Fæstningsanlægget fra 1624

Kastellet er bygget af Christian IV

Fakta om Kastellet

  • Kastellet er et fæstningsanlæg fra 1624.

  • Anlægget ligger på grænsen mellem Indre By og Østerbro.

  • Kastellet blev anlagt af Kong Christian 4.

  • Senere udbyggede Kong Frederik 3. anlægget.

  • Der er gratis adgang og alle er velkomne til at besøge Kastellet i åbningstiden.

kastellet-koebenhavn
Kastellet - citadel - fæstningsanlæg i København ved Østerbro

Hvor er Kastellet?

Kastellet ligger i København.
Adressen: Gl. Hovedvagt. Kastellet 1. 2100 København

Åbningstider
Vinterhalvåret: åben kl. 6 – 20.
Sommerhalvåret: åben: kl. 6-22. 
Der er gratis entré og alle er velkomne.

Det er forbudt at færdes på voldene fra solnedgang til solopgang.
Det er ikke lovligt at bevæge sig på græsset på kastellets område.

Om Kastellet

Kastellet hed oprindelig Citadellet Friederichshavn, senere Citadellet Frederikshavn og Københavns Kastel.

Kastellet ligger i København, på grænsen mellem Indre by & Østerbro, tæt ved Langelinie. Det er et af de bedst bevarede fem – bastionære fæstningsanlæg i Europa.
Kastellet blev anlagt af Kong Christians 4. i 1624.
Det blev senere udbygget på foranledning af Kong Frederik 3., der fik hjælp af den hollandske fæstningsekspert Henrik Ryse.

kastellet-koebenhavn
Kastellet - citadel - fæstningsanlæg i København ved Østerbro
kastellet-koebenhavn
Kastellet - citadel - fæstningsanlæg i København ved Østerbro

Kastellet i dag
Kastellet fyldte i 2014 350 år.
Hvert år markeres Kastellets fødselsdag med et åbent hus-arrangement sidste søndag i oktober.
På denne dag kan møllen ses i funktion.

Kastellet ejes af Forsvaret.
Kastellet er fredet og er både militært område, kulturhistorisk mindesmærke, museum og park.
Det rummer:
– Informationscenter for Monumentet for Danmarks Internationale indsats efter 1948 og Søofficersforeningen i Kommandantgården
– Totalforsvarsregion Sjælland
– Forsvarets Efterretningstjeneste
– Foreningen Kredsen Mars og Merkur Danmark
– Forsvarets Bibliotek 
– En række mindre myndigheder og tjenesteboliger.

Kirkepladsen anvendes jævnligt til paradeplads ved officielle besøg og koncerter med militærorkestre.

I 2011 blev Monumentet over Danmarks internationale indsats siden 1948 indviet på Prinsessens Bastion.
Monumentet er udført af kunstneren Finn Reinbothe.
Det blev indviet af dronning Margrethe 2. på den tredje flagdag for Danmarks udsendte.

Den Kongelige Livgarde bestrider vagten i Kastellet.
Det er med et vagtmandskab, der har vagtskifte dagligt klokken 10:15.

Efter et voldsomt skybrud i København i 2011 styrtede en del af voldkronen (inderste vold) på Kastellet sammen.
Ved samme skybrud blev stueetagens gulv i de historiske bygninger ligeledes vandskadet.

Det er muligt at fiske på kastellet ved køb af fisketegn.

kastellet-koebenhavn
Vore Faldne statue ved Kastellet i København
kastellet-koebenhavn
En af Kastellets kanoner
kastellet-koebenhavn
St. Albans kirke ved Kastellet

Kastellet hed oprindelig Citadellet Friederichshavn, senere Citadellet Frederikshavn og Københavns Kastel.
Citadellet ligger i København og er en af de bedst bevarede fem – bastionære fæstningsanlæg i Europa.
Kastellet blev anlagt af Kong Christians 4. i 1626.
Det blev senere udbygget på foranledning af Kong Frederik 3., der fik hjælp af den hollandske fæstningsekspert Henrik Ryse.
Kastellet ligger på kanten af indre by og Østerbro – tæt ved Langelinie.

Kastellet ligger i smukke grønne omgivelser.
Det gør det til et meget populært udflugtsmål enten til en spadsere- eller løbetur på voldene.

Kastellet er bygget som en del af Københavns volde.
Fra vest og mod uret er de fem bastioner 
– Kongens
– Dronningens
– Grevens
– Prinsessens 
– Prinsens Bastion

Derudover er der tre raveliner – halvmåneformet eller triangulær fæstningsvold (Bornholms mod NV, Fyns mod SV og Sjællands mod S) og to contregarder – en triangulær fæstningsvold (Møens Contregarde ud for Kongens Bastion, Falsters Contregarde ud for Dronningens Bastion).
Kastellet har sin egen kirke – Kastelskirken, samt en mølle.

I dag er kastellet en kaserne og arbejdsplads af det danske forsvar.
Der er 3 små museer på Kastellet
– Kastellets Historiske Samling og 1. Regiment
– Danske Livregiments Mindestue i Norgesportens vagtpavilloner
– Livjæger Museet ved Kongeporten

Historie

Før Kastellet var forsvarsværket Sankt Annæ Skanse.
Dette blev grundlagt af kong Christian 4. i 1624. 
Det var kongens plan at der skulle bygges et slot der, hvortil kongen kunne søge tilflugt i Kastellet.
Dette blev opgivet af økonomiske grunde.
Kastellet nåede ikke at blive færdig i Christians 4.´s regeringstid.
Frederik 3. forstærkede skansen efterfølgende.

Svenskerne belejrede København fra 1658-60.
Derefter blev den hollandske ingeniør Henrik Ruse (senere Rysensteen) tilkaldt til at om- og udbygge skansen.

Kastellet fik her navnet Citadellet Frederikshavn.
Kastellet var ikke kun rettet mod fjenden, som resten af Københavns voldsystem.
Det var også rettet mod byen. 
Kanonerne kunne vendes og pege mod kongens egne undersåtter. 
I 1600-tallet foregik militærvæsenets afstraffelser og henrettelser på Kongens Nytorv.
Dette blev flyttet til Kastellet.
Først i 1790’erne forsvandt træhesten foran hovedvagten.
Straffen *stå på pælen* (barfodet på spidse pæle) forsvandt og spidsrod flyttede indendørs.

Ved englændernes angreb i 1807 forsvarede Kastellet København.
Dog måtte overgive det sig sammen med resten af byen.
Kastellet blev som noget af det første besat i 1940.
Her gik tyskerne i land ved Langelinie og sprængte Norgesporten.
Derefter tjente det som tysk fængsel.

Kastellet blev renoveret 1989–99.
Det var med midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.
Stenen på Grevens Bastion blev betalt af Reserveofficersforeningen i Danmark.
Derfor kalder mange denne bastion *Reserveofficerernes Bastion*.
Aller nederst på stenen – under voldens overflade findes inskriptionen ROID.

Fængslet i Kastellet
Tilbage i 1772 blev Johan Friedrich Struense arresteret efter et maskebal i Hofteatret i København.
Han kom i arrest på Kastellet.
Han blev afhørt og efterfølgende dømt for majestætsfornærmelse.
Grunden var hans affære med Dronning Caroline Mathilde.
Han sad i 3 måneder indtil sin henrettelse.

Kastellet fungerede under enevælden som Københavns militær- og statsfængsel.
Arrestbygningen på Kastellet var bygget op ad kirken.
Der var huller fra fængselscellerne til kirkerummet, hvorpå fangerne kunne følge med i gudstjenesterne.

Flere prominente fanger sad i Kastellet især anklaget for forbrydelser mod kongen eller Kongeloven.

Efter enevælden mistede Kastellet sin funktion som statsfængsel.
Det vedblev dog med at være militærfængsel.
Senest sad værnemagtens befuldmægtigede, Werner Best, som fange i Kastellet lige efter 1945.

kastellet-koebenhavn
Hus på Kastellet
kastellet-koebenhavn
Kastelskirken - Kastellet - København
kastellet-koebenhavn
Kastelsmøllen - Kastellet i København
kastellet-koebenhavn
Forsvarets bygninger og en kanon - Kastellet
kastellet-koebenhavn
Gefion Springvandet ved Kastellet
kastellet-koebenhavn
Udsigten til Havneløbet fra Kastellet

Andre oplevelser omkring København

Havnebussen i København

Havnebussen i København

Sejl gennem Københavns havn…

Gunnars Wille gavlmaleri i Valby

Gunnars Wille gavlmaleri i…

Gavlmalerierne i Valby –…

Holmen

Holmen

Området der rummer flere…

Blomster alléen på Islands Brygge

Blomster alléen på Islands…

Islandsbrygge Brygge Havnepark –…

Elefantporten i Carlsberg By

Elefantporten i Carlsberg By

Carlsberg By´s vartegn –…

Badezone Søndre Refshalebassin

Badezone Søndre Refshalebassin

Et af København Havns…

Rigets Flag

Rigets Flag

Ved Batteri Sixtus står…

Bronzestatuen David

Bronzestatuen David

Statuen foran Den Kongelige…

Den russiske Kirke

Den russiske Kirke

Aleksander Nevskij Kirke –…

The Standard

The Standard

Det lange grønne hus…

Vægmaleri af Hans Scherfig

Vægmaleri af Hans Scherfig

Gavlmaleri på Nørrebro –…

Skydebanegade – Vesterbro

Skydebanegade – Vesterbro

Gaden med de ensartede…

Jagtvej 69

Jagtvej 69

Adressen på Nørrebro hvor…

Enghaveplads

Enghaveplads

Oplev Vesterbro´s hyggelige plads…

Kongeskibet Dannebrog

Kongeskibet Dannebrog

Skibet fra 1931 –…

Rapsmarker

Rapsmarker

De smukke gule marker…

Skuespilhuset

Skuespilhuset

Det smukke hus der…

Tømmergraven – Københavns Havn

Tømmergraven – Københavns Havn

En af Københavns Havns…

Togvognen på Islandsbrygge

Togvognen på Islandsbrygge

Togvognen på Bryggen –…

Havnebadet Fisketorvet

Havnebadet Fisketorvet

Bad i havnen midt…

Arken på Islandsbrygge

Arken på Islandsbrygge

Skulpturen ved Langebro –…

Langelinieparken – Nordre Toldbod

Langelinieparken – Nordre Toldbod

Parken med de lyserøde…

St Alban’s Church i Churchillparken

St Alban’s Church i…

Den engelske kirke ved…

Amaliehaven

Amaliehaven

Haven hvor der tidligere…

De smukke Anemoner

De smukke Anemoner

Blomsten der præger skovbunden…

Christiania

Christiania

Fristaden – Staden –…

Charlottenborg Kunsthal & Slot

Charlottenborg Kunsthal & Slot

Slottet ved Nyhavn &…

Knippelsbro

Knippelsbro

Broen der har fået…

Holmens Kirke

Holmens Kirke

Kirken går tilbage til…

Egmont Skyway

Egmont Skyway

Skyway i 2 etager…

Langebro

Langebro

Broen der forbinder Sjælland…

Nikolaj Kunsthal

Nikolaj Kunsthal

Den tidligere frøsilo i…

Børsen

Børsen

Bygningen fra 1620érne –…

Lille Langebro

Lille Langebro

Gang- og cykelbroen ved…

Højbro

Højbro

En af de mange…

Cirkelbroen

Cirkelbroen

Broen over Christianhavns Kanla…

Germini Residence

Germini Residence

Den tidligere frøsilo i…

Cykelslangen

Cykelslangen

Cykelbroen mellem Dybbølsbro &…

Metropolis

Metropolis

Huset med vand på…

Halmtorvet

Halmtorvet

Torvet starter ved Københavns…

Frihedsstøtten – Obelisken 

Frihedsstøtten – Obelisken 

Torvet på Vesterbro –…

Vesterbro Torv

Vesterbro Torv

Torvet på Vesterbro –…

Bryggebroen

Bryggebroen

Broen der forbinder Amager…

Istedgade

Istedgade

Forlystelses gade på Vesterbro…

Søpavillonen

Søpavillonen

Pavillonen mellem Søerne i…

Tiberen på Søtorvet

Tiberen på Søtorvet

Skulptur på Søtorvet ved…

Bjarke Cirkelsten – Trold

Bjarke Cirkelsten – Trold

Dragørs trold i skoven…

Suttetrolden Sanka

Suttetrolden Sanka

Remiseparken på Amager´s trold…

Lange Liv – Trold

Lange Liv – Trold

Skrædderholmen – Trolden på…

Kaptajn Nalle – Trold

Kaptajn Nalle – Trold

Nordhavnens Trold En af…

Green George – Christiania

Green George – Christiania

Christianias Trold En af…

Ivan Evigvår – Trold – Sydhavnen

Ivan Evigvår – Trold…

Stejlepladsen i Sydhavnens Trold…

Oscar Under Broen – Trold

Oscar Under Broen –…

Ishøjs Trold Oscar Under…

Lille Tilde – Trold

Lille Tilde – Trold

Vallensbæks Trold Lille Tilde…

Søvnige Louis – Trold

Søvnige Louis – Trold

Rødovres Trold Søvnige Louis…

Thomas på Bjerget – Trold – Albertslund

Thomas på Bjerget –…

Albertslunds Trold Thomas på…

Bakketop Trine – Trold

Bakketop Trine – Trold

Hvidovres Trold Bakke Top…

Teddy Venlig – Trold – Høje Tåstrup

Teddy Venlig – Trold…

Høje-Taastrups Trold Teddy Venlig…

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København

AAU i København –…

Røde bådhuse i Sydhavn

Røde bådhuse i Sydhavn

En ægte tidslomme –…

Det Flydende Shelter – Sydhavn

Det Flydende Shelter –…

Det flydende shelter –…

Kim Larsen & Master Fatman grafitti malerier

Kim Larsen & Master…

Portrætter på plankeværk –…

Ørestad Plejecenter

Ørestad Plejecenter

Det farverige Plejecenter i…

Kødbyen

Kødbyen

Den Brune & Hvide…

Statuen Venus ved Valby Station

Statuen Venus ved Valby…

Valby st. statue –…

Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum

Et af museerne på…

Rytterstatuen Absalon på Højbro Plads

Rytterstatuen Absalon på Højbro…

Grundlæggeren af København –…

Kongens Nytorv

Kongens Nytorv

Pladsen blev grundlagt i…

Caritasbrønden af Statius Otto – Gammeltorv

Caritasbrønden af Statius Otto…

Brønden på Gammeltorv –…

Fiskerkonen & Gammel Strand

Fiskerkonen & Gammel Strand

Hvor Skovserkonernes solgte deres…

Hellingåndskirken

Hellingåndskirken

Pladsen der blev grundlagt…

Oasen bag Glyptoteket

Oasen bag Glyptoteket

Haven med smukke skulpturer…

Storkespringvandet – Amagertorv

Storkespringvandet – Amagertorv

Et af Strøgets skulpturer…

Københavns Byret

Københavns Byret

Byretten på Nytorv –…

CPH Light Festival 2022

CPH Light Festival 2022

LIGHT IN THE WINTER…

Den grønne cykelrute i København

Den grønne cykelrute i…

Cykelruten mellem Frederiksberg &…

Det Grønne Område i Superkilen

Det Grønne Område i…

Område fyldt med grønne…

Den Røde Plads

Den Røde Plads

Russer Rød midt på…

Den Sorte Plads

Den Sorte Plads

Pladsen nord for Mimersgade…

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård

Hovedbanegården – KBH H…

Nørrebroparken

Nørrebroparken

Parken midt på Nørrebro…

Superkilen – Nørrebro

Superkilen – Nørrebro

Parken er designet bla.…

Vor Frelsers Kirke

Vor Frelsers Kirke

Kirken med det spiralsnoede…

Christianshavns Kanal

Christianshavns Kanal

Kanalen gennem bydelen Christianshavn…

Københavns Rådhus

Københavns Rådhus

Rådhuset blev indviet i…

Carlsbergviadukten

Carlsbergviadukten

Viadukten gennem Valbybakke –…

Statuen på Amalienborg

Statuen på Amalienborg

Rytterstatuen af Frederiksstadens grundlægger…

Bella Sky

Bella Sky

Hotellet der var Nordens…

Amalienborg Slot

Amalienborg Slot

Kongehusets hovedresidens – på…

Operaen

Operaen

Danmarks Nationalopera – på…

VM – Husene

VM – Husene

De nyskabende VM-huse Hver…

Kunstværker på husgavle i Nordvest

Kunstværker på husgavle i…

Oplev de smukke gavl…

Nordhavns – Copenhagen International School

Nordhavns – Copenhagen International…

International school in Copenhagen…

Den store legeplads – Fælledparken

Den store legeplads –…

Den store legeplads i…

Trafiklegepladsen i Fælledparken

Trafiklegepladsen i Fælledparken

Trafiklegepladsen – pladsen hvor…

Marmorkirken – Frederiks Kirke

Marmorkirken – Frederiks Kirke

Kirken i Frederiksstaden –…

Fælledparken

Fælledparken

Østerbros grønne område –…

Genforeningsmonument ved Trianglen

Genforeningsmonument ved Trianglen

Et udtryk for kærlighed…

Søndermarken

Søndermarken

Parken der altid har…

Bliv inspireret til et Ø-besøg med Nyhedsbrevet

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk