Langelands Købstad & største by //

- Købstaden Rudkøbing -

Fakta om Rudkøbing

  • Største by på Langeland

  • Byen er tidligere købstad, og har stadig en gammel velbevaret bykerne.

  • De fleste af husene er stråtækte

  • Stejlepladsen ligger foran dem 

  • Ved Gambøt Lystbådehavn ligger Thurø Sejlklub. 

langeland-rudkoebing-gaagade
Gågaden i Rudkøbing på Langeland

Hvor er Rudkøbing ?

Rudkøbing ligger på Langeland. Det er det første man møder når man kører over Langlandsbroen fra Siø via Tåsinge.

Rudkøbing er den største by på Langeland.
Det er øens hovedby med ca. 4.500 indbyggere.
Byen ligger 16 km sydøst for Svendborg, 9 km vest for Spodsbjerg, 26 km nord for Bagenkop og 30 km syd for Lohals.
Byen ligger midt på Langelands vestside ud mod Det Sydfynske Øhav.
Rudkøbing hører til Langeland Kommune og ligger i Region Syddanmark.
Byen er en gammel købstad med charmerende brostensbelagte gader og velbevarede byhuse.
Byen havde tidligere en del industri, mens i dag betyder turismen mere.

langeland-hestestalden-rudkoebing
Hestestalden i Rudkøbing på Langeland
langeland-rudkoebing-bymoelle
Rudkøbing Bymølle på Langeland
langeland-rudkoebing
Rudkøbing på Langeland

Rudkøbings Bykerne
Meget af Rudkøbings bykerne er velbevaret, især pga. kommunen har gjort meget for at frede byens gamle huse og haver.
Byen er derfor præget af krogede brostensbelagte gader, samt smalle stræder med ældre købmandsgårde og småhuse.
Sidsel Bagersgade 11 er det ældste fra slutningen af 1600-tallet.
Langelands Museum blev stiftet i 1900 af købmand Jens Winther. Dette har stadig hovedsæde i hans gule hus.
Museet har udstillinger i Det gamle Apotek og andre steder.

På Gåsetorvet står en statue af den berømte danske fysiker H.C. Ørsted. Han voksede op i byen sammen med sin bror, politikeren Anders Sandøe Ørsted, som der er en statue af i Ørstedsparken midt i byen. De to brødre blev født i Det gamle Apotek, som har fungeret som apotek helt frem til 2017.
I apotekergårdens have står et 300 år gammelt kastanjetræ omgivet af havens krydderurter.

Hotel Skandinavien ligger ved Gåsetorvet midt i byen. Dets ældste del er opført i 1688.

Byens navn
Rutkjøbing og Rudtkjøbing er gamle former af byens navn. Det kommer fra rutha der på gammeldansk betyder *rydning*.

Havn og skibsfart
Rudkøbings første egentlige havn stod færdig i 1826.
Indtil da var der kun en skibsbro, som i 1776 blev erstattet af en større, men skibene måtte overvintre i naturhavnen Lindelse Nor.
Igen 1847 blev der anlagt en ny og større havn ved broens nordøstlige side, denne er senere blevet uddybet og forbedret flere gange.
I 1883-87 blev der anlagt en lille bådehavn. Ved havnen var ansat en lods, der lodsede til Svendborg Sund og Marstal.
Der blev i 1866 blev etableret færgefart mellem Rudkøbing og Ærøs sydøstlige havneby Marstal.
Rudkøbing havde desuden regelmæssig dampskibsforbindelse med København, Korsør og Svendborg.

Broer
Siø blev landfast med Tåsinge, da Siøsundbroen blev taget i brug i 1959.
Dette gjorde at den gamle færgerute Rudkøbing-Vemmenæs mellem Langeland og Tåsinge afkortet til Rudkøbing-Siø.
Da Langelandsbroen blev taget i brug i 1962, blev Langeland landfast med Tåsinge, og færgeruten Rudkøbing-Siø blev nedlagt.
Samtidig blev Langelandsbanen og jernbanefærgeruten nedlagt.
Endelig blev Svendborgsundbroen, der forbandt Fyn og Tåsinge færdig i 1966. 

Jernbanen
Rudkøbing var hovedstation på Langelandsbanen (1911-62).
Den havde linjer ned gennem sydøen til Bagenkop og tværs over øen til Spodsbjerg.
I 1926 blev banen suppleret med jernbanefærgeruten Svendborg-Rudkøbing, hvorpå kunne sejles godsvogne til og fra Langeland.

Den rigt udsmykkede stationsbygning er bevaret på Havnegade 7.
Banen gik langs Havnegade ud af byen mod nordøst, og dens tracé kan følges på Banestien og Banevænget.

Kirker
Rudkøbing Kirke ligger midt i byen. Dens oprindelige del, skibet og koret, stammer formodentlig fra første halvdel af 1200-tallet.
Korsfløjen er fra slutningen af 1500-tallet eller begyndelsen af 1600-tallet.
Tårnet fra 1621 hæver sig over byens tage med fire svungne renæssancegavle og et ottekantet kobberbelagt spir.

Langelandsfestivalen
Hvert år afholdes der i Rudkøbing Langelandsfestivalen. Dette er en populær familiefestival.
Der bydes på oplevelser, hygge og musik på Rue Mark lidt syd for Rudkøbings bygrænse.

langeland-rudkoebing-havn
Rudkøbing Havn på Langeland
langeland-rudkoebing-havn
Rudkøbing Havn
langeland-vejviser
Vejviser på Rudkøbing Havn på Langeland

Rudkøbings Historie

Det ældste kendte privilegium for Rudkøbing er udstedt i 1287 på Tranekær Slot af hertug Valdemar 4. af Sønderjylland, da han var rigsforstander i Danmark.
Dette er bekræftet af broderen Erik Langben i 1296, herre til Langeland. I hans privilegium hedder det, at alle indbyggeres friheder i Rudkøbing og lovlige vedtægter stadfæstes, *som de udi vore Forfædres Tid, vores elskelige Faders og vores elskelige Farbroders Søns Tid … befindes at have haft*.
Senere blev de bekræftet og udvidet af hertug Valdemar V i 1355, af dronning Margrethe I i 1410, af Christoffer af Bayern i 1447, af Kong Hans i 1500, af Christian II i 1517 og 1522, af Frederik I i 1528, af Christian III i 1538, af Frederik II i 1565, af Christian IV i 1597 osv.

I de næste århundreder blev Rudkøbing ramt af flere krige. Grevens Fejde (1534-36) og krigen mod Sverige (1658-60), her virkede byens volde to gange som forsvar mod de svenske soldater inden byen blev indtaget. På denne tid gjorde pest et stort indhug i byens befolkningstal, samt to store bybrande i 1590 og 1610 satte den lille købstad på en hård prøve.

Den Store Nordiske Krig i begyndelsen af 1700-tallet betød, at byens handelsflåde blev ødelagt, og købstaden fik derfor svært ved at fungere som handelssamfund i et langt stykke tid. I 1672 var der 478 indbyggere, i 1769 814. 

I slutningen af 1800-tallet var der flere fabrikker og industrielle anlæg i Rudkøbing. Fx. en dampmølle, to jernstøberier og maskinfabrikker, disse beskæftigede omkring 34 arbejdere tilsammen. Der var flere bryggerier, bla. *Langeland*, en mineralvandsfabrik, en margarinefabrik, flere bogtrykkerier mfl.

I løbet af 1800-tallet blev byens befolkningstal tredoblet. Det var pga. bedre havn og vejforbindelser.
Rudkøbing derved gang i handelen igen. Dens befolkningstal var 2.333 i 1850 og 3.766 i 1911.

langeland-24-timers-ur
24 timers ur i Rudkøbing på Langeland
langelandsbroen
Langelandsbroen

- Oplev vilde heste på Langeland -

En stor seværdighed på Langeland er de vilde heste.
Mellem Dovns Klint og Søgård (omkring Langelands sydspids) lever ca. 60 heste i flok, på helt egne betingelser.
Racen på hestene er exmoor-ponyen. De klarer sig selv året rundt med minimal menneskelig indblanding.

langeland-vilde-heste

Få masser af info om Langeland her:
– Transport
– Overnatning
– Lystbådehavnen
– Aktiviteter & Praktiske ting
– Natur, Kultur & Historie
– Rejseberetning

langeland-rudkoebing-gade
Farverig gade i Rudkøbing på Langeland
- Andre oplevelser i nærheden af Langeland -
Odense

Odense

Odense Fakta om…

Svendborg

Svendborg

– Svendborg –…

Lundeborg

Lundeborg

– Lundeborg –…

Sydfynske Øhav

Sydfynske Øhav

– Sydfynske Øhav…

Storebælt

Storebælt

– Storebælt –…

Lillebælt

Lillebælt

– Lillebælt //…

Assens by & havn

Assens by & havn

Assens By &…

Knudshoved Fyr & Knaldstation

Knudshoved Fyr & Knaldstation

Fyrtårn og knaldstation…

Dyreborg & Knolden

Dyreborg & Knolden

Dyreborg & Knolden…

Boels Bro ved Munkebo

Boels Bro ved Munkebo

Havnen der støder…

Odense Fjord

Odense Fjord

Fjorden med flere…

Huse ved Boels Bro – Odense Fjord

Huse ved Boels Bro…

Livet ved Odense…

Egeskov Mølle

Egeskov Mølle

10 krone Møllen…

Strib Nordenbro

Strib Nordenbro

Det gamle færgeleje…

Faaborg | Fåborg

Faaborg | Fåborg

Byen med det…

Svanninge Bakker | Bjerge

Svanninge Bakker | Bjerge

Svanninge Bakker |…

Tårnet i Svanninge Bakker

Tårnet i Svanninge Bakker

Tårnet med udstilling…

Lupinmarker

Lupinmarker

Staudelupiner til frøavl…

Rapsmarker

Rapsmarker

De smukke gule…

De smukke Anemoner

De smukke Anemoner

Blomsten der præger…

Bagenkop – Langeland

Bagenkop – Langeland

Havn med *gamle*…

Tranekær Slotsmølle – Langeland

Tranekær Slotsmølle – Langeland

Langelands varemærke –…

Tranekær Slot

Tranekær Slot

Slottet på toppen…

Sortehusene på Stige Ø

Sortehusene på Stige Ø

Husene fra start…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk