Vordingborgs Slot / Borg

Gåsetårnet

Fakta om Gåsetårnet

  • Tårnet var en del af Vordingborg Slot / Borg.

  • Grundlagt under Valdemar den Store i ca. 1160.

  • Tårnet er bygget som et forsvarstårn

  • Tårnet er 26 m højt, dertil kommer det 10 m højt kobberspir.

  • Oprindelig var der 10 tårne

gaasetaarnet-vordingborg-slot-borg

Hvor er Gåsetårnet ?

Gåsetårnet ligger ved Vordinborg Slotsruin i den sydlige del af Vordingborg by.

Adressen er: Slotsruinen 1, 4760 Vordingborg

Vordingborg er en købstad på Sydsjælland.
Byen ligger ved Masnedsund og er via en bro forbundet til Masnedø og videre over Storstrømsbroen til Falster.
Indenfor ringen af godser i Vordingborg bor der ca. 12.000 indbyggere.

Vordingborg er en gammel færgeby, og ruinerne af den gamle kongeborg, som var hjemsted for tre Valdemar-konger, er byens fremmeste seværdighed.
Udover Gåsetårnet er der også en historisk-botanisk have der blev grundlagt i 1921 på voldterrænet.
Byens kirke Vor Frue Kirke stammer fra 1388 og ligger på kirkeengen, hvorfra resterne af en voldgrav strækker sig til slotsruinen.

gaasetaarnet-vordingborg
Gåsetårnet i Vordingborg Slot
gaasetaarnet
Her kan man se at Gåsetårnet bliver smallere opad
gaasetaarnet
Gåsetårnet på en tåget dag
vordingborg-slot
Gåsetårnet med kobberspiret

Hvorfor hedder det Gåsetårnet ?

Tilbage i 1367 modtog Kong Valdemar Atterdag krigserklæringer fra 77 tyske hansestæder.
Han tog ret let på, og satte som hån mod dem,  en guldgås på toppen af det nybyggede forsvarstårn.
Kong Valdemar Atterdag sagde, at han nemlig ikke var mere bange for 77 tyske hansestæder en de skræppende gæs.

Guldgåsen der i dag sidder på toppen af Tårnet, er ikke den samme som Valdemar Atterdag satte på tårnet.
Den stjal den danske konge Erik af Pommern nemlig, da han stak af fra Danmark med statskassen under armen.
Et sagn siger, at Erik Pommern tabte gåsen i havet, og at den stadig ligger der.

Guldgåsen i dag blev lavet i 1871.
Den blev ca. 100 år senere forgyldt med næste 2 kg. guld.
Gåsen er næsten en meter i alle retninger.

Om Gåsetårnet

Gåsetårnet er et teglstenstårn.
Tårnet er en del af det gamle Vordingborg Slot, som blev grundlagt under Valdemar den Store omkring 1160.
Valdemar Atterdag udvidede i 1360’erne borgen til det største borganlæg i Danmark.
Der fik borgen en 770 m lang og 8 m høj ringmur.
Denne blev forsynet med 4 hjørnetårne, hvoraf Gåsetårnet er det eneste bevarede.
Tårnet er bygget som et forsvarstårn med tykke mure nederst, hvor det langsomt bliver tyndere til toppen.
Målt til toppen af muren er tårnet 26 m højt, og dertil kommer et ca. 10 m højt kobberspir.
Kobberspiret har haft forskellige udformninger, det nuværende er fra 1871.

Gåsetårnet blev overdraget til kong Frederik VI i 1808 af enkefru Reiersen, og dette gør det til det første fredede fortidsminde i Danmark.

Gåsetårnet er den eneste del af det samlede fæstningsværk, som ikke er ruin.
Formentlig er det, det eneste fuldt bevarede borgtårn i Danmark og i dag indgår det i museet på Vordingborg Slot: Danmarks Borgcenter.

Vordingborg Slot / Borg

Vordingborg Slotsruin er resterne af en af Danmarks første og største middelalderlige kongeborg Vordingborg Slot.

Over for borgen findes øen (nu halvøen) Oringe, hvis ældste kendte navneform (fra 1231) er *Worthyng*, som formentlig betyder *stedet med vagtposten*.

Det store borgområde indgår som et væsentligt rekreativt areal for byen og fra borgen, og fra ikke mindst det høje Gåsetårn er der en fantastisk udsigt mod Storstrømmen, Oringe-halvøen og omliggende arealer.
Borgområdet rummer også Sydsjællands Museum med Danmarks Borgcenter samt Historisk Botanisk have ved den vestlige indgang.

Vordingborgs vartegn Gåsetårnet, som i borgens nordside er bevaret i fuld højde.

Kun få lokaliteter fra Danmarks fortid indtager en så central plads i historien som Vordingborg Slot.

Sammen med Hammershus på Bornholm hører Vordingborg slot til blandt rigest største kongeborge.
Borgen blev grundlagt omkring år 1160 af Valdemar d. Store, og stedet blev efterfølgende løbende udbygget.
Valdemar den Store døde på Vordingborg 1182. Forud for Valdemar den Stores borg, har udgravninger vist, at der sikkert først lå en træbygget Storsgårds-lignende bebyggelse på banken.

Det er dog Valdemar Atterdag (1340 – 1375) som hovedsagelig satte præg på borgen.
Formentlig er det væsentligste af bygningsruinerne herfra i dag.
Under Valdemar Atterdag blev byggearbejdet igangsat, bla. den mægtige 800 m. lange ringmur med 4 tårne, heriblandt Gåsetårnet – og 12 halvtårne.
Borgen havde da et areal på 3,7 ha indenfor de beskyttende ringmure.
Under Valdemar Atterdag modstod borgen fra 1368-70 en to år lang belejring.

Vordingborg havde sin storhedstid under Valdemarerne. Herefter gik det gradvist tilbage for borgen, og efter Svenskekrigene i midt 1600-tallet blev bygningerne revet ned.
Borgen oplevede dog en kort opblomstring i 1670’erne, da hovedborgens bygninger blev nedrevet for at give palads til Prins Jørgens palæ, søn af Frederik d. III.
Af disse bygninger står i dag kun en af vestfløjens mandskabs- bygninger tilbage og slottet fik kun en kort brugstid på knap hundrede år.

Danmarks Borgcenter

Danmarks Borgcenter er et historisk museum i Vordingborg.
Her er der indsamlet og formidling viden om Danmarks ca. 2000 borge og voldsteder.
Centret ligger midt i landets største rigsborgruin, Vordingborg Slot.

Museet fokuserer på borge, konger og magt, og udstillingen er bygget op omkring Vordingborg Slots funktion i middelalderen, med fokus på de konger, som stod bag opførelsen af borgene i Vordingborg.

vordingborg-slot-borg

Oplevelser omkring Vordingborg

Møns Klint - 45 km væk

moens-klint

Dodekalitten - 65 km væk

Øer i nærheden af Vordingborg

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk