- Stadil Fjord (Sø) -

- Fjorden som i dag er en Sø //

Fakta om Stadil Fjord (Sø)

  • Stadil Fjord er i dag en sø

  • Den er en af Danmarks reneste ferskvandssøer i dag

  • Stadil Fjord ligger ved Ringkøbing og Søndervig

  • Flere Åer munder ud i søen

  • Tidligere var Stadil Fjord, Ringkøbing Fjord og Vest Stadil Fjord et område

hindoe-svaner

Om Stadil Fjord (Sø)

Selvom Stadil Fjord bærer navnet *fjord*, er Stadil Fjord faktisk en ferskvandssø med en areal på omkring 1.700 ha. Søen ligger ca. 5 km. nordvest for Ringkøbing, tæt ved Vesterhavet og omkring 3 km. nord for Søndervig.

Stadil Fjord er en lavvandet sø med næringsrigt vand og en maksimal dybde på blot 2,5 m.
Øen Hindø, der strækker sig over ca. 80 ha., ligger i den sydøstlige del af søen og er forbundet til fastlandet mod øst via en lav bro. Offentlig adgang til Hindø blev muliggjort efter en frivillig fredning i 1991.

Tidligere udgjorde Stadil Fjord, Ringkøbing Fjord og Vest Stadil Fjord et stort sammenhængende område, men efter afvandinger er forbindelsen mellem fjordene begrænset til en smal kanal fra Vest Stadil Fjord til Stadil Fjord og afløbet Vonå, der fører til Ringkøbing Fjord. Vand fra forskellige kilder, herunder Madum Å, Tim Å, Sund Å og Hover Å samt flere mindre bække, tilføres Stadil Fjord. I begyndelsen af 1990’erne blev fjorden påvirket af store mængder kvælstof og fosfor, hvilket medførte en forringet vandkvalitet. Dog er denne situation blevet forbedret, og Stadil Fjord betragtes i dag som en af Danmarks reneste søer.

Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord er begge udpeget som Ramsarområder, hvilket betyder, at de er beskyttede vådområder af international betydning. Derudover er de også EF-fuglebeskyttelsesområder og en del af Natura 2000-område nr. 66, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord.

broen-hindoe
Rørskoven i Stadil Fjord og Hindø
hindoe-fisker
Fisker ved Hindø i Stadil Fjord

Hvad betyder Natura 2000 område ? //

Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU, der er etableret for at bevare og beskytte truede dyre- og plantearter samt deres levesteder. Disse områder er udpeget i henhold til to EU-direktiver: Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet.

Formålet med Natura 2000 er at bevare den biologiske mangfoldighed og sikre, at naturlige levesteder og økosystemer forbliver intakte.

Habitatdirektivet fokuserer primært på at beskytte forskellige naturtyper og levesteder, herunder skove, enge, vådområder og kystområder, hvor truede arter lever. Fuglebeskyttelsesdirektivet sigter mod at bevare og beskytte truede fuglearter samt deres yngle- og rasteområder.

Natura 2000-områderne er udpeget på baggrund af videnskabelige kriterier og omfatter både naturområder og habitater af særlig betydning for arter, der er truet på europæisk plan. Disse områder er underlagt visse restriktioner og forvaltningsplaner for at sikre deres beskyttelse og bevarelse på lang sigt.

Hvad betyder EF_Fuglebeskyttelses områder ? //

EF-fuglebeskyttelsesområder refererer til områder, der er udpeget i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet fra EU (Rådets direktiv 79/409/EØF), også kendt som Fuglebeskyttelsesdirektivet.

Dette direktiv har til formål at beskytte truede fuglearter samt deres yngle- og rasteområder på tværs af EU-landene.

De EF-fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget i henhold til dette direktiv, er vigtige levesteder for mange fuglearter, herunder truede og sårbare arter, samt for vandfugle, der har behov for specifikke levesteder under yngle- og trækmigration.

Områderne udpeges på baggrund af videnskabelige kriterier og omfatter en række forskellige naturtyper, såsom vådområder, søer, kystområder, skove og enge, der er af afgørende betydning for fuglene. Disse områder er underlagt visse forvaltnings- og bevarelsesforanstaltninger for at sikre, at de opretholder deres betydning som levesteder for fugle på lang sigt.

- Andre Søer, Fjorde eller Bugter -
Hald Sø

Hald Sø

– Hald Sø…

Kalø Vig

Kalø Vig

– Kalø Vig…

Slusen ved Øer Maritime Ferieby

Slusen ved Øer…

– Slusen og…

Aarhus Bugt

Aarhus Bugt

– Aarhus Bugt…

Sejerø Bugt

Sejerø Bugt

– Sejerø Bugten…

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord

– Flensborg Fjord…

Stadil Fjord (Sø)

Stadil Fjord (Sø)

– Stadil Fjord…

Jammerbugt

Jammerbugt

– Jammerbugt –…

Nakskov Fjord

Nakskov Fjord

– Nakskov Fjord…

Silkeborg Søerne

Silkeborg Søerne

– Silkeborg Søerne…

Julsø

Julsø

– Julsø –…

Isefjorden

Isefjorden

– Isefjorden –…

Roskilde Fjord

Roskilde Fjord

– Fjorden der…

Rubinsøen – Bornholm

Rubinsøen – Bornholm

Rubinsøen på Bornholm…

Sømosen

Sømosen

– Skønt moseområde…

Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord

Fjorden omgivet af…

Arresø

Arresø

Danmarks største sø…

Flakket – Anholt

Flakket – Anholt

Området opstod da…

Damhussøen & engen

Damhussøen & engen

Oprindelig en del…

Holbæk Fjord

Holbæk Fjord

En af fjordene…

Farum Sø

Farum Sø

Søen med 2…

Gurre Sø

Gurre Sø

Søen med flere…

Esrum Sø

Esrum Sø

Aggers rå natur…

Sjælsø

Sjælsø

En af Sjællands…

Furesø

Furesø

Nordsjællands 3. største…

Boels Bro ved Munkebo

Boels Bro ved…

Havnen der støder…

Odense Fjord

Odense Fjord

Fjorden med flere…

Bagsværd Sø

Bagsværd Sø

Søen er en…

Anemoner på Store Ø

Anemoner på Store…

Anemone Øen –…

Utterslev Mose

Utterslev Mose

Mosen ligger i…

- Andre steder og oplevelser i Danmark -
Salling ROOFTOP

Salling ROOFTOP

– Salling ROOFTOP…

Smidstrup Strand

Smidstrup Strand

– Smidstrup Strand…

Stevns Klint ved Boesdal Kalkbrud

Stevns Klint ved…

– Stevns Klint…

Boesdal Kalkbrud

Boesdal Kalkbrud

– Boesdal Kalkbrud…

Selskabet for Kirkelig Kunst

Selskabet for Kirkelig…

– Selskabet for…

Fæstningens Materialgård

Fæstningens Materialgård

– Fæstningens Materialgård…

Hald Slot | Ruin

Hald Slot |…

– Hald Slot…

Lemvig /

Lemvig /

– Lemvig –…

Høve Skov & Strand

Høve Skov &…

– Høve Skov…

Operaparken

Operaparken

– Operaparken –…

Klitterne ved Vesterhavet

Klitterne ved Vesterhavet

– Klitterne ved…

Esbjerg Havn

Esbjerg Havn

– Esbjerg Havn…

Esbjerg Vandtårn

Esbjerg Vandtårn

– Esbjerg Vandtårn…

Fregatten Jylland

Fregatten Jylland

– Fregatten Jylland…

Ebeltoft /

Ebeltoft /

– Ebeltoft |…

Østre Søbad i Almind Sø

Østre Søbad i…

– Østre Søbad…

Gilleleje

Gilleleje

– Gilleleje –…

Bramming fylder 150 år i 2024

Bramming fylder 150…

– Brammning bliver…

Kirsebærtræ allé i Ishøj

Kirsebærtræ allé i…

– Kirsebærtræ Allé…

Ruinen Hald Slot

Ruinen Hald Slot

– Ruinen Hald…

Hald Sø

Hald Sø

– Hald Sø…

Dollerup Bakker /

Dollerup Bakker /

– Dollerup Bakker…

Latinerhaven i Viborg

Latinerhaven i Viborg

– Latinerhaven i…

Viborg /

Viborg /

– Viborg –…

Viborg Domkirke

Viborg Domkirke

– Viborg Domkirke…

Esbjerg

Esbjerg

– Esbjerg –…

Hærvejen

Hærvejen

– Hærvejen –…

St. St. Blicher Mindelund i Lysgård

St. St. Blicher…

– Mindelund for…

E Bindstouw i Lysgård

E Bindstouw i…

– E Bindstouw…

Trolden Jensnej

Trolden Jensnej

– Én af…

Domen i Allinge

Domen i Allinge

– Domen i…

Amager Øst //

Amager Øst //

– Bydelen Amager…

Bispebjerg

Bispebjerg

– Bispebjerg /…

H.C. Ørstedværket

H.C. Ørstedværket

– H.C. Ørstedværket…

Avedøreværket

Avedøreværket

– Avedøreværket ved…

Øresundsbroen

Øresundsbroen

Broen mellem Danmark…

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen

– Carlsberg Byen…

Valby

Valby

– Valby –…

Østerbro

Østerbro

– Østerbro –…

Nørrebro

Nørrebro

– Nørrebro –…

Vesterbro/Kongens Enghave

Vesterbro/Kongens Enghave

– Vesterbro/Kongens Enghave…

Københavns Bydele

Københavns Bydele

– Københavns Bydele…

Rønne

Rønne

– Rønne –…

Odense

Odense

Odense Fakta om…

Svendborg

Svendborg

– Svendborg –…

Jomfru Ane Gade i Aalborg

Jomfru Ane Gade…

– Jomfru Ane…

Aalborg

Aalborg

– AALBORG –…

Kalø Vig

Kalø Vig

– Kalø Vig…

Slusen ved Øer Maritime Ferieby

Slusen ved Øer…

– Slusen og…

Aarhus Bugt

Aarhus Bugt

– Aarhus Bugt…

Lundeborg

Lundeborg

– Lundeborg –…

Sejerø Bugt

Sejerø Bugt

– Sejerø Bugten…

Nørre Vorupør

Nørre Vorupør

– Nørre Vorupør…

Samsø Bælt

Samsø Bælt

– Samsø Bælt…

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord

– Flensborg Fjord…

Stadil Fjord (Sø)

Stadil Fjord (Sø)

– Stadil Fjord…

Jammerbugt

Jammerbugt

– Jammerbugt –…

Nakskov Fjord

Nakskov Fjord

– Nakskov Fjord…

Femern Bælt

Femern Bælt

– Femern Bæltet…

Danmarks Geografi

Danmarks Geografi

– Danmarks Geografi…

Smålandsfarvandet //

Smålandsfarvandet //

– Smålandsfarvandet |…

Sydfynske Øhav

Sydfynske Øhav

– Sydfynske Øhav…

Storebælt

Storebælt

– Storebælt –…

Østersøen

Østersøen

– Østersøen –…

Skagerak

Skagerak

– Skagerak –…

Nordsøen

Nordsøen

– Nordsøen –…

Kattegat

Kattegat

– Kattegat –…

Øresund

Øresund

– Øresund –…

Lillebælt

Lillebælt

– Lillebælt //…

Græshoppebroen til Enø

Græshoppebroen til Enø

– Græshoppebroen |…

S-Toget i København & omegn

S-Toget i København…

S-Toget / S-Banen…

Høje-Taastrup station

Høje-Taastrup station

– Den postmodernistiske…

Artikel om Rundt i Danmark i DCU

Artikel om Rundt…

– Artikel om…

Thors tårn

Thors tårn

– Thors Tårn…

Salthammer Odde

Salthammer Odde

– Salthammer Odde…

Nye byhuse i Svendborg

Nye byhuse i…

– Nye byhuse…

Silkeborg Søerne

Silkeborg Søerne

– Silkeborg Søerne…

Aarhus Rådhus

Aarhus Rådhus

– Aarhus Rådhus…

Aarhus Teater

Aarhus Teater

– Aarhus Teater…

Havnebadet Aarhus Ø

Havnebadet Aarhus Ø

– Havnebadet Aarhus…

Aarhus Domkirke

Aarhus Domkirke

– Aarhus Domkirke…

Kokkedal Slot Copenhagen

Kokkedal Slot Copenhagen

– Kokkedal Slot…

Aarhus Å

Aarhus Å

– Aarhus Å…

Aarhus Ø

Aarhus Ø

– Aarhus Ø…

Aarhus | Århus

Aarhus | Århus

– Aarhus |…

Domen på Aarhus Havnefront 

Domen på Aarhus…

– Domen ved…

Julsø

Julsø

– Julsø –…

Isefjorden

Isefjorden

– Isefjorden –…

Himmelbjerget

Himmelbjerget

– Den 147…

Roskilde Fjord

Roskilde Fjord

– Fjorden der…

Frederiksværk

Frederiksværk

Frederiksværk med kanalen…

Assens by & havn

Assens by &…

Assens By &…

Allinge

Allinge

Allinge er stortset…

Årsdale – Bornholm

Årsdale – Bornholm

En smuk vandmølle…

Latiner kvarteret / Pisserenden i KBH

Latiner kvarteret /…

Det gamle Nørre…

Ribe

Ribe

– Ribe //…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk