved Øer Maritime Ferieby

Slusen ved Øer…

– Slusen og…

Aarhus Bugt

Aarhus Bugt

– Aarhus Bugt…

Lundeborg

Lundeborg

– Lundeborg –…

Sejerø Bugt

Sejerø Bugt

– Sejerø Bugten…

Nørre Vorupør

Nørre Vorupør

– Nørre Vorupør…

Samsø Bælt

Samsø Bælt

– Samsø Bælt…

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord

– Flensborg Fjord…

Stadil Fjord (Sø)

Stadil Fjord (Sø)

– Stadil Fjord…

Jammerbugt

Jammerbugt

– Jammerbugt –…

Nakskov Fjord

Nakskov Fjord

– Nakskov Fjord…

Femern Bælt

Femern Bælt

– Femern Bæltet…

Danmarks Geografi

Danmarks Geografi

– Danmarks Geografi…

Smålandsfarvandet //

Smålandsfarvandet //

– Smålandsfarvandet |…

Sydfynske Øhav

Sydfynske Øhav

– Sydfynske Øhav…

Storebælt

Storebælt

– Storebælt –…

Østersøen

Østersøen

– Østersøen –…

Skagerak

Skagerak

– Skagerak –…

Nordsøen

Nordsøen

– Nordsøen –…

Kattegat

Kattegat

– Kattegat –…

Øresund

Øresund

– Øresund –…

Lillebælt

Lillebælt

– Lillebælt //…

Græshoppebroen til Enø

Græshoppebroen til Enø

– Græshoppebroen |…

S-Toget i København & omegn

S-Toget i København…

S-Toget / S-Banen…

Høje-Taastrup station

Høje-Taastrup station

– Den postmodernistiske…

Artikel om Rundt i Danmark i DCU

Artikel om Rundt…

– Artikel om…

Thors tårn

Thors tårn

– Thors Tårn…

Salthammer Odde

Salthammer Odde

– Salthammer Odde…

Nye byhuse i Svendborg

Nye byhuse i…

– Nye byhuse…

Silkeborg Søerne

Silkeborg Søerne

– Silkeborg Søerne…

Aarhus Rådhus

Aarhus Rådhus

– Aarhus Rådhus…

Aarhus Teater

Aarhus Teater

– Aarhus Teater…

Havnebadet Aarhus Ø

Havnebadet Aarhus Ø

– Havnebadet Aarhus…

Aarhus Domkirke

Aarhus Domkirke

– Aarhus Domkirke…

Kokkedal Slot Copenhagen

Kokkedal Slot Copenhagen

– Kokkedal Slot…

Aarhus Å

Aarhus Å

– Aarhus Å…

Aarhus Ø

Aarhus Ø

– Aarhus Ø…

Aarhus | Århus

Aarhus | Århus

– Aarhus |…

Domen på Aarhus Havnefront 

Domen på Aarhus…

– Domen ved…

Julsø

Julsø

– Julsø –…

Isefjorden

Isefjorden

– Isefjorden –…

Himmelbjerget

Himmelbjerget

– Den 147…

Roskilde Fjord

Roskilde Fjord

– Fjorden der…

Frederiksværk

Frederiksværk

Frederiksværk med kanalen…

Assens by & havn

Assens by &…

Assens By &…

Allinge

Allinge

Allinge er stortset…

Årsdale – Bornholm

Årsdale – Bornholm

En smuk vandmølle…

Latiner kvarteret / Pisserenden i KBH

Latiner kvarteret /…

Det gamle Nørre…

Ribe

Ribe

– Ribe //…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk