Brumle by - Byen i byen

- Sjov legeplads på Østerbro -

Fakta om Brumleby

  • Boligbebyggelse på Østerbro.

  • Oprindelig Lægeforeningens boliger.

  • Navnet Brumleby har siden midt 1800-tallet været et kendt kaldenavn for området – blev officielt status i 1984.  

  • Formentlig stammer *brumle* fra lydene fra det græssende kvæg på den nærliggende Øster Fælled.

  • Brumleby blev fredet i 1959.

brumleby-oesterbro-koebenhavn-denmark
Brumleby - Østerbro - København

Hvor ligger Brumleby?

Brumleby er placeret med Øster Allé mod vest, bebyggelsen ved Olufsvej mod syd, Østerbrogade mod øst og af Parken/Sankt Jakobs Kirke mod nord.

Man finder indgangen til Brumleby, fra Østerbrogade, som ligger lige overfor nr. 92. – 2100 KBH Ø.

Man kan bare skrive Brumleby i sin GPS.

Kort om Brumleby

Husene er en boligbebyggelse på Østerbro i København, som oprindeligt var Lægeforeningens Boliger.
Navnet Brumleby, har siden midt af 1800-tallet været et kendt *kaldenavn* for området – navnet blev først officiel i 1984.
Formentlig stammer *brumle* fra lydene fra det græssende kvæg på den nærliggende Øster Fælled.
Brumleby blev bygget som en konsekvens af koleraepidemien i København 1853, området blev fredet i 1959.

brumleby-oesterbro-koebenhavn
Brumleby - Østerbro - København
brumleby-oesterbro-koebenhavn
brumleby-oesterbro-koebenhavn
brumleby-oesterbro-koebenhavn

Brumleby i Litteraturen

Brumleby indgår flere steder i litteraturen.
Martin Andersen Nexø, boede bla. i Brumleby en del i sin barndom, fra 1872-77.  Han boede i B 28 (nuværende B 25/26), inden da boede hans familie i F 1 (nuværende F 69). Martins far, Hans Jørgen Andersen, var ansat som stenhugger i Kalkbrænderihavnen.
Martin Andersen Nexø har i sine erindringer *Et lille kræ* – fra 1932, beskrevet sammenstødene mellem drengene fra Brumleby og Olufsvej,
der var mod *Rabarberne*, som var fra Nørrebro.
En kampsang var:
*Brumleby er raske drenge.
Olufsvej er ligeså!
Rabarberne de kryber sammen,
Når de en på tæven få!”

brumleby-oesterbro-koebenhavn

Brumlebys Historie

Koleraepidemien var hård for København.
Denne fik Lægeforeningen til at tage initiativ til at bygge et nyt område.
Området skulle skabe sunde, billige boliger til arbejderklassen.
Arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll fik opgaven og byggeriet gik igang i 1853.
Pengene blev af Lægeforeningen indsamlet på privat basis.
På den måde startede Brumleby, på Østerfælled.

Den første etape af byggeriet var fra 1853 til 1857.
Der blev her bygget 240 små 1-2 rums lejligheder.
Der kunne ca. 900 mennesker i de huse.
Byggeriet blev dog udskudt pga. krigen i 1864.
Igen i 1866-1872 kunne der bygges videre.
Her var det arkitekt Vilhelm Klein der stod bag.

Første og anden etape er en smule forskellige, hvilket kan ses fx. i tagrejsningen, på vinduerne samt i indretningen.

Da byggeriet var færdigt, var der ca. 550 lejligheder i Brumleby.
Disse husede ca. 2.500 mennesker.

Brumlebys lejligheder var ikke store, men der var i fht. på brokvartererne plads, lys og luft mellem husene.
Ydermere var der åbne fællesarealer, vaskehuse, badeanstalt, Københavns første brugsforening, bibliotek, mødesal, ismejeri, slagterhytte med grukedel, værksteder og brandvagt og telegraf (1870) i Brumleby.
De fleste af disse funktioner er dog nedlagt eller omlagt i dag.
I Brugsforeningen er der i dag Museum, og folkebadeanstalten er i dag bolig og erhverv, ismejeriet og mødesalen *Kostalden* udlejes til møder og fester.

Inspirationskilden til byggeriet kommer fra italienske landarbejderboliger.
Disse er bygget som rækkehuse i to etager.
Oprindeligt var husene hvidkalkede med flaskegrønne døre.
I 1930érne blev de kalket gule og hvide.
På Bindesbøllbygningerne var der oprindelig 7 indgangsdøre på hver side, der førte ind til en eller flere lejligheder.
Kleinsbygningernes indgangsdøre varierede med 7 døre til den ene side og 12-14 døre på den anden.
Få lejligheder er i 2 etager, de fleste lejligheder er i én etage.
Til stuelejlighederne hører der småhaver.
Arealerne mellem blokkene er delt mellem privathaver og fællesareal.
Fra 1896-1904 gennemgik Bindesbøllbygningerne en større ombygning.
Her blev bla. husgangene og de små forstuer sløjft.
Den eneste bevarede husgang kan ses i bygning K.

I Inspektørbygningen (bygning T) husede stedets inspektør.
Dette hus var finere udført med større rum og særskilt have.
Butikker lå i stueetagen.
Den sidste butik lukkede i 1910.
Forskellige *institutioner* har holdt til på Brumlebys område.
Bla. et børneasyl (1871), et folkebadeanstalt (1892), mødesal (1898) sløjdskole (1906).
Folkebadeanstalten lukkede i 1932, hvor efter fællesvaskeriet “Enigheden” kom, det lukkede i 1962.

Fra 1962 til ca. 1990 havde Brumleby en lille gruppe af danske mennonitter boende.
Gruppen var beslægtet med Amish-folket, der er mest kendt fra USA.

Københavns første brugsforening, Østerbro Husholdnings Forening, blev stiftet i Brumleby 8.2.1868. 
Brugsforeningen bestod bla. af hørkram, spækhøker, viktualie, urtekram, brød og mælkeudsalg samt fedtkogeri.
I dag er der *Brumleby Museum – Østerbros Husholdningsforenings Venner*.

Brumleby blev brolagt i årene 1984-96.
Samtidig blev der kloakeredes og indlagt vand i Bindesbølllængerne.

Selv om Brumleby blev fredet i 1959, forsøgte Københavns bystyre i 1960’erne at erstatte de nedslidte bygninger med terrassehuse i stil med den senere bebyggelse i Farum Midtpunkt.
Det lykkedes heldigvis ikke.
I dag er flere lejligheder sammenlagt, så antallet af beboere er reduceret ifht. tidligere.

Lægeforeningen lod desværre bebyggelserne forfalde.
Derfor blev truslen om nedrivning forstærket, dette første til stort beboersammenhold, som stadig eksisterer.
Dette kommer til udtryk i stor deltagelse i frivillige grupper til varetagelse af bebyggelsens interesseområder.
Af foreninger og klubber gennem tiderne kan bla. nævnes:
– Den Selskabelige Forening
– Sangforeningen
– Foreningen QPRS
– Fodboldklubben *FC Brumle*
,bber samt mange frivillige til de større arrangementer som vårfest med loppemarked og underholdning, fastelavnsfester, julefester, samt museets årlige julemarked.
Desuden er Boldklubben Skjold stiftet i et vaskehus i Brumleby i 1915.

Fra 1990-96 blev Brumleby renoveret i samarbejde med beboerne.
Hver lejlighed fik installeret dobbeltvinduer, indlagt varm vand, centralvarme, bad og indendørs toilet.
I 1997 blev Brumleby tildelt Europa Nostras Pris for bevaring og renovering.
I 2002 blev Brumleby solgt af Københavns Kommunes byfornyelses- og saneringsselskab.
Det blev derefter omdannet til Brumleby Almene Andelsboligforening, administreret af KAB.
I 2004 blev Brumleby medtaget i kulturkanonen under arkitektur.
I 2005 blev der udlagt kabler til internet og etableret eget bredbånd med IP-telefoni. 

- Andre oplevelser omkring København -
Operaparken

Operaparken

– Operaparken – –…

Imam Ali Moskeen i Nordvest

Imam Ali Moskeen i…

– Imam Ali Moskeen…

Kirsebærtræ allé i Ishøj

Kirsebærtræ allé i Ishøj

– Kirsebærtræ Allé i…

Amager Øst //

Amager Øst //

– Bydelen Amager Øst…

Bispebjerg

Bispebjerg

– Bispebjerg / Københavns…

H.C. Ørstedværket

H.C. Ørstedværket

– H.C. Ørstedværket i…

Avedøreværket

Avedøreværket

– Avedøreværket ved København…

Øresundsbroen

Øresundsbroen

Broen mellem Danmark &…

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen

– Carlsberg Byen –…

Valby

Valby

– Valby – –…

Østerbro

Østerbro

– Østerbro – –…

Nørrebro

Nørrebro

– Nørrebro – Bydelen…

Vesterbro/Kongens Enghave

Vesterbro/Kongens Enghave

– Vesterbro/Kongens Enghave –…

Københavns Bydele

Københavns Bydele

– Københavns Bydele –…

Øresund

Øresund

– Øresund – –…

S-Toget i København & omegn

S-Toget i København &…

S-Toget / S-Banen i…

De Danske Sukkerfabrikkers tidligere bygning på Christianshavn

De Danske Sukkerfabrikkers tidligere…

– De Danske Sukkerfabrikkers…

Latiner kvarteret / Pisserenden i KBH

Latiner kvarteret / Pisserenden…

Det gamle Nørre Kvarter…

HuskMitNavn kunst i Københavns Lufthavn

HuskMitNavn kunst i Københavns…

– HuskMitNavn Kunst i…

Husmaleri på Nørrebro

Husmaleri på Nørrebro

Hus-facade-maleri på Nørrebro //…

Kongehuset

Kongehuset

Den danske monarks familie…

Christiansborg Slot

Christiansborg Slot

Slottet på Slotsholmen –…

Magasin du Nord

Magasin du Nord

– Magasin er en…

Hotel d’Angleterre

Hotel d’Angleterre

– Hotellet på Kgs.…

Naturpark Amager trappe / Havneslusen Nord

Naturpark Amager trappe /…

– Naturpark Amager trappe…

Lucia optog i kajak i Københavns Havn

Lucia optog i kajak…

Oplev flere hundrede kajakker…

Englandsparken

Englandsparken

Dejlig grøn park med…

KU.BE Kulturhus

KU.BE Kulturhus

Et arkitekt bygget kulturhus…

Skt. Peders Bageri – Danmarks ældste bageri

Skt. Peders Bageri –…

Danmarks ældste bageri –…

Halloween i Tivoli

Halloween i Tivoli

Efterårs UHYGGE i København…

Teglholmen | Sydhavnen

Teglholmen | Sydhavnen

Et område i Sydhavnen…

Havnebadet Sluseholmen

Havnebadet Sluseholmen

Et badeområde i Sydhavnen…

Karens Minde Aksen

Karens Minde Aksen

I forbindelse med en…

Politigården

Politigården

Politigården – Københavns Politigård…

Kirsebærtræer i København

Kirsebærtræer i København

Find kirsebærtræerne i København…

Banksy på Frederiksberg

Banksy på Frederiksberg

Gammel Kongevej 87 –…

Zinkglobal Skulpturen

Zinkglobal Skulpturen

De arkitekt tegnede kiosker…

Ørsted Haver

Ørsted Haver

Fra øjebæ til arkitektonisk…

Sankt Hans Torv

Sankt Hans Torv

Det tidligere kvægtorv –…

Krystallen

Krystallen

En bæredygtig bygning mht.…

Tuborgflasken

Tuborgflasken

Observationstårnet fra 1888 Tuborgflasken…

Bellahøj Friluftsscene | Amfiteater

Bellahøj Friluftsscene | Amfiteater

Amfiteater – Bellahøj Friluftsscene…

Bavnehøj & Kongens Enghave | Sydhavnen

Bavnehøj & Kongens Enghave…

Vestias baner – hvor…

Georg Carstensens Plads

Georg Carstensens Plads

Pladsen der er en…

Udkigsplatform i Christianshavns Vold

Udkigsplatform i Christianshavns Vold

Platformen ved navn Platform_C…

Frederiksholm Kanal

Frederiksholm Kanal

Hele 4 broer går…

Langelinie Lystbådehavn

Langelinie Lystbådehavn

Havnen tæt på Den…

Tuborg Havn

Tuborg Havn

De arkitekt tegnede kiosker…

Telefonkiosk | Kaffebarer rundt i København

Telefonkiosk | Kaffebarer rundt…

De arkitekt tegnede kiosker…

Søfartsmonumentet – Langelinie

Søfartsmonumentet – Langelinie

Monumentet lige ved Langelinie…

K.B. Hallen

K.B. Hallen

Multiarena på Frederiksberg –…

Grøndal Multicenter

Grøndal Multicenter

Et af Nordeuropas største…

Anker i Nyhavn

Anker i Nyhavn

Til minde om de…

Langelinie Fyr

Langelinie Fyr

Smukt fyr i Københavns…

Bellahøj Husene

Bellahøj Husene

Husene med skøn udsigt…

Hulgårds Plads

Hulgårds Plads

Pladsen der hænger sammen…

Sankt Annæ Plads

Sankt Annæ Plads

Pladsen med masser af…

Onkel Toms Hytte | Dragehuset

Onkel Toms Hytte |…

Huset der blev opført…

Nymosen

Nymosen

Et naturområde i Gentofte…

Sjælør St. kunst

Sjælør St. kunst

Kunst for at give…

Vor Frue Kirke – København

Vor Frue Kirke –…

Domkirken i Københavns Stift…

Guldberg Plads – Nørrebro

Guldberg Plads – Nørrebro

Plads på indre Nørrebro…

Nordvestparken – Stjerneparken

Nordvestparken – Stjerneparken

Byparker der samler det…

Legepladsen Pipperen i KBH NV

Legepladsen Pipperen i KBH…

Legepladsen med det fineste…

Damhussøen & engen

Damhussøen & engen

Oprindelig en del af…

Charlotte Ammundsens Plads

Charlotte Ammundsens Plads

Pladsen mellem bygninger ved…

Solidaritetshuset

Solidaritetshuset

Huset hvor venstrefløjsorganisationer holder…

Julius Thomsens Plads

Julius Thomsens Plads

En grøn plads på…

Scenen i Enghaveparken

Scenen i Enghaveparken

Pavillonen blev renoveret i…

Folkets Park

Folkets Park

Pladsen ligger i *Den…

Ofelia Plads

Ofelia Plads

Pladsen i Københavns Havn…

Genforeningspladsen

Genforeningspladsen

Pladsen i Københavns Nordvestkvarter…

Kærlighedsøen

Kærlighedsøen

– Kunstværk i Ørestaden…

Kirkeskibet 2450

Kirkeskibet 2450

Husbådeskibet i Københavns Sydhavn…

Hotel Central & Café

Hotel Central & Café

Danmarks mindste hotel //…

BaNanna Park

BaNanna Park

Parken med den sejeste…

Den Gule Mur – Assistens Kirkegård

Den Gule Mur –…

Muren der får Nørrebro…

Kunstværket – De kantede bær, og de glatte glider

Kunstværket – De kantede…

Skulptur ved Den Gule…

Gangbro over Frederiksholms kanal

Gangbro over Frederiksholms kanal

Bro til Slotholmen –…

Dantes Plads – København

Dantes Plads – København

Pladsen lige overfor Glyptoteket…

Lille Helgoland – Amager

Lille Helgoland – Amager

En privat badeanstalt lidt…

Kalvebod Brygge | Bølge

Kalvebod Brygge | Bølge

Dejligt opholdssted ved Københavns…

Sydhavnsskolen

Sydhavnsskolen

En lidt anderledes folkeskole…

Hans Tavsens Park – Nørrebro

Hans Tavsens Park –…

En skøn park på…

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank

De gamle Vandbygningsvæsnets huse…

Vestre Fængsel

Vestre Fængsel

Et fængsel midt i…

HC. Andersen Statuen ved Rådhuspladsen

HC. Andersen Statuen ved…

En af statuerne af…

Riises Landsted / kulturelt sted på Frederiksberg

Riises Landsted / kulturelt…

Det smukke lidt tilbagetrukket…

Skulpturen på Jarmers Plads

Skulpturen på Jarmers Plads

Jarmers Plads´ skulptur –…

Jarmers Tårn

Jarmers Tårn

Tårnruin midt i Københavns…

De kongelige pavilloner ved Nordre Toldbod

De kongelige pavilloner ved…

De kongelige pavilloner –…

Det Ny Teater

Det Ny Teater

Teatret fra 1908 //…

BLOX – Dansk Arkitektur Center

BLOX – Dansk Arkitektur…

Den specielle bygning i…

Havnebussen i København

Havnebussen i København

Sejl gennem Københavns havn…

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk