– Kvoteudvekslingen fremmes af, at visse fiskearter vandrer over store afstande (fx blåhvilling og lodde), således at et enkelt land har svært ved at gøre eksklusivt krav på bestanden.