- Øerne Sandoy, Suðuroy, Skuvoy, Hestur, Nolsoy, Koltur, samt Stóra Dímun og Lítla Dímun -

Sydøerne på Færøerne //

Fakta om Sydøerne

  • Sydøerne er Sandoy, Suduroy, Skuvoy, Hestur, Nolsoy, Koltur, samt Stóra Dímun og Lítla Dímun.

  • Disse ligger omkring Streymoy og syd

  • I skrivende stund er der en tunnel påvej til Sandoy – Sandoyartunnilin

  • Sandoy er Færøernes 5. største ø

  • Nolsoy ligger blot 5 km øst for Torshavn

Hoyvíkshólmur-nolsoy-faeroeerne1

Om Sydøerne på Færøerne

Når der skrives Sydøerne på Færøerne på Rundt i Danmar menes der øerne Sandoy, Suðuroy, Skuvoy, Hestur, Nolsoy, Koltur, samt Stóra Dímun og Lítla Dímun.
Disse øer ligger omkring den sydlige del af Streymoy og syd.

Nolsoy
Nolsoy ligger 5 km. øst for Torshavn, på den anden side af sundet Nólsoyarfjørðu. Nólsoy beskytter den naturlige havn i Tórshavn mod uvejr fra åben sø.
Navnet stammer formentlig fra klippehulen Borðholið (Nåleøjet) ved sydspidsen.
Nolsoy er ca. 9 km. lang, og 2,5 km. bred og har et areal på 10,3 km² og et indbyggertal på ca. 200. Alle indbyggerne bor i den eneste bygd Nólsoy, hvor der kun er få biler.
Nolsoy har 4 fjelde, det højeste er Eggjarklettur på det man kalder Høgoyggjin, ligger ikke mere end 372 moh., hvilket gør Nólsoy til den laveste ø på Færøerne. 
Mange af indbyggerne arbejder i Torshavn og tager færgen over hver dag.

Sydligst på Nolsoy ligger klippen Borðan (nåleøjet), her er et fyrtårn som  har betjent skibstrafiken til Tórshavn siden 1893. Fyrtårnet og fyrmesterboligen er bygget af tilhugget klippeblokke fra stedet. 

Nolsoy er et vigtigt hjemsted for mange fugle, bla. verdens største bestand af lille stormsvale (Hydrobates pelagicus), med omkring 50.000 par, 30.000 lunde par og 100 tejster par. Siden 1900 er bestanden af lunder kraftigt reduceret formentlig pga. fuglefangst.
Nólsoy har også Færøernes eneste kendte bestand af vilde butsnudede frøer.

Hestur (Hestø)
Hestur ligger sydvest for Kirkjubøur  Streymoy, sydøst for naboøen Koltur og nord for Sandoy.
Dens form er aflang og smal og kan minde lidt om en hest deraf navnet. Der er kun en bygd på øen: Hestur bygd.
Hestur har et areal: 6,1 km² og har ca. 20 indbyggere.
Der er 3 fjelde på øen, hvor det højeste fjelde er Eggjarrók og Múlin, 421 m. og flere små indsøer.

På vestsiden er der kun lodrette fuglefjelde med kløfter og strandpiller, bla. Álvastakkur.
I fuglefjeldene er der et mylder af alle slags søfugle, bl.a. lomvier. 
Tilbage i tiden blev der drevet en del fuglefangst på øen, og mange steder var fangstpladserne lette at komme til.
Klippen er kraftigt nedbrudt og for ca. 200 år siden var der fjeldskred flere steder på øen, hvor hele fuglefjelde styrtede i havet.
Syd for ligger små søer, bl.a. Fagradalsvatn og Hálsvatn.
På sydkysten findes også grotten Klæmintsgjógv.

Siden vikingetiden eller den tidlige middelalder har der været bebyggelse på øen.
Den ældste boplads er på sydspidsen på Hælur (hælen). Her findes der rester af gammel bebyggelse, og det er øens solside, så korn modnes bedre der end andre steder på øen.
Dog er det næsten umuligt drive fiskeri derfra, og derfor er bygden  på østsiden.

Hestur´s vestside er meget stejl og her var der i gamle dage fuglefangst – især af lunder.
Der er gode fiskevande rundt om øen, og derfor er beboerne dygtige fiskere.
Men dette erhverv har også krævet mange ofre og i 1942 og 1965 anlagde man en bådehavn, hvor færgen fra Streymoy lægger til, samt bruges til fiskerbåde.
I dag bor der ca. 40 mennesker i 19 hustande på Hestur.
Mod nordvest ligger Koltur.

Koltur
Øen er nr. 17 af de 18 Færøske 18 øer i størrelse med sine 245 ha (2,5 km²), og er den mindste beboede ø i Øgruppen.
I 2020 boede der 2 persoer på øen.
Øens højeste fjeld er Uppi á Oyggj (eller Kolturshamar) på 477 m., som fylder en stor del af øen, og formentlig har givet navnet til øen, da det oldnordiske ord koltr betyder fjeldknude – en anden teori er at navnet stammer fra engelsk colt – der betyder føl – svarende til naboøen Hestoy (Hestø) lige syd for. 
Ca. halvdelen af øens jord er kongsjord (offentlig eje) og den er delt op i større og mindre bondegårde. I syd er øen smallere og lavere, og her ligger den gamle bygdejord. Oprindelig var øen én gård, men den blev opdelt i to gårde, og dermed har man fået to bygder – Heimi í Húsi og Norðuri í Gerðum. Udover husene her, er der rester af gamle bådehuse og stenhuse til tørv (bragt til fra de andre øer) i området ved Gróthåstanga.

Senere blev gårdene til fire gårde. I 2004 blev en af gårdene godkendt som økologisk jordbrug og her er ca. 170 får, 7 stk. skotsk højlandskvæg, gæs, hund samt en del sommerturister, som kan overnatte i telt på en teltplads med toilet.

Formentlig blev øen beboet efter vikingtiden og tidlig middelalder i 1400 tallet.
Der var registreret to gårde med kongsjord i kongens jordebog fra 1584, hvilket tillige er den første skriftlige omtale af øen.
Øens højeste indbygger tal er registreret til 50. Op igennem 1900-tallet faldt det antal beboere.

Øens har ingen fast færgeforbindelse, men om sommeren arrangeres der bådture fra Gamlarætt og Tórshavn, mens helikopteren fra Atlantic Airways flyver onsdage, fredage og søndage hele året.

Skuvoy (Skuø)
Øen er ca. 12 km² og ligger vest for den sydligste del af Sandoy, og nord for Store Dimun. Skúvoy er opkaldt efter Skúgvur, der er det færøske navn for storkjove, deer er en fugl.

Øens eneste bygd Skúvoy, ligger på øens østside med kajanlæg og lille havn, havde i 2020 40 indbyggere. Her er en lille skole og en købmand. Øen er bilfri – men der er dog små traktorer, som bruges til at køre varer op fra landingspladsen til bygden.

Skúvoy har passagerfærgeforbindelse med Sandur på Sandoy. 
Øens vigtigste næringsvej er landbrug, fiskeri og en begrænset fuglefangst.

Kirke på øen er fra 1937, den tidligere var fra 1852. Den er opført i hvidkalkede sten med et rødt eternittag. Over nordenden sidder en ottekantet tagrytter med et rødt spir.

Det højeste punkt er på vestkysten Knútur, her falder de 392 m. lodret mod havet. På øst- og især på sydøstsiden findes der et tusinder af lunder – på vestside findes lomvier. Tilbage i 1954 talte de ca. 2 mill. ynglende par, i dag er der kun få tusinde tilbage. Yderligere findes der også et rigt fugleliv inde på øen, samt en ternekoloni. Når ternerne yngler om sommeren, bør man være forsigtig med, hvor man træder. Ternerne vil beskytte deres reder og angriber i vovede styrtdyk.
Kjoverne – især storkjoven beskytter ligeledes deres reder.
Derfor anbefales det, at være forsigtig, når man vandrer på øen, da storkjover også kan styrtdykke efter mennesker, der kommer for tæt på deres rede eller unger.
I udmarken kan man bla. også møde almindelig kjove, strandskade, hjejle, dobbeltbekkasin og skærpiber.

Ved åen Botnsá, som løber i en dyb kløft mellem bygden og kirken, står resterne af en lille skvatmølle, der sandsynligvis er blevet brugt til maling af korn dengang man dyrkede korn på øen. I dag dyrkes der kun kartofler, rabarber og majroer til eget forbrug.
På kirkegården *Ólansgarður* ligger vikingehøvdingen Sigmund Brestissons grav.
I nordvest ligger dalen *Fagradalur*, også kaldet *Norður í Dal*, der er velegnet til vandreture. I dalen møder man basaltstenen *Tróndarsteinur*, og i nærheden af stenen ligger det 134 m. høje fuglefjeld *Høvdin*. Her yngler store flokke af rider og lomvier på de stejler klippevægge og fjeldsider.

Stóra Dímun
Stóra Dímun, på 2,62 km² ligger midt mellem Sandoy og Suðuroy. Øen har ca. 9 indbyggere. Øen har en gård, hvis drift er baseret på får og slagtekvæg. Dyrene slagtes i eget slagtehus. Yderligere har de færøske heste, gæs, ænder, kvæg og hunde. Fuglefangst, garving af skind og turisme er bierhverv på øen. Der er en skole på øen og tre lærere skiftes om at tage ud til øen for at undervise børnene.
I syd-sydøstlig retning ligger den ubeboede Lítla Dímun. Sundet mellem Stóra og Lítla Dímun og Suðuroy kaldes Suðuroyarfjørður, og sundet mellem Stóra Dímun og Skúvoy kaldes Dímunarfjørður.

Navnet Dímun, mener sprogforskere har keltisk oprindelse. Første del af ordet, dí eller di, betyder to, mens sidste del, mun, er en rest af det keltiske ord muinn, som betyder nakke, ryg eller høj. Dvs. at Dímun betyder to nakker, to rygge eller to høje.

Stóra Dímun har otte holmene og skær omkring. Øen har en ret rektangulær form som løber i en spids i nord, Múlin, og måler ca. 4 km på det længste i nordvestlig-sydøstlig retning.
Øen er med sine klippekyster meget utilgængelig, og den kan kun bestiges på vestkysten via bjerghylden Kleivin, som er risikabelt. De nordlige partier af øen udgør en højslette, Høgoyggj (395 moh.). Klettarnir (308 moh.) er en sydøstlig forlængelse af denne. Gården på øen ligger på en lavere højslette i sydvest, i læ af de højere partier.
De stejle næs rundt om øen er Múlin, Breiðanes, Álvisnebbi, Nøvan og Grønaskor. Mellem Múlin og Grønaskor ligger holmen Øssursdrangur.

Opgangen til øen består af trin udhugget i klippen og et rækværk, samt en kran med spil, der bliver brugt til at hejse varer og kreaturer op eller ned.
Helikopterruten har gjort det betydelig lettere at bo på øen i nutiden.
I 1938 byggede man et betonhus til færøbådene. Inde måtte man hejse bådene 100 m lodret op, hvor de blev opbevaret i en dam ved gården, for at de ikke skulle tørre ud.

Stóra Dímun er altid blevet anset som en frugtbar ø, med gode græsarealer og rige fuglekolonier. Primær erhverv er kvæg- og fåreholdet, med fangst af fugle og deres æg er en binæring. Årlig er der ca. 130.000 par havfugle på øen, herunder Lunde (40.000 par), ride (36.900 par), Lille stormsvale (15.000 par), Lomvie (29.600 individer) og Tejst (50 par). Grunden til det rige fugleliv er, at øen er rottefri.

Sandoy (Sandø)
Dette er den femte største af de færøske øer med et areal på 112,1 km². Navnet er pga dense sandstrande, og den regnes som den fladeste af de større færøske øer. Øen har brede dalstrøg med mange småsøer og lave, afrundede fjelde.
På vestkysten er der stejle klipper og fuglefjelde.

I slut 2023 åbner Sandoyartunnilin. Det er en undersøisk tunnel til biler mm. på 10,8 km. Dens laveste punkt er 155 m. under havbunden. Tunnelen starter ved Gamlarætt på Streymoy, vest for Tórshavn og i Traðardalur midt på øen Sandoy, mellem bygderne Skopun og Sandur. 

Der er 6 bygder på øen, hvor den største er Sandur,  de andre 5 er Skálavík, Skopun og Húsavík med bygderne Dalur og Skarvanes. Der bor i alt lige under 1300 indbyggere på øen.
Ved Skopun og Sandur er der bygget havneanlæg, og her ligger øens fiskeindustrier.

Sandoy har 19 lave afrundede fjelde, hvor højeste er Tindur på 479 m. I dalen mellem Skopun og Sandur ligger den op til 5 m. dybe sø, Sandsvatn, som med et overfladeareal på 0,82 km² er Færøernes tredje største naturlige sø.

Trøllhøvdi på ca. 19 ha, er en ubeboet holm nordøst for Skopun, hvis højeste punkt er 160 m. over havets overflade. Øen er omkring 850 meter lang og 320 meter lang og ligger 9 km fra Kirkjubøur på øen Streymoy.

En af Frilandsmuseets vandmøller stammer fra Sandoy. Vandmøllen der blev opført i 1800-tallet i bygden Sandur er en horisontalmølle med lodret aksel og vandret roterende skovlhjul.
Møllebygningen er af træ på et fundament af syldsten og beklædt med lodrette brædder. Taget er ligeledes af træ og tækket med græstørv på birkebark. Møllen har kun en kværn, der har direkte træk fra skovlhjulet. Sluser, malekarm er bevaret og der er vandføring til møllen.

Øens turistkontor ligger i Skopun, her ligger også lokalmuseet *i Koytu*. I alle bygderne er der et bygdehus, som tager imod grupper af rejsende efter nærmere aftale.
Endvidere er der mulighed for overnatning i sommerhuse og B&B og i Hotel Skálavík, som også har en restaurant og som nu drives af rederiet Smyril Line.
I Sandur er der gæstehus og campingplads.
Søerne Sandsvatn og Gróthúsvatn, har et rigt fugleliv og gode fangstmuligheder for lystfiskerne.
Fra Sandur går der en vej ud til det naturskønne Søltuvík, vest for bygden, her er der om sommeren bådture fra Sandur til fuglefjeldene på Sandoys vestside. 

Syd for Sandur ligger den lille bygd Skarvanes. Vejen går forbi de to mindre søer Stóravatn og Lítlavatn.
Fra Skarvanes er der udsigt til Skúvoy, Stóra Dímun Lítla Dímun og Suðuroy. Her er der en gammel vandmølle med græstag –  samme type som kan ses på Frilandsmuseet i Brede ved Kongens Lyngby, der også stammer fra Sandoy.

I Húsavík kan man se middelalderlige ruiner af den store gård, som har tilhørt den rige og mægtige frue i Húsavík. Hun var den norske Guðrun Sjúrðardóttir, som også havde store besiddelser på Shetlandsøerne.

Fra Húsavík går der en ensporet vej til Dalur langs stejle skrænter og trykker sig ind til fjeldsiden højt over havet nedenunder og falder siden stejlt ned mod Dalur, som ligger beskyttet i bunden af den skålformede dal. Fra Dalur snor der sig en markvej sig op til til en højde af 270 m. til det 354 m. høje Skúvoyarfjall. Her kan man til fods gå vejen ud til fuglefjeldet Skorin. Herfra er der udsigt til Stóra Dímun og Lítla Dímun. Fra Dalur kan man også følge vardestien mod nordvest til Skarvanes – Turen tager  ca. 90 min. Det er muligt at campere i Dalur, hvor der er el og toilet i bygdehuset efter aftale med beboerne.

I sommermånederne afholdes der hvert år, øens folkefest kaldet *Sandoyarstevna* – festen skiftes bygderne til at holde.

Suðuroy (Suderø)
Denne er den sydligste ø på Færøerne og ligger ret afskåret fra det centrale Færøerne. Øen har 262 holme og skær omkring sig.
Indbyggerne på Suðuroy er afhængige af færgen Smyril,  som tager to timer til Tórshavn (to-tre gange daglig).  Tvøroyri og Vágur er økonomiske og trafikale knudepunkter for hhv. den nordlige og sydlige del af øen. Suðuroy har et godt vejnet med let adgang til landskaber og høje fuglefjelde og klipper. 

I 2019 havde Suðuroy ca. 4 500 indbyggere, fordelt på 14 bygder. Vágur er den største bygd med ca. 1,350 indbyggere (2023) – Tvøroyri, Froðba, Trongisvágur og Ørðavík danner øens største sammenhængende bebyggelse med ca. 1,750 indbyggere.
Fyrtårnet på øen er fra 1909.

Navnet består af to dele: Suður, der betyder syd (øens beliggenhed) og oy som betyder ø. På moderne færøsk kaldes en ø for oyggj, ordet oy er en ældre form af ordet og svarer til det oldnordiske ord ey med samme betydning. 

Den ældste skriftlige beretning om Suðuroy er fra Færingesagaen.
Her bliver bygderne Hov og Sandvík nævnt og der er arkæologiske fund i Porkeri som viser, at der sandsynligvis har været bosætning fra 1000-tallet. Porkeri, Ørðavík, Vágur og Fámjin nævnes første gang skriftlig i Hundebrevet fra den sidste halvdel af 1300-tallet.

I perioden 1709–2011 blev der gennemført 207 hvalfangster af grindehvaler på Suðuroy. Den traditionelle fuglefangst og indsamling af æg var oftest rettet mod havfuglen lunde.

Det første postkontor udenfor Tórshavn blev oprettet i Tvøroyri i 1877.

Mortensen-familien i Tvøroyri købte i 1895 dampskibet Smiril, som begyndte at sejle i fast rutefart med gods og passagerer til de andre øer.

Fra 1860 til 1925 voksede Tvøroyri fra 66 til 600 indbyggere og Vágur til det dobbelte.
Dette var pga. industrialiseringen af fiskeriet og udviklingen af de gamle landbrugsbygder til fiskerbygder.
Der kom nye erhverv og samfundsklasser til. Umiddelbart var der ikke så stor forskel på folk på øen, men der var fremkommet en borgerklasse med købmandsfamilierne i spidsen. Nederst på rangstigen var fiskere, arbejdsmænd og fiskepiger. Det bedre borgerskabs huse var ikke placeret på ét sted, men deres status sås i form af husets størrelse, byggegrund, vedligeholdelse og have. Der kom folk fra resten af Færøerne for at finde arbejde i Tvøroyri og Vágur.

Der har været udvundet kul på Suðuroy siden 1780.
Egenproduktionen af kul og importeret kul, olie og paraffin blev i 1900-tallet de vigtigste energikilder for middelklassen og de jordløse arbejdere i fiskerbygdene.
Kullet fra Suðuroy fik meget stor betydning under verdenskrigene for hele Færøerne.

Suðuroy har fire tunneller, Sumbiartunnilin forbinder Sumba og Lopra, Hovstunnilin forbinder Hov og Øravík, Hvalbiartunnilin forbinder Trongisvágur og Hvalba og Sandvíkartunnilin forbinder Hvalba og Sandvík.

Suðuroy har et areal på 164,7 km² – de er en aflang form og strækker sig 32 km i nordvestlig–sydøstlig retning. Østkysten har dybe fjorde, som skærer sig ind i landskabet. De længste fjorde er Trongisvágsfjørður og Vágsfjørður, hvor også de største bebyggelser ligger. Mellem dem ligger Hovsfjørður. Lopransfjørður er en fjordarm i sydlig retning af Vágsfjørður. Sandvík og Hvalbiarfjørður ligger på øens nordlige del.

Øen er særlig bjergrig på vestkysten og på den midterste del af øen. De højeste punkter på Suðuroy er Gluggarnir (610 moh.), der er det 106. højeste bjerg på Færøerne – derefter Eystanfyri Herðablaðið (605 moh.) og Mjóstíggjur (592 moh).
Det mest kendte er det 470 meter høje Beinisvørð, nordvest for Sumba. Dette er en af de højeste havklipper i Europa og næsthøjest på Færøerne – efter Enniberg.

I lighed med resten af Færøerne finder man en række små åer, bække og indsøer på Suðuroy.
De 0,17 km² og 0,15 km² store søer Kirkjuvatn ved Fámjin og Vatnsnes ved Hov er henholdsvis den 7. og 10. største indsø på Færøerne.
Blandt de mindre åer kan nævnes Sandvíksá ved Sandvík, Stórá ved Trongisvágur og Stórá ved Sumba.

Suðuroy er omkranset af 262 holme og skær, og hovedparten de fleste ligger langs østkysten. De største holme ved østkysten Tjaldavíkshólmur (7,5 ha), Hovshólmur (1,7 ha) og Baglhólmur (0,8 ha). Sumbiarhólmur (7 ha).

Suðuroy har et subarktisk, maritimt klima, stærkt påvirket af Atlanterhavet. Dette giver milde vintre, kølige somre og en gennemsnitlig årstemperatur på 6,4 °C. Temperaturforholdene ved målestationen ved Akraberg er sammenlignelige med Mykines. Nedbøren er størst i højtliggende strøg. Vindforholdene ved Akraberg gør, at nedbøren bliver særlig lille her. Vinden står sædvanligvis i sydvestlig retning. Gennemsnitlig årlig nedbør i Akraberg er 884 mm, blandt de laveste på Færøerne.

Øen domineres af græs og lyng som i højden går over i fjeldvegetation. Der findes nogle få plantager med træer, de største i Trongisvágur, Tvøroyri og Vágur.

Dyrelivet består af vilde landpattedyr som rotter, mus og harer. Gråsælen er ret udbredt, og der findes flere hvalarter i farvandene. Havet er desuden rigt på en lang række fiskearter, som havfuglene lever af.

Vestkysten af Suðuroy regnes som et vigtigt fugleområde, med yngleplads for søfugl, specielt mallemuk (100 000 par), Lille stormsvale (2 500 par), topskarv (250 par), tejst (400 par) og lunde (20 000 par) (tallene er fra 1989) Eroderede tuflag i klipperne langs kysten og græsklædte klippetoppe danner gode ynglepladser.

- Andre steder og oplevelser på Færøerne -
Tinganes – Torshavn

Tinganes – Torshavn

– Lagtinget (Løgtingið…

Skansin – Torshavn

Skansin – Torshavn

– en historisk…

Funningur – Eysturoy

Funningur – Eysturoy

– Færøernes nordligste…

Streymin – broen

Streymin – broen

– Broen har…

Fiskeri & Havbrug på Færøerne

Fiskeri & Havbrug…

– Fiskeri og…

Kirkjubøur – Færøernes vigtigste historiske sted

Kirkjubøur – Færøernes…

– Landets åndelige…

Færøske får

Færøske får

– Færøerne betyrder…

Lunde / Søpapegøjer

Lunde / Søpapegøjer

– Den charmerende…

Vidareidi på Vidoy

Vidareidi på Vidoy

– Færøernes nordligste…

Risin og Kellingin

Risin og Kellingin

– Jætten &…

Eiði på Eysturoy

Eiði på Eysturoy

– Bygden på…

Eysturoyartunnilin

Eysturoyartunnilin

– Tunnel på…

Tindhólmur

Tindhólmur

– Færøernes største…

Drangarnir

Drangarnir

– Stóri Drangur…

Tórshavn Domkirke

Tórshavn Domkirke

– Færøernes næstældste…

Tórshavn 

Tórshavn 

– Færøernes næststørste…

Sydøerne – Færøerne

Sydøerne – Færøerne

– Øerne Sandoy,…

Norderøerne

Norderøerne

– Færøernes nordlige…

Mykines

Mykines

– Færøernes vestligste…

Vágar

Vágar

– Med Færøernes…

Streymoy

Streymoy

– Færøernes hoved-…

Eysturoy

Eysturoy

– Færøernes næststørste…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk