Brumle by - Byen i byen

Sjov legeplads på Østerbro

Fakta om Brumleby

  • Boligbebyggelse på Østerbro.

  • Oprindelig Lægeforeningens boliger.

  • Navnet Brumleby har siden midt 1800-tallet været et kendt kaldenavn for området – blev officielt status i 1984.  

  • Formentlig stammer *brumle* fra lydene fra det græssende kvæg på den nærliggende Øster Fælled.

  • Brumleby blev fredet i 1959.

brumleby-oesterbro-koebenhavn-denmark
Brumleby - Østerbro - København

Hvor ligger Brumleby?

Brumleby er placeret med Øster Allé mod vest, bebyggelsen ved Olufsvej mod syd, Østerbrogade mod øst og af Parken/Sankt Jakobs Kirke mod nord.

Man finder indgangen til Brumleby, fra Østerbrogade, som ligger lige overfor nr. 92. – 2100 KBH Ø.

Man kan bare skrive Brumleby i sin GPS.

Kort om Brumleby

Husene er en boligbebyggelse på Østerbro i København, som oprindeligt var Lægeforeningens Boliger.
Navnet Brumleby, har siden midt af 1800-tallet været et kendt *kaldenavn* for området – navnet blev først officiel i 1984.
Formentlig stammer *brumle* fra lydene fra det græssende kvæg på den nærliggende Øster Fælled.
Brumleby blev bygget som en konsekvens af koleraepidemien i København 1853, området blev fredet i 1959.

brumleby-oesterbro-koebenhavn
Brumleby - Østerbro - København
brumleby-oesterbro-koebenhavn
brumleby-oesterbro-koebenhavn
brumleby-oesterbro-koebenhavn

Brumleby i Litteraturen

Brumleby indgår flere steder i litteraturen.
Martin Andersen Nexø, boede bla. i Brumleby en del i sin barndom, fra 1872-77.  Han boede i B 28 (nuværende B 25/26), inden da boede hans familie i F 1 (nuværende F 69). Martins far, Hans Jørgen Andersen, var ansat som stenhugger i Kalkbrænderihavnen.
Martin Andersen Nexø har i sine erindringer *Et lille kræ* – fra 1932, beskrevet sammenstødene mellem drengene fra Brumleby og Olufsvej,
der var mod *Rabarberne*, som var fra Nørrebro.
En kampsang var:
*Brumleby er raske drenge.
Olufsvej er ligeså!
Rabarberne de kryber sammen,
Når de en på tæven få!”

brumleby-oesterbro-koebenhavn

Brumlebys Historie

Koleraepidemien var hård for København.
Denne fik Lægeforeningen til at tage initiativ til at bygge et nyt område.
Området skulle skabe sunde, billige boliger til arbejderklassen.
Arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll fik opgaven og byggeriet gik igang i 1853.
Pengene blev af Lægeforeningen indsamlet på privat basis.
På den måde startede Brumleby, på Østerfælled.

Den første etape af byggeriet var fra 1853 til 1857.
Der blev her bygget 240 små 1-2 rums lejligheder.
Der kunne ca. 900 mennesker i de huse.
Byggeriet blev dog udskudt pga. krigen i 1864.
Igen i 1866-1872 kunne der bygges videre.
Her var det arkitekt Vilhelm Klein der stod bag.

Første og anden etape er en smule forskellige, hvilket kan ses fx. i tagrejsningen, på vinduerne samt i indretningen.

Da byggeriet var færdigt, var der ca. 550 lejligheder i Brumleby.
Disse husede ca. 2.500 mennesker.

Brumlebys lejligheder var ikke store, men der var i fht. på brokvartererne plads, lys og luft mellem husene.
Ydermere var der åbne fællesarealer, vaskehuse, badeanstalt, Københavns første brugsforening, bibliotek, mødesal, ismejeri, slagterhytte med grukedel, værksteder og brandvagt og telegraf (1870) i Brumleby.
De fleste af disse funktioner er dog nedlagt eller omlagt i dag.
I Brugsforeningen er der i dag Museum, og folkebadeanstalten er i dag bolig og erhverv, ismejeriet og mødesalen *Kostalden* udlejes til møder og fester.

Inspirationskilden til byggeriet kommer fra italienske landarbejderboliger.
Disse er bygget som rækkehuse i to etager.
Oprindeligt var husene hvidkalkede med flaskegrønne døre.
I 1930érne blev de kalket gule og hvide.
På Bindesbøllbygningerne var der oprindelig 7 indgangsdøre på hver side, der førte ind til en eller flere lejligheder.
Kleinsbygningernes indgangsdøre varierede med 7 døre til den ene side og 12-14 døre på den anden.
Få lejligheder er i 2 etager, de fleste lejligheder er i én etage.
Til stuelejlighederne hører der småhaver.
Arealerne mellem blokkene er delt mellem privathaver og fællesareal.
Fra 1896-1904 gennemgik Bindesbøllbygningerne en større ombygning.
Her blev bla. husgangene og de små forstuer sløjft.
Den eneste bevarede husgang kan ses i bygning K.

I Inspektørbygningen (bygning T) husede stedets inspektør.
Dette hus var finere udført med større rum og særskilt have.
Butikker lå i stueetagen.
Den sidste butik lukkede i 1910.
Forskellige *institutioner* har holdt til på Brumlebys område.
Bla. et børneasyl (1871), et folkebadeanstalt (1892), mødesal (1898) sløjdskole (1906).
Folkebadeanstalten lukkede i 1932, hvor efter fællesvaskeriet “Enigheden” kom, det lukkede i 1962.

Fra 1962 til ca. 1990 havde Brumleby en lille gruppe af danske mennonitter boende.
Gruppen var beslægtet med Amish-folket, der er mest kendt fra USA.

Københavns første brugsforening, Østerbro Husholdnings Forening, blev stiftet i Brumleby 8.2.1868. 
Brugsforeningen bestod bla. af hørkram, spækhøker, viktualie, urtekram, brød og mælkeudsalg samt fedtkogeri.
I dag er der *Brumleby Museum – Østerbros Husholdningsforenings Venner*.

Brumleby blev brolagt i årene 1984-96.
Samtidig blev der kloakeredes og indlagt vand i Bindesbølllængerne.

Selv om Brumleby blev fredet i 1959, forsøgte Københavns bystyre i 1960’erne at erstatte de nedslidte bygninger med terrassehuse i stil med den senere bebyggelse i Farum Midtpunkt.
Det lykkedes heldigvis ikke.
I dag er flere lejligheder sammenlagt, så antallet af beboere er reduceret ifht. tidligere.

Lægeforeningen lod desværre bebyggelserne forfalde.
Derfor blev truslen om nedrivning forstærket, dette første til stort beboersammenhold, som stadig eksisterer.
Dette kommer til udtryk i stor deltagelse i frivillige grupper til varetagelse af bebyggelsens interesseområder.
Af foreninger og klubber gennem tiderne kan bla. nævnes:
– Den Selskabelige Forening
– Sangforeningen
– Foreningen QPRS
– Fodboldklubben *FC Brumle*
,bber samt mange frivillige til de større arrangementer som vårfest med loppemarked og underholdning, fastelavnsfester, julefester, samt museets årlige julemarked.
Desuden er Boldklubben Skjold stiftet i et vaskehus i Brumleby i 1915.

Fra 1990-96 blev Brumleby renoveret i samarbejde med beboerne.
Hver lejlighed fik installeret dobbeltvinduer, indlagt varm vand, centralvarme, bad og indendørs toilet.
I 1997 blev Brumleby tildelt Europa Nostras Pris for bevaring og renovering.
I 2002 blev Brumleby solgt af Københavns Kommunes byfornyelses- og saneringsselskab.
Det blev derefter omdannet til Brumleby Almene Andelsboligforening, administreret af KAB.
I 2004 blev Brumleby medtaget i kulturkanonen under arkitektur.
I 2005 blev der udlagt kabler til internet og etableret eget bredbånd med IP-telefoni. 

Øer i nærheden af København

Andre oplevelser omkring København

Søndermarken

Søndermarken

Parken der altid har

Frederiksberg Have

Frederiksberg Have

Haven på Frederiksberg –

Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot

Slottet på Frederiksberg –

Frederiksberg Runddel

Frederiksberg Runddel

Hovedindgangen til Frederiksberg Have

KUA – Københavns Universitet Amager

KUA – Københavns Universitet

KUA – Københavns Universitet

Krebs´ Skole

Krebs´ Skole

Privatskole fra 1872 –

Kulturhus & Bibliotek på Rentemestervej

Kulturhus & Bibliotek på

Glitterhuset i Nordvest –

Gefion Gymnasium

Gefion Gymnasium

Gymnasium i Indre by

Slusen & Slusebygningerne i Sydhavnen

Slusen & Slusebygningerne i

Københavns Sydhavn – Slusen

SMK – Statens Museum for Kunst

SMK – Statens Museum

Danmarks største kunst museum

Middelgrundens Vindmøllepark

Middelgrundens Vindmøllepark

Møllerne ud for Københavns

Nørreport St.

Nørreport St.

Danmarks mest brugte Station

Rundetårn

Rundetårn

Tårnet der blev bygget

Den sorte Diamant

Den sorte Diamant

Det Kgl. Bibliotek ved

Botanisk Have

Botanisk Have

Statens Naturhistoriske Museum Botanisk

Valbyparken

Valbyparken

Naturlegeplads – strand –

Kastellet

Kastellet

Fæstningsanlægget fra 1624 Kastellet

Dalgas Boulevard

Dalgas Boulevard

Boulevard opkaldt efter en

Dronning Louises Bro

Dronning Louises Bro

En af Københavns broer

Nilen på Søtorvet

Nilen på Søtorvet

Skulptur på Søtorvet ved

Vestre Kirkegård

Vestre Kirkegård

Skandinaviens største kirkegård –

Mindelunden

Mindelunden

Mindepark for de faldne

Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård

Kirkegården fra 1760 Assistens

Enghaveparken

Enghaveparken

Parken der oprindelig var

Landbohøjskolen

Landbohøjskolen

Haven har 6.000 forskellige

Ørstedsparken

Ørstedsparken

Parkanlæg midt i København

Passagen fra Østerbro til Nordhavn

Passagen fra Østerbro til

Passagen der forbinder Østerbro

Israels Plads

Israels Plads

Plads i Indre By

Europaskolen

Europaskolen

Skole med fed legeplads

Øregårdsparken

Øregårdsparken

Folkepark i Hellerup Øregårdsparken

Stejlepladsen

Stejlepladsen

Området har været fiskerimiljø

Sydhavnstippen

Sydhavnstippen

Naturområde i Sydhavnen i

Utterslev Mose

Utterslev Mose

Mosen ligger i Københavns

Skydebanehaven – Vesterbro

Skydebanehaven – Vesterbro

Rekreativ oase & legeplads

Hestebetvingeren / Bavnehøj Allé

Hestebetvingeren / Bavnehøj Allé

Skulptur i Sydhavnen Hestebetvingeren

Bispebjerg Kirkegård

Bispebjerg Kirkegård

Kirkegården på et af

Grundtvigs Kirke

Grundtvigs Kirke

Kirken opkaldt efter Grundtvig

Arken

Arken

Kunst museum på Vestegnen

8Tallet

8Tallet

Bjarne Ingels arkitektur Kollegiet

Tietgenkollegiet

Tietgenkollegiet

Ørestadens runde bygning Kollegiet

Ny Carlsberg Glyptoteket

Ny Carlsberg Glyptoteket

Museum midt i København

Gunnar Nu Hansens Plads

Gunnar Nu Hansens Plads

Østerbros Idrætsområde – Pladsen

Humleby – Vesterbro

Humleby – Vesterbro

De karakteristiske rækkehuse i

J. C. Jacobsens Have

J. C. Jacobsens Have

Offentlig have midt i

Olufsvej – Østerbro

Olufsvej – Østerbro

Oplev de farvede huse

Rosenborg Slot – København

Rosenborg Slot – København

Rosenborg Slot Ligger i

Knud Rasmussen monument

Knud Rasmussen monument

Knud Rasmussen spejder udover

Konditaget Lüders – Nordhavn

Konditaget Lüders – Nordhavn

Fysisk aktivitet med smuk

Charlottenlund Strandpark

Charlottenlund Strandpark

Badestrand tæt på København

Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort ved Charlottenlund

Anker Jørgensen Statue

Anker Jørgensen Statue

Arbejderen fra Syhavnen Statuen

Palads Teatret – København

Palads Teatret – København

Københavns gamle Hovedbanegård Palads

Axel Tower – København

Axel Tower – København

Bygning med 5 tårne

Kartoffelrækkerne – København

Kartoffelrækkerne – København

Bebyggelse midt i København,

Bopa Plads – Østerbro

Bopa Plads – Østerbro

BOPA var en modstandsgruppe

Bellevue strand

Bellevue strand

Arne Jacobsens ikoniske strand

Verdens længste skaterbane

Verdens længste skaterbane

Banen forbinder Taastrup Verdens

Brumleby – Østerbro

Brumleby – Østerbro

Brumle by – Byen

Den Gule By – Jernbanebyen i KBH

Den Gule By –

Vesterbro & Sydhavnens oase

Kongens Have – Rosenborg Slotshave

Kongens Have – Rosenborg

Københavns mest populære park

Nyboder – boligkvarter i København

Nyboder – boligkvarter i

Oplev boligkvarteret fra 1631

Den lille Havfrue

Den lille Havfrue

Turist magnet i Københavns

Nyhavn – Havnekanal

Nyhavn – Havnekanal

Havnekanalen blev udgravet i

Amager Strandpark

Amager Strandpark

Lækker strandpark i København

Sneglen

Sneglen

Oplev Kastrup Søbad Sneglen

Kastrup Fort

Kastrup Fort

En del af Københavns

Helgoland

Helgoland

Amager Strandpark Badeanstalten Helgoland

Nyd udsigten fra Copenhill

Nyd udsigten fra Copenhill

Fantastisk udsigt fra Copenhill

Arminoen

Arminoen

Tag vandreturen – Amarminoen

Trolde jagt

Trolde jagt

Thomas Dambo´s Trolde Få

Dyrehaven

Dyrehaven

Previous Next Oplev Dyrehaven

Andre oplevelser i Rundt i Danmark

Søndermarken

Søndermarken

Parken der altid har

Frederiksberg Have

Frederiksberg Have

Haven på Frederiksberg –

Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot

Slottet på Frederiksberg –

Frederiksberg Runddel

Frederiksberg Runddel

Hovedindgangen til Frederiksberg Have

Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke

Kirken på UNESCOs verdensarvsliste

KUA – Københavns Universitet Amager

KUA – Københavns Universitet

KUA – Københavns Universitet

Krebs´ Skole

Krebs´ Skole

Privatskole fra 1872 –

Kirsebærtræer ved Kellerisvej ved Espergærde

Kirsebærtræer ved Kellerisvej ved

Kelleris i Nordsjælland –

Kulturhus & Bibliotek på Rentemestervej

Kulturhus & Bibliotek på

Glitterhuset i Nordvest –

Sose Odde – Bornholm

Sose Odde – Bornholm

Idyl på Bornholms sydkyst

Jellingestenene

Jellingestenene

Rundestenene ved Jellinge –

Gefion Gymnasium

Gefion Gymnasium

Gymnasium i Indre by

Slusen & Slusebygningerne i Sydhavnen

Slusen & Slusebygningerne i

Københavns Sydhavn – Slusen

Augustenborg Slot

Augustenborg Slot

Slot på Als –

SMK – Statens Museum for Kunst

SMK – Statens Museum

Danmarks største kunst museum

Marsktårnet / Tower

Marsktårnet / Tower

Tårnet der snor sig

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge

Syddjurs´ Naturparadis Nationalpark Mols

Middelgrundens Vindmøllepark

Middelgrundens Vindmøllepark

Møllerne ud for Københavns

Bolund – Halvø

Bolund – Halvø

Den markante halvø Bolund

Laura & Julian – Trolde i Horsens

Laura & Julian –

Kunstneren Thomas Dambo Troldene

Simon & Anine – Trolde i Tilst / Aarhus

Simon & Anine –

Kunstneren Thomas Dambo Troldene

Nørreport St.

Nørreport St.

Danmarks mest brugte Station

Rundetårn

Rundetårn

Tårnet der blev bygget

Den sorte Diamant

Den sorte Diamant

Det Kgl. Bibliotek ved

Lyngvig Fyr

Lyngvig Fyr

Fyret på den Jyske

Botanisk Have

Botanisk Have

Statens Naturhistoriske Museum Botanisk

Møns Klint

Møns Klint

Previous Next Den levende

Hans Hulehånd – Trold i Odense

Hans Hulehånd – Trold

Kunstneren Thomas Dambo Trolden

Ben Chiller – Trold i Mørke

Ben Chiller – Trold

Kunstneren Thomas Dambo Trolden

Sigurd – Trold i Mørke

Sigurd – Trold i

Kunstneren Thomas Dambo Trolden

Valbyparken

Valbyparken

Naturlegeplads – strand –

Kastellet

Kastellet

Fæstningsanlægget fra 1624 Kastellet

Gurre Slot (ruin)

Gurre Slot (ruin)

Kongeborgen i Nordsjælland Gurre

Lakolk Strand – Rømø

Lakolk Strand – Rømø

Rømøs mest populære strand

Dalgas Boulevard

Dalgas Boulevard

Boulevard opkaldt efter en

Dronning Louises Bro

Dronning Louises Bro

En af Københavns broer

Den Genfundne Bro

Den Genfundne Bro

Broen der lå gemt

Rebild Bakker

Rebild Bakker

Hedelandskabet i Rold Skov

Nilen på Søtorvet

Nilen på Søtorvet

Skulptur på Søtorvet ved

Ribe Domkirke

Ribe Domkirke

Domkirken med 3 tårne

Bølgen

Bølgen

Den smukke bygning i

Den tilsandede Kirke

Den tilsandede Kirke

Kirken fra 1300-tallet Den

Bulbjerg

Bulbjerg

Hvid kalkstensklippe i Nordjylland

Vestre Kirkegård

Vestre Kirkegård

Skandinaviens største kirkegård –

Mindelunden

Mindelunden

Mindepark for de faldne

Den spanske trappe

Den spanske trappe

Passagen ned til Kolding

Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård

Kirkegården fra 1760 Assistens

Løkken Strand

Løkken Strand

Den Hvide By Besøg

Enghaveparken

Enghaveparken

Parken der oprindelig var

Landbohøjskolen

Landbohøjskolen

Haven har 6.000 forskellige

Bagges Dæmning

Bagges Dæmning

Gå på tværs af

Ørstedsparken

Ørstedsparken

Parkanlæg midt i København

Passagen fra Østerbro til Nordhavn

Passagen fra Østerbro til

Passagen der forbinder Østerbro

Israels Plads

Israels Plads

Plads i Indre By

Råbjerg Mile

Råbjerg Mile

Europas største vandreklit på

Den Uendelige Bro

Den Uendelige Bro

Den runde badebro i

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr Fyret

Koldinghus

Koldinghus

Slottet i Kolding –

Europaskolen

Europaskolen

Skole med fed legeplads

Lakolk Strand

Lakolk Strand

Kør på stranden på

Rømødæmningen

Rømødæmningen

Dæmningen der forbinder Rømø

Øregårdsparken

Øregårdsparken

Folkepark i Hellerup Øregårdsparken

Stejlepladsen

Stejlepladsen

Området har været fiskerimiljø

Sydhavnstippen

Sydhavnstippen

Naturområde i Sydhavnen i

Utterslev Mose

Utterslev Mose

Mosen ligger i Københavns

Svaneke Fyr – Bornholm

Svaneke Fyr – Bornholm

På Sandkås Odde står

Skydebanehaven – Vesterbro

Skydebanehaven – Vesterbro

Rekreativ oase & legeplads

Møllers Trappe – Bornholm

Møllers Trappe – Bornholm

I Gudhjems sydlige del

Hestebetvingeren / Bavnehøj Allé

Hestebetvingeren / Bavnehøj Allé

Skulptur i Sydhavnen Hestebetvingeren

Bispebjerg Kirkegård

Bispebjerg Kirkegård

Kirkegården på et af

Grundtvigs Kirke

Grundtvigs Kirke

Kirken opkaldt efter Grundtvig

Arken

Arken

Kunst museum på Vestegnen

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen

Broen der samler Danmark

8Tallet

8Tallet

Bjarne Ingels arkitektur Kollegiet

Museum Ragnarock

Museum Ragnarock

Boksen med den guldnittede

Tietgenkollegiet

Tietgenkollegiet

Ørestadens runde bygning Kollegiet

Vemmelev badebro

Vemmelev badebro

145 m lang badebro

Ny Carlsberg Glyptoteket

Ny Carlsberg Glyptoteket

Museum midt i København

Fredensborg Slot

Fredensborg Slot

Slottet ved Esrum Sø

Gunnar Nu Hansens Plads

Gunnar Nu Hansens Plads

Østerbros Idrætsområde – Pladsen

Humleby – Vesterbro

Humleby – Vesterbro

De karakteristiske rækkehuse i

J. C. Jacobsens Have

J. C. Jacobsens Have

Offentlig have midt i

Arne Jacobsen tankstation & isbar

Arne Jacobsen tankstation &

Arkitekten Arne Jacobsen´s Tankstation

Melsted – Bornholm

Melsted – Bornholm

Landsbyen syd for Gudhjem

Olufsvej – Østerbro

Olufsvej – Østerbro

Oplev de farvede huse

Rosenborg Slot – København

Rosenborg Slot – København

Rosenborg Slot Ligger i

Knud Rasmussen monument

Knud Rasmussen monument

Knud Rasmussen spejder udover

Konditaget Lüders – Nordhavn

Konditaget Lüders – Nordhavn

Fysisk aktivitet med smuk

Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot Slottet i

Dybbel Mølle på Dybbel Banke

Dybbel Mølle på Dybbel

Dybbøl Banke – der

Charlottenlund Strandpark

Charlottenlund Strandpark

Badestrand tæt på København

Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort ved Charlottenlund

Anker Jørgensen Statue

Anker Jørgensen Statue

Arbejderen fra Syhavnen Statuen

Palads Teatret – København

Palads Teatret – København

Københavns gamle Hovedbanegård Palads

Axel Tower – København

Axel Tower – København

Bygning med 5 tårne

Kartoffelrækkerne – København

Kartoffelrækkerne – København

Bebyggelse midt i København,

Bopa Plads – Østerbro

Bopa Plads – Østerbro

BOPA var en modstandsgruppe

Bellevue strand

Bellevue strand

Arne Jacobsens ikoniske strand

Bliv inspireret til et Ø-besøg med Nyhedsbrevet

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk