Brumle by - Byen i byen

Sjov legeplads på Østerbro

Fakta om Brumleby

  • Boligbebyggelse på Østerbro.

  • Oprindelig Lægeforeningens boliger.

  • Navnet Brumleby har siden midt 1800-tallet været et kendt kaldenavn for området – blev officielt status i 1984.  

  • Formentlig stammer *brumle* fra lydene fra det græssende kvæg på den nærliggende Øster Fælled.

  • Brumleby blev fredet i 1959.

brumleby-oesterbro-koebenhavn-denmark
Brumleby - Østerbro - København

Hvor ligger Brumleby?

Brumleby er placeret med Øster Allé mod vest, bebyggelsen ved Olufsvej mod syd, Østerbrogade mod øst og af Parken/Sankt Jakobs Kirke mod nord.

Man finder indgangen til Brumleby, fra Østerbrogade, som ligger lige overfor nr. 92. – 2100 KBH Ø.

Man kan bare skrive Brumleby i sin GPS.

Kort om Brumleby

Husene er en boligbebyggelse på Østerbro i København, som oprindeligt var Lægeforeningens Boliger.
Navnet Brumleby, har siden midt af 1800-tallet været et kendt *kaldenavn* for området – navnet blev først officiel i 1984.
Formentlig stammer *brumle* fra lydene fra det græssende kvæg på den nærliggende Øster Fælled.
Brumleby blev bygget som en konsekvens af koleraepidemien i København 1853, området blev fredet i 1959.

brumleby-oesterbro-koebenhavn
Brumleby - Østerbro - København
brumleby-oesterbro-koebenhavn
brumleby-oesterbro-koebenhavn
brumleby-oesterbro-koebenhavn

Brumleby i Litteraturen

Brumleby indgår flere steder i litteraturen.
Martin Andersen Nexø, boede bla. i Brumleby en del i sin barndom, fra 1872-77.  Han boede i B 28 (nuværende B 25/26), inden da boede hans familie i F 1 (nuværende F 69). Martins far, Hans Jørgen Andersen, var ansat som stenhugger i Kalkbrænderihavnen.
Martin Andersen Nexø har i sine erindringer *Et lille kræ* – fra 1932, beskrevet sammenstødene mellem drengene fra Brumleby og Olufsvej,
der var mod *Rabarberne*, som var fra Nørrebro.
En kampsang var:
*Brumleby er raske drenge.
Olufsvej er ligeså!
Rabarberne de kryber sammen,
Når de en på tæven få!”

brumleby-oesterbro-koebenhavn

Brumlebys Historie

Koleraepidemien var hård for København.
Denne fik Lægeforeningen til at tage initiativ til at bygge et nyt område.
Området skulle skabe sunde, billige boliger til arbejderklassen.
Arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll fik opgaven og byggeriet gik igang i 1853.
Pengene blev af Lægeforeningen indsamlet på privat basis.
På den måde startede Brumleby, på Østerfælled.

Den første etape af byggeriet var fra 1853 til 1857.
Der blev her bygget 240 små 1-2 rums lejligheder.
Der kunne ca. 900 mennesker i de huse.
Byggeriet blev dog udskudt pga. krigen i 1864.
Igen i 1866-1872 kunne der bygges videre.
Her var det arkitekt Vilhelm Klein der stod bag.

Første og anden etape er en smule forskellige, hvilket kan ses fx. i tagrejsningen, på vinduerne samt i indretningen.

Da byggeriet var færdigt, var der ca. 550 lejligheder i Brumleby.
Disse husede ca. 2.500 mennesker.

Brumlebys lejligheder var ikke store, men der var i fht. på brokvartererne plads, lys og luft mellem husene.
Ydermere var der åbne fællesarealer, vaskehuse, badeanstalt, Københavns første brugsforening, bibliotek, mødesal, ismejeri, slagterhytte med grukedel, værksteder og brandvagt og telegraf (1870) i Brumleby.
De fleste af disse funktioner er dog nedlagt eller omlagt i dag.
I Brugsforeningen er der i dag Museum, og folkebadeanstalten er i dag bolig og erhverv, ismejeriet og mødesalen *Kostalden* udlejes til møder og fester.

Inspirationskilden til byggeriet kommer fra italienske landarbejderboliger.
Disse er bygget som rækkehuse i to etager.
Oprindeligt var husene hvidkalkede med flaskegrønne døre.
I 1930érne blev de kalket gule og hvide.
På Bindesbøllbygningerne var der oprindelig 7 indgangsdøre på hver side, der førte ind til en eller flere lejligheder.
Kleinsbygningernes indgangsdøre varierede med 7 døre til den ene side og 12-14 døre på den anden.
Få lejligheder er i 2 etager, de fleste lejligheder er i én etage.
Til stuelejlighederne hører der småhaver.
Arealerne mellem blokkene er delt mellem privathaver og fællesareal.
Fra 1896-1904 gennemgik Bindesbøllbygningerne en større ombygning.
Her blev bla. husgangene og de små forstuer sløjft.
Den eneste bevarede husgang kan ses i bygning K.

I Inspektørbygningen (bygning T) husede stedets inspektør.
Dette hus var finere udført med større rum og særskilt have.
Butikker lå i stueetagen.
Den sidste butik lukkede i 1910.
Forskellige *institutioner* har holdt til på Brumlebys område.
Bla. et børneasyl (1871), et folkebadeanstalt (1892), mødesal (1898) sløjdskole (1906).
Folkebadeanstalten lukkede i 1932, hvor efter fællesvaskeriet “Enigheden” kom, det lukkede i 1962.

Fra 1962 til ca. 1990 havde Brumleby en lille gruppe af danske mennonitter boende.
Gruppen var beslægtet med Amish-folket, der er mest kendt fra USA.

Københavns første brugsforening, Østerbro Husholdnings Forening, blev stiftet i Brumleby 8.2.1868. 
Brugsforeningen bestod bla. af hørkram, spækhøker, viktualie, urtekram, brød og mælkeudsalg samt fedtkogeri.
I dag er der *Brumleby Museum – Østerbros Husholdningsforenings Venner*.

Brumleby blev brolagt i årene 1984-96.
Samtidig blev der kloakeredes og indlagt vand i Bindesbølllængerne.

Selv om Brumleby blev fredet i 1959, forsøgte Københavns bystyre i 1960’erne at erstatte de nedslidte bygninger med terrassehuse i stil med den senere bebyggelse i Farum Midtpunkt.
Det lykkedes heldigvis ikke.
I dag er flere lejligheder sammenlagt, så antallet af beboere er reduceret ifht. tidligere.

Lægeforeningen lod desværre bebyggelserne forfalde.
Derfor blev truslen om nedrivning forstærket, dette første til stort beboersammenhold, som stadig eksisterer.
Dette kommer til udtryk i stor deltagelse i frivillige grupper til varetagelse af bebyggelsens interesseområder.
Af foreninger og klubber gennem tiderne kan bla. nævnes:
– Den Selskabelige Forening
– Sangforeningen
– Foreningen QPRS
– Fodboldklubben *FC Brumle*
,bber samt mange frivillige til de større arrangementer som vårfest med loppemarked og underholdning, fastelavnsfester, julefester, samt museets årlige julemarked.
Desuden er Boldklubben Skjold stiftet i et vaskehus i Brumleby i 1915.

Fra 1990-96 blev Brumleby renoveret i samarbejde med beboerne.
Hver lejlighed fik installeret dobbeltvinduer, indlagt varm vand, centralvarme, bad og indendørs toilet.
I 1997 blev Brumleby tildelt Europa Nostras Pris for bevaring og renovering.
I 2002 blev Brumleby solgt af Københavns Kommunes byfornyelses- og saneringsselskab.
Det blev derefter omdannet til Brumleby Almene Andelsboligforening, administreret af KAB.
I 2004 blev Brumleby medtaget i kulturkanonen under arkitektur.
I 2005 blev der udlagt kabler til internet og etableret eget bredbånd med IP-telefoni. 

Øer i nærheden af København

Andre oplevelser omkring København

Brumleby – Østerbro

Brumleby – Østerbro

Brumle by – Byen

Den Gule By – Vesterbro – Jernbanebyen

Den Gule By –

Vesterbros oase – Den

Kongens Have – Rosenborg Slotshave

Kongens Have – Rosenborg

Københavns mest populære park

Nyboder – boligkvarter i København

Nyboder – boligkvarter i

Oplev boligkvarteret fra 1631

Den lille Havfrue

Den lille Havfrue

Turist magnet i Københavns

Nyhavn – Havnekanal

Nyhavn – Havnekanal

Havnekanalen blev udgravet i

Amager Strandpark

Amager Strandpark

Lækker strandpark i København

Sneglen

Sneglen

Oplev Kastrup Søbad Sneglen

Kastrup Fort

Kastrup Fort

En del af Københavns

Helgoland

Helgoland

Amager Strandpark Badeanstalten Helgoland

Nyd udsigten fra Copenhill

Nyd udsigten fra Copenhill

Fantastisk udsigt fra Copenhill

Arminoen

Arminoen

Tag vandreturen – Amarminoen

Trolde jagt

Trolde jagt

Thomas Dambo´s Trolde Få

Dyrehaven

Dyrehaven

Previous Next Oplev Dyrehaven

Andre oplevelser i Rundt i Danmark

Sømærket ved Husby

Sømærket ved Husby

Historiske sømærker ved Vesterhavet

Sømærket ved Blokhus

Sømærket ved Blokhus

Sømærket ved Blokhus Strand

Bådsted Havn – Bornholm

Bådsted Havn – Bornholm

Havnen mellem klipper Bådsted

Brumleby – Østerbro

Brumleby – Østerbro

Brumle by – Byen

Badehusene ved Blokhus

Badehusene ved Blokhus

De legendariske hvide Badehuse

Boderne Havn – Bornholm

Boderne Havn – Bornholm

Maleriske Fiskerhytter Boderne Havn

Heatherhill – Nordsjælland

Heatherhill – Nordsjælland

Oplev Heatherhill strand og

Den Gule By – Vesterbro – Jernbanebyen

Den Gule By –

Vesterbros oase – Den

Dueodde Fyr – Bornholm

Dueodde Fyr – Bornholm

Oplev Nordeuropas højeste fyr

Kongens Have – Rosenborg Slotshave

Kongens Have – Rosenborg

Københavns mest populære park

Badehusene ved Rågeleje

Badehusene ved Rågeleje

Oplev de fine stribede

Nyboder – boligkvarter i København

Nyboder – boligkvarter i

Oplev boligkvarteret fra 1631

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Gå tørskoet igennem Ekkodalen

Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Fuglereservatet i bunden af

Jagthytterne ved Tipperne

Jagthytterne ved Tipperne

Oplev Jagthytterne ved Værneengene

Esehusene ved Nymindegab

Esehusene ved Nymindegab

Oplev de historiske Esehuse

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Bornholms største rundkirke Østerlars

Køge Nord Station

Køge Nord Station

Broen er udformet som

Brug Min Baghave

Brug Min Baghave

Anmeldelse af *Brug Min

Fugletårnet ved Nyord Enge

Fugletårnet ved Nyord Enge

Et af Danmarks største

Bogø Mølle

Bogø Mølle

Den vingeløse mølle Bogø

Bogø Fyr

Bogø Fyr

Overnat i et fyr

Dovns & Gulstav Klint – Sydlangeland

Dovns & Gulstav Klint

De tidligere Hatbakker på

Stevns Fyr

Stevns Fyr

Oplev udsigten fra 69

Rytterknægten – Bornholm

Rytterknægten – Bornholm

Bornholms højeste punkt Rytterknægten

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Granit bruddet ved Rønne

Hammeren Fyr – Bornholm

Hammeren Fyr – Bornholm

Fyrtårnet på Ørnebjerg Hammeren

Bisonerne – Bornholm

Bisonerne – Bornholm

Oplev Europas største vildt

Hullehavn – Bornholm

Hullehavn – Bornholm

Skøn strandperle ved Svaneke

Pissebækken – Bornholm

Pissebækken – Bornholm

Danmarks 3. største vandfald

Lilleborg – Bornholm

Lilleborg – Bornholm

Borgruinen i Almindingen Lilleborg

Kærmosen – Fugletårn – Bornholm

Kærmosen – Fugletårn –

Kærmosen Fugletårn Ekkodalens moser

Eventyrstrædet på Femø (2020)

Eventyrstrædet på Femø (2020)

Femøs Eventyrstræde Hvor ligger

Rødstenen / Bispehuen på Fur

Rødstenen / Bispehuen på

Kæmpe naturoplevelse på Fur

Omø Fyr

Omø Fyr

Omøs 22 m høje

Bjørnø Fyr

Bjørnø Fyr

På sydkysten af Bjørnø

Traktortur til Svelmø

Traktortur til Svelmø

Gennem Ebbevej i havet

Stevns Klint

Stevns Klint

UNESCOs verdensarvsliste Stevns Klint

Den lille Havfrue

Den lille Havfrue

Turist magnet i Københavns

Rudkøbing

Rudkøbing

Langelands Købstad & største

Nyhavn – Havnekanal

Nyhavn – Havnekanal

Havnekanalen blev udgravet i

Faxe Kalkbrud

Faxe Kalkbrud

Tag på fossiljagt midt

Amager Strandpark

Amager Strandpark

Lækker strandpark i København

Sneglen

Sneglen

Oplev Kastrup Søbad Sneglen

Kastrup Fort

Kastrup Fort

En del af Københavns

Helgoland

Helgoland

Amager Strandpark Badeanstalten Helgoland

Gåsetårnet

Gåsetårnet

Vordingborgs Slot / Borg

De Sorte Fiskerhytter

De Sorte Fiskerhytter

Thurø´s varemærke De sorte

Valdemar Slot

Valdemar Slot

Oplev Tåsinges smukke slot

Oplev vilde Heste

Oplev vilde Heste

Find Langelands vilde heste

Naturskønne Albuen

Naturskønne Albuen

Oplev Nakskov Fjord Albuen

Nyd udsigten fra Copenhill

Nyd udsigten fra Copenhill

Fantastisk udsigt fra Copenhill

Haletudser på Christiansø

Haletudser på Christiansø

Naturoplevelser med Haletudser Flere

Lomvier på Christiansø

Lomvier på Christiansø

Oplev Lomvier på Ertholmene

Skibssætninger – Hjarnø

Skibssætninger – Hjarnø

Oplev et religiøst symbol

Apotekerhave på Skarø

Apotekerhave på Skarø

Oplev duften i Apotekerhaven

Rododendron have

Rododendron have

Nivaagaards Romantiske Have Oplev

Majtræet på Avernakø

Majtræet på Avernakø

Pinselørdag fejrer Avernakø Majtræet

Lægeurtehaven – Endelave

Lægeurtehaven – Endelave

Oplev flere hundrede Læge-

Broen på Hestehovedet – Lolland

Broen på Hestehovedet –

Badebroen på Hestehovedet Oplev

Den Røde sten – Fur

Den Røde sten –

Den Røde Sten Oplev

Badehusene ved Marstal

Badehusene ved Marstal

Oplev Badehusene ved Marstal

Orøs trampestier

Orøs trampestier

Orø har 5 trampestier

Årøs Naturlegeplads

Årøs Naturlegeplads

Oplev Naturlegepladsen på Årø

Arminoen

Arminoen

Tag vandreturen – Amarminoen

Karlstrup Kalkgrav

Karlstrup Kalkgrav

Oplev Karlstrup Kalkgrav Sjællands

Mennesket ved Havet

Mennesket ved Havet

Oplev Mennesket ved Havet

Dodekalitten

Dodekalitten

Oplev Dodekalitten Et monument

Møns Klint

Møns Klint

Previous Next Oplev Møns

Trolde jagt

Trolde jagt

Thomas Dambo´s Trolde Få

Dyrehaven

Dyrehaven

Previous Next Oplev Dyrehaven

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud En af

Kultippen – Bornholm

Kultippen – Bornholm

Månelandskabet – Kultippen En

Arnager Bro – Bornholm

Arnager Bro – Bornholm

Nordeuropas længste træbro ligger

Randkløve Skår – Bornholm

Randkløve Skår – Bornholm

Bornholm klipper – Randkløve

Bliv inspireret til et Ø-besøg med Nyhedsbrevet

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk