- Avedøreværket ved København -

- Bæltet mellem Danmark og Tyskland i Østersøen //

Fakta om Avedøreværket

  • Avedøreværket ligger i Avedøre ved København

  • Avedøreværket består af to blokke

  • Blok 1 fra 1990

  • Blok 2 fra 2001

  • Som en sideeffekt producerer Avedøreværket også høj kvalitet gips

Avedoerevaerket-ved-koebenhavn

Om Avedøreværket

Avedøreværket ligger på Avedøre Holme – syd for København – er et kraftvarmeværk ejet af Ørsted.
Værket består af to blokke med en samlet produktionskapacitet på 810 MW elektricitet og 900 MW varme.
Arkitekterne Claus Bjarrum og Jørgen Hauxner har stået for designet af værket.

Blokke

Avedøre 1 – den ældste blok fra 1990, bruger primært træpiller, men kan også bruge kul eller olie som brændsel.
Ved at overføre overskudsvarmen fra forbrændingen til fjernvarmenettet opnår Avedøre 1 en imponerende virkningsgrad på op til 91%, hvilket gør den blandt de mest effektive kulfyrede kraftvarmeværker nogensinde, når man inkluderer varmeproduktionen.

Avedøre 2 – den nyeste blok fra 2001, er den mest effektive. Den er et multifuel-anlæg og kan bruge forskellige brændsler som naturgas, olie, halm og træpiller. Brugen af halm og træpiller, som potentielt kan være CO2-neutrale, kan bidrage til at reducere værkets samlede CO2-udledning, hvis de høstes og anvendes korrekt.

Dog er brugen af træpiller kontroversiel pga. importen fra andre regioner, og videnskabelig forskning har vist, at brugen af træbaseret biomasse til brændsel forurener mere end naturgas til kraftvarmeproduktion. Samtidig forventes prisfaldet på vind- og solenergi at gøre biobrændsel mindre attraktivt.

Avedøre 2 består af flere enheder, herunder en 80 m. høj kedel efterfulgt af en dampturbine og en generator. Der er også en af verdens største biomassekedler samt to gasturbiner med tilhørende afgaskedler. Avedøre 2 har en elektrisk virkningsgrad på 49%, hvilket gør den til en af verdens mest effektive. Når værket også producerer varme til fjernvarmenettet, stiger den samlede virkningsgrad til 94%.

Som en sideeffekt producerer Avedøreværket også høj kvalitet gips.

Regnbue over Avedøreværket
Regnbue over Avedøreværket

Hvad er et Kraftvarmeværk //

Et kombineret kraftvarmeværk (CHP; Combined Heat and Power Plant) er en type kraftværk, der producerer elektricitet (kraft) og samtidig udnytter overskudsvarmen til at generere varme til fjernvarmesystemet.

Dette muliggør en effektiv udnyttelse af varmeproduktionen, som normalt ville blive tabt til omgivelserne, såsom havet eller atmosfæren, som hhv. varmt vand eller luft. Ved at integrere varmeproduktionen øges virkningsgraden betydeligt, og der spares energi, da overskudsvarmen er et naturligt biprodukt af elproduktionen. Mens virkningsgraden for traditionelle elproducerende kraftværker typisk ligger mellem 30-40%, kan den overstige 90% for et kraftvarmeværk.

Nogle kraftvarmeværker producerer også fjernkøling, en proces kendt som trigeneration (CCHP; Combined Cooling, Heat and Power).

I Danmark er kraftvarmeværker meget udbredte, hvilket adskiller sig fra resten af verden. Denne udbredelse skyldes delvist det store behov for varme i danske hjem, den tilstrækkelige befolkningstæthed, politiske beslutninger om tilslutningspligt til kraftvarmeværker samt betydelige teknologiske fremskridt inden for udvikling og effektivisering af kraftvarmeværker.

Avedøreværket er et af verdens mest avancerede kraftvarmeværker, der opnår en samlet virkningsgrad på op til 94%.

Europæiske lande har de mest omfattende fjernvarmesystemer i fht. elproduktionen i verden. Lande som Danmark, Holland og Finland rangerer højest i denne henseende. European Association for the Promotion of Cogeneration arbejder for udbredelsen af kraftvarmesystemer, fjernvarme og fjernkøling.

Det skal bemærkes, at kraftvarmeværker udleder betydelige mængder fossil CO2 i atmosfæren. EU foretager årlige opgørelser af udledningerne fra virksomheder, der er tildelt CO2-kvoter, hvorfra disse tal stammer.

- Andre farvand, hav, bælter, sund mm. -
Samsø Bælt

Samsø Bælt

– Samsø Bælt…

Femern Bælt

Femern Bælt

– Femern Bæltet…

Smålandsfarvandet //

Smålandsfarvandet //

– Smålandsfarvandet |…

Sydfynske Øhav

Sydfynske Øhav

– Sydfynske Øhav…

Storebælt

Storebælt

– Storebælt –…

Østersøen

Østersøen

– Østersøen –…

Skagerak

Skagerak

– Skagerak –…

Nordsøen

Nordsøen

– Nordsøen –…

Kattegat

Kattegat

– Kattegat –…

Øresund

Øresund

– Øresund –…

Lillebælt

Lillebælt

– Lillebælt //…

- Andre steder og oplevelser i Danmark -
Selskabet for Kirkelig Kunst

Selskabet for Kirkelig…

– Selskabet for…

Fæstningens Materialgård

Fæstningens Materialgård

– Fæstningens Materialgård…

Hald Slot | Ruin

Hald Slot |…

– Hald Slot…

Lemvig /

Lemvig /

– Lemvig –…

Høve Skov & Strand

Høve Skov &…

– Høve Skov…

Operaparken

Operaparken

– Operaparken –…

Klitterne ved Vesterhavet

Klitterne ved Vesterhavet

– Klitterne ved…

Esbjerg Havn

Esbjerg Havn

– Esbjerg Havn…

Esbjerg Vandtårn

Esbjerg Vandtårn

– Esbjerg Vandtårn…

Fregatten Jylland

Fregatten Jylland

– Fregatten Jylland…

Ebeltoft /

Ebeltoft /

– Ebeltoft |…

Østre Søbad i Almind Sø

Østre Søbad i…

– Østre Søbad…

Gilleleje

Gilleleje

– Gilleleje –…

Bramming fylder 150 år i 2024

Bramming fylder 150…

– Brammning bliver…

Kirsebærtræ allé i Ishøj

Kirsebærtræ allé i…

– Kirsebærtræ Allé…

Ruinen Hald Slot

Ruinen Hald Slot

– Ruinen Hald…

Hald Sø

Hald Sø

– Hald Sø…

Dollerup Bakker /

Dollerup Bakker /

– Dollerup Bakker…

Latinerhaven i Viborg

Latinerhaven i Viborg

– Latinerhaven i…

Viborg /

Viborg /

– Viborg –…

Viborg Domkirke

Viborg Domkirke

– Viborg Domkirke…

Esbjerg

Esbjerg

– Esbjerg –…

Hærvejen

Hærvejen

– Hærvejen –…

St. St. Blicher Mindelund i Lysgård

St. St. Blicher…

– Mindelund for…

E Bindstouw i Lysgård

E Bindstouw i…

– E Bindstouw…

Trolden Jensnej

Trolden Jensnej

– Én af…

Domen i Allinge

Domen i Allinge

– Domen i…

Amager Øst //

Amager Øst //

– Bydelen Amager…

Bispebjerg

Bispebjerg

– Bispebjerg /…

H.C. Ørstedværket

H.C. Ørstedværket

– H.C. Ørstedværket…

Avedøreværket

Avedøreværket

– Avedøreværket ved…

Øresundsbroen

Øresundsbroen

Broen mellem Danmark…

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen

– Carlsberg Byen…

Valby

Valby

– Valby –…

Østerbro

Østerbro

– Østerbro –…

Nørrebro

Nørrebro

– Nørrebro –…

Vesterbro/Kongens Enghave

Vesterbro/Kongens Enghave

– Vesterbro/Kongens Enghave…

Københavns Bydele

Københavns Bydele

– Københavns Bydele…

Rønne

Rønne

– Rønne –…

Odense

Odense

Odense Fakta om…

Svendborg

Svendborg

– Svendborg –…

Jomfru Ane Gade i Aalborg

Jomfru Ane Gade…

– Jomfru Ane…

Aalborg

Aalborg

– AALBORG –…

Kalø Vig

Kalø Vig

– Kalø Vig…

Slusen ved Øer Maritime Ferieby

Slusen ved Øer…

– Slusen og…

Aarhus Bugt

Aarhus Bugt

– Aarhus Bugt…

Lundeborg

Lundeborg

– Lundeborg –…

Sejerø Bugt

Sejerø Bugt

– Sejerø Bugten…

Nørre Vorupør

Nørre Vorupør

– Nørre Vorupør…

Samsø Bælt

Samsø Bælt

– Samsø Bælt…

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord

– Flensborg Fjord…

Stadil Fjord (Sø)

Stadil Fjord (Sø)

– Stadil Fjord…

Jammerbugt

Jammerbugt

– Jammerbugt –…

Nakskov Fjord

Nakskov Fjord

– Nakskov Fjord…

Femern Bælt

Femern Bælt

– Femern Bæltet…

Danmarks Geografi

Danmarks Geografi

– Danmarks Geografi…

Smålandsfarvandet //

Smålandsfarvandet //

– Smålandsfarvandet |…

Sydfynske Øhav

Sydfynske Øhav

– Sydfynske Øhav…

Storebælt

Storebælt

– Storebælt –…

Østersøen

Østersøen

– Østersøen –…

Skagerak

Skagerak

– Skagerak –…

Nordsøen

Nordsøen

– Nordsøen –…

Kattegat

Kattegat

– Kattegat –…

Øresund

Øresund

– Øresund –…

Lillebælt

Lillebælt

– Lillebælt //…

Græshoppebroen til Enø

Græshoppebroen til Enø

– Græshoppebroen |…

S-Toget i København & omegn

S-Toget i København…

S-Toget / S-Banen…

Høje-Taastrup station

Høje-Taastrup station

– Den postmodernistiske…

Artikel om Rundt i Danmark i DCU

Artikel om Rundt…

– Artikel om…

Thors tårn

Thors tårn

– Thors Tårn…

Salthammer Odde

Salthammer Odde

– Salthammer Odde…

Nye byhuse i Svendborg

Nye byhuse i…

– Nye byhuse…

Silkeborg Søerne

Silkeborg Søerne

– Silkeborg Søerne…

Aarhus Rådhus

Aarhus Rådhus

– Aarhus Rådhus…

Aarhus Teater

Aarhus Teater

– Aarhus Teater…

Havnebadet Aarhus Ø

Havnebadet Aarhus Ø

– Havnebadet Aarhus…

Aarhus Domkirke

Aarhus Domkirke

– Aarhus Domkirke…

Kokkedal Slot Copenhagen

Kokkedal Slot Copenhagen

– Kokkedal Slot…

Aarhus Å

Aarhus Å

– Aarhus Å…

Aarhus Ø

Aarhus Ø

– Aarhus Ø…

Aarhus | Århus

Aarhus | Århus

– Aarhus |…

Domen på Aarhus Havnefront 

Domen på Aarhus…

– Domen ved…

Julsø

Julsø

– Julsø –…

Isefjorden

Isefjorden

– Isefjorden –…

Himmelbjerget

Himmelbjerget

– Den 147…

Roskilde Fjord

Roskilde Fjord

– Fjorden der…

Frederiksværk

Frederiksværk

Frederiksværk med kanalen…

Assens by & havn

Assens by &…

Assens By &…

Allinge

Allinge

Allinge er stortset…

Årsdale – Bornholm

Årsdale – Bornholm

En smuk vandmølle…

Latiner kvarteret / Pisserenden i KBH

Latiner kvarteret /…

Det gamle Nørre…

Ribe

Ribe

– Ribe //…

Mindesten for Vangs stenhuggere

Mindesten for Vangs…

Sten skulpturer ved…

Margueritruten

Margueritruten

– Margueritruten –…

ARoS – Aarhus Kunstmuseum

ARoS – Aarhus…

– ARoS –…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk