Nyheder på Rundt i Danmark

20. februar 2023
Nyhed fra: Miljøministeriet
Område
København
amager-strandpark-gangsti

Godt nyt for klima og natur: 5.000 hektar lavbundsjord på vej til at udlede mindre CO2

Der er givet grønt lys til at stoppe dræningen af næsten 5.000 hektar lavbundsjord svarende til over halvdelen af Københavns Kommunes areal. Det vil gavne vandmiljøet og biodiversiteten samt bremse udledning af ca. 75.000 tons CO2, svarende til 10.000 danskeres CO2-udledning. ”Vi mindsker CO2 og skaber bedre forhold for naturen,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Læs videre under foto.

amarminoen-amagerfaelled

Videre fra ovenover foto.

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om støtte til ca. 45 nye klima-lavbundsprojekter. Projekterne skal gøre ca. 5.000 hektar lavbundsjorde mere naturlige, når vandet fra markerne og engene ikke drænes mere. Arealerne svarer til et område på størrelse med over halvdelen af Københavns Kommune.

Projekterne vil bidrage til landbrugets indsats for at reducere klimabelastningen. De drænede lavbundsjorde udleder nemlig store mængder CO2. Når dræningen stoppes, mindskes udledningen af drivhusgasserne. Samlet set vil projekterne bremse udledning af cirka 75.000 tons CO2. Det svarer til cirka 10.000 danskeres årlige CO2-udledning. Tiltagene vil samtidig også gavne biodiversiteten og vandmiljøet.

– Vi arbejder benhårdt for at reducere vores CO2-udledning og sørge for, at vores biodiversitet og vandmiljø får det bedre. Her er udtagningen af lavbundsjorde et vigtig greb, så vi mindsker CO2 og skaber bedre forhold for naturen og områdernes insekter, plantearter og forskellige træk- og ynglefugle,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Opbakning fra landbruget

De ca. 5.000 hektar klima-lavbund, der nu er givet tilsagn om, er mere end dobbelt så stort et areal, som i 2021, hvor Miljøstyrelsens tilskudsordning åbnede. I alt har Miljøstyrelsen givet tilsagn til ca. 7.000 hektar klima-lavbundsprojekter i både 2021 og 2022.

– Mange i landbruget bakker op om projekterne. Nu kan naturen få ro. Det er godt for vores klima, natur og i bund og grund også os selv, der får mere flot og spændende natur,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Baggrunden for ordningen er landbrugsaftalen fra 2021. Med aftalen blev der aftalt udtagning af 88.500 hektar, som omfatter blandt andet lavbundsjord og randarealer. Klima-lavbundsprojekterne bidrager til at nå landbrugsaftalens ambition om i alt at udtage 100.000 hektar lavbundsjord fra produktion og dermed målet om en 70 procent reduktion af Danmarks CO2-udledning inden 2030.

Fakta

  • Tilsagnene til ansøgninger under Miljøstyrelsens ordning for 2022 er på ca. 630 mio. kroner, som dækker forundersøgelser, anlægsudgifter til at sløjfe dræn og lukke grøfter og kompensation til landbruget for nedgang i udbytte efter omlægningen fra afgrøder til græs. Indsatsen medfinansieres af EU’s genopretningsmidler.

  • Klima-lavbundsjordene må fortsat afgræsses, men arealerne må ikke pløjes, sprøjtes eller gødes.

  • Mindre anvendelse af gødning bidrager blandt andet til at modvirke iltsvind, fordi der kommer færre næringsstoffer ud i vandmiljøet. De våde engarealer er levested for mange sjældne blomster, padder, insekter og fugle. Dermed gavner lavbundsprojekterne også biodiversiteten.

  • Læs mere om tilskudsordningen her https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/klima-lavbund/

  • Der blev i Danmark i 2021 ifølge Danmarks Statistik udledt 44 mio. ton CO2. Det svarer til 7,5 ton CO2 pr. indbygger i Danmark.

- Andre nyheder i Danmark

- Oplevelser i Danmark

Nykøbing Falster

Nykøbing Falster

– Nykøbing Falster…

Karen Blixen statue

Karen Blixen statue

– Karen Blixen…

Hellebæk Kirke

Hellebæk Kirke

– Hellebæk Kirke…

Guldregn

Guldregn

– Guldregn –…

Ledreborg Slot & Gods / Lejre

Ledreborg Slot & Gods…

– Ledreborg hed…

Salling ROOFTOP

Salling ROOFTOP

– Salling ROOFTOP…

Smidstrup Strand

Smidstrup Strand

– Smidstrup Strand…

Boesdal Kalkbrud

Boesdal Kalkbrud

– Boesdal Kalkbrud…

Fæstningens Materialgård

Fæstningens Materialgård

– Fæstningens Materialgård…

Hald Slot | Ruin

Hald Slot | Ruin

– Hald Slot…

Lemvig /

Lemvig /

– Lemvig –…

Høve Skov & Strand

Høve Skov & Strand

– Høve Skov…

Operaparken

Operaparken

– Operaparken –…

Klitterne ved Vesterhavet

Klitterne ved Vesterhavet

– Klitterne ved…

Esbjerg Havn

Esbjerg Havn

– Esbjerg Havn…

Esbjerg Vandtårn

Esbjerg Vandtårn

– Esbjerg Vandtårn…

Fregatten Jylland

Fregatten Jylland

– Fregatten Jylland…

Ebeltoft /

Ebeltoft /

– Ebeltoft |…

Østre Søbad i Almind Sø

Østre Søbad i Almind…

– Østre Søbad…

Gilleleje

Gilleleje

– Gilleleje –…

Bramming fylder 150 år i 2024

Bramming fylder 150 år…

– Brammning bliver…

Kirsebærtræ allé i Ishøj

Kirsebærtræ allé i Ishøj

– Kirsebærtræ Allé…

Ruinen Hald Slot

Ruinen Hald Slot

– Ruinen Hald…

Hald Sø

Hald Sø

– Hald Sø…

Dollerup Bakker /

Dollerup Bakker /

– Dollerup Bakker…

Latinerhaven i Viborg

Latinerhaven i Viborg

– Latinerhaven i…

Viborg /

Viborg /

– Viborg –…

Viborg Domkirke

Viborg Domkirke

– Viborg Domkirke…

Esbjerg

Esbjerg

– Esbjerg –…

Hærvejen

Hærvejen

– Hærvejen –…

E Bindstouw i Lysgård

E Bindstouw i Lysgård

– E Bindstouw…

Trolden Jensnej

Trolden Jensnej

– Én af…

Domen i Allinge

Domen i Allinge

– Domen i…

Amager Øst //

Amager Øst //

– Bydelen Amager…

Bispebjerg

Bispebjerg

– Bispebjerg /…

H.C. Ørstedværket

H.C. Ørstedværket

– H.C. Ørstedværket…

Avedøreværket

Avedøreværket

– Avedøreværket ved…

Øresundsbroen

Øresundsbroen

Broen mellem Danmark…

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen

– Carlsberg Byen…

Valby

Valby

– Valby –…

Østerbro

Østerbro

– Østerbro –…

Nørrebro

Nørrebro

– Nørrebro –…

Vesterbro/Kongens Enghave

Vesterbro/Kongens Enghave

– Vesterbro/Kongens Enghave…

Københavns Bydele

Københavns Bydele

– Københavns Bydele…

Rønne

Rønne

– Rønne –…

Odense

Odense

Odense Fakta om…

Svendborg

Svendborg

– Svendborg –…

Jomfru Ane Gade i Aalborg

Jomfru Ane Gade i…

– Jomfru Ane…

Aalborg

Aalborg

– AALBORG –…

Kalø Vig

Kalø Vig

– Kalø Vig…

Aarhus Bugt

Aarhus Bugt

– Aarhus Bugt…

Lundeborg

Lundeborg

– Lundeborg –…

Sejerø Bugt

Sejerø Bugt

– Sejerø Bugten…

Nørre Vorupør

Nørre Vorupør

– Nørre Vorupør…

Samsø Bælt

Samsø Bælt

– Samsø Bælt…

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord

– Flensborg Fjord…

Stadil Fjord (Sø)

Stadil Fjord (Sø)

– Stadil Fjord…

Jammerbugt

Jammerbugt

– Jammerbugt –…

Nakskov Fjord

Nakskov Fjord

– Nakskov Fjord…

Femern Bælt

Femern Bælt

– Femern Bæltet…

Danmarks Geografi

Danmarks Geografi

– Danmarks Geografi…

Smålandsfarvandet //

Smålandsfarvandet //

– Smålandsfarvandet |…

Sydfynske Øhav

Sydfynske Øhav

– Sydfynske Øhav…

Storebælt

Storebælt

– Storebælt –…

Østersøen

Østersøen

– Østersøen –…

Skagerak

Skagerak

– Skagerak –…

Nordsøen

Nordsøen

– Nordsøen –…

Kattegat

Kattegat

– Kattegat –…

Øresund

Øresund

– Øresund –…

Lillebælt

Lillebælt

– Lillebælt //…

Græshoppebroen til Enø

Græshoppebroen til Enø

– Græshoppebroen |…

S-Toget i København & omegn

S-Toget i København &…

S-Toget / S-Banen…

Høje-Taastrup station

Høje-Taastrup station

– Den postmodernistiske…

Artikel om Rundt i Danmark i DCU

Artikel om Rundt i…

– Artikel om…

Thors tårn

Thors tårn

– Thors Tårn…

Salthammer Odde

Salthammer Odde

– Salthammer Odde…

Silkeborg Søerne

Silkeborg Søerne

– Silkeborg Søerne…

Aarhus Rådhus

Aarhus Rådhus

– Aarhus Rådhus…

Aarhus Teater

Aarhus Teater

– Aarhus Teater…

Havnebadet Aarhus Ø

Havnebadet Aarhus Ø

– Havnebadet Aarhus…

Aarhus Domkirke

Aarhus Domkirke

– Aarhus Domkirke…

Kokkedal Slot Copenhagen

Kokkedal Slot Copenhagen

– Kokkedal Slot…

Aarhus Å

Aarhus Å

– Aarhus Å…

Aarhus Ø

Aarhus Ø

– Aarhus Ø…

Aarhus | Århus

Aarhus | Århus

– Aarhus |…

Julsø

Julsø

– Julsø –…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk